HR PROFESSIONAL - Employer Branding: Κρατώντας την μπάλα ψηλά στο… κυνήγι των ταλέντων!

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

People Management

Employer Branding: Κρατώντας την μπάλα ψηλά στο… κυνήγι των ταλέντων!

15 Νοεμβρίου 2019 | 09:43 Γράφει ο Χριστόφορος  Παυλάκης Topics: Employer Branding,Special Reports

Το Employer Branding βρίσκεται στη διάθεση της ΔΑΔ για την προσέλκυση των ταλέντων που θα συνθέσουν μία επιτυχημένη ομάδα. Αξιοποιώντας τους εργαζομένους, αλλά και τα Social Media, ένας οργανισμός μπορεί να αποτελέσει εργοδότη επιλογής, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα στον «αγωνιστικό» χώρο διεκδίκησης υποψηφίων.

Το employer branding αποτελεί πλέον μία από τις βασικές προτεραιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό συμβαίνει διότι πρόκειται για μια «στοχευμένη» στρατηγική για την προσέγγιση των ταλέντων. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Universum, το employer branding είναι βασική προτεραιότητα για το 66% των μεγάλων επιχειρήσεων, το 69% των μεσαίων και το 61% των μικρών αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, βασική προτεραιότητα αποτελεί και για το 89% των κορυφαίων ελκυστικών εργοδοτών του κόσμου (WMAE). Όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 1, μέσα σε έναν χρόνο παρατηρήθηκε αύξηση στα εν λόγω ποσοστά, με την εξαίρεση των μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο, γεγονός που αποδίδεται στο ότι, κυρίως, οι ανάγκες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό έχουν περισσότερο προσωπικό ή τοπικό χαρακτήρα. Ειδικά για τους κορυφαίους ελκυστικούς εργοδότες του κόσμου(Διάγραμμα 2), η αύξηση που παρατηρείται είναι σημαντική, ιδιαίτερα για εκείνους που κατατάσσουν τις στρατηγικές του employer branding, ως βασική προτεραιότητα (από το 9% του 2018, στο 20% του 2019).

Τι ακριβώς όμως εννοούμε με τον όρο αυτό; Το employer branding αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός παρουσιάζει την προοπτική εργασίας σε αυτόν, ώστε να προσελκύσει και να δεσμεύσει τους δυνητικούς και υφιστάμενους εργαζομένους. Η δυναμική και η επιρροή του έγκειται ακριβώς στη δυνατότητα που προσφέρει στα άτομα να υποθέσουν το πως θα ήταν να εργάζονταν σε μια εταιρεία πολύ πριν υποβάλλουν μια αίτηση σε αυτήν ή ακόμα και πριν αναζητήσουν μια καινούρια δουλειά. Μια δυνατότητα που τους επιτρέπει, ακόμα, είναι να αποφασίσουν αν αποτελούν τα κατάλληλα άτομα για αυτή τη δουλειά.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ EMPLOYER BRANDING
Εξυπακούεται ότι όσα αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι τα μοναδικά θετικά στοιχεία του employer branding. Αντιθέτως, τα οφέλη που προσφέρει ένα αποτελεσματικό employer branding είναι πολύ περισσότερα.

Αρχικά, παρέχει στους υποψηφίους έναν καλό λόγο για να επιλέξουν την εταιρεία. Σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Χατζίνα, Senior Director HR & Training της Avis: «Ένα ισχυρό brand name διασφαλίζει την προσέλκυση αξιόλογων υποψηφίων, αλλά και τη μείωση του κόστους και του χρόνου στελέχωσης, τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, την ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων, καθώς και την αναγνώριση των πελατών». Όπως έχει αναδείξει η έρευνα του Harvard Business Review, το 2011 στην αγορά εργασίας επήλθε μια στροφή από ένα μοντέλο όπου κυρίαρχοι ήταν αυτοί που προσέφεραν θέσεις εργασίας, σε ένα μοντέλο που τον πρώτο λόγο φαίνεται να διαθέτουν πλέον τα ταλέντα και οι υποψήφιοι γενικότερα. Στην πραγματικότητα, η αλλαγή αυτή ήταν τόσο δραστική που, μέχρι το 2015, οι υπεύθυνοι προσλήψεων διαπίστωσαν ότι το 90% της αγοράς εργασίας «κατευθύνθηκε» από τους ίδιους τους υποψηφίους, εξαιτίας αφενός των χαμηλότερων ποσοστών ανεργίας στις ΗΠΑ και στην ΕΕ και αφετέρου λόγω της εκτόξευσης των θέσεων εργασίας σε μικρές επιχειρήσεις. Οι παράγοντες αυτοί προσέφεραν περισσότερες επιλογές, αλλά και χώρο, στους υποψηφίους να ζυγίσουν τις επιλογές τους και να αποφασίσουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους. Σε μια αγορά, λοιπόν, διαμορφωμένη με τους συγκεκριμένους όρους, το employer branding έρχεται να αναδείξει μια εταιρεία και να της προσδώσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα από τον ανταγωνισμό της. Με απλά λόγια, αν η ανοιχτή θέση εργασίας είναι το προϊόν και οι υποψήφιοι είναι οι πελάτες, τότε το employer branding είναι η στρατηγική marketing που χρησιμοποιείται, προκειμένου αυτοί να επηρεαστούν, να δεσμευτούν και να ενθαρρυνθούν για να εργαστούν στην εν λόγω εταιρεία.

Επιπλέον, ένα αποτελεσματικό employer branding διευκολύνει τη διαδικασία μιας πρόσληψης, καθώς η ύπαρξη ενός δυνατού προφίλ ως εργοδότη μειώνει τυχόν χρονοτριβές που κατά καιρούς προκύπτουν. Μια μελέτη του LinkedIn κατέδειξε ότι οι εργοδότες που αξιοποίησαν μια στρατηγική προσλήψεων με βάση το employer branding, κατάφεραν να προσλάβουν έναν υποψήφιο δύο φορές πιο γρήγορα από το συνηθισμένο, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν κατά 50% οι καταρτισμένοι υποψήφιοι για την προσφερόμενη θέση. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται κατά πολύ η γραφειοκρατία και αυξάνεται δραματικά η πιθανότητα να βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος άμεσα.

Όπως επισημαίνει η Αλεξάνδρα Λέκκου, HR Senior Manager της WIND: «Η εταιρική φήμη συνολικά, και ειδικότερα η φήμη μιας εταιρείας ως εργοδότη, αποδεδειγμένα επηρεάζουν τη δυνατότητα της να προσελκύσει και να προσλάβει τους εργαζομένους στους οποίους στοχεύει. Μια θετική εικόνα εργοδότη αυξάνει την ταχύτητα και μειώνει το κόστος της διαδικασίας επιλογής, ενώ παράλληλα βελτιώνει τον αριθμό και το επίπεδο των υποψηφίων, από πλευράς δεξιοτήτων και δυνατοτήτων. Αυτή η θετική επίδραση ισχύει και στο στάδιο της παρακίνησης και διακράτησης των εργαζομένων. Όλα αυτά, σήμερα, είναι δεδομένα για τις ομάδες HR, χάρη στα ερευνητικά συμπεράσματα, αλλά και την καθημερινή εμπειρία αλληλεπίδρασης με τους υποψηφίους. Ξέρουμε ότι, αν δεν φροντίσουμε να επικοινωνούμε την εικόνα της εταιρείας ως εργοδότη, θα αντιμετωπίσουμε σημαντική δυσκολία στο να φέρουμε τους ανθρώπους που θέλουμε στην ομάδα μας, και αυτό είναι κρίσιμο σε μία αγορά με σημαντική έλλειψη σε κάποιες δεξιότητες».

Με το αποτελεσματικό employer branding, επιτυγχάνεται, όμως, και εξοικονόμηση χρημάτων. Η ίδια μελέτη του LinkedIn συνεχίζει εξηγώντας ότι οι εταιρείες «γλιτώνουν» περίπου το 50% του κόστους της διαδικασίας πρόσληψης ανά εργαζόμενο. Επίσης, η καλή φήμη ως εργοδότης μπορεί να συμβάλλει και στην εξοικονόμηση χρημάτων ως προς τις χρηματικές απολαβές ενός υποψηφίου. Σύμφωνα με την έρευνα του Harvard Business Review, οι εταιρείες με λιγότερο καλή φήμη πληρώνουν κατά μέσο όρο 10% παραπάνω ανά εργαζόμενο, με τα επιπλέον αυτά χρήματα να είναι το μοναδικό κίνητρο για ανάληψη της θέσης και φυσικά να μην στέκονται ικανά ώστε να διατηρήσουν τους εργαζομένους για πολύ καιρό στην επιχείρηση. Η έρευνα έδειξε ότι το 92% των εργαζομένων θα σκεφτόταν να αποχωρήσει από την τωρινή του θέση εργασίας, προκειμένου να μετακινηθεί σε μια επιχείρηση με καλύτερη φήμη. Ωστόσο, αν η πρόσληψη ενός εργαζομένου είναι προϊόν του employer branding, τότε υπάρχει κατά μέσο όρο μείωση της τάξεως του 28% στην κινητικότητα του εργαζομένου. Το employer branding, δηλαδή, βοηθά και στην εργασιακή δέσμευση των ατόμων που εργάζονται ήδη στην εταιρεία, οι οποίοι μπορούν να διαδραματίσουν και οι ίδιοι σημαντικό ρόλο στη φήμη μιας εταιρείας ως εργοδότη.

Το employer branding αποτελεί πλέον μία από τις βασικές προτεραιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό συμβαίνει διότι πρόκειται για μια «στοχευμένη» στρατηγική για την προσέγγιση των ταλέντων. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Universum, το employer branding είναι βασική προτεραιότητα για το 66% των μεγάλων επιχειρήσεων, το 69% των μεσαίων και το 61% των μικρών αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, βασική προτεραιότητα αποτελεί και για το 89% των κορυφαίων ελκυστικών εργοδοτών του κόσμου (WMAE). Όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 1, μέσα σε έναν χρόνο παρατηρήθηκε αύξηση στα εν λόγω ποσοστά, με την εξαίρεση των μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο, γεγονός που αποδίδεται στο ότι, κυρίως, οι ανάγκες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό έχουν περισσότερο προσωπικό ή τοπικό χαρακτήρα. Ειδικά για τους κορυφαίους ελκυστικούς εργοδότες του κόσμου(Διάγραμμα 2), η αύξηση που παρατηρείται είναι σημαντική, ιδιαίτερα για εκείνους που κατατάσσουν τις στρατηγικές του employer branding, ως βασική προτεραιότητα (από το 9% του 2018, στο 20% του 2019).

Τι ακριβώς όμως εννοούμε με τον όρο αυτό; Το employer branding αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός παρουσιάζει την προοπτική εργασίας σε αυτόν, ώστε να προσελκύσει και να δεσμεύσει τους δυνητικούς και υφιστάμενους εργαζομένους. Η δυναμική και η επιρροή του έγκειται ακριβώς στη δυνατότητα που προσφέρει στα άτομα να υποθέσουν το πως θα ήταν να εργάζονταν σε μια εταιρεία πολύ πριν υποβάλλουν μια αίτηση σε αυτήν ή ακόμα και πριν αναζητήσουν μια καινούρια δουλειά. Μια δυνατότητα που τους επιτρέπει, ακόμα, είναι να αποφασίσουν αν αποτελούν τα κατάλληλα άτομα για αυτή τη δουλειά.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ EMPLOYER BRANDING
Εξυπακούεται ότι όσα αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι τα μοναδικά θετικά στοιχεία του employer branding. Αντιθέτως, τα οφέλη που προσφέρει ένα αποτελεσματικό employer branding είναι πολύ περισσότερα.

Αρχικά, παρέχει στους υποψηφίους έναν καλό λόγο για να επιλέξουν την εταιρεία. Σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Χατζίνα, Senior Director HR & Training της Avis: «Ένα ισχυρό brand name διασφαλίζει την προσέλκυση αξιόλογων υποψηφίων, αλλά και τη μείωση του κόστους και του χρόνου στελέχωσης, τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, την ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων, καθώς και την αναγνώριση των πελατών». Όπως έχει αναδείξει η έρευνα του Harvard Business Review, το 2011 στην αγορά εργασίας επήλθε μια στροφή από ένα μοντέλο όπου κυρίαρχοι ήταν αυτοί που προσέφεραν θέσεις εργασίας, σε ένα μοντέλο που τον πρώτο λόγο φαίνεται να διαθέτουν πλέον τα ταλέντα και οι υποψήφιοι γενικότερα. Στην πραγματικότητα, η αλλαγή αυτή ήταν τόσο δραστική που, μέχρι το 2015, οι υπεύθυνοι προσλήψεων διαπίστωσαν ότι το 90% της αγοράς εργασίας «κατευθύνθηκε» από τους ίδιους τους υποψηφίους, εξαιτίας αφενός των χαμηλότερων ποσοστών ανεργίας στις ΗΠΑ και στην ΕΕ και αφετέρου λόγω της εκτόξευσης των θέσεων εργασίας σε μικρές επιχειρήσεις. Οι παράγοντες αυτοί προσέφεραν περισσότερες επιλογές, αλλά και χώρο, στους υποψηφίους να ζυγίσουν τις επιλογές τους και να αποφασίσουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους. Σε μια αγορά, λοιπόν, διαμορφωμένη με τους συγκεκριμένους όρους, το employer branding έρχεται να αναδείξει μια εταιρεία και να της προσδώσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα από τον ανταγωνισμό της. Με απλά λόγια, αν η ανοιχτή θέση εργασίας είναι το προϊόν και οι υποψήφιοι είναι οι πελάτες, τότε το employer branding είναι η στρατηγική marketing που χρησιμοποιείται, προκειμένου αυτοί να επηρεαστούν, να δεσμευτούν και να ενθαρρυνθούν για να εργαστούν στην εν λόγω εταιρεία.

Επιπλέον, ένα αποτελεσματικό employer branding διευκολύνει τη διαδικασία μιας πρόσληψης, καθώς η ύπαρξη ενός δυνατού προφίλ ως εργοδότη μειώνει τυχόν χρονοτριβές που κατά καιρούς προκύπτουν. Μια μελέτη του LinkedIn κατέδειξε ότι οι εργοδότες που αξιοποίησαν μια στρατηγική προσλήψεων με βάση το employer branding, κατάφεραν να προσλάβουν έναν υποψήφιο δύο φορές πιο γρήγορα από το συνηθισμένο, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν κατά 50% οι καταρτισμένοι υποψήφιοι για την προσφερόμενη θέση. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται κατά πολύ η γραφειοκρατία και αυξάνεται δραματικά η πιθανότητα να βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος άμεσα.

Όπως επισημαίνει η Αλεξάνδρα Λέκκου, HR Senior Manager της WIND: «Η εταιρική φήμη συνολικά, και ειδικότερα η φήμη μιας εταιρείας ως εργοδότη, αποδεδειγμένα επηρεάζουν τη δυνατότητα της να προσελκύσει και να προσλάβει τους εργαζομένους στους οποίους στοχεύει. Μια θετική εικόνα εργοδότη αυξάνει την ταχύτητα και μειώνει το κόστος της διαδικασίας επιλογής, ενώ παράλληλα βελτιώνει τον αριθμό και το επίπεδο των υποψηφίων, από πλευράς δεξιοτήτων και δυνατοτήτων. Αυτή η θετική επίδραση ισχύει και στο στάδιο της παρακίνησης και διακράτησης των εργαζομένων. Όλα αυτά, σήμερα, είναι δεδομένα για τις ομάδες HR, χάρη στα ερευνητικά συμπεράσματα, αλλά και την καθημερινή εμπειρία αλληλεπίδρασης με τους υποψηφίους. Ξέρουμε ότι, αν δεν φροντίσουμε να επικοινωνούμε την εικόνα της εταιρείας ως εργοδότη, θα αντιμετωπίσουμε σημαντική δυσκολία στο να φέρουμε τους ανθρώπους που θέλουμε στην ομάδα μας, και αυτό είναι κρίσιμο σε μία αγορά με σημαντική έλλειψη σε κάποιες δεξιότητες».

Με το αποτελεσματικό employer branding, επιτυγχάνεται, όμως, και εξοικονόμηση χρημάτων. Η ίδια μελέτη του LinkedIn συνεχίζει εξηγώντας ότι οι εταιρείες «γλιτώνουν» περίπου το 50% του κόστους της διαδικασίας πρόσληψης ανά εργαζόμενο. Επίσης, η καλή φήμη ως εργοδότης μπορεί να συμβάλλει και στην εξοικονόμηση χρημάτων ως προς τις χρηματικές απολαβές ενός υποψηφίου. Σύμφωνα με την έρευνα του Harvard Business Review, οι εταιρείες με λιγότερο καλή φήμη πληρώνουν κατά μέσο όρο 10% παραπάνω ανά εργαζόμενο, με τα επιπλέον αυτά χρήματα να είναι το μοναδικό κίνητρο για ανάληψη της θέσης και φυσικά να μην στέκονται ικανά ώστε να διατηρήσουν τους εργαζομένους για πολύ καιρό στην επιχείρηση. Η έρευνα έδειξε ότι το 92% των εργαζομένων θα σκεφτόταν να αποχωρήσει από την τωρινή του θέση εργασίας, προκειμένου να μετακινηθεί σε μια επιχείρηση με καλύτερη φήμη. Ωστόσο, αν η πρόσληψη ενός εργαζομένου είναι προϊόν του employer branding, τότε υπάρχει κατά μέσο όρο μείωση της τάξεως του 28% στην κινητικότητα του εργαζομένου. Το employer branding, δηλαδή, βοηθά και στην εργασιακή δέσμευση των ατόμων που εργάζονται ήδη στην εταιρεία, οι οποίοι μπορούν να διαδραματίσουν και οι ίδιοι σημαντικό ρόλο στη φήμη μιας εταιρείας ως εργοδότη.


ΟΙ 4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ EMPLOYER BRANDING
Το employer branding, προκειμένου να λειτουργήσει και να παρουσιάσει υψηλό ROI, θα ήταν σκόπιμο να βασιστεί σε 4 βασικούς πυλώνες:

  1. Ξεκάθαρη αίσθηση του σκοπού

Το employer branding ξεκινά με το να καταστεί σαφές: ποια είναι η εταιρεία, τι πρεσβεύει και γιατί κάνει αυτό που κάνει. Έχοντας έναν σκοπό, εκφρασμένο είτε ξεκάθαρα μέσω ενός μότο είτε εμμέσως σε κάθε πτυχή της εταιρείας, όπως πχ την ιστοσελίδα της ή τη διαμόρφωση του χώρου, δομείται σταθερότερα μια ταυτότητα, ικανή για την προσέλκυση νέων ταλέντων.

  2. Κεντρικός ρόλος στους εργαζομένους:

Με το να τοποθετηθούν οι εργαζόμενοι στην καρδιά της στρατηγικής του employer branding, γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές της εταιρείας. Σύμφωνα με τον Γιάννη Γουρτζελά, Managing Director της διαφημιστικής εταιρείας Reason To: «Οι άνθρωποι ενός οργανισμού, ενός φορέα, μιας εταιρείας, κυρίως στον τομέα έντασης εργασίας, δύνανται να αποτελέσουν τους αυθεντικούς πρεσβευτές της εταιρικής φιλοσοφίας και κουλτούρας, λειτουργώντας παράλληλα ως πολλαπλασιαστές κύρους και ισχύος». Πληθώρα ερευνών δείχνει ότι οι υποψήφιοι εμπιστεύονται τρεις φορές περισσότερο τη γνώμη των ανθρώπων που εργάζονται ήδη στην εταιρεία. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφιοι είναι σε θέση να λάβουν πληροφορίες από πρώτο χέρι για την καθημερινότητα του πως είναι να εργάζεται κανείς στη συγκεκριμένη εταιρεία. Όπως εξηγεί η Κ. Χατζίνα: «Οι άνθρωποι μπαίνουν πάντα στο κέντρο του σχεδιασμού κάθε στρατηγικής Employer Branding, εφόσον εκείνοι αντανακλούν τις αξίες και την εταιρική κουλτούρα. Ένα δυνατό Employer Branding ξεκινάει και τελειώνει στους εργαζομένους». Εκτός των άλλων, βέβαια, με το να δοθεί κεντρικός ρόλος στους εργαζομένους δημιουργείται και ένα κλίμα εμπιστοσύνης και εργασιακής δέσμευσης.

Σύμφωνα με την έρευνα της Universum, οι WMAE δίνουν όλο και περισσότερο κεντρικό ρόλο στους εργαζομένους και τη συμβολή τους στο προφίλ της εταιρείας ως εργοδότη. Έτσι, από το 30% του 2016, το ποσοστό έχει αυξηθεί στο 48% τη φετινή χρονιά (Διάγραμμα 3). Ειδικότερα, διακρίνεται ξεκάθαρα μια τάση για περισσότερη χρήση του βίντεο, ως εργαλείο προβολής της καθημερινότητας των εργαζομένων, λόγω και της έκτασης που έχουν, στην εποχή μας, τα social media. Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται και στο Διάγραμμα 4, η χρήση του βίντεο εκτοξεύτηκε φέτος στο 94%, από το 70% της προηγούμενης χρονιάς και το 48% του 2016.

  3. Σωστά οργανωμένη ιστοσελίδα

Με το να είναι σωστά οργανωμένη η ιστοσελίδα μιας εταιρείας, καθίσταται δυνατό στους υποψηφίους να αναζητήσουν πληροφορίες, αναφορικά με τις αξίες και τους στόχους της, καθώς και για το εάν πραγματικά θα ήθελαν να εργαστούν για αυτήν. Ταυτόχρονα, η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στην εταιρεία να προβάλει τους λόγους για τους οποίους κάποιος θα ήθελε να εργαστεί για εκείνη, τις προσδοκίες για το ποιος θα ήταν σκόπιμο να υποβάλει αίτηση εργασίας, τις ανοικτές θέσεις εργασίας, αλλά και διάφορες ιστορίες ανθρώπων που ήδη εργάζονται σε αυτήν.

  4. Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστά και ως social media, είναι σε θέση να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη στρατηγική μιας εταιρείας για να καταστεί εργοδότης επιλογής. Όπως αναφέρει ο Γ. Γουρτζελάς: «Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης, διαδραστικής και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους ανθρώπους ενός οργανισμού αποκτά ολοένα και περισσότερο κομβικό ρόλο, ειδικά σε ότι αφορά στις νεότερες γενιές των εργαζομένων». Αυτό συμβαίνει διότι, αφενός, ο υποψήφιος μπορεί να αντλήσει μέσα από αυτά πληροφορίες για την εταιρεία και την καθημερινότητά της και, αφετέρου, οι εταιρείες να προωθήσουν εύκολα και γρήγορα το προφίλ τους ως εργοδότες, όπως θα έκαναν και για ένα προϊόν. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά η Α. Λέκκου: «Τα τελευταία χρόνια τα social media είναι ο “χώρος” στον οποίο κινούνται οι υποψήφιοι, ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών, που για κάποιες εταιρείες ενδεχομένως να είναι το βασικό “κοινό στόχος”. Εκεί αναζητούν οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζονται, εκεί περιμένουν να “συναντήσουν” κάθε εργοδότη, εκεί να διαμορφώσουν την πρώτη τους άποψη. Συνεπώς, είναι βασική προτεραιότητα να επενδύουμε στα κανάλια αυτά και να φροντίζουμε τη σωστή στιγμή και με αυθεντικό τρόπο να μεταφράζουμε την εμπειρία εργασίας σε μια εικόνα, σε ένα βίντεο ή σε ένα λεκτικό, που “αφορά” και έχει νόημα για τους δυνητικούς υποψηφίους μας. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι οι υποψήφιοι είναι μοναδικοί, έχουν ποικίλα ενδιαφέροντα, διαφορετικές ηλικίες και χρόνια εμπειρίας και δεν βρίσκονται μόνο σε ένα σημείο. Συνεπώς, αν και είναι σημαντικό να εμφανιζόμαστε στα social media, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε εξ’ ολοκλήρου σε αυτά».

Η φετινή έρευνα της Universum έχει αναδείξει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις εταιρείες, προκειμένου να ενισχύσουν την εικόνα τους ως εργοδότες επιλογής. Όπως γίνεται φανερό από το Διάγραμμα 5, σημειώνεται ραγδαία άνοδος του Instagram, με το ποσοστό χρήσης του για το employer branding να έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε δύο χρόνια, με το LinkedIn και το Facebook να διατηρούνται ψηλά, όπως και το Youtube, παρουσιάζοντας άνοδο σε μικρότερη κλίμακα. Το Twitter, τέλος, παραμένει το λιγότερο χρησιμοποιούμενο μέσο, αν και σημειώνει και αυτό μια πολύ μικρή αύξηση του ποσοστού του.

Τα παραπάνω αποτελούν βασικούς, αλλά όχι και αποκλειστικούς πυλώνες για το στήσιμο ενός αποτελεσματικού προφίλ εργοδότη. Πέραν των Social media, η Κ. Χατζίνα τονίζει ότι: «η ύπαρξη εσωτερικής πλατφόρμας επικοινωνίας αποτελεί βασικό εργαλείο. Παράλληλα, σπουδαία εργαλεία αποτελούν η χρήση υψηλής ποιότητας και αισθητικής οπτικοακουστικού υλικού, τα δυνατά και ενεργά on-line προφίλ των εργαζομένων, η δυναμική ένταξη του νέου προσωπικού καθώς και οι εκδηλώσεις τόσο για το προσωπικό όσο και για τους πελάτες και τους συνεργάτες».


ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Το σύγχρονο επιχειρείν διακατέχεται από ομαδικότητα, αφού οι προκλήσεις που εμφανίζονται στην καθημερινότητα, αλλά και γενικότερα οι εκάστοτε διεργασίες, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μέσα από την αγαστή συνεργασία διάφορων ατόμων ή τμημάτων ενός οργανισμού.

Το Employer Branding φυσικά και δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Έτσι, όπως επισημαίνεται από την Α. Λέκκου: «Το αποτελεσματικό Employer Branding είναι προϊόν διατμηματικής συνεργασίας. Μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε ένα συνεπές και ελκυστικό αποτέλεσμα. Από τη μία συμμετέχουν τα εξειδικευμένα μέλη της ομάδας HR, που φροντίζουν κάθε ενέργεια employer branding να είναι ευθυγραμμισμένη με την κουλτούρα της εταιρείας και τις στρατηγικές προτεραιότητες της ως εργοδότη, και από την άλλη συμμετέχουν οι εξειδικευμένες επικοινωνιακές ομάδες της εταιρείας Brand, Digital και Corporate Αffairs, που έχουν την τεχνογνωσία και τα μέσα για να διαμορφώσουν και να επικοινωνήσουν τα μηνύματα, διατηρώντας την ευθυγράμμιση με το brand της εταιρείας και ενισχύοντας τη φήμη της».

Προκειμένου, λοιπόν, η εταιρεία να καταστεί εργοδότης επιλογής με όσο τον δυνατόν αποτελεσματικότερο τρόπο, είναι αναγκαίο να συνεργαστούν τα διαφορετικά τμήματα, αλλά και στελέχη της εσωτερικά, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι σφαιρικό. Με απλά λόγια, κατά τον Γ. Γουρτζελά: «Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης Employer Marketing που σχεδιάζεται και υλοποιείται υπό τον συντονισμό και τη διεύθυνση της ΔΑΔ, αγγίζει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, οριζόντια και κάθετα όλα τα τμήματα ενός οργανισμού. Υπό την έννοια αυτή όλα τα τμήματα, από τον δικό τους τομέα ευθύνης, δύνανται να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στο χτίσιμο ενός αποτελεσματικού Employer Marketing». Συνεπώς, το Employer Branding είναι ένας τομέας που απασχολεί, αλλά και βασίζεται στα περισσότερα, αν όχι και σε όλα τα τμήματα της εταιρείας.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ EVP
Εκτός από την στρατηγική του Employer Branding, για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα απαιτείται και το Employee Value Proposition. Και αυτό γιατί αν το employer branding είναι μια υπόσχεση που δίνει η εταιρεία στους εργαζομένους της και τους υποψηφίους, το EVP αφορά το πως αυτή η υπόσχεση μπορεί να υλοποιηθεί. Με άλλα λόγια, αν το employer branding είναι η ιστορία, το EVP είναι η πλοκή και οι χαρακτήρες που τη συνθέτουν, τα στοιχεία δηλαδή εκείνα που καθιστούν την ιστορία ρεαλιστική. Από ελεύθερα γεύματα και ένα άνετο εργασιακό περιβάλλον, μέχρι ευκαιρίες εκπαίδευσης και αναγνώρισης, το EVP οφείλει να προσαρμοστεί σε σχέση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Ο ρόλος του είναι να δημιουργήσει μια ξεκάθαρη υποδομή για τις δραστηριότητες του employer branding, ορίζοντας παράλληλα το πως ο εργοδότης θέλει να εκλαμβάνεται τόσο εξωτερικά στη «δεξαμενή» των ταλέντων, όσο και εσωτερικά από τους εργαζομένους και την εμπειρία τους από το employer branding. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της έρευνας της Universum που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 6, οι εταιρείες συνήθως δίνουν έμφαση στο inspiring purpose. Αναφορικά με τις WMAE, βασικά είναι τα innovation και diversity and inclusion, ενώ, τέλος, για τις μικρές επιχειρήσεις η έμφαση δίνεται στην ομαδικότητα και το φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

Μέσα από ένα οργανωμένο employer branding, η εταιρεία μπορεί να προσελκύει τα κατάλληλα ταλέντα, τα οποία θα την βοηθήσουν τόσο να συνθέτει, όσο και να διατηρεί μια… dream team, ικανή να ανταπεξέλθει στις εμφανιζόμενες προκλήσεις και να κρατά την μπάλα ψηλά, δίνοντας συνέχεια στον αγώνα του επιχειρείν και φτάνοντας, εν τέλει, στην κατάκτηση του στόχου της. Ακόμα και αν αποχωρήσει ένας παίκτης κλειδί, τότε, με όπλο το employer branding, θα υπάρξουν σίγουρα κορυφαίοι παίκτες πρόθυμοι για να τον αντικαταστήσουν. Γιατί, ποιος δεν θα ήθελε να αποτελέσει μέλος ενός κορυφαίου οργανισμού;

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΣΤΟ SOCIAL MEDIA
Προκειμένου τα Social Media να καταστούν αποτελεσματικό εργαλείο στο Employer Branding, θα ήταν σκόπιμο να καθοριστεί το κοινό στο οποίο απευθύνεται κάθε μέσο:

  Facebook: Mainstream και παγκόσμιο κοινό
  Twitter: Παγκόσμιο κοινό
  Instagram: Κοινό που ανήκει στις γενιές Y & Z
  Pinterest: Το 70% του κοινού είναι γυναίκες
  Google +: Τεχνολογικό κοινό
  LinkedIn: Επαγγελματικό και επιχειρησιακό κοινό
  Snapchat: Κοινό που ανήκει στις γενιές Y & Z
  Reddit: «Παθιασμένο» και συνηθισμένο σε συζητήσεις κοινό

Έχοντας γνώση όλων αυτών, οι εταιρείες μπορούν είτε να εστιάσουν περισσότερο σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναλογιζόμενες το κοινό, στο οποίο θέλουν να απευθυνθούν είτε να τροποποιούν την εικόνα τους στο εκάστοτε μέσο, ανάλογα με τις «επιταγές» του κοινού του.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ INSTAGRAM
Τα τελευταία χρόνια το Instagram έχει βρεθεί σε πρώτο πλάνο, αποτελώντας το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η επιρροή του, μάλιστα, είναι τόσο μεγάλη που όλο και περισσότερα άτομα επιλέγουν τον ρόλο του influencer είτε για έξτρα εισόδημα είτε ακόμα και ως βασική επαγγελματική ενασχόληση. Θα αποτελούσε, συνεπώς, ένα έξυπνο, απλό και αποτελεσματικό εργαλείο για μια στρατηγική Employer Branding μιας οποιασδήποτε εταιρείας. Αυτό συμβαίνει διότι οι άνθρωποι σήμερα είναι περισσότερο συνηθισμένοι να εκτίθενται σε εικόνες και βίντεο, σε αυτά δηλαδή που αποτελούν τον πυρήνα του Instagram, άρα δέχονται και κάθε πληροφορία ευκολότερα αν παρουσιαστεί σωστά. Επιπλέον, το Instagram μπορεί να αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο την καθημερινότητα που επικρατεί στην επιχείρηση, τονίζοντας, πρωτίστως, το ανθρώπινο στοιχείο. Με το ανέβασμα υλικού από την καθημερινότητα των υπαλλήλων, προβάλλεται με άμεσο τρόπο η εταιρεία και η κουλτούρα της, εκπληρώνοντας πλήρως την αυθεντικότητα που επιτάσσει η εποχή, σε ένα παγκόσμιο κοινό. Με τη χρήση του Instagram, τέλος, παρέχεται η δυνατότητα για γρήγορη και εύκολη αναζήτηση, με τη χρήση των hashtags ή των γεωγραφικών περιορισμών που μπορούν να τεθούν.

HR Professional (T. 169)
« 1 2 3 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο HR Professional Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

Banking / Finance

International

Τουρισμός

Αυτοκινητοβιομηχανία

Δημόσιος Τομέας

Υγεία & Ομορφιά

Ευρωπαική Ένωση

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Συμβουλευτικές Εταιρείες

Καύσιμα

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778