HR PROFESSIONAL - Wellbeing in the workplace: Ισορροπώντας στη δοκό της απόδοσης

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

People Management

Wellbeing in the workplace: Ισορροπώντας στη δοκό της απόδοσης

26 Ιουλίου 2019 | 09:29 Γράφει η Νάνσυ  Βλαχάκη Topics: Employee Assistance Programs,Special Reports,Work-life Balance

Η υγεία και η ευεξία των εργαζομένων αναδεικνύονται σε σημαντικά ζητήματα, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι τα στελέχη τους παραμένουν ικανοποιημένα και κυρίως παρακινημένα ως προ το έργο τους. Άλλωστε, ένα «ευτυχισμένο» ανθρώπινο δυναμικό είναι και «παραγωγικό».

Η καλλιέργεια κλίματος που προάγει την υγεία και ευεξία δεν μπορεί παρά να έχει θετικά αποτελέσματα για έναν οργανισμό, για αυτό και βρίσκεται στο επίκεντρο ορισμένων από τους πιο επιτυχημένους και καινοτόμους οργανισμούς. Η επίτευξη του wellbeing είναι κρίσιμης σημασίας καθώς μπορεί να συνδράμει στη μείωση του άγχους αλλά και των επιπέδων απουσιασμού, και στη δημιουργία θετικών εργασιακών περιβαλλόντων και εμπειριών όπου τα άτομα μπορούν να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν.

Ως τάση αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η ανάγκη μίας ολιστικής προσέγγισης σε θέματα wellbeing η οποία πρέπει να επικεντρώνεται σε όλες τις διαστάσεις, δηλαδή τη σωματική, την ψυχική και τη συναισθηματική ευεξία αλλά ταυτόχρονα, και στην ύπαρξη σκοπού και νοήματος. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί καλούνται να σχεδιάσουν το εργασιακό περιβάλλον που παρέχουν με γνώμονα το wellbeing, να προσφέρουν το κατάλληλο πλαίσιο που το υποστηρίζει και ενισχύει τη θετική συμπεριφορά.

Ο Γιώργος Λαμπρινός, CEO, GEP αναφέρει ότι «όταν μιλάμε για την κουλτούρα ενός οργανισμού, ουσιαστικά μιλάμε για τα στοιχεία που συνθέτουν τη μοναδικότητά του. Είναι δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που δημιουργούν τη μεγάλη εικόνα της εργασιακής πραγματικότητας όπως οι αξίες, οι συλλογικές πεποιθήσεις, οι παραδόσεις, οι συμπεριφορές και οι καθιερωμένες στάσεις απέναντι στα ζητήματα που απασχολούν τον οργανισμό» και υπογραμμίζει το εξής: «Άρα όταν μιλάμε για κουλτούρα υγείας κι ευεξίας μέσα σ΄ έναν οργανισμό, αναμφίβολα μιλάμε για μια θετική εργασιακή κουλτούρα που προσελκύει ταλέντα, έχει επίδραση στη ζωή και στην ευημερία των ανθρώπων και επηρεάζει ανοδικά τα αποτελέσματά του. Βασικές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν και διαμορφώνουν τα όποια αποτελέσματα είναι ο τρόπος ηγεσίας και διοίκησης, οι πρακτικές που ακολουθούνται στο εργασιακό περιβάλλον, οι πολιτικές και οι διαμορφωμένες καθημερινές πρακτικές. Όπως διαπιστώνουμε, μέσα από την πολυετή εμπειρία μας, η μη ύπαρξη της επιθυμητής κουλτούρας μέσα σε ένα οργανισμό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η επικρατούσα κατάσταση δεν σχεδιάστηκε εξ αρχής βάσει καθορισμένου στόχου, αλλά αυτορυθμίστηκε στην πορεία εξέλιξης της επιχείρησης. Σήμερα ωστόσο οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους επιλογές, όπως καινοτόμα συστήματα και αποτελεσματικές πρακτικές για να επιτύχουν την αλλαγή της υφιστάμενης κουλτούρας τους σύμφωνα με τον επιθυμητό στόχο που θα θέσουν».

Για παράδειγμα, η υγεία, η ευημερία και η παραγωγικότητα των εργαζομένων μπορεί να επηρεάζεται άμεσα από τον ίδιο τον σχεδιασμό των γραφείων και των περιοχών που οι ίδιοι γευματίζουν ή/και κάνουν το διάλειμμά τους. Επίσης, το φυσικό φως και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αποτελούν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη σωματική ευεξία. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση της πνευματικής και ψυχικής ευεξίας, η παροχή Employee Assistance προγραμμάτων μπορεί να προάγει το wellbeing στον εργασιακό χώρο. Η υποστήριξη λοιπόν τόσο της σωματικής όσο και της πνευματικής ευεξίας των εργαζομένων μέσω του σχεδιασμού των γραφείων και όχι μόνο, μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιούς και παραγωγικού ανθρώπινου δυναμικού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ο Παντελής Κούζης, Γενικός Διευθυντής, ΕΚΑ Ελλάς, «ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που διαμορφώνουν, και σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν, τη γενικότερη κουλτούρα ενός οργανισμού, είναι ο ίδιος ο εργασιακός χώρος. Είναι πολύ γνωστή άλλωστε η έκφραση «we shape our buildings; thereafter they shape us» την οποία είπε ο Winston Churchill το 1943 αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση τότε του House of Commons στο Λονδίνο μετά τους βομβαρδισμούς στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τρόπος διαρρύθμισης του χώρου εργασίας, οι επιλογές των επίπλων, τα χρώματα του περιβάλλοντα χώρου, η δυνατότητα επιλογής ενναλακτικών χώρων εργασίας με βάση τον τύπο και τρόπο εργασίας, η ποιότητα του αέρα, του φωτισμού αλλά και ο θόρυβος που πιθανόν να υπάρχει στον χώρο, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες άμεσα συνδεμένους με την ευεξία του ανθρώπου αλλά αποτελούν συνάμα και παράγοντες που διαμορφώνουν χαρακτήρα και κουλτούρα στην εταιρεία. Είναι προφανές λοιπόν ότι κατά τον σχεδιασμό των γραφείων μίας εταιρίας, άποψη δεν έχει μόνο το τεχνικό τμήμα ή το τμήμα αγορών, όπως συνήθως συμβαίνει στη χώρα μας, αλλά θα έπρεπε να έχει και το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)».

ΣΚΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ
Στην έρευνα Health and Well-being at work, Απρίλιος 2019, που πραγματοποίησε το CIPD σε συνεργασία με την εταιρεία SimplyHealth, σε 1078 οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο με σημείο αναφοράς 3.2 εκατ. εργαζόμενους, προέκυψε ότι οι οργανισμοί παραμένουν διχασμένοι στο πώς προσεγγίζουν σε στρατηγικό επίπεδο και αν προληπτικά λαμβάνουν μέτρα αναφορικά με το wellbeing. Οι 2 στους 5 εξ αυτών, παρατηρήθηκε ότι έχουν στρατηγικό σχέδιο για την υγεία και την ευημερία, αντίστοιχο ποσοστό επίσης λειτουργεί αντιδραστικά και όχι προδραστικά, ενώ 1 στους 6 δεν κάνει καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση. Το 50% δηλώνει επίσης ότι οι line managers έχουν φέρει «στο τραπέζι της συζήτησης» το wellbeing. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι το wellbeing τείνει να λαμβάνει μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι η υγεία και ευεξία βρίσκεται στην ατζέντα της ανώτερης ηγεσίας (61% έναντι 55% την προηγούμενη χρονιά).

Επιπλέον, η ψυχική υγεία παρατηρείται ότι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την προσοχή όταν ο λόγος έρχεται στο wellbeing. Η πλειοψηφία αναφέρει ότι οι ενέργειες που γίνονται έχουν ως στόχο να προάγουν την ευγενή άμιλλα, τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, τις αξίες και τις αρχές. Μικρότερο ποσοστό (37%) καταβάλει προσπάθειες για την προώθηση της οικονομικής ευημερίας σε μέτριο ή μεγάλο βαθμό.

Η καλλιέργεια κλίματος που προάγει την υγεία και ευεξία δεν μπορεί παρά να έχει θετικά αποτελέσματα για έναν οργανισμό, για αυτό και βρίσκεται στο επίκεντρο ορισμένων από τους πιο επιτυχημένους και καινοτόμους οργανισμούς. Η επίτευξη του wellbeing είναι κρίσιμης σημασίας καθώς μπορεί να συνδράμει στη μείωση του άγχους αλλά και των επιπέδων απουσιασμού, και στη δημιουργία θετικών εργασιακών περιβαλλόντων και εμπειριών όπου τα άτομα μπορούν να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν.

Ως τάση αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η ανάγκη μίας ολιστικής προσέγγισης σε θέματα wellbeing η οποία πρέπει να επικεντρώνεται σε όλες τις διαστάσεις, δηλαδή τη σωματική, την ψυχική και τη συναισθηματική ευεξία αλλά ταυτόχρονα, και στην ύπαρξη σκοπού και νοήματος. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί καλούνται να σχεδιάσουν το εργασιακό περιβάλλον που παρέχουν με γνώμονα το wellbeing, να προσφέρουν το κατάλληλο πλαίσιο που το υποστηρίζει και ενισχύει τη θετική συμπεριφορά.

Ο Γιώργος Λαμπρινός, CEO, GEP αναφέρει ότι «όταν μιλάμε για την κουλτούρα ενός οργανισμού, ουσιαστικά μιλάμε για τα στοιχεία που συνθέτουν τη μοναδικότητά του. Είναι δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που δημιουργούν τη μεγάλη εικόνα της εργασιακής πραγματικότητας όπως οι αξίες, οι συλλογικές πεποιθήσεις, οι παραδόσεις, οι συμπεριφορές και οι καθιερωμένες στάσεις απέναντι στα ζητήματα που απασχολούν τον οργανισμό» και υπογραμμίζει το εξής: «Άρα όταν μιλάμε για κουλτούρα υγείας κι ευεξίας μέσα σ΄ έναν οργανισμό, αναμφίβολα μιλάμε για μια θετική εργασιακή κουλτούρα που προσελκύει ταλέντα, έχει επίδραση στη ζωή και στην ευημερία των ανθρώπων και επηρεάζει ανοδικά τα αποτελέσματά του. Βασικές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν και διαμορφώνουν τα όποια αποτελέσματα είναι ο τρόπος ηγεσίας και διοίκησης, οι πρακτικές που ακολουθούνται στο εργασιακό περιβάλλον, οι πολιτικές και οι διαμορφωμένες καθημερινές πρακτικές. Όπως διαπιστώνουμε, μέσα από την πολυετή εμπειρία μας, η μη ύπαρξη της επιθυμητής κουλτούρας μέσα σε ένα οργανισμό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η επικρατούσα κατάσταση δεν σχεδιάστηκε εξ αρχής βάσει καθορισμένου στόχου, αλλά αυτορυθμίστηκε στην πορεία εξέλιξης της επιχείρησης. Σήμερα ωστόσο οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους επιλογές, όπως καινοτόμα συστήματα και αποτελεσματικές πρακτικές για να επιτύχουν την αλλαγή της υφιστάμενης κουλτούρας τους σύμφωνα με τον επιθυμητό στόχο που θα θέσουν».

Για παράδειγμα, η υγεία, η ευημερία και η παραγωγικότητα των εργαζομένων μπορεί να επηρεάζεται άμεσα από τον ίδιο τον σχεδιασμό των γραφείων και των περιοχών που οι ίδιοι γευματίζουν ή/και κάνουν το διάλειμμά τους. Επίσης, το φυσικό φως και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αποτελούν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη σωματική ευεξία. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση της πνευματικής και ψυχικής ευεξίας, η παροχή Employee Assistance προγραμμάτων μπορεί να προάγει το wellbeing στον εργασιακό χώρο. Η υποστήριξη λοιπόν τόσο της σωματικής όσο και της πνευματικής ευεξίας των εργαζομένων μέσω του σχεδιασμού των γραφείων και όχι μόνο, μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιούς και παραγωγικού ανθρώπινου δυναμικού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ο Παντελής Κούζης, Γενικός Διευθυντής, ΕΚΑ Ελλάς, «ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που διαμορφώνουν, και σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν, τη γενικότερη κουλτούρα ενός οργανισμού, είναι ο ίδιος ο εργασιακός χώρος. Είναι πολύ γνωστή άλλωστε η έκφραση «we shape our buildings; thereafter they shape us» την οποία είπε ο Winston Churchill το 1943 αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση τότε του House of Commons στο Λονδίνο μετά τους βομβαρδισμούς στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τρόπος διαρρύθμισης του χώρου εργασίας, οι επιλογές των επίπλων, τα χρώματα του περιβάλλοντα χώρου, η δυνατότητα επιλογής ενναλακτικών χώρων εργασίας με βάση τον τύπο και τρόπο εργασίας, η ποιότητα του αέρα, του φωτισμού αλλά και ο θόρυβος που πιθανόν να υπάρχει στον χώρο, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες άμεσα συνδεμένους με την ευεξία του ανθρώπου αλλά αποτελούν συνάμα και παράγοντες που διαμορφώνουν χαρακτήρα και κουλτούρα στην εταιρεία. Είναι προφανές λοιπόν ότι κατά τον σχεδιασμό των γραφείων μίας εταιρίας, άποψη δεν έχει μόνο το τεχνικό τμήμα ή το τμήμα αγορών, όπως συνήθως συμβαίνει στη χώρα μας, αλλά θα έπρεπε να έχει και το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)».

ΣΚΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ
Στην έρευνα Health and Well-being at work, Απρίλιος 2019, που πραγματοποίησε το CIPD σε συνεργασία με την εταιρεία SimplyHealth, σε 1078 οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο με σημείο αναφοράς 3.2 εκατ. εργαζόμενους, προέκυψε ότι οι οργανισμοί παραμένουν διχασμένοι στο πώς προσεγγίζουν σε στρατηγικό επίπεδο και αν προληπτικά λαμβάνουν μέτρα αναφορικά με το wellbeing. Οι 2 στους 5 εξ αυτών, παρατηρήθηκε ότι έχουν στρατηγικό σχέδιο για την υγεία και την ευημερία, αντίστοιχο ποσοστό επίσης λειτουργεί αντιδραστικά και όχι προδραστικά, ενώ 1 στους 6 δεν κάνει καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση. Το 50% δηλώνει επίσης ότι οι line managers έχουν φέρει «στο τραπέζι της συζήτησης» το wellbeing. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι το wellbeing τείνει να λαμβάνει μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι η υγεία και ευεξία βρίσκεται στην ατζέντα της ανώτερης ηγεσίας (61% έναντι 55% την προηγούμενη χρονιά).

Επιπλέον, η ψυχική υγεία παρατηρείται ότι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την προσοχή όταν ο λόγος έρχεται στο wellbeing. Η πλειοψηφία αναφέρει ότι οι ενέργειες που γίνονται έχουν ως στόχο να προάγουν την ευγενή άμιλλα, τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, τις αξίες και τις αρχές. Μικρότερο ποσοστό (37%) καταβάλει προσπάθειες για την προώθηση της οικονομικής ευημερίας σε μέτριο ή μεγάλο βαθμό.


Αναφορικά με το τι προσφέρουν, οι περισσότεροι οργανισμοί παρέχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους προγράμματα υποστήριξης (EAPs) ή προγράμματα υγείας. Από την άλλη, το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η «κακή» οικονομική ευημερία αποτελεί σημαντική αιτία για το άγχος των εργαζομένων και πάνω από το ένα τρίτο διαφωνεί με τον ισχυρισμό ότι οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να προβούν στην καλύτερη οικονομική συμφωνία και να επωφεληθούν από τις προσφερόμενες επιλογές έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες. Αξιοσημείωτο είναι ότι περίπου το 50% δηλώνει ότι κοινοποιεί τις πολιτικές ανταμοιβές του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν τα οφέλη, την προσφορά, τις διαθέσιμες επιλογές, αλλά μόνο 1 στους 7 οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνα υιοθετεί μια στρατηγική προσέγγιση σε σχέση με την οικονομική ευημερία.

Αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα, ο Π. Κούζης σημειώνει ότι: «Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει στην Ελλάδα εντυπωσιακές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης του ανθρώπινου δυναμικού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό εργάζεται. Τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού “εμφανίστηκαν” στην Ελληνική αγορά σχετικά πρόσφατα και μαζί τους άρχισαν να βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας γενικότερα. Στο παρόν στάδιο όμως οι ενέργειες αυτές περιορίζονται σε θέματα Σωματικής Ευεξίας (Wellness) όπως την υγιεινή του περιβάλλοντος, του αέρα (κλιματισμού), του φωτισμού αλλά και σε θέματα αδειών κ ά. Υπάρχει πολύ δουλειά ακόμη να γίνει σε θέματα “Συναισθηματικής” και “Πνευματικής” ευεξίας».

Στην ίδια βάση, η Τατιάνα Τούντα, CEO, Hellas EAP αναφέρει ότι: «Μία στρατηγική wellbeing για να είναι επιτυχημένη θα πρέπει να είναι ολιστικής προσέγγισης και να έχει διάρκεια. Στη χώρα μας, αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι οι περισσότεροι οργανισμοί πραγματοποιούν αποσπασματικές ενέργειες ευαισθητοποίησης σε θέματα ευεξίας, με έμφαση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διατροφή ή την άσκηση. Τα τελευταία χρόνια όμως, υπάρχουν «φωτεινές» εξαιρέσεις, επιχειρήσεις που έχουν συνειδητοποιήσει την αξία και την αναγκαιότητα της «ψυχολογικής» υγείας, ευεξίας και ασφάλειας των εργαζομένων και κινούνται στρατηγικά προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσοντας στοχευμένες ετήσιες ή και διετείς wellbeing καμπάνιες. Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι ολοένα και περισσότερο γίνεται αντιληπτή από τις διευθύνσεις HR και τις Διοικήσεις, η ολιστικότητα του όρου wellbeing, που καλύπτει όλες τις πτυχές και ανάγκες του ανθρώπινου παράγοντα και επιφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο ατόμου, επιχείρησης και κοινωνικού συνόλου».

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κάθε οργανισμός οφείλει να τοποθετήσει την υγεία και την ευεξία του ανθρώπινου δυναμικού του στο επίκεντρο του επιχειρηματικού μοντέλου του, καθώς το wellbeing συμβάλει σε καλύτερο ηθικό των εργαζομένων και δέσμευσης αλλά και χαμηλότερα επίπεδα απουσιασμού λόγω ασθένειας. Το wellbeing αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα προσέλκυσης νέων ταλέντων και οργανωτικής απόδοσης συνολικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τον επονομαζόμενο «πόλεμο των ταλέντων» αλλά και το πώς η γενιά των millennials έχει μεταμορφώσει το εργασιακό γίγνεσθαι, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες που καλούνται να διαχειριστούν ηγέτες και managers είναι πιο πολύπλοκες από ποτέ. Στόχος είναι όχι μόνο να προσελκύσουν και να εντάξουν στις ομάδες το «καλύτερο» ταλέντο αλλά και να το κρατήσουν. Μέχρι πρότινος υπήρχε η πεποίθηση ότι οι υψηλές οικονομικές απολαβές αποτελούν αναγκαίο κίνητρο προς αυτή την κατεύθυνση. Οι έρευνες όμως προτάσσουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αλλά και την κουλτούρα wellbeing ως καίριες συνιστώσες στις μέρες μας, πολλές φορές ανάγοντας αυτά τα στοιχεία σε υψηλότερη θέση από το οικονομικό πλαίσιο. Εάν ένας εργαζόμενος αισθάνεται «παραμελημένος» ή νιώθει ότι δεν εκτιμάται ανάλογα, τότε εύλογα θα αναζητήσει ένα νέο περιβάλλον εργασίας στο οποίο πιθανόν να λαμβάνει ίσες απολαβές αλλά θα νιώθει ικανοποίηση και θα έχει διάθεση να δώσει τον «καλύτερο του εαυτό». Συνεπώς, σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας, όπου η διακράτηση των ταλέντων αποτελεί πρόκληση και η αποχώρησή τους μπορεί να κοστίσει περισσότερο από την πρόσληψη νέων στελεχών, οι οργανισμοί-εργοδότες καλούνται να «δουν» πέρα από τα βασικά και να επενδύσουν σε πρωτοβουλίες που συμβάλουν στο wellbeing στο περιβάλλον τους.

Δεν αποτελεί πλέον έκπληξη το γεγονός ότι οι πιο υγιείς και ευτυχισμένοι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί και σημειώνουν καλύτερη απόδοση. Ταυτόχρονα, ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής έχει άμεση συσχέτιση με τις μη παραγωγικές συνήθειες στον χώρο εργασίας, τείνουν να επιβεβαιώνουν οι μελέτες. Στην πραγματικότητα, όταν τρώμε σωστά, αθλούμαστε κ.ά., είμαστε συνήθως λιγότερο κουρασμένοι και βρίσκουμε πιο εύκολα την εστίασή μας στα εργασιακά καθήκοντα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πόσες φορές άλλωστε δεν έχει παρατηρηθεί ένας εργαζόμενος να βρίσκεται ως φυσική παρουσία στο γραφείο, αλλά λόγω κόπωσης ή απόσπασης της προσοχής του, να είναι σαν να μην βρίσκεται εκεί; Επιπλέον, οι φυσικοί παράγοντες κινδύνου ενός ανθυγιεινού τρόπου ζωής, όπως οι χρόνιες ασθένειες και ο πόνος (π.χ. σε αυχένα, μέση), αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα απουσίας ή μη εύρυθμης λειτουργίας.

Όλα αυτά μπορεί εκ πρώτης όψεως να οδηγούν σε υποκειμενικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο εργασίας και να μην συνδέονται με το εργασιακό περιβάλλον αυτό κάθε αυτό. Αν όμως αναλογιστεί κάποιος ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο ενός οργανισμού, τότε η ερώτηση που προκύπτει είναι η εξής: Ποια μέτρα λαμβάνει η εταιρεία για να προστατεύσει το κεφάλαιο αυτό; Στο σημείο αυτό, ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ιδιαίτερα καταλυτικός καθώς καλείται να δημιουργήσει το πλαίσιο εκείνο που το ανθρώπινο κεφάλαιο θα ανθίσει. Η ΔΑΔ είναι εκείνη που θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ενέργειες προσανατολισμένες στο wellbeing των ανθρώπων της εταιρείας. Για παράδειγμα, εάν λειτουργεί εστιατόριο στην εταιρεία σας, δημιουργήστε ένα υγιεινό μενού και ενημερώστε τους εργαζόμενους για τα οφέλη μίας ισορροπημένης διατροφής. Μπορείτε επίσης να παρέχεται τη δυνατότητα συνδρομής σε γυμναστήριο ή χώρους γιόγκα/πιλάτες αλλά και να διοργανώνετε περιπάτους.

Άλλωστε, «είναι γενικότερα αποδεκτό ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο προς την επιτυχία κάθε εταιρίεας. Ο άνθρωπος ήταν, και εξακολουθεί να παραμένει, η μεγαλύτερη αλλά και σημαντικότερη επένδυση των εταιρειών, ανεξαρτήτως των χρημάτων που δαπανούνται ετησίως στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Ρομποτικής. Για να μπορέσει, όμως, ο άνθρωπος να αποδώσει καλά και παραγωγικά θα πρέπει, πρώτα και πάνω απ’ όλα, να είναι και να αισθάνεται ο ίδιος πολύ καλά μέσα στον εργασιακό του χώρο. Να βρίσκεται δηλαδή σε πλήρη Ευεξία (Wellbeing). Με τον όρο ‘‘Wellbeing’’ δεν εννοούμαι μόνο την Σωματική (Physical) Υγεία (Wellness) αλλά κυρίως και πρωτίστως την «Συναισθηματική» (Emotional) αλλά και την ‘‘Πνευματική’’ (Cognitive). Ο εργαζόμενος ο οποίος βρίσκεται σ’ ένα “υγιεινό” χώρο εργασίας ανάμεσα σε συναδέλφους που συνεργάζονται αρμονικά και αλληλοϋποστηρίζονται, όπου η διοίκηση αναγνωρίζει και ανταμείβει την προσπάθεια και την επιτυχία και υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, όραμα και προοπτικές ανέλιξης, τότε και μόνο τότε θα μπορέσει ο άνθρωπος να προσφέρει στην εταιρεία το μέγιστο της απόδοσης του συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία της εταιρείας», υπογραμμίζει ο Π. Κούζης.


Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Η αξιολόγηση αποτελεί μία σημαντική συνιστώσα στις εταιρείες που αφορά κάθε ενέργεια σε όλο το εύρος της επιχειρησιακής λειτουργίας. Δείκτες -ποσοτικοί και ποιοτικοί- ορίζονται με βάση το τι επιδιώκουμε να μετρήσουμε προκειμένου να εξάγουν συμπεράσματα. Στο πλαίσιο αυτό, τρεις μετρήσεις που συνδέονται άμεσα με το wellbeing αφορούν στα εξής:

  Εργασιακή δέσμευση:

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το employee engagement είναι ο «βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι εμπλέκονται προσωπικά στην επιτυχία της επιχείρησης», αποτυπώνοντας κατά αυτό τον τρόπο τόσο τη διάσταση της απόδοσης όσο τη συναισθηματική πλευρά. Άλλωστε, ένας δεσμευμένος εργαζόμενος είναι εκείνος που θα διανύσει το extra mile καθώς επιθυμεί η επιχείρηση στην οποία εργάζεται να επιτύχει, γνωρίζοντας τις αξίες, το όραμα, τον σκοπό της, στοιχεία με τα οποία μπορεί να ταυτιστεί και σε προσωπικό επίπεδο. Έρευνες αποδεικνύουν ότι οι engaged εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η εργασία τους επηρεάζει θετικά την υγεία τους, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην υγεία και ευημερία και στη δέσμευση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα προγράμματα για την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων δεν αποτελούν απλώς μία παροχή ή μία «ευγενική» κίνηση, αλλά μία απαραίτητη σημαντική επιχειρηματική κίνηση. Για αυτό, μην αμελείτε να διεξάγεται σχετικές έρευνες αλλά και να συλλέγετε ποιοτικά στοιχεία μέσα από ερωτήσεις στο ανθρώπινο δυναμικό αναφορικά με το πώς νιώθουν, εάν είναι ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους με τα μέλη της ομάδας τους αλλά και τον ηγέτη τους κ.ά.

  Παραγωγικότητα:

Ένας από τους παράγοντες που συνδέεται άμεσα με το wellbeing είναι και η παραγωγικότητα. Οι άνθρωποι για να παράξουν το έργο τους όσο καλύτερα γίνεται και να φθάσουν στο μέγιστο της απόδοσής τους, πρέπει να αγαπούν αυτό που κάνουν και να αντλούν ευχαρίστηση από την εκτέλεσή του. Δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη motive (κίνητρο) και η λέξη emotion (συναίσθημα), έχουν την ίδια λατινική ρίζα, το motere που σημαίνει «κινώ». Μεταξύ άλλων, μία μέθοδος ανάπτυξης της παραγωγικότητας απορρέει από την απάντηση στο εξής: «Είναι οι άνθρωποί μου ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους;». Παρακολουθήστε, λοιπόν, σε τακτικά χρονικά διαστήματα την παραγωγικότητα των ανθρώπων σας, και όχι μόνο μία φορά τον χρόνο. Μπορείτε μέσα από τη στοχοθεσία των ίδιων των εργαζόμενων να δείτε την πρόοδο και την απόδοσή τους. Διερευνήστε τόσο εάν τα στελέχη λαμβάνουν τα μέτρα εκείνα που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους όσο και εάν η εταιρεία προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία και πόρους.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καπάιος, Founder, WorkWell, συνοψίζει τα οφέλη του wellbeing σε τρεις παράγοντες, λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας οργανισμός δεν επιθυμεί να έχει ένα «κουρασμένο» σωματικά και ψυχολογικά προσωπικό καθώς είναι πιθανό πώς:

 • Θα κάνει περισσότερα λάθη. Τα λάθη αυτά μπορεί να έχουν άμεσο οικονομικό αντίκτυπο ή έμμεσο όταν απαιτούνται επιπλέον εργατοώρες για να το διορθώσει.
 • Θα έχει χαμηλότερη απόδοση, άρα και παραγωγικότητα.
 • Θα έχει χαμηλότερο ηθικό, άρα όχι μόνο δεν θα ταυτίζεται με τις αξίες και το όραμα του οργανισμού αλλά θα συμπαρασύρει αναπόφευκτα και άλλους.

Σε αντίθεση με ένα στέλεχος που θα είναι:

 • Συμμετοχικό και θα αισθάνεται ως ένα ενεργό και σημαντικό μέλος, ενός οργανισμού που νοιάζεται έμπρακτα για αυτόν/την με ποικίλους τρόπους.
 • Έχει ανεβασμένο ηθικό και επίπεδα ενέργειας.
 • Πιο ευτυχισμένο, που είναι και ο βασικός σκοπός όλων μας σε αυτή τη ζωή».

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το CIPD, οι οργανισμοί που αξιολογούν την ποιότητα των αποτελεσμάτων από τα προγράμματα wellbeing που εφαρμόζουν, μετρούν τον αντίκτυπο των ενεργειών τους και προχωρούν σε βελτιωτικές κινήσεις, είναι πολύ πιθανότερο να καταγράψουν θετικά αποτελέσματα από τη δραστηριότητά τους σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν τόσο αυστηρή προσέγγιση ως προς την αξιολόγηση. Μάλιστα, οι δύο στις τρεις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα που διεξήγαγε, συμφωνούν ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη των προγραμμάτων ευημερίας, αλλά μόλις το ένα τρίτο αναφέρει ότι η διοίκηση λαμβάνει ανατροφοδότηση και προχωρά σε βελτιωτικές κινήσεις των προγραμμάτων wellbeing.

Ταυτόχρονα, η Τ. Τούντα επισημαίνει ότι «στην καρδιά της καινοτομίας κάθε οργανισμού βρίσκονται οι δημιουργικές ιδέες και είναι οι εργαζόμενοι που είτε ως άτομα είτε ως μέλη ομάδων, φέρνουν στην επιφάνεια και υλοποιούν αυτές τις ιδέες. Βασική προϋπόθεση μίας τέτοιας δημιουργικής διεργασίας είναι ο εργαζόμενος να είναι υγιής σε σωματικό, συναισθηματικό και ψυχικό επίπεδο και με υψηλό βαθμό ενεργοποίησης και συμμετοχής. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται αυξανόμενα επίπεδα μακροχρόνιου στρες (Chronic Stress) και εργασιακής εξάντλησης (Burnout), στους εργαζόμενους, τα οποία δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για δημιουργικότητα και καινοτομία. Οι δράσεις wellbeing μειώνουν σημαντικά το στρες και ενισχύουν την ανθεκτικότητα, προάγοντας με αυτό τον τρόπο την δημιουργικότητα, την ευρηματικότητα και την ικανότητα εναλλακτικής σκέψης. Όταν επομένως το ανθρώπινο δυναμικό αξιοποιείται με έναν «βιώσιμο τρόπο», οι εργαζόμενοι όχι μόνο μπορούν να εκτελούν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της εργασιακής τους θέσης, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσονται συνεχώς και καινοτομούν».


Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε ενέργειες και προγράμματα wellbeing, θεωρούν ότι ο ίδιος ο εργοδότης τους θέτει την υγεία σε υψηλής προτεραιότητας ζητούμενο και έχουν θετική στάση απέναντί του, αποδεικνύοντας την κρισιμότητα ενός κλίματος wellbeing, αναφέρεται στην «Workplace Wellness» μελέτη του Πανεπιστήμιου Illinois. Σύμφωνα με τη μελέτη, κατά την αξιολόγηση της επιτυχίας ενός προγράμματος ευεξίας, οι εργοδότες πρέπει όχι μόνο να λαμβάνουν υπόψη την απόδοση της επένδυσης -Return on Investment-, αλλά και την αξία της επένδυσης – Value on Investment.

Η μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής θεωρούνται συχνά οι σημαντικότεροι τρόποι με τους οποίους ένα πρόγραμμα ευεξίας μπορεί να αποδείξει την αξία του, αναφέρουν οι συντάκτες της εν λόγω μελέτης. Το ROI, όμως, μπορεί να είναι δύσκολο να μετρηθεί. Παράγοντες όπως ο κύκλος εργασιών των εργαζομένων, οι μεταβαλλόμενες πολιτικές, οι ανησυχίες περί ιδιωτικότητας και οι νέοι ασφαλιστικοί φορείς μπορούν να δυσκολέψουν τον ακριβή προσδιορισμό της επένδυσης. Επιπλέον, πολλά προγράμματα ευεξίας πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους των εργαζομένων. Για τους λόγους αυτούς, το VOI μπορεί να είναι ένας ευκολότερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αξιολογήσει η ΔΑΔ την επιτυχία ενός προγράμματος wellbeing των εργαζομένων.

Για το πώς μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των wellbeing προγραμμάτων, ο Γ. Καπάιο υπογραμμίζει ότι «στην Ελλάδα, αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση, διότι το δείγμα είναι για την ώρα μικρό. Δύσκολο να απαντηθεί ακόμη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και Αμερικής όπου το wellbeing είναι εδώ και χρόνια υψηλά στην ατζέντα των εταιρειών. Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη ερευνα του HBR, περίπου το 60% των Αμερικανικών επιχειρήσεων προσφέρουν τέτοια προγράμματα και το ποσοστό ανεβαίνει στο 80-90% σε εταιρείες με λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό». Ο ίδιος συμπληρώνει: «Ένα πρόγραμμα wellbeing για να κριθεί αποτελεσματικό, οφείλει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά, όπως:

 • Ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό με ένα σταθερό ρυθμό επαναληψιμότητας.
 • Την ανατροφοδότηση του προσωπικού.
 • Την εύνοια και πίστη του Top Management, σε συνδυασμό με τη δημιουργία της κατάλληλης κουλτούρας.

Εφόσον τηρηθούν τα παραπάνω, τότε metrics όπως absenteeism, health care costs and retention, κλασικές μορφές ROI δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ένας απλός και ξεκάθαρος δείκτης, είναι σίγουρα τα επίπεδα συμμετοχής. Θα βοηθούσε όμως παράλληλα και η χρήση του VOI (value on investment), όπως:

 • ο βαθμός εκπαίδευσης σε θέματα υγείας,
 • ανατροφοδότηση μέσω τακτικών ερευνών,
 • word of mouth».

Οι εργοδότες οφείλουν να αξιολογήσουν τους ακόλουθους παράγοντες κατά τον προσδιορισμό του VOI των προγραμμάτων ευεξίας:

  Αύξηση της «εκπαίδευσης» των εργαζομένων

Μερικοί από τους κύριους στόχους ενός προγράμματος ευεξίας στον χώρο εργασίας είναι να βοηθήσουν τους εργαζομένους να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας τους και τις υψηλού κινδύνου συμπεριφορές υγείας και να τους διδάξουν πώς να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Η αυξημένη ευαισθητοποίηση και η γνώση των υγιεινών συνηθειών μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία ενός αποτελεσματικού προγράμματος. Εάν οι εργαζόμενοι κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους - όπως ο ύπνος, η αυτοπεποίθηση και η κατανάλωση λιγότερο γρήγορου φαγητού- το πρόγραμμα ευεξίας έχει επηρεάσει θετικά τη ζωή τους. Τα προγράμματα ευεξίας βοηθούν επίσης τους εργαζόμενους να είναι έγκαιρα ενήμεροι για βασικές μετρήσεις υγείας έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που προκύπτουν.

  Βελτιωμένη κατάσταση υγείας

Τα προγράμματα ευεξίας θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να βοηθούν τους εργαζομένους να γίνουν σωματικά και ψυχικά πιο υγιείς και να μειώνουν τις υψηλού κινδύνου συμπεριφορές υγείας. Ένα πρόγραμμα ευεξίας μπορεί να θεωρηθεί επιτυχές αν συμβάλει σε καλύτερες διατροφικές επιλογές, σε μέριμνα της ψυχικής υγείας κ.ά. Οι εργοδότες μπορούν επίσης να μετρήσουν την κατάσταση υγείας των εργαζομένων στα προγράμματα ευεξίας τους εκπονώντας έρευνες που ζητούν από τους εργαζόμενους εάν το πρόγραμμα τους έχει βοηθήσει να αισθάνονται πιο υγιείς, πιο ευτυχισμένοι ή πιο παραγωγικοί.

  Ανατροφοδότηση

Οι απόψεις των εργαζομένων έχουν πάντα σημασία - ειδικά όταν πρόκειται για πρόγραμμα ευεξίας. Οι εργοδότες οφείλουν να διεξάγουν τακτικές έρευνες ή να πραγματοποιούν τριμηνιαίες συναντήσεις για να μετρήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη αισθάνονται αναφορικά με τις πρωτοβουλίες ευεξίας και να ενθαρρύνουν την ειλικρινή ανατροφοδότηση Ρωτήστε το ανθρώπινο δυναμικό σας πώς θα βελτιώσετε το πρόγραμμα και τι πιστεύουν ότι συμβαδίζει με αυτό. Η τακτική, θετική ανατροφοδότηση δείχνει ότι οι εργαζόμενοι είναι αφοσιωμένοι και βρίσκουν ευεργετικό το πρόγραμμα ευεξίας.

Παραδοσιακά, κατά τη διατύπωση της επιχειρησιακής υπόθεσης για τη διαχείριση της υγείας των ανθρώπων, οι εταιρείες επικεντρώνονται στην ποσοτικοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της κακής υγείας, όπως το κόστος του απουσιασμού. Η πιο πρόσφατη τάση, όμως, αφορά στη θετική σχέση μεταξύ της εισαγωγής προγραμμάτων ευεξίας στον χώρο εργασίας και των βελτιωμένων δεικτών επιδόσεων των επιχειρηματικών βασικών δεικτών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ
Οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες ενός οργανισμού αναφορικά με το wellbeing στον εργασιακό χώρο, είναι δίχως αμφιβολία σημαντικές. Παράλληλα, όμως, είναι ουσιώδες ο ίδιος ο εργαζόμενος να επιδιώκει για τον εαυτό του την υγεία και ευεξία. Στη βάση αυτή, ο οργανισμός IGD διερευνά τη σχέση ανάμεσα σε ό,τι τρώμε και στο πώς νιώθουμε και αισθανόμαστε. Όπως αναφέρει, για να βελτιώσει κάποιος τη διάθεσή του στη δουλειά, προάγοντας το ατομικό wellbeing του έχει τους εξής τρόπους: τακτικά γεύματα με σωστό συνδυασμό τροφίμων/ισορροπημένη διατροφή, ξεκούραση και ύπνος, σωματική δραστηριότητα, θετική στάση και αισιοδοξία προς ό,τι συμβαίνει χτίζοντας το προσωπικό μας resilience. Μάλιστα, οι μικρές αλλαγές-βήματα στην ατομική ευημερία παρουσιάζουν σωρευτική επίδραση στην παραγωγικότητα σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

Ο Rick Hughes, Head of Service, τμήμα Counselling Service στο πανεπιστήμιο Aberdeen υπογραμμίζει ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι οφείλουν να μεριμνούν για τη δημιουργία μία αρμονικής ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και μη ζωή τους, όπως σημειώνεται σε άρθρο του Workforce. Και εδώ, είναι ουσιώδες η ίδια η εταιρεία να ενθαρρύνει και να παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο και εργαλεία έτσι ώστε τα στελέχη της να χαράξουν την προσωπική τους στρατηγική στον άξονα προσωπική-επαγγελματική ζωή. «Για παράδειγμα, μια μικρή βόλτα ή ένα διάλειμμα για να πάρετε ‘‘φρέσκο’’ αέρα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, μπορεί να αυξήσει την ενέργεια και να αυξήσει την μετέπειτα παραγωγικότητα σας», αναφέρει ο R. Hughes, ενώ «η διαχείριση προβλημάτων προτού φύγετε από την εργασία σας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε να σκεφτείτε τα προβλήματα στο σπίτι. Όλα είναι θέμα προσέγγισης». Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι δημιουργία κλίματος υγείας και ευεξίας σε έναν οργανισμό και η προάσπιση αυτής, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ενέργειες όπως η παραπάνω.


ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
Το κλειδί για κάθε επιτυχημένο μετασχηματισμό στον χώρο εργασίας είναι η επικοινωνία με το ανθρώπινο δυναμικό, με τα συμβαλλόμενα μέρη (stakeholders) και την ανώτερη ηγεσία. Αποδεικνύεται όλο και περισσότερο επίσης ότι το κόστος μη υλοποίησης ενεργειών και πρωτοβουλιών που προάγουν το κλίμα υγείας και ευημερίας στον εργασιακό χώρο, είναι υψηλότερο από το κόστος που προκύπτει από την υλοποίηση τέτοιων ενεργειών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η συνολική ευημερία τους υποστηρίζεται, δεν είναι εύκολο έργο, χρειάζεται σχεδιασμό και μελέτη. Εάν επιτευχθεί, όμως, τότε οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν παραγωγικοί, ανταγωνιστικοί, αποδοτικοί και θα αγωνιστούν για να είναι «το καλύτερο ταλέντο».

Όπως τονίζει ο Γ. Καπάιος, «στην Ελλάδα του σήμερα, όπου οι οικονομικές απολαβές έχουν συμπιεστεί ενώ οι ευθύνες έχουν παράλληλα μεγαλώσει, υπάρχει μια αισθητή δυσαναλογία. Αυτό το κενό, καλούνται οι εταιρείες να το διαχειριστούν με έξυπνους και οικονομικούς τρόπους. Η φροντίδα λοιπόν της ευεξίας των ανθρώπων τους, έρχεται να προσφέρει με ποικίλους τρόπους τέτοιες λύσεις, όπως:

  1. Tη βελτίωση των διατροφικών τους επιλογών μέσω της παροχής φρούτων, πιο υγιεινών σνακ και της εκπαίδευσης τους μέσω σεμιναρίων. Δίνοντας έτσι τις κατάλληλες γνώσεις και πρόσβαση σε τροφές που βελτιώνουν τα αποθέματα ενέργειας και τη διάθεση τους.
  2. Την εργονομία τους με σκοπό την μείωση των μυοσκελετικών θεμάτων που προκαλούνται απο την αναπόφευκτη πια, παρατεταμένη καθιστική εργασία.
  3. Την παρακίνηση και δυνατότητα ήπιας άσκησης στο γραφείο, μέσω μαθημάτων Office Yoga & Mindfulness που εστιάζουν παράλληλα και στην καλύτερη διαχείρισή του νου.
  4. Την αποφόρτιση κυριολεκτικά του βάρους που συσσωρεύουν στον αυχένα τους και στη μέση, μέσω προγραμμάτων Office Massage» και καταλήγει ότι το σημαντικότερο όλων, ανεξάρτητα από την επιλογή της εκάστοτε πρωτοβουλίας, είναι να υπάρχει σταθερός ρυθμός επαναληψιμότητας και βάθος χρόνου.

CASE STUDY
WELL BEING@MSD
Aθηνά Σταύρου HR Lead, MSD Greece, Cyprus & Malta

Στην MSD, πάντοτε ανακαλύπταμε και θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε θεραπείες έχοντας έναν και μόνο απώτερο σκοπό: να προσφέρουμε περισσότερη και καλύτερη ζωή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως. Για εμάς κάθε ζωή αξίζει, κάθε ζωή μετράει πάνω από όλα και με τις ενέργειες που υλοποιούμε κάνουμε τη διαφορά τόσο για τους ασθενείς στους οποίους απευθυνόμαστε όσο και για τους εργαζομένους μας.

Σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενούς μας, δεσμευόμαστε να βοηθάμε να παραμένουν υγιείς και να αισθάνονται ασφαλείς τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι μόνο όταν τα στελέχη μας αισθάνονται ουσιαστικά καλά σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, μπορούν να αποδώσουν στο υψηλότερο επίπεδό τους.

Ως μέρος της δέσμευσής μας να έχουμε ηγετική θέση σε ό,τι αφορά στην υγεία και στην ευεξία των εργαζομένων μας, δημιουργήσαμε το LIVE IT, ένα ολιστικό μοντέλο ευημερίας το οποίο καλεί τους εργαζόμενους μας να αναλάβουν τον έλεγχο της υγείας τους και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Το LIVE IT έχει 4 πυλώνες PREVENT IT, BALANCE IT, MOVE IT και FUEL IT οι οποίοι αφορούν στη σωματική, συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια, τομείς απόλυτα αλληεξαρτώμενους.

Κάθε πυλώνας εμπεριέχει προγράμματα που στόχο έχουν να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν τις ζωές του ανθρώπινου δυναμικού.

 • Ο πυλώνας πρόληψης (PREVENT IT) αποτελείται από προγράμματα όπως το ετήσιο Check-up, προγράμματα screening (για μελάνωμα), Safety toolbox talks, τον γιατρό εργασίας.
 • Ο πυλώνας εξισορρόπησης (BALANCE IT) περιλαμβάνει την Ασφάλεια Ζωής και Υγείας, το Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, το Employee Assistant Program, ευέλικτες μορφές εργασίας (εργασία από το σπίτι, ρόλους ανεξαρτήτου έδρας, καλοκαιρινό πρόγραμμα εργασίας), ευελιξία σε σημαντικές ημέρες για τους γονείς όπως η έναρξη των σχολείων, πρόσθετες ημέρες άδειας σε συνδυασμό με επίσημες αργίες, kids@work day, υπηρεσίες concierge).
 • Ο πυλώνας διατροφής (FUEL IT) περιλαμβάνει καθημερινό, πλήρες, υγιεινό πρωινό στο γραφείο, διαιτολόγο στο γραφείο και παροχή υγιεινών σνακ στις συναντήσεις.
 • Ο πυλώνας κίνησης (MOVE IT) περιλαμβάνει δωρεάν συνδρομή σε γυμναστήριο επιλογής των εργαζομένων, Pilates στο γραφείο σε πλήρως εξοπλισμένο χώρο και τα Αctivity Clubs στα οποία η εταιρεία καλύπτει τα έξοδα προπονήσεων.

Τα παραπάνω αποτελούν πρωτοβουλίες που υλοποιούνται με συνέπεια και διάρκεια στον χρόνο, και βελτιώνονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων μας. Για τον λόγο αυτό, αξιολογούνται θετικά στις εσωτερικές έρευνες αξιολόγησης. Τέλος, σημαντική επιβράβευση αποτελεί το γεγονός ότι το πρόγραμμα LIVE IT διακρίθηκε το 2018 για την αξία του στη φροντίδα εργαζομένων, το Bravo sustainability award.


CASE STUDY
WELLBEING: BUZZWORD Ή ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ WIND;
Βαγγέλης Κοντιζάς
Planning & Reward Specialist, WIND
Μαρία Παππά
HR Coordinator, WIND

Διαχρονικά, στο επίκεντρο των στρατηγικών προτεραιοτήτων της WIND είναι οι άνθρωποι της, η κινητήριος δύναμη πίσω από την εξέλιξη της εταιρείας, που για 4η χρονιά βρίσκεται σε τροχιά επιταχυνόμενης ανάπτυξης. Για εμάς, το «wellbeing», η φροντίδα των εργαζομένων μας αποτέλεσε πυλώνα για τον μετασχηματισμό της κουλτούρας μας, μέσα από πρωτοβουλίες σε 3 βασικούς άξονες: Υγεία, Ευεξία, Ισορροπία.

Ξεκινώντας από το θεμελιώδες θέμα της Υγείας, η εταιρεία έχει διαμορφώσει σημαντικές συνεργασίες που υποστηρίζουν την καλή υγεία των εργαζομένων αλλά και των οικογενειών τους. Έτσι, όλοι, μέσα από το Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης, αξιοποιούν ένα διευρυμένο δίκτυο υπηρεσιών υγείας, απολαμβάνοντας σημαντικά οφέλη. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την κρίσιμη σημασία της πρόληψης, οι εργαζόμενοι παρακινούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους και υποστηρίζονται να διακόψουν το κάπνισμα συμμετέχοντας δωρεάν σε Αντικαπνιστικά Σεμινάρια. Επιπλέον, από το 2002 λειτουργεί η Τράπεζα Αίματος Εργαζομένων, με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων στις μέρες αιμοδοσίας που πραγματοποιούνται 2 φορές τον χρόνο. Παράλληλα, η καθημερινότητα στα γραφεία διέπεται από αυστηρά standard υγιεινής και ασφάλειας, ενώ συχνά πραγματοποιούνται μετρήσεις στα επίπεδα σκόνης, αερισμού, φωτισμού, θερμοκρασίας κ.α. ώστε ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζεται η ποιότητα του εργασιακού μας περιβάλλοντος. Συγχρόνως, πραγματοποιούνται ενέργειες ενημέρωσης για θέματα εργονομίας, όπως η σωστή διαχείριση της εργασίας μπροστά σε υπολογιστή (π.χ. στάση σώματος).

Στην ίδια κατεύθυνση, το 2016, δημιουργήθηκε το ευWIND, το πρόγραμμα ευεξίας της WIND. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σχεδιάζεται με βάση τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων και γίνεται πραγματικότητα χάρη σε αυτούς, καθώς έχουν τον συντονιστικό ρόλο για την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας. Τρία χρόνια μετά, το πρόγραμμα συνεχίζει να προσεγγίζει ολιστικά την ευεξία και την ισορροπία, όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και των οικογενειών τους, μέσα από 11 διαφορετικές αθλητικές & πολιτισμικές δραστηριότητες, όπως ποδόσφαιρο, πεζοπορία, cross-training, φωτογραφία, ακαδημία γονέων κ.α. Με 800 συμμετοχές μέχρι σήμερα, το ευWIND έχει μεταμορφώσει την καθημερινότητά όλων μας και έχει αυξήσει την ομαδικότητα, καθώς μας φέρνει όλους κοντά ανεξάρτητα από τους ρόλους μας και τις λειτουργίες στις οποίες απασχολούμαστε.

Και επειδή για μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της, το 2018, σύγχρονα εργαλεία και πλατφόρμες έγιναν οι προάγγελοι μιας νέας εποχής, θέτοντας το πλαίσιο για το WIND Flexy Work. Έτσι, με γνώμονα πάντα την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία, την ενδυνάμωση και την ευεξία των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι, πέρα από ευέλικτη προσέλευση στους χώρους εργασίας, μπορούν και να εργάζονται 1 μέρα την εβδομάδα εκτός γραφείου. Η πρωτοβουλία φαίνεται να έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στις ζωές των εργαζομένων της WIND, μιας και 1 στους 3 εργαζόμενους κάνει χρήση συστηματικά. Με ένα τέτοιο χρονικό καινοτόμων πρωτοβουλιών και βελτιώσεων, δεν έχουμε παρά να ανυπομονούμε για τις επόμενες «ευ» εξελίξεις που θα έρθουν!

HR Professional (T. 166)
« 1 2 3 4 ... 5 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο HR Professional Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

Banking / Finance

International

Τουρισμός

Αυτοκινητοβιομηχανία

Δημόσιος Τομέας

Υγεία & Ομορφιά

Ευρωπαική Ένωση

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Συμβουλευτικές Εταιρείες

Καύσιμα

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778