HR PROFESSIONAL - Βοήθεια όταν χρειάζεται!

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

People Management

Employee Assistance Programs

Βοήθεια όταν χρειάζεται!

21 Φεβρουαρίου 2020 | 09:39 Γράφει ο Χριστόφορος  Παυλάκης Topics: Employee Assistance Programs,Special Reports

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της και επιλέγοντας τον κατάλληλο συνεργάτη που ανταποκρίνεται σε αυτές, μια εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από την παροχή ενός Προγράμματος Υποστήριξης Εργαζομένων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, αλλά και τη δέσμευση και την ικανοποίηση.

Η προσπάθεια για διατήρηση του Work-life balance, η αποπληρωμή ενός δανείου, η δημιουργία οικογένειας ή και άλλες τέτοιου τύπου καταστάσεις, μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα, όπως κατάθλιψη, άγχος και διαταραχές ύπνου. Ασχέτως με το πόσο καλά έχουν εκπαιδευτεί οι εργαζόμενοι στο να διαχωρίζουν τον εργασιακό από τον προσωπικό τους βίο, τέτοιου είδους προσωπικές δυσκολίες κάνουν συχνά την εμφάνισή τους και επηρεάζουν την απόδοση, αλλά και την παραγωγικότητά τους.

Όσο οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι το personal wellbeing και η εργασιακή απόδοση είναι στενά συνδεδεμένα, τα Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων γίνονται όλο και πιο δημοφιλή ανά τον κόσμο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Τα Employee Assistance Programs αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να βοηθήσουν τους εργαζομένους τους να αντιμετωπίσουν τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν είτε από τον προσωπικό είτε από τον εργασιακό τους βίο και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην απόδοση, στην υγεία και στο γενικότερο wellbeing τους. Τα προγράμματα αυτά διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν κάποιον αφενός για να απευθυνθούν και να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και αφετέρου για να τους παρέχει χρήσιμες συμβουλές, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν και να υπερκεράσουν τα εμπόδια και τα προβλήματα που τους ταλανίζουν.

Όπως επισημαίνει η Νέλλυ Γιαννακά, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη τμήματος Ergo well-being της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ: «Τα ΕΑΡ καταδεικνύουν τη δέσμευση της επιχείρησης για το προσωπικό της. Η δέσμευση αυτή “επιστρέφει” στην επιχείρηση με την δέσμευση των εργαζομένων της. Ειδικότερα, η γραμμή υποστήριξης 24/7 αποτελεί το “δίχτυ ασφαλείας” της επιχείρησης για το προσωπικό της. Όταν οι άλλες διαδικασίες δεν αποδώσουν, η γραμμή αυτή είναι σαν το χέρι που απλώνεται να προσφέρει βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή. Οι έμπειροι και ειδικά εκπαιδευμένοι ψυχολόγοι, που στελεχώνουν τη γραμμή υποστήριξης 24/7, είναι στη διάθεση κάθε εργαζόμενου οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, τα στελέχη μας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της επιχείρησης μπορούν να “φωτίσουν” τις, συχνά αχαρτογράφητες, περιοχές των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Στόχος είναι η πρόληψή τους, η προαγωγή της υγείας (σωματικής και ψυχικής) και της ευεξίας των εργαζομένων, καθώς και η αποτελεσματική καθοδήγηση των διευθυντικών στελεχών, σε ειδικά θέματα, όπως για παράδειγμα οι ψυχολογικές πρώτες βοήθειες, η βία/mobbing στην εργασία, η διαχείριση του πένθους, θέματα οικογένειας (παιδί, έφηβος), απεξάρτηση από εθιστικές ουσίες (καπνός, αλκοόλ) κ.ά. Φυσικά, όλα τα προγράμματα προσφέρονται από την επιχείρηση χωρίς οικονομική επιβάρυνση του εργαζόμενου ή του μέλους της οικογένειάς του που κάνει χρήση του προγράμματος».

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ EAP
Όπως είναι λογικό, τα διαφορετικά Employee Assistance Programs προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες ανάλογα με τον πάροχο και το διαθέσιμο budget. Μερικές από τις συνηθισμένες παροχές που προσφέρουν τα EAP είναι:

 • 24/7 συμβουλευτική υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια 24ωρη υπηρεσία, για όλη την εβδομάδα, έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με πιστοποιημένους και εξιδεικευμένους συμβούλους, οι οποίοι είναι σε θέση να βοηθήσουν στη διαχείριση ξαφνικών κρίσεων και καταστάσεων, καθώς και σε μια απότομη αύξηση των επιπέδων άγχους.
 • Θεραπευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Μέσω των εν λόγω υπηρεσιών, κλινικοί θεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζομένους στο να καθορίσουν την καλύτερη θεραπευτική πορεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τους ταλανίζουν. Με απλά λόγια, τέτοιου είδους υπηρεσίες βοηθούν τους εργαζομένους στο να αντιμετωπίσουν τυχόν κλινικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα την κατάθλιψη ή το άγχος, ενώ μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.
 • Υπηρεσίες σε σχέση με τον εργασιακό βίο. Με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζομένους να εκφράσουν, αλλά και να εξηγήσουν, τις εκάστοτε ανάγκες τους, μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου, σε κάποιον που είναι σε θέση να βοηθήσει. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουν, μέσω εκείνου, να βρουν έμπιστους πάροχους, όπως για παράδειγμα τράπεζες ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, που θα καλύψουν τις ανάγκες τους, να οργανώσουν τα ταξίδια τους ή να έρθουν σε επαφή με προτεινόμενους ειδικούς, άλλου είδους. Τέτοιες υπηρεσίες, δηλαδή, βοηθούν τους εργαζομένους στο να αντιμετωπίσουν μια σειρά από θεσμικά ζητήματα, αλλά και το πιθανό άγχος σε σχέση με τα οικονομικά τους, καθώς και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
 • Υπηρεσίες βοήθειας στα στελέχη. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν coaching και training, έχοντας ως στόχο να βοηθήσουν τους managers να αναπτύξουν ορισμένες απαραίτητες δεξιότητες, όπως είναι η διαχείριση του χρόνου, η διαχείριση τυχών αντιπαραθέσεων, η παροχή εποικοδομητικού feedback και πολλές ακόμα επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Υπηρεσία αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων. Πρόκειται για παροχή υποστήριξης σε εργαζομένους που αντιμετωπίζουν σωματικά ή ψυχολογικά συμπτώματα, τα οποία οφείλονται σε τραυματικές ή άλλου είδους καταστάσεις.

Σύμφωνα με την Εβίνα Ηλιοπούλου, ψυχολόγο, Head Of Occupational Health Psychology της Hellas EAP: «Ένα ποιοτικό EAP πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση για τη διαχείριση ενός μεγάλου εύρους εργασιακών και προσωπικών προκλήσεων, έχει έναν διαχρονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει τις κάτωθι αλληλοσυνδεόμενες υπηρεσίες που παρέχονται σε ατομικό ή/και επιχειρησιακό επίπεδο:

 • 24/7 Support & Wellbeing Line
 • Πρόσωπο με Πρόσωπο υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Διαχείριση κρίσεων εντός και εκτός εργασιακού χώρου
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση της Διοίκησης, του HR και των στελεχών για τη διαχείριση ανθρωποκεντρικών θεμάτων
 • Case management και παραπομπή των δικαιούχων σε ιδιωτικούς/δημόσιους φορείς σε περίπτωση ανάγκης μακρόχρονης υποστήριξης
 • Ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών σε ευαίσθητα θέματα και τομείς προαγωγής του Wellbeing (Στρες, Συμπεριφοριστικές επικινδυνότητες, Εξαρτήσεις, Βία, Διαφορετικότητα κ.α.)
 • Εκπαίδευση της ηγεσίας/στελεχών σε θέματα Performance Management
 • ΕΑΡ Οrientation για εργαζόμενους και στελέχη
 • Ανάπτυξη υλικού προώθησης και επικοινωνίας των υπηρεσιών στους δικαιούχους
 • Απόδοση ανώνυμων ετήσιων/τακτικών Αναφορών Χρήσης (Utilization Reports)
 • Ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα ικανοποίησης της εταιρείας και των εξυπηρετούμενων από το Πρόγραμμα και τον ΕΑΡ Πάροχο».

Επιπροσθέτως, τα EAP διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα για τους εργαζομένους, παρέχοντας πρόσβαση σε ασφαλή και ιδιωτική βοήθεια που συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που τους απασχολούν.

Η προσπάθεια για διατήρηση του Work-life balance, η αποπληρωμή ενός δανείου, η δημιουργία οικογένειας ή και άλλες τέτοιου τύπου καταστάσεις, μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα, όπως κατάθλιψη, άγχος και διαταραχές ύπνου. Ασχέτως με το πόσο καλά έχουν εκπαιδευτεί οι εργαζόμενοι στο να διαχωρίζουν τον εργασιακό από τον προσωπικό τους βίο, τέτοιου είδους προσωπικές δυσκολίες κάνουν συχνά την εμφάνισή τους και επηρεάζουν την απόδοση, αλλά και την παραγωγικότητά τους.

Όσο οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι το personal wellbeing και η εργασιακή απόδοση είναι στενά συνδεδεμένα, τα Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων γίνονται όλο και πιο δημοφιλή ανά τον κόσμο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Τα Employee Assistance Programs αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να βοηθήσουν τους εργαζομένους τους να αντιμετωπίσουν τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν είτε από τον προσωπικό είτε από τον εργασιακό τους βίο και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην απόδοση, στην υγεία και στο γενικότερο wellbeing τους. Τα προγράμματα αυτά διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν κάποιον αφενός για να απευθυνθούν και να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και αφετέρου για να τους παρέχει χρήσιμες συμβουλές, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν και να υπερκεράσουν τα εμπόδια και τα προβλήματα που τους ταλανίζουν.

Όπως επισημαίνει η Νέλλυ Γιαννακά, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη τμήματος Ergo well-being της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ: «Τα ΕΑΡ καταδεικνύουν τη δέσμευση της επιχείρησης για το προσωπικό της. Η δέσμευση αυτή “επιστρέφει” στην επιχείρηση με την δέσμευση των εργαζομένων της. Ειδικότερα, η γραμμή υποστήριξης 24/7 αποτελεί το “δίχτυ ασφαλείας” της επιχείρησης για το προσωπικό της. Όταν οι άλλες διαδικασίες δεν αποδώσουν, η γραμμή αυτή είναι σαν το χέρι που απλώνεται να προσφέρει βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή. Οι έμπειροι και ειδικά εκπαιδευμένοι ψυχολόγοι, που στελεχώνουν τη γραμμή υποστήριξης 24/7, είναι στη διάθεση κάθε εργαζόμενου οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, τα στελέχη μας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της επιχείρησης μπορούν να “φωτίσουν” τις, συχνά αχαρτογράφητες, περιοχές των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Στόχος είναι η πρόληψή τους, η προαγωγή της υγείας (σωματικής και ψυχικής) και της ευεξίας των εργαζομένων, καθώς και η αποτελεσματική καθοδήγηση των διευθυντικών στελεχών, σε ειδικά θέματα, όπως για παράδειγμα οι ψυχολογικές πρώτες βοήθειες, η βία/mobbing στην εργασία, η διαχείριση του πένθους, θέματα οικογένειας (παιδί, έφηβος), απεξάρτηση από εθιστικές ουσίες (καπνός, αλκοόλ) κ.ά. Φυσικά, όλα τα προγράμματα προσφέρονται από την επιχείρηση χωρίς οικονομική επιβάρυνση του εργαζόμενου ή του μέλους της οικογένειάς του που κάνει χρήση του προγράμματος».

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ EAP
Όπως είναι λογικό, τα διαφορετικά Employee Assistance Programs προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες ανάλογα με τον πάροχο και το διαθέσιμο budget. Μερικές από τις συνηθισμένες παροχές που προσφέρουν τα EAP είναι:

 • 24/7 συμβουλευτική υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια 24ωρη υπηρεσία, για όλη την εβδομάδα, έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με πιστοποιημένους και εξιδεικευμένους συμβούλους, οι οποίοι είναι σε θέση να βοηθήσουν στη διαχείριση ξαφνικών κρίσεων και καταστάσεων, καθώς και σε μια απότομη αύξηση των επιπέδων άγχους.
 • Θεραπευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Μέσω των εν λόγω υπηρεσιών, κλινικοί θεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζομένους στο να καθορίσουν την καλύτερη θεραπευτική πορεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τους ταλανίζουν. Με απλά λόγια, τέτοιου είδους υπηρεσίες βοηθούν τους εργαζομένους στο να αντιμετωπίσουν τυχόν κλινικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα την κατάθλιψη ή το άγχος, ενώ μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.
 • Υπηρεσίες σε σχέση με τον εργασιακό βίο. Με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζομένους να εκφράσουν, αλλά και να εξηγήσουν, τις εκάστοτε ανάγκες τους, μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου, σε κάποιον που είναι σε θέση να βοηθήσει. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουν, μέσω εκείνου, να βρουν έμπιστους πάροχους, όπως για παράδειγμα τράπεζες ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, που θα καλύψουν τις ανάγκες τους, να οργανώσουν τα ταξίδια τους ή να έρθουν σε επαφή με προτεινόμενους ειδικούς, άλλου είδους. Τέτοιες υπηρεσίες, δηλαδή, βοηθούν τους εργαζομένους στο να αντιμετωπίσουν μια σειρά από θεσμικά ζητήματα, αλλά και το πιθανό άγχος σε σχέση με τα οικονομικά τους, καθώς και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
 • Υπηρεσίες βοήθειας στα στελέχη. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν coaching και training, έχοντας ως στόχο να βοηθήσουν τους managers να αναπτύξουν ορισμένες απαραίτητες δεξιότητες, όπως είναι η διαχείριση του χρόνου, η διαχείριση τυχών αντιπαραθέσεων, η παροχή εποικοδομητικού feedback και πολλές ακόμα επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Υπηρεσία αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων. Πρόκειται για παροχή υποστήριξης σε εργαζομένους που αντιμετωπίζουν σωματικά ή ψυχολογικά συμπτώματα, τα οποία οφείλονται σε τραυματικές ή άλλου είδους καταστάσεις.

Σύμφωνα με την Εβίνα Ηλιοπούλου, ψυχολόγο, Head Of Occupational Health Psychology της Hellas EAP: «Ένα ποιοτικό EAP πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση για τη διαχείριση ενός μεγάλου εύρους εργασιακών και προσωπικών προκλήσεων, έχει έναν διαχρονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει τις κάτωθι αλληλοσυνδεόμενες υπηρεσίες που παρέχονται σε ατομικό ή/και επιχειρησιακό επίπεδο:

 • 24/7 Support & Wellbeing Line
 • Πρόσωπο με Πρόσωπο υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Διαχείριση κρίσεων εντός και εκτός εργασιακού χώρου
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση της Διοίκησης, του HR και των στελεχών για τη διαχείριση ανθρωποκεντρικών θεμάτων
 • Case management και παραπομπή των δικαιούχων σε ιδιωτικούς/δημόσιους φορείς σε περίπτωση ανάγκης μακρόχρονης υποστήριξης
 • Ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών σε ευαίσθητα θέματα και τομείς προαγωγής του Wellbeing (Στρες, Συμπεριφοριστικές επικινδυνότητες, Εξαρτήσεις, Βία, Διαφορετικότητα κ.α.)
 • Εκπαίδευση της ηγεσίας/στελεχών σε θέματα Performance Management
 • ΕΑΡ Οrientation για εργαζόμενους και στελέχη
 • Ανάπτυξη υλικού προώθησης και επικοινωνίας των υπηρεσιών στους δικαιούχους
 • Απόδοση ανώνυμων ετήσιων/τακτικών Αναφορών Χρήσης (Utilization Reports)
 • Ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα ικανοποίησης της εταιρείας και των εξυπηρετούμενων από το Πρόγραμμα και τον ΕΑΡ Πάροχο».

Επιπροσθέτως, τα EAP διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα για τους εργαζομένους, παρέχοντας πρόσβαση σε ασφαλή και ιδιωτική βοήθεια που συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που τους απασχολούν.


ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το κόστος και η διάρκεια των Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων εξαρτάται άμεσα από τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε οργανισμού, καθώς και από το περιεχόμενό τους. Συνήθως, τα EAP ξεκινούν με ένα συγκεκριμένο βασικό κόστος, στο οποίο προστίθενται έξτρα χρεώσεις για τυχόν επιπλέον υπηρεσίες και παροχές. Ως προς την χρονική διάρκεια, αυτή καθορίζεται από τον τύπο του προγράμματος και τις υπηρεσίες του. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανή η ύπαρξη μιας 24ωρης υπηρεσίας, η οποία να είναι συνεχόμενη, ενώ παράλληλα κάθε άλλη συμβουλευτική υπηρεσία ή εκπαιδευτική διαδικασία να έχει διάρκεια αρκετών εβδομάδων. Κοντολογίς, ο εκάστοτε συνδυασμός υπηρεσιών και παροχών που γίνεται είναι αυτός που καθορίζει τόσο το κόστος όσο και την χρονική διάρκεια ενός EAP.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
Σύμφωνα με το Business Week, η αναταραχή που προκαλείται από προσωπικά ή εργασιακά προβλήματα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά απουσιών, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν συνολικές απώλειες 312 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για τις επιχειρήσεις. Συνεπώς, η χρήση Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του εν λόγω κόστους, ενώ παράλληλα βελτιώνει και την επιχειρησιακή απόδοση.

Όπως επισημαίνει η Ε. Ηλιοπούλου: «Τα EAP ενδυναμώνουν διαχρονικά τους εργαζόμενους με προσωπικές και εργασιακές δεξιότητες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προαγωγή της υγείας, της ευεξίας (well-being) και της ψυχολογικής τους ασφάλειας, οδηγώντας, κατά συνέπεια, σε αυξημένη αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούνται. Ένα ψυχολογικά υγιές εργασιακό περιβάλλον, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να εκπαιδεύονται στο να βρίσκουν λύσεις, να αποκτούν ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα εμφάνισης ασθενειών. Εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο επίπεδο σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας, απολαμβάνουν ένα καλύτερο επίπεδο ποιότητας προσωπικής, οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί την άμεση σύνδεση της ενίσχυσης της ψυχικής υγείας των εργαζομένων με την παραγωγικότητα στον εργασιακό χώρο και, επομένως, με τη βιωσιμότητά τους. Σε διεθνές επίπεδο, τα ΕΑΡ καταγράφουν συνεχώς αξιοσημείωτα θετικά αποτελέσματα στην εργασιακή απόδοση, στην ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών, στην εξοικονόμηση σχετικού κόστους και πόρων και, κατ’ επέκταση, στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε εργαζομένους που χρησιμοποίησαν τα ΕΑΡ, σημειώθηκε ενίσχυση της ευεξίας τους κατά 87%, βελτίωση του ηθικού και της κινητοποίησης κατά 51% και αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας στον εργασιακό χώρο πάνω από 25%». Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση των Employee Assistance Programs προσδίδει στις εταιρείες σημαντικά οφέλη, όπως:

 • Αυξημένη παραγωγικότητα: Σύμφωνα με έρευνα της eaplife, ύστερα από παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των εργαζομένων, παρατηρήθηκε μείωση 33% στην απουσία των εργαζομένων για λόγους ασθενείας και μείωση κατά 65% των σχετικών με την δουλειά ατυχημάτων, με τον χρόνο που χάνεται να παρουσιάζει μείωση κατά 40%. Αυτό σημαίνει ότι παρουσιάστηκαν λιγότερες διακοπές και περισπασμοί στον εργασιακό χώρο, γεγονός που με τη σειρά του οδήγησε σε μια παραγωγικότερη ομάδα εργαζομένων. Όπως, εξάλλου, έδειξε και η έρευνα του Morneau Shepell research group, για κάθε ένα δολάριο που επενδύεται σε Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων, τα κέρδη για τον οργανισμό οκταπλασιάζονται.
 • Αυξημένο ποσοστό διακράτησης των εργαζομένων: Η βελτίωση του wellness του ανθρώπινου δυναμικού συχνά σημαίνει ότι αυξάνεται και το επίπεδο δέσμευσής τους στην εταιρεία. Ως εκ τούτου, βελτιώνεται και το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης, αλλά παρατηρείται αύξηση και στο ποσοστό διακράτησης των εργαζομένων.
 • Αποτελεσματικότερο Employer Branding: Η παροχή τέτοιων προγραμμάτων μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της φήμης ως εργοδότη μιας επιχείρησης, με τους εργαζομένους να γίνονται οι καλύτεροι «πρεσβευτές», διευκολύνοντας την προσέλκυση των ταλέντων.
 • Μειωμένες αιτήσεις αποζημίωσης: Η αξιοποίηση ενός EAP είναι σε θέση να βοηθήσει στο να μειωθεί ο αριθμός των αιτήσεων αποζημίωσης από τους εργαζομένους που αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το άγχος και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εργατικά ατυχήματα και προβλήματα ψυχικής υγείας. Το γεγονός αυτό επιτρέπει, ακόμη, την σταδιακή μείωση στα ασφαλιστικά έξοδα της επιχείρησης, άρα και στα συνολικά έξοδα.

Η Ν. Γιαννακά εξηγεί ότι «τα οφέλη είναι πολλαπλά και σημαντικά για την επιχείρηση και τους εργαζομένους της:

 • Βελτίωση του well-being του εργαζόμενου
 • Μείωση του κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Βελτίωση της Παραγωγικότητας
 • Μείωση του Απουσιασμού
 • Προσέλκυση και διακράτηση αξιόλογων στελεχών της αγοράς
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης και της διατήρησης του ηθικού του προσωπικού της εταιρείας σε υψηλά επίπεδα

Επιπλέον, συμβάλλουν στην στρατηγική της εταιρείας για την πρόληψη και διαχείριση των ψυχοκοινωνικών ρίσκων, ενώ αποτελούν μέρος για τη συστηματική αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών ρίσκων, αλλά και στοχευμένα “tailor made” προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης, βάσει έγκυρων αποτελεσμάτων με στόχο:

 • την προαγωγή της Υγείας & Ευεξίας σε ατομικό και εργασιακό επίπεδο
 • την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του οργανισμού σε περιόδους κρίσης και αναδιαρθρώσεων
 • την αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας στον εργασιακό χώρο
 • τη μείωση νομικών διεκδικήσεων και κόστους αποζημιώσεων
 • την ανάδειξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Τέλος, συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση με την Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία για την προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία».


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΕΙ
Όπως συμβαίνει και με κάθε άλλου είδους επένδυση, έτσι και στα EAP ο στόχος είναι η εταιρεία να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Αν, λοιπόν, το EAP που έχει επιλεγεί δεν επιφέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, είναι σημαντικό να μπορούν να αναγνωριστούν οι αδυναμίες του και να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στο ακολουθούμενο πλάνο το συντομότερο δυνατό. Με ποιο τρόπο, όμως, μπορεί να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα ενός EAP; Σύμφωνα με τη Ν. Γιαννακά: «Από την αρχή συμφωνείται με την επιχείρηση “το ζητούμενο”. Στη συνέχεια, τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που συλλέγονται, σε συνδυασμό με τις στοχευμένες παρεμβάσεις, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα». Ορισμένα από τα στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι:

 • Το αρνητικό feedback των εργαζομένων για τις υπηρεσίες EAP που προσφέρονται
 • Το ότι οι εργαζόμενοι δεν αξιοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Η μη επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων
 • Το ότι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται το EAP ως μια μορφή «τιμωρίας» για την χαμηλή τους απόδοση.

Παρόλο που οι περισσότεροι εργοδότες θεωρούν τα EAP ως απαραίτητο εργαλείο για τη βελτίωση του wellbeing των εργαζομένων και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, δεν καλύπτουν όλες οι υπηρεσίες EAP τις ανάγκες των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να αναζητούνται συνεχώς τρόποι για προσαρμογή και βελτίωση του πλάνου υποστήριξης των εργαζομένων.

Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Tα χαρακτηριστικά και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων EAP ποικίλουν. Επομένως, είναι σκόπιμη μια προσεκτική εξέταση των επιλογών και των παροχών, προκειμένου να γίνει η κατάλληλη επιλογή. Ορισμένοι, λοιπόν, από τους παράγοντες που θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός EAP είναι:

 • Οι κατάλληλες πιστοποιήσεις. Το ότι το πρόγραμμα υποστήριξης εργαζομένων οφείλει να παρέχεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες με διασυνδέσεις σε τοπικές υπηρεσίες υγείας και εθνικούς οργανισμούς αποτελεί ένα εκ των ουκ άνευ στοιχείο, σε συνδυασμό με την δέσμευσή τους για συνεχή επιμόρφωση. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ανάλογη προηγούμενη εμπειρία.
 • Τα οικονομικά δεδομένα της αγοράς. Όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, το κόστος ενός EAP ποικίλει ανάλογα με το περιεχόμενό του. Είναι σημαντικό, επομένως, να διεξαχθεί μια «έρευνα αγοράς» προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς περιλαμβάνει κάθε πρόγραμμα και με τι κόστος.
 • H έκταση των υπηρεσιών training. Τα EAP διαφέρουν ως προς το εύρος των προγραμμάτων training που περιλαμβάνουν. Τα πιο περιεκτικά παρέχουν βοήθεια στους managers, προκειμένου να είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν προβληματισμένους εργαζομένους, ανάπτυξη πολιτικών ευεξίας και οργάνωση σεμιναρίων για θέματα υγείας. Είναι σκόπιμο, λοιπόν, να λαμβάνεται υπόψη η έκταση των προγραμμάτων αυτών, με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας.
 • Η προσβασιμότητα και η ανταπόκριση. Οι εγκαταστάσεις του πάροχου EAP θα ήταν ωφέλιμο να βρίσκονται κοντά στην επιχείρηση, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία και προσβασιμότητα των εργαζομένων πριν, κατά την διάρκεια ή και μετά του ωραρίου τους. Σημαντική, ακόμα, είναι η παροχή 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής, μιας και οι δυσκολίες μπορούν να εμφανιστούν και «εκτός ωραρίου». Τέλος, έχει σημασία να διερευνηθεί και ο χρόνος ανταπόκρισης του προγράμματος στα εκάστοτε, όχι επείγοντα αιτήματα των εργαζομένων.
 • Η επικοινωνία. Μείζονος σημασίας αποτελεί η επικοινωνία και η ανατροφοδότηση που παρέχεται, καθώς και τα συνεχόμενα updates του προγράμματος.

Όπως τονίζει η Ρίτσα Οικονόμου, Οικονομολόγος, Head Of Business Operations της Hellas EAP: «Βασικό κριτήριο για ένα επιτυχημένο ΕΑΡ είναι η επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη που η παροχή των ΕΑΡ είναι η κύρια δραστηριότητά του και που διαθέτει την εξειδίκευση και τεχνογνωσία στον τομέα πρόληψης και διαχείρισης του εργασιακού στρες και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο ΕΑΡ πάροχος μπορεί και παρέχει υποστήριξη σε 24ωρη βάση, ότι διαθέτει επιστημονικά άρτια καταρτισμένους συμβούλους με συνεχή εκπαίδευση/πιστοποιήσεις στα ΕΑΡ και εμπειρία στην εφαρμογή των συμπεριφοριστικών επιστημών στη δυναμική του εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και ότι καλύπτει και τα μέλη της οικογένειας.

Ως επιτυχημένο ΕΑΡ πρόγραμμα δεν μπορεί να θεωρηθεί μια μεμονωμένη υπηρεσία, όπως μια εκπαίδευση διαχείρισης του στρες, αλλά αντίθετα ένα ολιστικό και διαχρονικό πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Επίσης, η αποτελεσματικότητα ενός ΕΑΡ προϋποθέτει την εφαρμογή επιστημονικών εργαλείων για μια καλή αποτύπωση των αναγκών του εκάστοτε εργασιακού χώρου για την ανάπτυξη ειδικά διαμορφωμένων προγραμμάτων (tailor made) με βάση τις συγκεκριμένες προκλήσεις (εργαζομένων, στελεχών, επιχείρησης και κλάδου). Ταυτόχρονα, καθορίζεται από τη δυνατότητα παροχής μεγάλου εύρους υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των πολυδιάστατων πηγών και επιπτώσεων του εργασιακού στρες σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο, αλλά και από τη δυνατότητα μέτρησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και απόδοσης ποιοτικών/ποσοτικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένου και του R.O.I».

Στο σύγχρονο επιχειρείν και στις απαιτήσεις που ενέχει, τα Employee Assistance Programs μπορούν να προσφέρουν βοήθεια, όταν χρειάζεται, στους εργαζομένους και στις οικογένειές τους, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν και επιτρέποντας τους, χωρίς εμπόδια, να εστιάσουν στην επίτευξη των εκάστοτε στόχων, αυξάνοντας, έτσι, την παραγωγικότητα, αλλά και τα επίπεδα της ικανοποίησης, τόσο των ίδιων όσο και της επιχείρησης.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ EAP
Οι εργαζόμενοι έχουν αυξημένη πιθανότητα να βιώσουν στρες που προκύπτει από αμέτρητες πηγές τόσο του εργασιακού όσο και προσωπικού τους βίου. Τα Employee Assistance Programs είναι σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να προσφέρουν μία ολιστική προσέγγιση στους εργαζομένους, η οποία τους επιτρέπει να διαχειριστούν στρεσογόνους παράγοντες με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι, αλλά και συνηθισμένες πηγές μακροχρόνιου άγχους όπως:

 • Προβλήματα ψυχικής υγείας
 • Προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία
 • Ζητήματα που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Τον θρήνο από την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου
 • Συζυγικές ή οικογενειακές διενέξεις
 • Διαφόρων ειδών εξαρτήσεις από ουσίες, αλκοόλ κ.ά

Τα εν λόγω προγράμματα μπορούν να φέρουν σε επαφή τους εργαζομένους με εξιδεικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι παρέχουν τόσο υπηρεσίες coaching όσο και συμβουλευτικές συνεδρίες, προκειμένου να βοηθήσουν στο να επανέλθουν στον «σωστό δρόμο» οι εργαζόμενοι.

HR Professional (T. 171)
« 1 2 3 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο HR Professional Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

Banking / Finance

International

Τουρισμός

Αυτοκινητοβιομηχανία

Δημόσιος Τομέας

Υγεία & Ομορφιά

Ευρωπαική Ένωση

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Συμβουλευτικές Εταιρείες

Καύσιμα

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778