Η διαμόρφωση ενός δίκαιου, δημιουργικού και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος που μπορεί να προσφέρει ασφάλεια στους εργαζομένους, είναι μια από τις πιο σημαντικές επενδύσεις που μπορεί να κάνει μια εταιρεία. Ειδικά σε περιόδους κρίσης, όπως τα δύο τελευταία χρόνια που διανύουμε, είναι για εμένα και η πιο καίρια επένδυση.

Στην GENESIS Pharma, αυτά τα δύο χρόνια συνεχίσαμε την προσπάθειά μας για ενίσχυση του προγράμματος ανθρωπίνου δυναμικού, ενώ αυξήσαμε το προσωπικό μας κατά 13%, απασχολώντας σήμερα 215 εργαζομένους.

Η καλή επιχειρηματική μας πορεία και η εμπιστοσύνη που έχουμε κατακτήσει στην αγορά είναι προϊόν της καθημερινής προσπάθειας και της αφοσίωσης κάθε εργαζομένου μας, γι΄αυτό και έχουμε ευθύνη απέναντί τους. Αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνω κάθε φορά που κάποιος με ρωτά για το εργασιακό περιβάλλον της GENESIS Pharma, γιατί βρίσκεται σταθερά στην καρδιά της φιλοσοφίας μας και του προγράμματός μας.

Βασικές μας προτεραιότητες είναι η συνεχής ανάπτυξη και εκπαίδευση των στελεχών μας, η ηθική αλλά και πρακτική επιβράβευσή τους, η υποστήριξη των οικογενειών των εργαζομένων μας, των νέων μητέρων και κάθε εργαζόμενου που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια σημαντική δυσκολία στη ζωή του, αλλά και η διαμόρφωση ενός κλίματος συντροφικότητας.

Η διαρκής εκπαίδευση των ανθρώπων μας είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εταιρείας μας, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, αλλά και για την προσωπική τους επαγγελματική εξέλιξη. Εκτός από τα συστηματικά εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του κάθε εργαζόμενου, υλοποιούμε πρόγραμμα «Ενίσχυσης Σπουδών», που καλύπτει έξοδα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών, εκμάθηση ξένων γλωσσών και υπολογιστών. Επίσης, δίνουμε ευκαιρίες εσωτερικής μετακίνησης σε διαφορετικά τμήματα, προκειμένου να αξιοποιούμε τη δυναμική των εργαζομένων μας με τον καλύτερο τρόπο αλλά και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους.

Παράλληλα με την ηθική αναγνώριση της εργασίας, είναι σημαντικό για εμάς οι εργαζόμενοί μας να νιώθουν πως η εργασία τους ανταμείβεται πρακτικά. Ανεξάρτητα από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, διατηρούμε μια πρακτική μισθοδοσίας που περιλαμβάνει πλήθος επιπρόσθετων παροχών και κατατάσσει τους εργαζομένους μας μεταξύ των καλύτερα αμειβόμενων της φαρμακευτικής αγοράς. Επιλέγουμε, επίσης, σταθερά να στελεχώνουμε τις θέσεις ευθύνης από το δυναμικό που ήδη έχουμε.

Η οικογένεια και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ευημερία των εργαζομένων μας και είναι κάτι που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Στηρίζουμε πρακτικά την οικογένεια, τις εργαζόμενες μητέρες και τους ανθρώπους μας, όποτε το χρειάζονται, με ειδικές οικονομικές παροχές, επιδόματα επιπλέον των παροχών του ασφαλιστικού φορέα και άδειες μετ’ αποδοχών.

Παράλληλα, όσο μεγαλώνει η εταιρεία μας, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της ομαδικότητας, την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία, ενώ μέσα από αθλητικές ομάδες, εταιρικές γιορτές, ομαδικές εξόδους, προσπαθούμε να καλλιεργούμε ένα κλίμα συντροφικότητας.

Στόχος μας είναι οι άνθρωποί μας να βρίσκουν καθημερινά κίνητρο, νόημα και ηθική ικανοποίηση στη δουλειά τους. Η αναγνώριση της προσπάθειας που κάνουμε από τους ίδιους τους ανθρώπους μας μέσα από το διαγωνισμό των Best Workplaces, από το 2003 μέχρι σήμερα, μας κάνει πραγματικά πολύ χαρούμενους.