Καθώς τα παιδιά ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα σχολικά θρανία θα χρησιμοποιήσω την πράξη που μάθαμε στις πρώτες κιόλας διδακτικές ώρες των μαθηματικών που παρακολουθήσαμε. Κι αυτή δεν είναι άλλη από το 1+1=2.

Πότε όμως το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να είναι διάφορο του 2, και πώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν οργανισμό αυξάνοντας μάλιστα την παραγωγικότητά του;

Η απάντηση βρίσκεται στη λέξη συνέργεια, η οποία ορίζεται ως η αλληλεπίδραση στοιχείων ή συστημάτων που όταν συνδυαστούν παράγουν ένα συνολικό αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών. Και στην περίπτωση των επιχειρήσεων, η συνέργεια μεταξύ των τμημάτων που αυτή διαθέτει μπορεί να επιφέρει θαυμαστά αποτελέσματα, ειδικότερα εάν αναλογιστούμε ότι η καινοτομία ή οι βέλτιστες πρακτικές δεν προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από μία βαθμίδα ή από ένα συγκεκριμένο τμήμα της επιχείρησης, αλλά από οπουδήποτε η λειτουργία, η αγορά στην οποία απευθύνονται και οι ανάγκες είναι απολύτως γνωστά.

Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που μία επιτυχημένη πρακτική ενός τμήματος μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και από κάποιο άλλο τμήμα εφόσον αρχικά προσαρμοστεί στις εξειδικευμένες του ανάγκες.

Μία από τις βασικές επιδιώξεις του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η εξυπηρέτηση και η κάλυψη των αναγκών του δικού του πελάτη, που δεν είναι άλλος από τους ανθρώπους της επιχείρησης. Ονομάζοντας, ωστόσο, τα στελέχη ως πελάτες πρακτικές, που εφαρμόζονται με επιτυχία από το τμήμα Marketing θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικά εργαλεία στη διάθεση του τμήματος HR, όπως θα διαβάσετε και σε επόμενες σελίδες του τεύχους.

Καλή επάνοδο!