HR PROFESSIONAL - Workplace Mobility: Μια νέα πραγματικότητα με πολλαπλά οφέλη

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

HR Technology

Workplace Mobility: Μια νέα πραγματικότητα με πολλαπλά οφέλη

22 Σεπτεμβρίου 2017 | 09:39 Γράφει η Αγγελική  Κορρέ Topics: Special Reports,Workplace mobility

Το mobility δεν είναι πλέον ένα «buzzword» ή απλώς το «πιο νέο γυαλιστερό πράγμα στο επιχειρείν». Αντιθέτως, η δυνατότητα εργασίας από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, θεωρείται σήμερα mainstream και αποτελεί μία επιχειρηματική στρατηγική που δεν μπορεί να παραβλεφθεί.

Η επανάσταση που συντελείται με τη διάδοση των έξυπνων φορητών συσκευών και την εξέλιξη των mobile τεχνολογιών, επαναπροσδιορίζει το σύγχρονο workplace και καθορίζει την εργασιακή εμπειρία, αποτελώντας ταυτόχρονα έναν από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρειών.

Ο χώρος εργασίας είναι ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το οποίο υφίσταται συνεχείς αλλαγές εξαιτίας μίας μεγάλης ποικιλίας παραγόντων που το επηρεάζουν. Με δεδομένο το πόσο δραματικά έχουν αλλάξει τα γραφεία μας από το 2000, η οποιαδήποτε προσπάθεια πρόβλεψης για το πώς θα είναι το workplace του μέλλοντος θα ήταν μάλλον παρακινδυνευμένη. Ωστόσο, το άμεσο μέλλον είναι ίσως πιο ξεκάθαρο, καθώς έχει ήδη αρχίσει να δηλώνει το «παρών».

Η κινητικότητα (mobility) αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη αλλαγή που επαναδιαμορφώνει το ανθρώπινο δυναμικό και τους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία του 2016, 34 εκατομμύρια αμερικανοί είναι σε θέση να παραμένουν παραγωγικοί ενώ εργάζονται εκτός των ορίων του παραδοσιακού γραφείου. Πρόκειται για μία τάση που κλιμακώνεται διαρκώς, με τους ειδικούς να προβλέπουν μία περαιτέρω αύξηση της τάξης του 50% μέχρι το 2020.

Η κινητικότητα στο χώρο εργασίας (worklpace mobility) αφορά πλέον κάθε επιχείρηση και πολύ μεγάλο ποσοστό θέσεων εργασίας, καθώς η διείσδυση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών επιτρέπει σε οποιονδήποτε να συνδεθεί από οπουδήποτε. Πρόσφατη μελέτη της Konica Minolta με τίτλο “The Digital Workplace Initiative”, δείχνει ότι το workplace mobility καθίσταται ολοένα και πιο δημοφιλές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την έρευνα, οι βρετανικές επιχειρήσεις επένδυσαν σχεδόν 3.229.00 λίρες σε πρωτοβουλίες γύρω από το digital worplace στη διάρκεια του 2016, ενώ οι αντίστοιχες επενδύσεις για το 2015 δεν ξεπερνούσαν τις 958.000 λίρες. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να αφορούν μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ωστόσο απόλυτα ενδεικτικά για την τάση που επικρατεί σε όλο τον κόσμο.

Το σύγχρονο employee experience περνάει μέσα από το mobility
Μία από τις πλέον καθοριστικές τάσεις που επηρεάζουν σήμερα τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η εστίαση στην εμπειρία του εργαζόμενου, προκειμένου να ενισχυθεί η απόδοση και η δέσμευσή του αλλά και η ικανότητα της εταιρείας να προσελκύει νέα ταλέντα. Και μπορεί το employee experience να διαθέτει πολλές πλευρές, η τεχνολογία και συγκεκριμένα το mobility φαίνεται ότι διαδραματίζει κρίσιμης σημασίας ρόλο. Η επανάσταση των έξυπνων φορητών συσκευών έχει αποδεσμεύσει την εργασία από το desktop. Και έχει κάνει πρακτικές εργασίας, όπως η απομακρυσμένη (remote) και η mobile εργασία πιο διαδεδομένες, και ως εκ τούτου έχει αλλάξει τις προσδοκίες των εργαζομένων ως προς το πώς, το πότε και το που μπορούν να εργαστούν.

Οι εταιρείες που αξιοποιούν τις mobile τεχνολογίες αποτελεσματικά διαθέτουν περισσότερο δεσμευμένους εργαζόμενους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του The Economist Intelligence Unit, στην οποία συμμετείχαν 1.865 εργαζόμενοι από όλο τον κόσμο. Η έρευνα ζήτησε από τους εργαζόμενους να περιγράψουν την προσέγγιση του εργοδότη τους γύρω από το mobility και τις σχετικές τεχνολογίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι σχεδόν οι μισοί (48%) αξιολόγησαν θετικά την εταιρεία τους, με το 11% να χαρακτηρίζει τον εργοδότη του ως πρωτοπόρο και το 37% να δηλώνει ότι η εταιρεία τους κάνει καλή χρήση των σχετικών τεχνολογιών. Το 42% των συμμετεχόντων περιγράφει ως επαρκή την προσέγγιση της εταιρείας, ενώ ένα 8% υποστηρίζει ότι είναι κακή. Τα νούμερα αυτά από μόνα τους δείχνουν το momentum του workplace mobility και των τεχνολογιών που το υποστηρίζουν.

Προκειμένου να αξιολογήσει την επίδραση του mobility σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους και τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, η μελέτη εστιάζει σε τέσσερα επιθυμητά χαρακτηριστικά τα οποία υποδηλώνουν μία αποτελεσματική και engaging εργασιακή εμπειρία: παραγωγικότητα, δημιουργικότητα, ικανοποίηση και αφοσίωση (loyalty). Η πιο ευδιάκριτη απόδειξη της συμβολής του mobility στα επιχειρηματικά αποτελέσματα είναι το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες που περιγράφουν τους εργοδότες τους ως «πρωτοπόρους» ή «καλούς» στη χρήση της mobile τεχνολογίας, βαθμολογούν οι ίδιοι, κατά μέσο όρο, σημαντικά υψηλότερα τον εαυτό τους για κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά (Διάγραμμα 1). Βαθμολογούν τους εαυτούς τους κατά 7% υψηλότερα σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα, 9% υψηλότερα στη δημιουργικότητα, 11% σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση από την εργασία τους και κατά 11% την αφοσίωση.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο άκρων της κλίμακας -δηλαδή μεταξύ των ερωτηθέντων που χαρακτηρίζουν τον εργοδότη ως «πρωτοπόρο» του mobility και σε εκείνους που θεωρούν τους εργοδότες τους «κακούς» στη χρήση των mobile τεχνολογιών- είναι ακόμα μεγαλύτερες: 16% για την παραγωγικότητα, 18% για τη δημιουργικότητα, 23% για την ικανοποίηση και 21% για την αφοσίωση.

Ακόμα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να βαθμολογήσουν τους εργοδότες τους σε ό,τι αφορά στο work-life balance, στην προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, καθώς και στην προσέλκυση ταλέντων. Και πάλι, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εταιρείες με αποτελεσματική προσέγγιση του mobility υπερέχουν των υπολοίπων σε κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά: βαθμολογήθηκαν κατά 17% υψηλότερα για την ικανότητα τους να προσελκύουν ταλαντούχους εργαζόμενους, 14% υψηλότερα για την προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και 15% υψηλότερα για την ικανότητά τους να αντλούν τα βέλτιστα αποτελέσματα από τους εργαζόμενούς τους.

Και παρόλο που η συσχέτιση δεν αποδεικνύει την αιτιώδη συνάφεια, τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση του mobility αποτελεί σημαντικό παράγοντα μίας θετικής εμπειρίας για τον εργαζόμενο.

Η επανάσταση που συντελείται με τη διάδοση των έξυπνων φορητών συσκευών και την εξέλιξη των mobile τεχνολογιών, επαναπροσδιορίζει το σύγχρονο workplace και καθορίζει την εργασιακή εμπειρία, αποτελώντας ταυτόχρονα έναν από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρειών.

Ο χώρος εργασίας είναι ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το οποίο υφίσταται συνεχείς αλλαγές εξαιτίας μίας μεγάλης ποικιλίας παραγόντων που το επηρεάζουν. Με δεδομένο το πόσο δραματικά έχουν αλλάξει τα γραφεία μας από το 2000, η οποιαδήποτε προσπάθεια πρόβλεψης για το πώς θα είναι το workplace του μέλλοντος θα ήταν μάλλον παρακινδυνευμένη. Ωστόσο, το άμεσο μέλλον είναι ίσως πιο ξεκάθαρο, καθώς έχει ήδη αρχίσει να δηλώνει το «παρών».

Η κινητικότητα (mobility) αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη αλλαγή που επαναδιαμορφώνει το ανθρώπινο δυναμικό και τους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία του 2016, 34 εκατομμύρια αμερικανοί είναι σε θέση να παραμένουν παραγωγικοί ενώ εργάζονται εκτός των ορίων του παραδοσιακού γραφείου. Πρόκειται για μία τάση που κλιμακώνεται διαρκώς, με τους ειδικούς να προβλέπουν μία περαιτέρω αύξηση της τάξης του 50% μέχρι το 2020.

Η κινητικότητα στο χώρο εργασίας (worklpace mobility) αφορά πλέον κάθε επιχείρηση και πολύ μεγάλο ποσοστό θέσεων εργασίας, καθώς η διείσδυση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών επιτρέπει σε οποιονδήποτε να συνδεθεί από οπουδήποτε. Πρόσφατη μελέτη της Konica Minolta με τίτλο “The Digital Workplace Initiative”, δείχνει ότι το workplace mobility καθίσταται ολοένα και πιο δημοφιλές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την έρευνα, οι βρετανικές επιχειρήσεις επένδυσαν σχεδόν 3.229.00 λίρες σε πρωτοβουλίες γύρω από το digital worplace στη διάρκεια του 2016, ενώ οι αντίστοιχες επενδύσεις για το 2015 δεν ξεπερνούσαν τις 958.000 λίρες. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να αφορούν μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ωστόσο απόλυτα ενδεικτικά για την τάση που επικρατεί σε όλο τον κόσμο.

Το σύγχρονο employee experience περνάει μέσα από το mobility
Μία από τις πλέον καθοριστικές τάσεις που επηρεάζουν σήμερα τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η εστίαση στην εμπειρία του εργαζόμενου, προκειμένου να ενισχυθεί η απόδοση και η δέσμευσή του αλλά και η ικανότητα της εταιρείας να προσελκύει νέα ταλέντα. Και μπορεί το employee experience να διαθέτει πολλές πλευρές, η τεχνολογία και συγκεκριμένα το mobility φαίνεται ότι διαδραματίζει κρίσιμης σημασίας ρόλο. Η επανάσταση των έξυπνων φορητών συσκευών έχει αποδεσμεύσει την εργασία από το desktop. Και έχει κάνει πρακτικές εργασίας, όπως η απομακρυσμένη (remote) και η mobile εργασία πιο διαδεδομένες, και ως εκ τούτου έχει αλλάξει τις προσδοκίες των εργαζομένων ως προς το πώς, το πότε και το που μπορούν να εργαστούν.

Οι εταιρείες που αξιοποιούν τις mobile τεχνολογίες αποτελεσματικά διαθέτουν περισσότερο δεσμευμένους εργαζόμενους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του The Economist Intelligence Unit, στην οποία συμμετείχαν 1.865 εργαζόμενοι από όλο τον κόσμο. Η έρευνα ζήτησε από τους εργαζόμενους να περιγράψουν την προσέγγιση του εργοδότη τους γύρω από το mobility και τις σχετικές τεχνολογίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι σχεδόν οι μισοί (48%) αξιολόγησαν θετικά την εταιρεία τους, με το 11% να χαρακτηρίζει τον εργοδότη του ως πρωτοπόρο και το 37% να δηλώνει ότι η εταιρεία τους κάνει καλή χρήση των σχετικών τεχνολογιών. Το 42% των συμμετεχόντων περιγράφει ως επαρκή την προσέγγιση της εταιρείας, ενώ ένα 8% υποστηρίζει ότι είναι κακή. Τα νούμερα αυτά από μόνα τους δείχνουν το momentum του workplace mobility και των τεχνολογιών που το υποστηρίζουν.

Προκειμένου να αξιολογήσει την επίδραση του mobility σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους και τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, η μελέτη εστιάζει σε τέσσερα επιθυμητά χαρακτηριστικά τα οποία υποδηλώνουν μία αποτελεσματική και engaging εργασιακή εμπειρία: παραγωγικότητα, δημιουργικότητα, ικανοποίηση και αφοσίωση (loyalty). Η πιο ευδιάκριτη απόδειξη της συμβολής του mobility στα επιχειρηματικά αποτελέσματα είναι το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες που περιγράφουν τους εργοδότες τους ως «πρωτοπόρους» ή «καλούς» στη χρήση της mobile τεχνολογίας, βαθμολογούν οι ίδιοι, κατά μέσο όρο, σημαντικά υψηλότερα τον εαυτό τους για κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά (Διάγραμμα 1). Βαθμολογούν τους εαυτούς τους κατά 7% υψηλότερα σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα, 9% υψηλότερα στη δημιουργικότητα, 11% σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση από την εργασία τους και κατά 11% την αφοσίωση.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο άκρων της κλίμακας -δηλαδή μεταξύ των ερωτηθέντων που χαρακτηρίζουν τον εργοδότη ως «πρωτοπόρο» του mobility και σε εκείνους που θεωρούν τους εργοδότες τους «κακούς» στη χρήση των mobile τεχνολογιών- είναι ακόμα μεγαλύτερες: 16% για την παραγωγικότητα, 18% για τη δημιουργικότητα, 23% για την ικανοποίηση και 21% για την αφοσίωση.

Ακόμα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να βαθμολογήσουν τους εργοδότες τους σε ό,τι αφορά στο work-life balance, στην προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, καθώς και στην προσέλκυση ταλέντων. Και πάλι, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εταιρείες με αποτελεσματική προσέγγιση του mobility υπερέχουν των υπολοίπων σε κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά: βαθμολογήθηκαν κατά 17% υψηλότερα για την ικανότητα τους να προσελκύουν ταλαντούχους εργαζόμενους, 14% υψηλότερα για την προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και 15% υψηλότερα για την ικανότητά τους να αντλούν τα βέλτιστα αποτελέσματα από τους εργαζόμενούς τους.

Και παρόλο που η συσχέτιση δεν αποδεικνύει την αιτιώδη συνάφεια, τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση του mobility αποτελεί σημαντικό παράγοντα μίας θετικής εμπειρίας για τον εργαζόμενο.


Mobility και παραγωγικότητα
Μπορεί η κινητικότητα στο χώρο εργασίας να κάνει τους εργαζόμενους περισσότερο αποδοτικούς ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την παραγωγικότητα; Εξ ορισμού, η κινητικότητα, ή αλλιώς η δυνατότητα να κινείται κανείς ελεύθερα, και πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα να εργάζεται κανείς από οπουδήποτε και μέσω της συσκευής της προτίμησής του, δίνει καταφατική απάντηση στο ερώτημα αυτό. Σύμφωνα με το Digital Workplace Group, ένα ανεξάρτητο think tank για την προώθηση της mobile τεχνολογίας στο χώρο εργασίας, υπάρχουν δέκα έμφυτα πλεονεκτήματα στο workplace mobility. Αυτά περιλαμβάνουν τη φορητότητα, τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τη βελτιωμένη εμπειρία χρήστη και την κατοχή προσωπικών συσκευών ή αλλιώς το, διάσημο πια, Bring Your Own Device (BYOD).

Ειδικότερα, οι BYOD χώροι εργασίας φαίνεται να καθίστανται ιδιαίτερα δημοφιλείς ανάμεσα στους εργαζόμενους, εξαιτίας της ελευθερίας που η κατοχή της συσκευής προσφέρει. Και παρόλο που πάντα θα απαιτείται μία λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ιδιοκτησία της συσκευής σε ένα mobile περιβάλλον, η σωστή προσέγγιση όντως αυξάνει την παραγωγικότητα. Μία σειρά από έρευνες και μελέτες για το σύγχρονο, mobile και BYOD εργασιακό περιβάλλον το επιβεβαιώνουν. Έρευνα του CIO δείχνει ότι οι εργαζόμενοι είναι περισσότερο παραγωγικοί όταν μπορούν να χρησιμοποιούν τη δική τους συσκευή και όταν το workplace mobility ενθαρρύνεται και διευκολύνεται από τον εργοδότη. Ένας λόγος για αυτό είναι ότι οι εργαζόμενοι συνήθως έχουν πάντα μαζί τους την προσωπική τους φορητή συσκευή, γεγονός που αυξάνει την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι άνθρωποι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις δικές τους συσκευές, πράγμα που συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το χρόνο εκμάθησης.

Στην παραπάνω άποψη συνηγορεί και η μελέτη “Evolving Workforce Project” σχετικά με το mobility στο workplace και την παραγωγικότητα, που διεξήχθη από την Dell και την Intel, και η οποία δείχνει ότι «το 83% του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού πιστεύει ότι η πρόοδος της τεχνολογίας τους έχει επιτρέψει να είναι περισσότερο παραγωγικοί, ενώ διαβλέπουν ότι αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον». Άλλη σχετική έρευνα που συντάχθηκε από το Human Capital Institute, υποστηρίζει ότι η κινητικότητα δεν βελτιώνει μόνο την παραγωγικότητα, αλλά επίσης βοηθάει στη βελτίωση των ποσοστών διακράτησης. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη υποστηρίζει ότι “Όταν η δέσμευση των εργαζόμενων αυξάνεται, τότε κατά συνέπεια αυξάνεται και το employee retention κατά 87%».

Mobility in HR itself
Η κινητικότητα αφορά πλέον και την ίδια τη λειτουργία του HR. Αυτό που αποκαλούμε σήμερα HR mobility αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς το περιβάλλον εργασίας, αφού πλέον είναι ευκολότερο για τους εργαζόμενους να ολοκληρώσουν μία σειρά από καθήκοντα εκτός χώρου εργασίας, ενώ τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο. Οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν τις εταιρείες να επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε mobile HR εργαλεία είναι πολλοί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να εξεταστούν οι παρακάτω τέσσερις τάσεις γύρω από το HR mobility, καθώς αυτό εξελίσσεται σε κυρίαρχο συστατικό του σύγχρονου χώρου εργασίας.

Η εμπειρία του χρήστη είναι σημαντική: Οι εργαζόμενοι σήμερα εξοικειώνονται γρήγορα με μία ποικιλία διαφορετικών εφαρμογών. Διαβάζουν τις ειδήσεις online, κάνουν αγορές μέσω διαδικτυακών site όπως το Amazon, και βλέπουν ταινίες μέσω Netflix. Σημαντικές εταιρείες επενδύουν τεράστια ποσά στην προσπάθειά τους να βελτιστοποιήσουν την mobile εμπειρία που προσφέρουν, γεγονός που συμβάλει στη διαμόρφωση των προσδοκιών των χρηστών για την mobile εμπειρία που επιζητούν. Τα μερικές φορές δύσκολα ή ακόμα και αναποτελεσματικά εργαλεία που κάποτε αποτελούσαν την εργαλειοθήκη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, δίνουν τη θέση τους σε εξελιγμένα και πλήρως βελτιστοποιημένα εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να ολοκληρώνουν γρήγορα διάφορες από τις HR ενέργειες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι κρίσιμης σημασίας η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να αξιολογήσει κατά πόσο η HR mobile εμπειρία που παρέχουν είναι ευθυγραμμισμένη με τις προσδοκίες των χρηστών – τόσο του δυναμικού του τμήματος όσο και των υπόλοιπων εργαζομένων της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν το mobile για γρήγορες ενέργειες και απαντήσεις: Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τις φορητές συσκευές για πολλούς λόγους. Ο πιο συνηθισμένος είναι η διενέργεια γρήγορων καθηκόντων, όπως η αναζήτηση μίας ερώτησης ή η αποστολή ενός σύντομου μηνύματος. Αυτές οι συνήθειες τείνουν να δημιουργούν μία αντίστοιχη τάση και για τα σχετικά με το HR καθήκοντά τους. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι μπορεί να χρησιμοποιούν τις φορητές συσκευές τους για να υποβάλουν το χρόνο εργασίας τους ή να δουν την μισθοδοσία τους. Ορισμένοι εργαζόμενοι, όπως για παράδειγμα όσοι εργάζονται στην παραγωγή, μπορεί επίσης να εξαρτώνται από τις κινητές συσκευές τους για διάφορες ενέργειες που σχετίζονται άμεσα με την εργασία τους, καθώς δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να βρίσκονται κοντά σε υπολογιστή στη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου τους. Μέσω της επένδυσης σε mobile HR εργαλεία, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να καταστήσει ευκολότερη για τους εργαζόμενους την πρόσβαση σε self-service εφαρμογές και την ταχύτερη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.

Για τους εργοδότες το πλεονέκτημα έγκειται στην ευέλικτη πρόσβαση και τα δεδομένα: Αντιθέτως, πολλές εταιρείες εξακολουθούν να βασίζονται σε laptop και desktop υπολογιστών για την ολοκλήρωση πιο περίπλοκων HR ενεργειών. Ωστόσο, τα στελέχη του HR και άλλοι επιχειρηματικοί ηγέτες αξιοποιούν τις φορητές συσκευές για να έχουν πρόσβαση σε απαραίτητα δεδομένα. Τα cloud-based mobile εργαλεία επιτρέπουν στα στελέχη να έχουν γρήγορα μία διαχειριστική εικόνα πληροφοριών σχετικών με το ανθρώπινο δυναμικό. Η εύκολη πρόσβαση σε dashboards δίνει επίσης τη δυνατότητα απάντησης σε ερωτήματα που θέτουν οι εργαζόμενοι, το οικονομικό τμήμα και η διοίκηση. Όσο οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των στελεχών αυξάνονται, είτε βρίσκονται εντός γραφείου είτε όχι, σημαίνει ότι τόσο περισσότερο οι εταιρείες και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού θα στρέφεται στα mobile εργαλεία ακόμα και για τις πιο απαιτητικές HR διαδικασίες και καθήκοντα.

Το mobility επηρεάζει το HR σε όλο το φάσμα: Μία ακόμα σημαντική τάση είναι ότι το HR καλείται να προσαρμοστεί στις αυξημένες απαιτήσεις κινητικότητας και να παρέχει εργαλεία σε όλο το φάσμα του οργανισμού. Σε ό,τι αφορά εταιρείες και εργαζόμενους παρατηρείται μία διαρκώς αυξανόμενη τάση για λύσεις με βάση το cloud οι οποίες είναι mobile-oriented και διευκολύνουν τις ροές των εργασιών. Σε ολόκληρο τον οργανισμό, οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τα καθήκοντά τους αξιοποιώντας mobile δυνατότητες, ενώ ακόμα και οι υποψήφιοι αναζητούν πλέον καλύτερη mobile εμπειρία.

Το HR mobility αποτελεί μία καθοριστική δύναμη για την αλλαγή στο workplace, και οι Διοικήσεις Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει θα εξετάσουν πώς μπορεί να επηρεαστεί η επιχείρηση στο μέλλον. Οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες, που οι ειδικοί συμβουλεύουν τις εταιρείες και τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού οι οποίες δεν έχουν ήδη μία σαφή mobile στρατηγική και την απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή, να αρχίσουν άμεσα να εξετάζουν τις βασικές ροές εργασίας τους και να καθορίσουν κατά πόσο είναι η στιγμή να αναζητήσουν mobile HR λύσεις.

HR Professional (T. 145)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο HR Professional Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

Banking / Finance

International

Τουρισμός

Αυτοκινητοβιομηχανία

Δημόσιος Τομέας

Υγεία & Ομορφιά

Ευρωπαική Ένωση

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Συμβουλευτικές Εταιρείες

Καύσιμα

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778