Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το 10ο συνέδριο του Ευρωπαϊκού συλλόγου των Employee Assistance Programs, EAEF, στις 16 και 17 Ιουνίου 2011, με θέμα «Resilient People, Resilient organizations: A European Challenge», στο οποίο συμμετείχαν 27 χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Βαλκάνια, Αμερική, Ασία, Αφρική κ.ά.

Επαγγελματίες στους τομείς της ψυχοκοινωνικής υγείας, της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ανέλυσαν σε βάθος θέματα σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων και τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν έναν οργανισμό σε αδιέξοδο ή αντίθετα σε ανάπτυξη σε περιόδους οικονομικής αστάθειας και ανασφάλειας.

Η Hellas EAP παρουσίασε στο συνέδριο την υπηρεσία «Executive Health & Wellness Coaching» ως «Best Practice», με στόχο την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου «well-being» των Executive/Leaders των επιχειρήσεων ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και έντονων οργανωσιακών αλλαγών. Επιπλέον, την απόκτηση δεξιοτήτων και «healthy coping strategies», έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο ανθεκτικοί οι ίδιοι και να μπορέσουν να το μεταφέρουν σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Ήδη το συγκεκριμένο πρωτοποριακό Coaching μοντέλο έχει υλοποιηθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισμούς στην Ελλάδα.

H Hellas EAP προσκλήθηκε σε αρκετές χώρες όπως η Ουγγαρία, Τουρκία και Πορτογαλία για την παρουσίαση του «Executive Health & Wellness Coaching» καθώς και για εκπαίδευση διεθνών EAP παροχέων στο συγκεκριμένο μοντέλο.

Στο συνέδριο ανακοινώθηκε επίσημα η επιλογή της Αθήνας, ως η πόλη διεξαγωγής του επόμενου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου το 2012, γεγονός που θα στρέψει τα βλέμματα της διεθνούς επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας στη χώρα μας.