HR PROFESSIONAL - Recruiting & Managing Millennials: Τι είναι αυτό που θέλουν;

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

People Management

Recruiting & Managing Millennials: Τι είναι αυτό που θέλουν;

15 Ιουνίου 2018 | 09:31 Γράφει η Τζένη  Αναγνωστοπούλου Topics: Millennials,Recruitment,Special Reports,Youth

Οι Millennials είναι η πρώτη γενιά που μεγάλωσε με τα τεχνολογικά επιτεύγματα, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα ως δεδομένα. Έχουν πιο «επίσημη» εκπαίδευση από οποιαδήποτε γενιά στην ιστορία και έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το multitasking μέσα από την πρώιμη έκθεσή τους σε ένα ευρύ φάσμα μέσων.

Τα παιδιά που γεννήθηκαν στη δεκαετία του ‘80 και του ‘90, οι Millennials, είναι σήμερα από 20 έως και 30+ ετών και ως γενιά θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού μέχρι το 2025, ενώ ήδη αποτελούν σημαντικό μέρος του ενεργού πληθυσμού. Η κατανόηση του τι παρακινεί τους Millennials (γνωστή και ως «Generation Y»), καθώς και πώς αντιλαμβάνονται τους εργοδότες τους αλλά και τους συναδέλφους τους, είναι απαραίτητη για την προσέλκυσή τους σε έναν οργανισμό αλλά και την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους ως εργαζόμενοι και πιθανοί ηγέτες.

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ
Οι Millennials έχουν αυτοπεποίθηση και είναι απροκάλυπτα φιλόδοξοι, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται σε αυτό που θεωρούν προτεραιότητα όταν αναζητούν ένα νέο εργασιακό ρόλο. Μια σαφής πορεία για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, ο ανταγωνιστικός μισθός και η τεχνολογία είναι οι βασικοί μοχλοί για την προσέλκυση εργαζομένων από τη συγκεκριμένη γενιά. Όταν αυτή η κατηγορία εργαζομένων αρχίζει μια νέα εργασία, οι παράγοντες που -κατά κύριο λόγο- τους προσέλκυσαν, πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Το να κερδίσουν πολύτιμη εμπειρία από την αρχή και να γνωρίζουν ότι ο εργοδότης τους δίνει μεγάλη σημασία στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους είναι απαραίτητα στοιχεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάνοντας τις αντίστοιχες πολιτικές της εταιρείας για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σαφείς στην αναγγελία της θέσης εργασίας και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για να εξασφαλίσει ο οργανισμός τα καλύτερα ταλέντα αυτής της γενιάς. Οι Millennials είναι φιλόδοξοι αλλά επίσης δίνουν σημασία σε έναν κοινωνικό χώρο εργασίας. Προσφέροντάς τους μια ευκαιρία να συναντήσουν τους νέους συναδέλφους τους σε ένα κοινωνικό περιβάλλον ως μέρος της ένταξής τους είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ενσωμάτωσής τους ως μέλος της ομάδας. Για να διατηρήσουν τους Millennials, οι εργοδότες οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι είναι αφοσιωμένοι και ικανοποιημένοι από το εργασιακό τους περιβάλλον. Πρέπει να επιδείξουν τη δέσμευσή τους στο να στηρίξουν τους ανθρώπους για να αναπτυχθούν, παρέχοντας δομημένη κατάρτιση και ευκαιρίες που τους επιτρέπουν να επιτύχουν τους στόχους της σταδιοδρομίας τους. Παροχή επίσημης ανατροφοδότησης τουλάχιστον κάθε έξι μήνες δείχνει στους εργαζόμενους ότι η απόδοσή τους και η ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα και τους εμποδίζει να αναζητούν άλλους εργοδότες που μπορούν να ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη.

Είτε προσπαθεί να προσελκύσει νέους Millennials είτε να διακρατήσει το υπάρχον δυναμικό, η εταιρεία-εργοδότης θα πρέπει να γνωρίζει τι παρακινεί αυτή την κατηγορία εργαζομένων για να αλλάξει θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Robert Walters, ένας υψηλότερος μισθός (25%) και ένας πιο ικανοποιητικός ρόλος (25%) είναι οι δύο κυριότεροι παράγοντες όταν οι Millennials εξετάζουν ένα νέο ρόλο σε έναν άλλον οργανισμό. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ωστόσο, ότι πολλοί επαγγελματίες αυτής της γενιάς αναγκάστηκαν να αναλάβουν κάποια εργασία εκτός του επιθυμητού τομέα κυρίως εξαιτίας της ύφεσης. Όμως, καθώς η οικονομία έχει ανακάμψει, είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τις αρχικές φιλοδοξίες τους. Αν είναι δυνατόν, οι οργανισμοί πρέπει να δίνουν στους Millennials την ευκαιρία να κινηθούν γύρω από διάφορες λειτουργίες εντός της επιχείρησης, κάτι που μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση των εργαζομένων που διαφορετικά θα μετακινούνταν.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΕΣ
Οι Millennials έχουν πολλά κοινά με τους μεγαλύτερους συναδέλφους τους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς το είδος του χώρου εργασίας που θέλουν και την αξία σε χαρακτηριστικά των συναδέλφων. Οι ίδιοι επιζητούν ένα πιο χαλαρό εργασιακό περιβάλλον όπου η τεχνολογία ενσωματώνεται άψογα στις πρακτικές της εργασίας τους. Δίνουν υψηλότερη αξία στην προσωπικότητα, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την προσαρμογή μέσα σε μια ομάδα από ότι στις αμιγώς τεχνικές δεξιότητες που ενδεχομένως μπορεί να αποτελέσει μια πηγή αποσύνδεσης μεταξύ αυτών και των εργοδοτών τους. Παράλληλα, καθώς οι Baby Boomers πλησιάζουν την ηλικία της συνταξιοδότησης, η αύξηση της κινητικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό σημαίνει ότι οι Millennials αναλαμβάνουν ήδη τους ρόλους διαχείρισης. Η ανάπτυξη αυτών σε επιχειρηματικούς όρους σημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα χαρακτηριστικά και τα ταλέντα αυτής της γενιάς.

Από την άλλη, οι ίδιοι είναι πιο δεκτικοί στη μετακίνηση σε διεθνές επίπεδο ως μέρος της εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους από οποιαδήποτε γενιά. Αυτό δίνει στους εργοδότες μια πρωτοφανή ευκαιρία να εξοπλίσουν μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών με επιχειρηματική εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προσφορά μιας μετακίνησης στο εξωτερικό αποτελεί δυνητικά ένα ισχυρό εργαλείο για την κινητοποίηση των Millennials και μια ευκαιρία για τους εργοδότες να αποκτήσουν διευθυντές με μια ευρεία επισκόπηση στο πώς λειτουργεί η επιχείρηση σε διεθνές επίπεδο.

Δεδομένου ότι οι Millennials αποτελούν ένα αυξανόμενο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού, η εξεύρεση τρόπων για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των μελών των διαφορετικών γενεών αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα. Η διασφάλιση ότι τα διευθυντικά στελέχη κατανοούν τι ενθαρρύνει τους εργαζόμενους από διαφορετικές γενιές, πώς τους αρέσει να επικοινωνούν και ο εντοπισμός πηγών συγκρούσεων είναι απαραίτητα για τη δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας όπου ποικίλες γενιές συνεργάζονται αρμονικά. Ως η πρώτη γενιά που έχει μεγαλώσει σε έναν ψηφιακό κόσμο, οι Millennials θεωρούνται ως η πιο τεχνολογικά ικανή γενιά στον χώρο εργασίας. Είναι καταρτισμένοι στη χρήση της τεχνολογίας και ενθουσιώδεις για την ανάπτυξή της ως μέρος της επαγγελματικής τους ζωής. Άρα ο εργοδότης που σέβεται αυτή τη στάση, έχει ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.

Αναμφίβολα, οι Millennials θεωρούν την τεχνολογία ως βασικό παράγοντα συγκρούσεων μεταξύ των διαφόρων γενεών στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να πάρει μια μη επιθυμητή κατεύθυνση όπου οι νέοι εργαζόμενοι είναι απογοητευμένοι από ξεπερασμένα συστήματα ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι αγωνίζονται να προσαρμοστούν στις εξελίξεις της τεχνολογίας. Και στις δύο περιπτώσεις, εξασφαλίζοντας ότι παρέχετε επαρκή κατάρτιση σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα συστήματα στις μέγιστες δυνατότητές τους είναι μια βασική στρατηγική για την πρόληψη αυτών των συγκρούσεων που μπορεί να επηρεάσει μέχρι και την παραγωγικότητα.

HR Professional (T. 154)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο HR Professional Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

Banking / Finance

International

Τουρισμός

Αυτοκινητοβιομηχανία

Δημόσιος Τομέας

Υγεία & Ομορφιά

Ευρωπαική Ένωση

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Συμβουλευτικές Εταιρείες

Καύσιμα

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778