Η νέα διάκριση της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Best Workplaces», αποτελεί επιβεβαίωση της μακρόχρονης ηγετικής παρουσίας της στην ελληνική αγορά και πραγμάτωση του οράματός της «να πρωτοπορεί και να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τα προϊόντα της όσο και για το έμπρακτο ενδιαφέρον της προς τους εργαζόμενους, το περιβάλλον και την κοινωνία».

Πρωταρχικός στόχος της ΒΙΒΕΧΡΩΜ είναι να εξασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον που να παρέχει άριστες συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας και για το λόγο αυτό εφαρμόζει τα πλέον σύγχρονα συστήματα διαχείρισης (Risk Management, Crisis Management, Near Miss Reporting System, Behavior Based Safety κ.ά.) και έχει πιστοποιηθεί από το 2003, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 – ΕΛΟΤ 1801. «Η ασφάλεια των ανθρώπων είναι πάνω από όλα», όπως τονίζει σε κάθε ευκαιρία η Διοίκηση της Εταιρείας.

Στη ΒΙΒΕΧΡΩΜ, οι άνθρωποί της αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, η συνεχής προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων της, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Στρατηγικής της και συμβάλλει καθοριστικά στη Δέσμευση όλων για την επίτευξη της Επιχειρηματικής Αριστείας σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η Εταιρεία, προάγει την ανοιχτή επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα και με διάφορους τρόπους μεταξύ των οποίων είναι η εφαρμογή της πολιτικής «Ανοικτής Πόρτας», οι μηνιαίες ενημερωτικές συναντήσεις της Διοίκησης με όλο το προσωπικό, η διατμηματική συνεργασία σε εταιρικά projects, ποικίλες εταιρικές εκδηλώσεις, καθώς και η ανάπτυξη πολλών δράσεων εθελοντισμού στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Με κεντρικό άξονα τον άνθρωπο, εφαρμόζεται μία σειρά προγραμμάτων και δράσεων που αλληλοσυνδέονται και αλληλοϋποστηρίζονται, όπως:
• Πρόγραμμα «Διαλόγου Απόδοσης και Ανάπτυξης», το οποίο εστιάζει στο συνεχή διάλογο εργαζόμενου/προϊστάμενου, ώστε α) να συναποφασισθούν οι ετήσιοι στόχοι και το Πλάνο Ανάπτυξης του εργαζόμενου β) να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και διοικητική υποστήριξη για την πορεία υλοποίησής τους.
• Πρόγραμμα συνεχούς Βελτίωσης «Από το Καλό στο Καλύτερο», που περιλαμβάνει: – Έρευνες μέτρησης της Δέσμευσης των εργαζομένων και μέτρησης διοικητικών πρακτικών (έρευνα ηγεσίας 360°). – Επιβράβευση προτάσεων των εργαζομένων, που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση, ανά εξάμηνο.
• Σημαντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως το εκπαιδευτικό ταξίδι αυτογνωσίας «Ξυπνήστε το Πνεύμα», το οποίο αφορά σε μια σειρά συναντήσεων εκτός εργασιακού χώρου για όλο το προσωπικό, με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη.
• Πρόγραμμα «Οικογενειακή Φροντίδα» που περιλαμβάνει: – Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένη ψυχολόγο στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους. – Οικονομική ενίσχυση εργαζομένων με προβλήματα υγείας και σοβαρά οικογενειακά θέματα καθώς και διευκόλυνσή τους σε εργασιακά ζητήματα.

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ, για τις πολιτικές αυτές που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια, έχει κατακτήσει σειρά βραβείων και διακρίσεων όπως: το βραβείο για την Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης ολικής ποιότητας από το ΕΒΕΑ (2006) και το Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας (2008). Το 2009 βραβεύθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Πέτρος Κατσαμπούρης, ως «Κορυφαίος Έλληνας Manager για την Ποιότητα» και στη συνέχεια ως «European Finalist Quality Leader 2009» ενώ πολύ πρόσφατα (Μάρτιος 2011) η Εταιρεία κατέκτησε την κορυφαία διάκριση του EFQM στην Ελλάδα «Recognized for Excellence»-5 stars.

Η συνεχής επιτυχία της Εταιρείας οφείλεται στο υψηλό επίπεδο των ανθρώπων της και στην προσήλωσή τους στις Εταιρικές Αξίες της AKZONOBEL, στον όμιλο της οποίας ανήκει η ΒΙΒΕΧΡΩΜ από το 1990:
• Εστιάζουμε στο Μέλλον των Πελατών μας.
• Υιοθετούμε την επιχειρηματική σκέψη.
• Αναπτύσσουμε τα Ταλέντα των Ανθρώπων μας.
• Έχουμε το Θάρρος και την Περιέργεια να ρωτάμε.
• Δρούμε με Ακεραιότητα και Υπευθυνότητα.

Αυτές οι αξίες αποτελούν καθημερινή πράξη για όλους τους ανθρώπους της Εταιρείας και συμβάλλουν στην υλοποίηση της δέσμευσης «Οι απαντήσεις του Αύριο, Σήμερα», που αποτελεί τον οδηγό για τη διαμόρφωση της Εταιρικής πολιτικής και την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών στόχων. Συνεχίζουμε λοιπόν να χρωματίζουμε ευχάριστα τη ζωή των ανθρώπων μας, μέσα από τις πράξεις μας!