Το πρώτο συνέδριο της Boussias που τοποθετεί στο επίκεντρο της θεματολογίας του το σημαντικό θέμα του Wellbeing at Work θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023. Η ευζωία, η ευεξία, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων βρίσκονταν πάντα στην ατζέντα των επιχειρήσεων. Χρειάστηκε, ωστόσο, μια πανδημία ώστε το Wellbeing στην εργασία να γίνει η απόλυτη προτεραιότητα των οργανισμών και να αναδειχθούν όλες οι πτυχές του.

Το θέμα ξεκινάει από την ποιότητα και την ασφάλεια του φυσικού περιβάλλοντος και αγγίζει το πώς νιώθουν οι εργαζόμενοι για την εργασία τους, το εργασιακό τους περιβάλλον, το κλίμα στην εργασία και την οργάνωση της εργασίας. Η εστίαση στην υγεία και στην ευημερία σε ένα εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να είναι βασικό στοιχείο οποιασδήποτε στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού και κεντρικό στοιχείο στον τρόπο λειτουργίας ενός οργανισμού.

Δεν θα πρέπει να αποτελείται απλώς από εφάπαξ πρωτοβουλίες, αλλά να βασίζεται στις ανάγκες των εργαζομένων. Διεθνείς ομιλητές, φέρνοντας έρευνες αλλά και την πρακτική τους εμπειρία, καθώς και ελληνικά case studies θα αποτελέσουν τον θεματολογικό πυρήνα του 1st Wellbeing at Work Conference. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ!