Το συνέδριο επικεντρώνεται στη στρατηγική συνεισφορά των Employee Assistance Programs στις νέες συνθήκες και νέες επιχειρησιακές αξίες όπως διαμορφώνονται στον εργασιακό χώρο σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η αξία των EAPs ως: Επιστημονικό εργαλείο για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας στον εργασιακό χώρο. Management εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στους οργανισμούς σε περιόδους κρίσης, μεταβαλλόμενων συνθηκών και έντονων οργανωσιακών αλλαγών Best Practices για την πρόληψη και διαχείριση ψυχοκοινωνικών ρίσκων προσαρμοσμένες με τα Eυρωπαϊκά νομοθετικά πλαίσια για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.

Οι ομιλίες θα εστιάσουν: Στην ανταλλαγή διεθνών εμπειριών, γνώσεων και πρακτικών με τη συμμετοχή διεθνών EAP παρόχων. Στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών ρίσκων στον εργασιακό χώρο. Σε θέματα ποιότητας της ζωής των εργαζομένων στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον, work life balance, wellbeing, burn out κ.ά. Απευθύνεται σε επαγγελματίες Human Resources, Compensation & Benefits, Training & Development, Health & Safety, Συμπεριφοριστικούς Επιστήμονες και Ιατρούς Εργασίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος. Χορηγοί είναι οι: PPC Worldwide, Hellas Employee Assistance Programs, Piraeus Bank, GEP Exypp. Media Partner: HR Professional.

Πληροφορίες: www.eaef.org.