Είναι η πέμπτη φορά που η Tasty foods-Pepsico διακρίνεται στο διαγωνισμό Great Place to Work.

Η κατάκτηση της 3ης θέσης μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι τόσο για την εμπιστοσύνη των ανθρώπων μας όσο και για την τιμητική διάκριση, ανάμεσα σε άλλες μεγάλες ξεχωριστές εταιρείες στην Ελλάδα.

Φέτος, η διάκρισή μας στο Great Place to Work είναι πολύ σημαντική γιατί λαμβάνει χώρα σε μια πολύ δύσκολη Οικονομική Συγκυρία που πραγματικά έχει αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Είναι μια περίοδος όπου οι αξίες της εταιρείας αποκτούν μια ακόμη μεγαλύτερη διάσταση και κάνουν τους εργαζόμενους να αισθάνονται πιο σίγουροι αλλά και την Εταιρεία να αποκτά ένα δυνατό συγκριτικό πλεονέκτημα τόσο για την ανάπτυξη όσο και τη διατήρηση των καλύτερων ταλέντων.

Αυτό που μας κάνει να διακρινόμαστε κάθε χρόνο είναι οι Ευκαιρίες που δίνουμε στους ανθρώπους μας για να αναπτυχθούν και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Ο ρόλος της εταιρείας είναι να δημιουργεί το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον μέσα από τις πολιτικές και τα συστήματα ώστε οι άνθρωποι να θέλουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Τη μεγαλύτερη έμφαση τη δίνουμε στο μηχανισμό ανάπτυξης ταλέντων. Η διαδικασία διαδοχής σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο του HR αλλά και όλων των μάνατζερ. Το προφίλ κάθε εργαζόμενου παρουσιάζεται από τον προϊστάμενό του καθώς επίσης και η δυνατότητα ανέλιξής του σε οποιοδήποτε τμήμα μέσα στον οργανισμό. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας είναι να δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους μας, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Όλα τα στελέχη που διαθέτουν υψηλές προοπτικές εξέλιξης περιβάλλονται από ένα δυναμικό πρόγραμμα ανάπτυξης που παρέχει τις εμπειρίες εκείνες που τους διασφαλίζουν την επιτυχία σε κάθε ρόλο που αναλαμβάνουν. Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσω ειδικών και προσαρμοσμένων προγραμμάτων και εκπαιδεύσεων είτε με πλάνα ειδικά σχεδιασμένα για την εξέλιξη της καριέρας τους.

Όλα αυτά βέβαια ευδοκιμούν σε ένα περιβάλλον όπου σεβόμαστε ο ένας τον άλλο, μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια και ευθύτητα δίνοντας αξία στη διαφορετικότητα του καθενός. Διαφορετική τεχνογνωσία, εμπειρία, ηλικία, φύλο όπως επίσης και αποδοχή του διαφορετικού τρόπου σκέψης δημιουργούν τις προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων της εταιρείας, του κάθε τμήματος ξεχωριστά και φυσικά της προσωπικής επιτυχίας και αναγνώρισης. Όλοι οι εργαζόμενοι αποτελούν μέλος μιας ομάδας και γίνονται αποδεκτοί ακριβώς για αυτό που είναι.

Ο τομέας της Υγείας και Ευεξίας, κατέχει πρωταρχικό ρόλο στις πρωτοβουλίες που παίρνουμε τόσο για τα προϊόντα μας όσο και εσωτερικά για τους εργαζόμενούς μας. Το 2008 ξεκινήσαμε εβδομαδιαία συνεργασία με διατροφολόγο, στα κεντρικά γραφεία και στο εργοστάσιο, δίνοντας το ερέθισμα σε όλους για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Την ιδέα αυτή την ενισχύσαμε με τις θερμομετρημένες μερίδες μεσημεριανού φαγητού και τη δωρεάν παροχή φρούτων καθημερινά σε όλα τα τμήματα.

Η κοινωνική Εταιρική Ευθύνη, τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο ατόμου, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των αξιών μας και της κουλτούρας μας. Οι άνθρωποι συμμετέχουν εθελοντικά σε πολλές δράσεις που στοχεύουν τόσο στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, όπως τα Παιδικά Χωριά SOS, αιμοδοσία κτλ.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν έναν οργανισμό που αγκαλιάζει τους ανθρώπους και τους προσφέρει ευκαιρίες που οι ίδιοι αναγνωρίζουν.

Η συμμετοχή και κατάταξη στο Great Place to Work αποτελεί επιβράβευση και ικανοποίηση για τις εταιρείες που προάγουν καλές πρακτικές. Συγχρόνως είναι ένα ισχυρό μέσο ευγενούς άμιλλας ανάμεσά τους, όπου σταδιακά συντελεί στη συνεχή βελτίωση του εργασιακού κλίματος.

Εμείς δεν έχουμε παρά να υποσχεθούμε ότι δεν θα εφησυχάσουμε αλλά θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο, την ίδια επιμονή και τον ίδιο ενθουσιασμό να κάνουμε τους ανθρώπους μας υπερήφανους που διαμορφώνουν το εργασιακό κλίμα της εταιρείας, για το οποίο διακρίνεται.