HR PROFESSIONAL - Ομαδικές Ασφαλίσεις: Εκ του ασφαλούς!

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

People Management

Ομαδικές Ασφαλίσεις: Εκ του ασφαλούς!

6 Μαρτίου 2020 | 09:43 Γράφει ο Χριστόφορος  Παυλάκης Topics: Benefits,Insurance,Special Reports

Αρκετές εταιρείες επιλέγουν όλο και περισσότερο τις ομαδικές ασφαλίσεις ως παροχή προς τους εργαζομένους τους, αφού το ανθρώπινο δυναμικό βρίσκεται στο επίκεντρο της εταιρικής στρατηγικής. Ποιες είναι οι συνηθέστερες παροχές και πώς επιλέγεται το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα; Τι θα ήταν σκόπιμο να προσέξει κάποιος στην επιλογή του συνεργάτη και ποια είναι τα οφέλη;

Από την φύση του ο άνθρωπος επιζητά την ασφάλεια αναφορικά με το παρόν, πολλώ δε μάλλον για το μέλλον, τόσο για τον ίδιο όσο και για τα κοντινά του πρόσωπα. Εξαίρεση φυσικά και δεν θα μπορούσε να αποτελεί ο εργασιακός του βίος, ιδιαίτερα αφού επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και όλες τις υπόλοιπες πτυχές της ζωής του. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις. Εφόσον η σύγχρονη πραγματικότητα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, οι εταιρείες καλούνται να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και να διασφαλίσουν το σημαντικότερο δομικό τους στοιχείο, τους εργαζόμενούς τους. Ένας από τους τρόπους που μπορούν να πετύχουν αυτόν τον σκοπό είναι η υιοθέτηση ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις είναι προγράμματα, τα οποία έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση τόσο των ασφαλισμένων όσο και των οικογενειών τους από απροσδόκητα περιστατικά που μπορεί να έχουν σοβαρές, οικονομικές και άλλου είδους, επιπτώσεις, ενώ απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα, αλλά και σε συλλόγους ή σωματεία που θέλουν να ασφαλίσουν τα μέλη ή το ανθρώπινο δυναμικό τους.

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Το περιεχόμενο ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης ποικίλει, ανάλογα με τον εκάστοτε πάροχο, αλλά και το κόστος του. Το γεγονός ότι υπάρχει μια τέτοια πληθώρα παροχών, εγείρει το ερώτημα του τι θα ήταν σκόπιμο να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Δελινιώτη, Διευθυντή Ομαδικών Ασφαλίσεων της Allianz Ελλάδος: «Η καθημερινότητα ενός εργαζόμενου σήμερα είναι γεμάτη με διαφορετικές προκλήσεις, που αφορούν την υγεία, την οικογένεια, τη μετακίνηση ή και την επαγγελματική του ζωή. Οποιαδήποτε απρόοπτη διαταραχή των ισορροπιών μπορεί να επιφέρει δυσβάστακτες οικονομικές υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό, οι εργοδότες χρειάζεται να μεριμνούν για τους ανθρώπους τους, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη της επιχείρησής τους, με ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις. Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση οι εργοδότες να επικεντρώνονται στις καλύψεις Υγείας και, συγκεκριμένα, στη Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη, εκτιμώ ότι οι καλύψεις Προστασίας (Ασφάλιση Ζωής, Ατυχημάτων και Ανικανοτήτων) είναι εξίσου σημαντικές και απαραίτητες σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης».

Συνήθως, οι εκάστοτε πάροχοι προσφέρουν:

 • Ομαδικά Προγράμματα Ζωής, Ατυχημάτων, Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψεως.
 • Ασφάλιση Ζωής (απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία).
 • Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια.
 • Ασφάλισης Ατυχημάτων ( Θάνατος, Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα).
 • Ασφάλιση προσωρινής ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχημα.
 • Νοσοκομειακό Επίδομα.
 • Κάλυψη Εξόδων για Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη.
 • Κάλυψη Εξόδων για Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα.
 • Παροχές Μητρότητας.
 • Χειρουργικό Επίδομα.
 • Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών.

Συνεπώς, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει, η εταιρεία μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης που την εξυπηρετεί, λαμβάνοντας υπόψη και κάποια βασικά ζητήματα. Όπως σημειώνει ο Αντώνης Δένδης, Corporate Sales Manager της Metlife: «Μια βασική κάλυψη που μπορεί να περιλαμβάνει ένα ομαδικό πρόγραμμα, είναι αυτή της ασφάλισης ζωής, με κεφάλαιο που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε δύο ή ακόμη και τρεις ετήσιους μισθούς. Πρόκειται για μια ουσιαστική παροχή, η οποία επιτρέπει στον εργαζόμενο να αισθάνεται περισσότερη σιγουριά για την οικογένειά του απέναντι στο απρόοπτο. Εξίσου απαραίτητες είναι και οι παροχές υγείας, με έμφαση στην κάλυψη σοβαρών περιστατικών υγείας και νοσηλειών: των περιπτώσεων, δηλαδή, όπου οι δαπάνες είναι συνήθως εξαιρετικά υψηλές και μια οικογένεια είναι δύσκολο να ανταποκριθεί, ακόμη κι αν έχει στην άκρη οικονομίες. Το ίδιο σημαντική είναι η παροχή πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Εκτός από τις καλύψεις, όμως, ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης οφείλει να παρέχει και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, με όσο το δυνατόν πιο απλές διαδικασίες και εργαλεία που βελτιώνουν την εμπειρία του ασφαλισμένου».

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Η υιοθέτηση ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης, συνοδεύεται από μια σειρά από πλεονεκτήματα αφενός για την ίδια την επιχείρηση και αφετέρου για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε αυτήν. Κατά τον Α. Δενδή: «Επιλέγοντας ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης, μια επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει έναν ελκυστικότερο συνδυασμό απολαβών και παροχών, ώστε να προσελκύσει και να διατηρήσει ικανά στελέχη. Μπορεί, παράλληλα, να δημιουργήσει ένα θετικό εργασιακό κλίμα και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της, δείχνοντας έμπρακτα ότι νοιάζεται και προστατεύει το βιοτικό τους επίπεδο, την αφοσίωσή τους, αλλά ενισχύοντας και τη δέσμευση και την παραγωγικότητά τους. Ταυτόχρονα, η επένδυση στην ομαδική ασφάλιση ενισχύει τη φήμη και το κύρος της εταιρείας, ως τεκμήριο υψηλού επαγγελματισμού και εφαρμογής υπεύθυνων πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Από την φύση του ο άνθρωπος επιζητά την ασφάλεια αναφορικά με το παρόν, πολλώ δε μάλλον για το μέλλον, τόσο για τον ίδιο όσο και για τα κοντινά του πρόσωπα. Εξαίρεση φυσικά και δεν θα μπορούσε να αποτελεί ο εργασιακός του βίος, ιδιαίτερα αφού επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και όλες τις υπόλοιπες πτυχές της ζωής του. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις. Εφόσον η σύγχρονη πραγματικότητα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, οι εταιρείες καλούνται να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και να διασφαλίσουν το σημαντικότερο δομικό τους στοιχείο, τους εργαζόμενούς τους. Ένας από τους τρόπους που μπορούν να πετύχουν αυτόν τον σκοπό είναι η υιοθέτηση ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις είναι προγράμματα, τα οποία έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση τόσο των ασφαλισμένων όσο και των οικογενειών τους από απροσδόκητα περιστατικά που μπορεί να έχουν σοβαρές, οικονομικές και άλλου είδους, επιπτώσεις, ενώ απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα, αλλά και σε συλλόγους ή σωματεία που θέλουν να ασφαλίσουν τα μέλη ή το ανθρώπινο δυναμικό τους.

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Το περιεχόμενο ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης ποικίλει, ανάλογα με τον εκάστοτε πάροχο, αλλά και το κόστος του. Το γεγονός ότι υπάρχει μια τέτοια πληθώρα παροχών, εγείρει το ερώτημα του τι θα ήταν σκόπιμο να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Δελινιώτη, Διευθυντή Ομαδικών Ασφαλίσεων της Allianz Ελλάδος: «Η καθημερινότητα ενός εργαζόμενου σήμερα είναι γεμάτη με διαφορετικές προκλήσεις, που αφορούν την υγεία, την οικογένεια, τη μετακίνηση ή και την επαγγελματική του ζωή. Οποιαδήποτε απρόοπτη διαταραχή των ισορροπιών μπορεί να επιφέρει δυσβάστακτες οικονομικές υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό, οι εργοδότες χρειάζεται να μεριμνούν για τους ανθρώπους τους, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη της επιχείρησής τους, με ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις. Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση οι εργοδότες να επικεντρώνονται στις καλύψεις Υγείας και, συγκεκριμένα, στη Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη, εκτιμώ ότι οι καλύψεις Προστασίας (Ασφάλιση Ζωής, Ατυχημάτων και Ανικανοτήτων) είναι εξίσου σημαντικές και απαραίτητες σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης».

Συνήθως, οι εκάστοτε πάροχοι προσφέρουν:

 • Ομαδικά Προγράμματα Ζωής, Ατυχημάτων, Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψεως.
 • Ασφάλιση Ζωής (απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία).
 • Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια.
 • Ασφάλισης Ατυχημάτων ( Θάνατος, Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα).
 • Ασφάλιση προσωρινής ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχημα.
 • Νοσοκομειακό Επίδομα.
 • Κάλυψη Εξόδων για Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη.
 • Κάλυψη Εξόδων για Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα.
 • Παροχές Μητρότητας.
 • Χειρουργικό Επίδομα.
 • Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών.

Συνεπώς, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει, η εταιρεία μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης που την εξυπηρετεί, λαμβάνοντας υπόψη και κάποια βασικά ζητήματα. Όπως σημειώνει ο Αντώνης Δένδης, Corporate Sales Manager της Metlife: «Μια βασική κάλυψη που μπορεί να περιλαμβάνει ένα ομαδικό πρόγραμμα, είναι αυτή της ασφάλισης ζωής, με κεφάλαιο που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε δύο ή ακόμη και τρεις ετήσιους μισθούς. Πρόκειται για μια ουσιαστική παροχή, η οποία επιτρέπει στον εργαζόμενο να αισθάνεται περισσότερη σιγουριά για την οικογένειά του απέναντι στο απρόοπτο. Εξίσου απαραίτητες είναι και οι παροχές υγείας, με έμφαση στην κάλυψη σοβαρών περιστατικών υγείας και νοσηλειών: των περιπτώσεων, δηλαδή, όπου οι δαπάνες είναι συνήθως εξαιρετικά υψηλές και μια οικογένεια είναι δύσκολο να ανταποκριθεί, ακόμη κι αν έχει στην άκρη οικονομίες. Το ίδιο σημαντική είναι η παροχή πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Εκτός από τις καλύψεις, όμως, ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης οφείλει να παρέχει και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, με όσο το δυνατόν πιο απλές διαδικασίες και εργαλεία που βελτιώνουν την εμπειρία του ασφαλισμένου».

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Η υιοθέτηση ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης, συνοδεύεται από μια σειρά από πλεονεκτήματα αφενός για την ίδια την επιχείρηση και αφετέρου για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε αυτήν. Κατά τον Α. Δενδή: «Επιλέγοντας ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης, μια επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει έναν ελκυστικότερο συνδυασμό απολαβών και παροχών, ώστε να προσελκύσει και να διατηρήσει ικανά στελέχη. Μπορεί, παράλληλα, να δημιουργήσει ένα θετικό εργασιακό κλίμα και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της, δείχνοντας έμπρακτα ότι νοιάζεται και προστατεύει το βιοτικό τους επίπεδο, την αφοσίωσή τους, αλλά ενισχύοντας και τη δέσμευση και την παραγωγικότητά τους. Ταυτόχρονα, η επένδυση στην ομαδική ασφάλιση ενισχύει τη φήμη και το κύρος της εταιρείας, ως τεκμήριο υψηλού επαγγελματισμού και εφαρμογής υπεύθυνων πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.


Τέλος, υπάρχει και φορολογικό όφελος, αφού με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα ασφάλιστρα ομαδικών προγραμμάτων για το προσωπικό αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δαπάνες και απαλλάσσονται πλήρως από τη φορολόγηση των εταιρειών. Όσο για τους εργαζόμενους, ένα καλό ομαδικό πρόγραμμα, προσφέρει τη σιγουριά της πρόσθετης οικονομικής υποστήριξης, όταν υπάρξει ανάγκη, τώρα ή και στο μέλλον. Προσφέρει, ωστόσο, και μια σειρά από συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, όπως είναι οι απλούστερες διαδικασίες ένταξης, αφού για να συμμετάσχει κανείς σε ένα ομαδικό πρόγραμμα, δεν απαιτείται ατομική αξιολόγηση υγείας».

Ορισμένα, λοιπόν, βασικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την αξιοποίηση ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης είναι:

 • Ενίσχυση της αφοσίωσης των εργαζομένων: Με το να λαμβάνεται μια τέτοιου είδους μέριμνα, βελτιώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η σχέση εργοδότη και εργαζόμενου, με τον τελευταίο να νιώθει ένα πραγματικό ενδιαφέρον από την πλευρά της διοίκησης, άρα να κινητοποιείται περισσότερο και να επιδεικνύει μεγαλύτερη αφοσίωση στην εταιρεία και στους σκοπούς της.
 • Προσέλκυση και διακράτηση των ταλέντων, αλλά και των αξιόλογων εργαζομένων: Στο σύγχρονο επιχειρείν επικρατεί αυτό που, ουκ ολίγες φορές, αποκαλείται «πόλεμος των ταλέντων». Η επιτυχία μιας εταιρείας σήμερα έγκειται στο να καταφέρει να προσελκύσει τα κορυφαία ταλέντα, αλλά και να τα διατηρήσει στους κόλπους της. Ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης μπορεί να αποτελέσει έναν «άσσο στο μανίκι», αφού τις περισσότερες φορές εκλαμβάνεται από τον εργαζόμενο ως μπόνους, το οποίο, μάλιστα, «καταβάλλεται» προκαταβολικά.
 • Συμβολή στο Well-being των εργαζομένων: Η ομαδική ασφάλιση μπορεί να άρει πολλούς από τους προβληματισμούς που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, στην προσωπική ή επαγγελματική τους ζωή, καθησυχάζοντάς τους ότι, αν προκύψει ανάγκη, δεν θα βρεθούν «επί ξύλου κρεμάμενοι».

Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες σε ομαδικά ή εταιρικά συμβόλαια σύνταξης και υγείας, θεωρούν ότι απολαμβάνουν μια παροχή, την οποία, υπό άλλες συνθήκες, σε ατομική δηλαδή βάση, θα επιβαρύνονταν οικονομικά οι ίδιοι, προκειμένου να την εξασφαλίσουν με σαφώς υψηλότερο κόστος. Επίσης, ένα τέτοιο πρόγραμμα εκλαμβάνεται ως κίνηση ενδιαφέροντος και εταιρικής ευθύνης του εργοδότη έναντι του ανθρώπινου δυναμικού του, αλλά και ως μια παροχή που, εκτός των άλλων, δημιουργεί την αίσθηση της «οικογένειας». Παράλληλα, τονώνει το ηθικό και επιδρά στην παραγωγικότητα, λειτουργώντας ως κίνητρο ενίσχυσης της απόδοσης και αναδεικνύοντας την επιχείρηση στο ρόλο του προστάτη, άρα διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο και στο employer branding. Τέλος, τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης μπορούν να λειτουργήσουν και ως κίνητρο για την αποδέσμευση των εργαζόμενων από μία επιχείρηση, μέσω για παράδειγμα πακέτων εθελουσίας εξόδου.

Όπως επισημαίνει και ο Β. Δελινιώτης: «Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί μια επένδυση με υψηλή ανταποδοτικότητα. Οι σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες καθιστούν τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης μία εξαιρετικά σημαντική παροχή με πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για την ίδια την εταιρεία, όσο και για τους ανθρώπους της. Συγκεκριμένα:

 • Προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους, σε περίπτωση ενός απρόσμενου και ατυχούς συμβάντος για τον εργαζόμενο
 • Ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας, ως ελκυστικού εργοδότη, μέσω της παροχής ενός ανταγωνιστικού πακέτου ανταμοιβών
 • Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και πίστης στην εταιρεία
 • Κίνητρο για τους εργαζομένους με αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας στην επιχείρηση.
 • Φορολογικά οφέλη, τόσο του εργοδότη όσο και των εργαζομένων, αφού το κόστος των ομαδικών προγραμμάτων, συνήθως δεν υπερβαίνει το όριο ώστε να χαρακτηριστούν “Παροχή σε είδος” και συνεπώς να φορολογηθεί ο εργαζόμενος.
 • Αίσθηση ασφάλειας του εργαζόμενου, που του επιτρέπει να αφιερωθεί απερίσπαστος στην εργασία του, απαλλαγμένος από άγχη για το τι μπορεί να του συμβεί αύριο».

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Η υιοθέτηση ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης αποτελεί σαφέστατα μια επένδυση για την εταιρεία. Προκειμένου, λοιπόν, αυτή να είναι αποτελεσματική, αλλά και να επιφέρει το επιθυμητό ROI, θα ήταν σκόπιμο, αρχικά, να διασφαλιστεί ότι το ετήσιο κόστος του εν λόγω προγράμματος δεν εντάσσεται στον οικονομικό σχεδιασμό, αλλά, αντιθέτως, πρόκειται για ένα κόστος το οποίο υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί, ακόμα και σε περιπτώσεις μίας αρνητικής οικονομικής πορείας. Για τον Β. Δελινιώτη: «Αδιαμφισβήτητα, το κόστος αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο. Σε πολλές περιπτώσεις το διαθέσιμο κονδύλι της επιχείρησης είναι αρκετά περιορισμένο, οδηγώντας στην επιλογή περιορισμένων προγραμμάτων ή σε επιλογή παροχών, των οποίων η σχέση ποιότητας - τιμής δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Οι ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν την τεχνογνωσία για να διαμορφώσουν τις παροχές των προγραμμάτων τους, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της όποιας ασφαλισμένης ομάδας εργαζομένων, ανάλογα με τη δραστηριότητα των μελών της, την εμπειρία των αποζημιώσεων και τη συμπεριφορά των ασφαλισμένων μελών. Πολλές φορές, οι εργοδότες δεν εκμεταλλεύονται στο έπακρο την γνώση αυτή, καθώς πέφτουν στην παγίδα της αναζήτησης χαμηλότερου κόστους, κάνοντας στην ουσία “έκπτωση” στην ποιότητα των υπηρεσιών που αγοράζουν. Καταλήγουν, έτσι, να πληρώνουν ακριβά τα φθηνά προγράμματα που αγοράζουν, αφού δεν τους παρέχεται η καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής».

Επιπλέον, η εκάστοτε εταιρεία οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στην επιλογή του πάροχου – συνεργάτη, αφού, σύμφωνα με τον Α. Δενδή: «Η επιλογή και ο σχεδιασμός ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης θα πρέπει να γίνεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της επιχείρησης: τα οικονομικά μεγέθη και τις δυνατότητές της, το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, τη στρατηγική και τους στόχους της, τον αριθμό και τη σύνθεση του προσωπικού της. Για να μπορέσει να σχεδιάσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, είναι σημαντικό η επιχείρηση να απευθύνεται στους κατάλληλους συνεργάτες. Μια εταιρεία με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην ομαδική ασφάλιση, μπορεί να προτείνει ευέλικτα προϊόντα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί στη βάση συστηματικής έρευνας και μελέτης των αναγκών εργοδοτών και εργαζομένων. Αντίστοιχα, ένας ειδικά εκπαιδευμένος ασφαλιστικός σύμβουλος, θα μπορέσει να κατανοήσει σε βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, να διαμορφώσει και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις».


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η εφαρμογή προγραμμάτων ομαδικών ασφαλίσεων αποτελεί, παραδοσιακά, μια διαδεδομένη πρακτική για τις επιχειρήσεις σε χώρες, όπως τις Η.Π.Α, εδώ και αρκετά χρόνια. Εντούτοις, ποια είναι τα δεδομένα για την χώρα μας; Όπως αναφέρει ο Α. Δενδής: «Μέχρι πρόσφατα, η ομαδική ασφάλιση ήταν ενταγμένη στην κουλτούρα των μεγάλων εταιρειών και ιδιαίτερα των πολυεθνικών, οι οποίες ήδη από τη δεκαετία του 1990 είχαν αρχίσει να συμπεριλαμβάνουν τα ομαδικά προγράμματα στα συστήματα των παροχών τους. Τα τελευταία χρόνια, παρά τις πιέσεις που δημιούργησε η κρίση στην αγορά εργασίας, βλέπουμε να αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των επιχειρήσεων που επιλέγουν την ασφάλιση των εργαζομένων τους σε ομαδικά προγράμματα. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει ότι τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες αναγνωρίζουν πλέον στην ομαδική ασφάλιση ένα σημαντικό κίνητρο: οι μεν για να επιλέξουν και για να παραμείνουν σε μια εταιρεία, οι δε για να προσελκύσουν ταλαντούχους εργαζόμενους. Είναι, επίσης, σημαντικό ότι οι δυνατότητες της ομαδικής ασφάλισης μπορούν πλέον να αξιοποιηθούν όχι μόνο από τις μεγάλες, αλλά και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».

Επομένως, παρά την οικονομική κρίση, φαίνεται ότι οι εταιρείες, αναγνωρίζοντας την αξία των ομαδικών ασφαλίσεων, επιδιώκουν όλο και περισσότερο την αξιοποίησή τους, απόρροια και των συνεχόμενων αλλαγών που πραγματοποιούνται στο δημόσιο σύστημα υγείας και ασφάλισης. Όπως εξηγεί ο Β. Δελινιώτης: «Στην χώρα μας η αγορά των ομαδικών ασφαλίσεων έχει ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Τα προβλήματα της κοινωνικής ασφάλισης, ειδικά στον χώρο της Υγείας, ωθούν τους εργαζομένους να αποζητούν τέτοιου είδους παροχές από τους εργοδότες, ενώ και εκείνοι με την σειρά τους κατανοούν όλο και περισσότερο την αξία της ομαδικής ασφάλισης, καθώς πρόκειται για μια παροχή εξαιρετικά ανταποδοτική με αναλογικά χαμηλό κόστος. Επιπλέον, η αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος, ειδικά στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, καθώς και οι περικοπές των συντάξεων των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης έδωσε περαιτέρω ώθηση σε αυτόν τον τομέα. Σημειώστε πως ο αριθμός των εργοδοτών που παρέχει ασφάλιση Ζωής και Υγείας είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν που προσφέρει Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης των Συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, σε σχέση με τα προγράμματα Ζωής και Υγείας, είναι αναλογικά σημαντικά μεγαλύτερος. Αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες εργοδότες είναι δεκτικοί στο να καθιερώσουν εναλλακτικές μορφές αμοιβών, όπως είναι αυτή της παροχής Ομαδικών Ασφαλιστικών Προγραμμάτων».

Χάρη στην πληθώρα των επιλογών, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης που καλύπτει τις ανάγκες τόσο των ίδιων όσο και των εργαζομένων τους, απολαμβάνοντας συγχρόνως τα οφέλη που προσφέρει. Παράλληλα, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επωφελούνται από την επιπλέον αυτή παροχή, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους γνωρίζοντας ότι δεν θα βρεθούν προ απροόπτου, καθώς και ότι κινούνται… εκ του ασφαλούς!

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγαλύτερη στροφή των εταιρειών προς τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά δημιουργούνται σύμφωνα με τις ανάγκες και τη φιλοσοφία κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για εφάπαξ παροχή ή συνταξιοδότηση σε κάθε εργαζόμενο που συμμετέχει σε αυτά. Στόχος των εν λόγω προγραμμάτων είναι η προσφορά οικονομικής εξασφάλισης του ασφαλισμένου όταν αποχωρήσει από το πρόγραμμα, είτε λόγω πρόωρης ή πλήρους συνταξιοδότησης είτε λόγω απώλειας ζωής. Στην δεύτερη περίπτωση, βέβαια, το ανάλογο ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους

TRENDS TO WATCH
Η αγορά των ομαδικών ασφαλίσεων παρέχει πολλές δυνατότητες, τις οποίες κάθε εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει ανάλογα με τους σκοπούς και τις ανάγκες της. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισμένες τάσεις που επικρατούν τα τελευταία χρόνια και που θα ήταν χρήσιμο να προσεχθούν:

 • Μέριμνα για τα άτομα άνω των 65 ετών: Το σύγχρονο εργασιακό πλαίσιο οδηγεί τα άτομα στο να εργάζονται περισσότερο και σε όλο και μεγαλύτερες ηλικίες. Ως εκ τούτου, τα προγράμματα λαμβάνουν όλο και πιο συχνά μέριμνα για τις εν λόγω ηλικίες.
 • Μεγαλύτερη ευελιξία: Καθώς οι ανάγκες από άτομο σε άτομο διαφέρουν, γίνεται όλο και πιο συχνό το φαινόμενο οι παροχές να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ευελιξία, επιδεχόμενες πιο εύκολα μικρές εξατομικευμένες τροποποιήσεις.
 • Εστίαση και στην ψυχική υγεία: Τα προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη, αποτελούν σήμερα έναν κοινό τόπο, εξού και αυξάνεται ο αριθμός των προγραμμάτων που λαμβάνουν μέριμνα ή και εστιάζουν σε αυτά.
 • Αντιμετώπιση διατροφολογικών ζητημάτων: Με τα ποσοστά της παχυσαρκίας, του σακχαρώδους διαβήτη και της υψηλής αρτηριακής πίεσης να αυξάνονται συνεχώς, τα προγράμματα ομαδικών ασφαλίσεων, μεριμνούν, πλέον και για τέτοιες περιπτώσεις.
 • Προγράμματα εθελουσίας εξόδου: Όλο και περισσότερες εταιρείες αξιοποιούν τέτοιου είδους προγράμματα, είτε για την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού τους είτε για την μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους.

VIEWPOINT
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  ’γγελος Ζαφειρίου
  Comp. & Ben. Supervisor, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Hertz

Η πρώτη εμφάνιση ομαδικού ασφαλιστήριου συμβολαίου έγινε το 1911 στις Η.Π.Α., όπου η ασφαλιστική εταιρεία «Equitable» ασφάλισε τους υπαλλήλους μιας εταιρείας δερμάτων. Η εν λόγω εταιρεία δημιούργησε κλάδο ομαδικών ασφαλίσεων, ήδη από το 1912, και άρχισε να εργάζεται συστηματικά σε αυτόν.

Μέσω των πολυεθνικών εταιρειών, οι ομαδικές ασφαλίσεις μεταφέρθηκαν γρήγορα και σε άλλες, κυρίως βιομηχανικά ανεπτυγμένες, χώρες, ενώ σήμερα αποτελούν το 1/3 των εν ισχύ ασφαλίσεων ζωής και υγείας, ακολουθώντας το ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης κάθε χώρας.

Τη δεκαετία του 1960 έκανε την εμφάνιση του και στην Ελλάδα το ομαδικό συμβόλαιο. Συγκεκριμένα, το 1964 δημιουργήθηκε το πρώτο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο από την Alico για την εταιρεία «ESSO PAPAS».

Μολονότι οι ομαδικές ασφαλίσεις ξεκίνησαν από τις βιομηχανικές χώρες, καλύπτοντας το εργατοτεχνικό προσωπικό των διαφόρων βιομηχανικών επιχειρήσεων, γρήγορα επεκτάθηκαν και σε άλλες ομάδες ασφαλισμένων, όπως το υπαλληλικό προσωπικό των εμπορικών επιχειρήσεων, συλλόγους εργαζομένων και σωματεία επαγγελματικών ομάδων που έχουν κοινή επαγγελματική βάση.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ορισμός της ομαδικής ασφάλισης είναι η κάλυψη των βασικών κινδύνων ενός εργαζόμενου μέσα από σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία είναι:

 • Ασφάλεια Ζωής για την κάλυψη σε περίπτωση Απώλειας Ζωής
 • Ασφάλεια Υγείας για την κάλυψη σε περίπτωση Προβλήματος Υγείας
 • Παροχές Ανικανότητας για την κάλυψη σε περίπτωση Μερικής ή Ολικής Ανικανότητας
 • Παροχές Συνταξιοδότησης

Τα οφέλη για τον εργοδότη περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Προσέλκυση Προσωπικού
 • Κίνητρο Παραμονής Προσωπικού
 • Ένδειξη Ενδιαφέροντος προς τους Εργαζομένους
 • Κίνητρο προς το προσωπικό οδηγώντας το σε ενθάρρυνση και εντατικοποίηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης
 • Προσφορά παροχών με χαμηλό κόστος
 • Φοροαπαλλαγή (1.500€/εργαζόμενο)
 • Βελτίωση της φήμης της εταιρείας (Brand Name)

Πολλαπλά οφέλη υπάρχουν και για τον εργαζόμενο, μεταξύ των οποίων:

 • Προστασία, Κάλυψη δίνοντας εξασφάλιση και ηρεμία
 • Παροχές χωρίς κόστος για αυτόν
 • Έμμεση αύξηση μισθού (Παροχή σε Είδος)
 • Κάλυψη Προστατευόμενων μελών με πολύ μικρό ή καθόλου κόστος
 • Αναγνώριση (Προνόμιο λόγω θέσης)
 • Φοροαπαλλαγή (εάν συμμετέχει στο κόστος της ασφάλισης) / μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές με αυτοτελή φορολόγηση κατά την έξοδο από το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 • Μείωση Φορολογητέου Εισοδήματος λόγω εισφοράς σε συνταξιοδοτικό

Ως προς τις παροχές των Ομαδικών Ασφαλίσεων, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε δύο κατηγορίες:

1. Ομαδικά Προγράμματα Ζωής, Ατυχημάτων, Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Ασφάλιση Ζωής
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για Εργασία
 • Ασφάλιση Ατυχημάτων
 • Προσωρινή Ανικανότητα από Ασθένεια ή Ατύχη΅α (Απώλεια Εισοδή΅ατος)
 • Ιατροφαρμακευτικές ∆απάνες από Ατύχη΅α.
 • Νοσοκο΅ειακό Επίδο΅α
 • Ευρεία Νοσοκο΅ειακή Περίθαλψη
 • Εξωνοσοκο΅ειακής Περίθαλψης
 • Παροχές Μητρότητας
 • Χειρουργικό Επίδο΅α
 • Επίδο΅α ή Επέκταση Σοβαρών Ασθενειών

2. Συνταξιοδοτικά Προγρά΅΅ατα Ο΅αδικών Ασφαλίσεων Παροχής Εφάπαξ ή Σύνταξης, που διακρίνονται ΅ε κριτήριο τη δο΅ή των εισφορών ή παροχών σε:

 • Καθορισ΅ένης Παροχής, όπου καθορίζεται εξ αρχής η παροχή προς τον ασφαλισ΅ένο και στη συνέχεια υπολογίζονται οι εισφορές που απαιτούνται για την εξασφάλιση αυτής της παροχής.
 • Καθορισ΅ένης Εισφοράς, όπου καθορίζεται εξ αρχής η εισφορά (σταθερή) για τον κάθε ασφαλισ΅ένο, οπότε η τελική παροχή προς αυτόν εξαρτάται από τη συσσώρευση των εισφορών και των αντίστοιχων επενδυτικών αποδόσεων.

Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να προσφέρουν οικονομική εξασφάλιση στον ασφαλισμένο κατά την αποχώρησή του από το πρόγραμμα (πρόωρη ή πλήρης συνταξιοδότηση) ή στους δικαιούχους του σε περίπτωση απώλειας της ζωής του. Οι ελλείψεις της κοινωνικής ασφαλίσεως και η μείωση του εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση, εντείνουν την αναγκαιότητα της υλοποιήσεως ενός τέτοιου προγράμματος.

Σήμερα στη χώρα μας, οι εταιρείες που παρέχουν πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης στο προσωπικό τους δεν ξεπερνούν τις 3.000. Επίσης, πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης προσφέρει μόλις το 11% των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 10 υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό είναι από τα χαμηλότερα της Ευρωζώνης, με την Γερμανία να εμφανίζει ποσοστό 75% και την Γαλλία 66%.

Εν κατακλείδι, η αξιοποίηση του θεσμού της ομαδικής ασφάλισης μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαμορφώσουν ελκυστικές προτάσεις αξίας για τους εργαζομένους τους, με παροχές που απαντούν στις ανάγκες τους.

HR Professional (T. 172)
« 1 2 3 4 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο HR Professional Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

Banking / Finance

International

Τουρισμός

Αυτοκινητοβιομηχανία

Δημόσιος Τομέας

Υγεία & Ομορφιά

Ευρωπαική Ένωση

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Συμβουλευτικές Εταιρείες

Καύσιμα

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778