Η 3M Ελλάς είναι μία εταιρεία η οποία χαρακτηρίζεται για τις αξίες της. Στον οργανισμό μας ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο. Σεβόμαστε την αξιοπρέπεια και την αξία κάθε ατόμου, ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία, ενισχύουμε τις ηγετικές ικανότητες και παρέχουμε ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε εργαζόμενο.

Πάντα είχαμε την πεποίθηση ότι διαθέτουμε όλα τα στοιχεία που κάνουν μία εταιρεία να ξεχωρίζει. Οι συχνές μας εσωτερικές «έρευνες απόψεων» εδώ και χρόνια καταδεικνύουν την πίστη, την αφοσίωση και την εκτίμηση που τρέφουν οι εργαζόμενοι για την εταιρεία μας και αποτελούν εφαλτήριο για συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς.

Η 3Μ έχει μία ιστορία 100 χρόνων. Δρούμε με απόλυτη ειλικρίνεια και ακεραιότητα σε ότι και αν κάνουμε. Ευθύνη όλων μας είναι να ικανοποιούμε τους πελάτες μας με τεχνολογίες αιχμής, καινοτόμα προϊόντα, ποιότητα και κυρίως εξυπηρέτηση. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προσφέρουμε στους επενδυτές μας ελκυστικές αποδόσεις μέσω συνεχούς και παγκόσμιας ανάπτυξης. Σεβόμαστε το κοινωνικό και φυσικό μας περιβάλλον σε κάθε γωνιά της Γης. Εκτιμούμε και αναπτύσσουμε τα διαφορετικά ταλέντα, τις πρωτοβουλίες και ηγετικές ικανότητες των ανθρώπων μας.

Ενεργούμε έτσι ώστε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση όλων των ανθρώπων που συνεργάζονται με την 3Μ. Η προσέγγιση του στόχου αυτού επιτυγχάνεται μέσω της καλλιέργειας ενός κλίματος αξιών και σεβασμού με εργαζόμενους που αισθάνονται τη δέσμευση να συνεισφέρουν ενεργά το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, αντλώντας ικανοποίηση και υπερηφάνεια που αποτελούν μέλη της εταιρείας.

Με στόχο την δημιουργία ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος στην 3Μ Ελλάς, δουλεύουμε ενεργά σε τρεις βασικούς άξονες:
1. Ικανοποίηση βασικών αναγκών του εργαζόμενου με ανταγωνιστικές παροχές και πρακτικές (αμοιβές, κίνητρα, bonus, Συνταξιοδοτικό, εργασιακή ασφάλεια κλπ.).
2. Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συντροφικότητας (συναισθηματικό δέσιμο με επικοινωνία, support systems, teamwork, προγράμματα επιβράβευσης και αναγνώρισης κλπ.).
3. Ανάπτυξη του εργαζόμενου σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο μέσα από συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης (career planning, job rotation κλπ.).

Κάποια προγράμματα που ξεχωρίζουν σε αξιολόγηση από τους εργαζόμενους είναι:
• Ανταγωνιστικές αμοιβές.
• Εταιρικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.
• Πρόγραμμα πρόωρης Συνταξιοδότησης.
• Πρόγραμμα αναγνώρισης και επιβράβευσης (Marketing, Πωλήσεων, Διοικητικών υπηρεσιών, Spot Recognition για σημαντικά επιτεύγματα κλπ.).
• Προγράμματα επικοινωνίας:
 – Τμηματικές συναντήσεις με τον MD και τον ΗRM, όπου συζητούνται ανοιχτά όλα τα θέματα των εργαζομένων κάθε τμήματος.
 – «Chat with HRM» ανοιχτές και χαλαρές συναντήσεις κυρίως νέων εργαζομένων με τον HRM για συζήτηση θεμάτων που τους απασχολούν και τον τρόπο αποδοχής και ενσωμάτωσης στην ομάδα.
• Πρόγραμμα Mentoring κυρίως για εργαζόμενους υψηλής απόδοσης και δυνατοτήτων «High potentials».
• Κουπόνια φαγητού.
• Πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης για τον εργαζόμενο και τα μέλη της οικογένειάς του.
• Πρόγραμμα Check up δωρεάν και προληπτικού ελέγχου για τα μέλη της οικογένειας.
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης (Local Academies) με ιδιαίτερη έμφαση στο Marketing, τις πωλήσεις και την ηγεσία.

Τέλος, ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά επιτυχίας όλων των προαναφερόμενων είναι η δημιουργία «κλίματος εμπιστοσύνης» με πολιτικές και πρακτικές που προωθούν και εδραιώνουν την ίση μεταχείριση, την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Η διάκρισή μας στο διαγωνισμό Best Workplaces επιβεβαιώνει την αταλάντευτη πορεία και προσπάθεια όλων μας στην οικοδόμηση μιας «εξαιρετικής εταιρείας».