Περίπου 1.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν από το 2010 έως το 2012 στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων, τη στιγμή που το ίδιο διάστημα χάθηκαν περισσότερες από 625 χιλιάδες θέσεις εργασίας στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι το λιανεμπόριο τροφίμων διατηρεί σταθερή την απασχόληση, όταν το λιανεμπόριο συνολικά παρουσιάζει μείωση 6,6% την περίοδο 2010-2012, ενώ σε ορισμένους κλάδους, όπως αυτόν της μεταποίησης η μείωση της απασχόλησης είναι σημαντικά μεγαλύτερη (-23,7%).

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων, οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25% της απασχόλησης του κλάδου.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσιάζει συνεχώς άνοδο την τελευταία δεκαετία, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% και πάνω από 45 χιλιάδες καινούργιες θέσεις εργασίας.