H διάκριση της British American Tobacco Hellas στο θεσμό των Best Workplaces του 2011 έρχεται να πιστοποιήσει την πεποίθηση που είναι ήδη διάχυτη στο εσωτερικό της εταιρείας επί σειρά ετών, ότι αποτελούμε έναν κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό οργανισμό.

Η κουλτούρα μας είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στην επιτυχία της εταιρείας. Διαφαίνεται ότι έχουμε αναπτυχθεί σε έναν οργανισμό που αξιοποιεί με οξυδέρκεια τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, η εταιρεία μας πέτυχε αύξηση μεριδίου αγοράς κατά 3%, αγγίζοντας το 20%, το μεγαλύτερο μερίδιο της τελευταίας δεκαετίας. Το σύνολο των εργαζομένων λειτούργησε σαν μία ενωμένη ομάδα με ένα κοινό στόχο και με χαρακτηριστικό το Πάθος τους για Ανάπτυξη.

Η στρατηγική ανθρωπίνων πόρων, που είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την εταιρική στρατηγική μας, εστιάζει στο να έχουμε εξαίρετους ανθρώπους και το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον που θα επιφέρει εξαίρετη επιχειρησιακή απόδοση. Αυτό το επιτυγχάνουμε με συγκεκριμένες ενέργειες γύρω από όλους τους σημαντικούς σταθμούς της πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στην εταιρεία.

Ξεκινάμε από τον τρόπο επιλογής των ανθρώπων που θα εντάξουμε στην ομάδα μας, όπου στοχεύουμε στην αναζήτηση υποψηφίων που να εμφανίζουν υψηλό δυναμικό, σύμφωνα με τα Ηγετικά μας Χαρακτηριστικά και να μπορούν να εξελιχθούν μέσα στην εταιρεία. Μετά την επιλογή συνεχίζουμε με ένα Πρόγραμμα Εισαγωγής των νεοεισερχόμενων, όπου ένα δομημένο πρόγραμμα 90 ημερών τους ξεναγεί στην κουλτούρα της εταιρείας μας και τους μαθαίνει τον τρόπο που εργαζόμαστε και τις αρχές μας μέσα από E-Learning αλλά και παρουσιάσεις των βασικών τμημάτων της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης της απόδοσης, διασφαλίζει την ύπαρξη και παρακολούθηση στόχων ευθυγραμμισμένων με την εταιρική κατεύθυνση. Η καλή απόδοση επιβραβεύεται με ατομικά αλλά και ομαδικά προγράμματα αναγνώρισης συνεισφοράς. Επίσης, ο κάθε εργαζόμενος κάνει ετησίως και το ατομικό του πλάνο ανάπτυξης με στόχο την ανάπτυξη των περιοχών βελτίωσης και την προετοιμασία του για τον επόμενο ρόλο. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας λειτουργεί σαν βασική πηγή πληροφόρησης για εμάς για τη συγκέντρωση των ετήσιων εκπαιδευτικών μας αναγκών.

Το Coaching είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα των στρατηγικών μάθησης και ηγεσίας που ακολουθούμε και αφορά την έμφυτη ευθύνη την οποία κάθε διευθυντής πρέπει να αναλάβει απέναντι στους υπαλλήλους του, στους συναδέλφους και προϊσταμένους του, καθώς επίσης και το βασικό δικαίωμα του καθενός να ωφεληθεί από μια πολύτιμη, συνεχή σχέση ανάπτυξης και καθοδήγησης με το διευθυντή. Στην ΒΑΤ, η Καθοδήγηση παίρνει τη μορφή καθημερινών συζητήσεων, οι οποίες βοηθούν τους εργαζόμενους να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους, να τους αναπτύξουν και συνολικά βοηθούν στην επίτευξη των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.

Ο εορτασμός αποτελεί συχνή πρακτική διοίκησης είτε πρόκειται να γιορτάσουμε τις ετήσιες επιτυχίες μας είτε να σφραγίσουμε την επιτυχή ολοκλήρωση ενός σημαντικού επιχειρησιακού εγχειρήματος.

Ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια, όπως είναι τα γραφεία της εταιρείας μας, ο εσωτερικός σχεδιασμός ανοιχτού χώρου αναδύει τη θετική διάθεση και το ευχάριστο κλίμα και ενθαρρύνεται ένα κλίμα ανοιχτού διαλόγου και επικοινωνίας.

Τέλος, επιδεικνύουμε υψηλά πρότυπα εταιρικής συμπεριφοράς τα οποία προσδιορίζουν τις απαιτήσεις που έχουμε από υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές. Αυτά συμπληρώνονται από συμμετοχή σε φιλανθρωπικά και περιβαλλοντικά προγράμματα που τονίζουν το υπεύθυνο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε.

Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και η διάκριση αυτή θα δώσει άλλον έναν λόγο στην ομάδα της ΒΑΤ να νιώθει περήφανη για το περιβάλλον που όλοι μαζί καθημερινά διαμορφώνουμε.