Έχοντας ως γνώμονα τη δέσμευσή μας, να συνεχίζουμε συνειδητά τις προσπάθειες περαιτέρω βελτίωσης του εργασιακού μας περιβάλλοντος, αλλά και τις αρχές της κουλτούρας μας, η διάκρισή μας για δεύτερη συνεχή χρονιά στο διαγωνισμό Best WorkPlaces γεμίζει όλους τους ανθρώπους της Medtronic Hellas με ιδιαίτερη υπερηφάνεια.

Διότι, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί στρατηγικό στόχο, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι μέσω της προσφοράς του – σε συνδυασμό με τα υψηλής προδιαγραφής προϊόντα μας- μπορεί η εταιρεία μας να μένει πιστή στην αποστολή της: «να απαλύνει τον πόνο, να αποκαθιστά την υγεία και να παρατείνει τη ζωή» για εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο.

Σαφώς, οι καιροί που διανύουμε είναι πολύ δύσκολοι, με συνεχόμενες αλλαγές που απαιτούν γρήγορη προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, όμως ανταποκρινόμαστε χωρίς να αποκλίνουμε από τις αξίες μας, όπως ο σεβασμός για τον άνθρωπο, η ανοικτή επικοινωνία, η αναγνώριση και η ίση μεταχείριση των εργαζομένων. Συνεπώς, οι πρακτικές που αναπτύσσουμε δεν συνδέονται με αυξήσεις σε αποδοχές και παροχές, αλλά με τη σωστή αντιμετώπιση πρωτίστως των ανθρώπων μας.

Ξεκινώντας από την επιλογή νέων συνεργατών, μέσω συγκεκριμένων οδηγών συνέντευξης, εστιάζουμε στα προσόντα τους και στο χαρακτήρα τους, προκειμένου να ταιριάζουν με την κουλτούρα μας, και τέλος επιλέγουμε και αμείβουμε με αντικειμενικά κριτήρια. Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι συστήνουν έναν υποψήφιο που προσλαμβάνεται, υπάρχει το «Referral Bonus».Τέλος, δίνεται μεγάλη σημασία στο καλωσόρισμα και ένταξη του νέου μέλους, ακολουθώντας «Πρόγραμμα Προσανατολισμού».

Η επικοινωνία στην καθημερινότητά μας είναι άμεση και αμφίδρομη: προσφώνηση στον ενικό, πολιτική «open door» ακόμα και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επιπροσθέτως, διενεργούμε έρευνες με διάφορες θεματικές ενότητες, όπως «Ασφάλεια στο χώρο εργασίας», προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης αναγκών και προτάσεων.

Έτσι, φέτος οργανώθηκε άμεσα σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης για τους οδηγούς μοτοσικλέτας. Ακόμα, στο ίδιο πλαίσιο, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Work-Life balance», που ενδεικτικά περιλαμβάνει: ευέλικτο ωράριο εργασίας, δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, επιπλέον ημέρες άδειας ασθενείας ανά έτος (χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών), επιπλέον ημέρες άδειας για τις νέες μητέρες/ νέους πατέρες, για εθελοντισμό κτλ. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καλύτερη υγεία των εργαζομένων μας, αναβαθμίσαμε σημαντικά το πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτει πλήρως και τα εξαρτώμενα μέλη, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Κάθε χρόνο διενεργείται εταιρική συνάντηση για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι για τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, και κατόπιν για τους τμηματικούς, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με αυτούς, θέτοντας προσωπικούς και ποιοτικούς στόχους επίτευξης, με σκοπό την αντικειμενική αξιολόγησή τους. Φέτος, παρουσιάσαμε για πρώτη φορά βίντεο με διηγήσεις από τους ίδιους τους ασθενείς μας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να γνωρίσουν την προσφορά των προϊόντων μας και να εμπνευστούν ακόμα περισσότερο από την προσωπική «κατάθεση» των ασθενών.

Όσον αφορά στην ίση μεταχείριση, δικαίωμα στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι με το ίδιο ποσοστό. Ακόμα, για επιβράβευση και αναγνώριση εξαίρετης προσπάθειας, η εταιρεία προσφέρει επιπρόσθετα bonus ή stock options. Μεγάλη έμφαση δίνεται ακόμα στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ανάπτυξη, μέσω συγκεκριμένου πλάνου ανά εργαζόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010 τριπλασιάσαμε τον αριθμό των εκπαιδεύσεων και συνεχίσαμε να στηρίζουμε το πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων.

Ο εορτασμός για κάθε επιτυχία κατέχει πρωταρχική θέση στις πρακτικές μας. Έτσι, διοργανώνονται ξεχωριστές εορτές για τις πολυετίες, την περίοδο των Χριστουγέννων καθώς και καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς επί της ευκαιρίας ενός σημαντικού γεγονότος.

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας έχει περαιτέρω λόγους να αισθάνεται υπερήφανο, συμμετέχοντας στα εταιρικά προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος όσο και κοινωνικής ευθύνης: συγκεκριμένα, οργανώθηκε καθαρισμός ακτής και ανακαίνιση νηπιαγωγείου με προσωπική εργασία των υπαλλήλων μας. Στόχο μας λοιπόν αποτελεί η συνεχής βελτίωση του εργασιακού μας περιβάλλοντος, η εμπιστοσύνη καθώς και η επιβράβευση των ίδιων των εργαζομένων μας.