Από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου άρχισε η υλοποίηση του νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά την επιδοτούμενη απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18 - 30 ετών.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 50 άτομα προσωπικό για την απασχόληση νέων ανέργων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον, απόφοιτοι του γυμνασίου. Το ύψος της επιχορήγησης κυμαίνεται από 18 έως 22 ευρώ ημερησίως και πρέπει να σημειωθεί από την 24μηνη ισχύ του προγράμματος, οι επιχειρήσεις θα επιχορηγούνται για τους 21 μήνες.

Πηγή: Η Ναυτεμπορική