Ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Employee Assistance European Forum (EAEF) διοργανώνει στην Ελλάδα το 11ο Ετήσιο Συνέδριο EAEF, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 & 15 Ιουνίου 2012, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Electra Palace Hotel.

Ο EAEF ιδρύθηκε το 2002 και συνεργάζεται στενά με τον International Employee Assistance Professionals Association (EAPA) και τον Asia Pacific Employee Assistance Roundtable (APEAR). Αποτέλεσε επίσημο συνεργάτη του European Agency for Safety & Health at Work στο πλαίσιο της Healthy Workplace Campaign 2010-2011.

Ο σύλλογος έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και στοχεύει στην:
• ανάπτυξη και προώθηση των Employee Assistance Programs (EAPs) στην Ευρώπη
• δημιουργία υψηλών standards & accreditations για τους Ευρωπαίους Employee Assistance (ΕΑ) επαγγελματίες και EAP παρόχους
• διενέργεια ερευνών σχετικά με το performance management και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και του well being των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο.

Το συνέδριο φιλοξενεί διακεκριμένους επαγγελματίες και επιστήμονες από περισσότερες από 25 χώρες διεθνώς. Απευθύνεται σε Human Resources Managers, επαγγελματίες Compensation & Benefits, Training & Development Managers, επαγγελματίες Health & Safety, συμβούλους Συμπεριφοριστικών Επιστημών/ επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και Ιατρούς Εργασίας.

Το συνέδριο επικεντρώνεται στη στρατηγική συνεισφορά των EAPs στις νέες συνθήκες και νέες επιχειρησιακές αξίες όπως διαμορφώνονται στον εργασιακό χώρο σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει την αξία των EAPs ως:
• Επιστημονικό εργαλείο για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας στον εργασιακό χώρο
• Management tool στη διάθεση των στελεχών στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε περιόδους κρίσης, μεταβαλλόμενων συνθηκών και έντονων οργανωσιακών αλλαγών
• Best Practices για την πρόληψη και διαχείριση ψυχοκοινωνικών ρίσκων βάσει των νομοθετικών πλαισίων/οδηγιών για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.

Οι κεντρικές ομιλίες θα εστιάσουν:
• στην ανταλλαγή διεθνών εμπειριών, γνώσεων και πρακτικών με την συμμετοχή EAP παρόχων απ΄ όλο τον κόσμο
• στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών ρίσκων στον εργασιακό χώρο
• στα αποτελέσματα ερευνών για τις συνέπειες των οικονομικών προβλημάτων στην υγεία και ποιότητα της ζωής των εργαζομένων στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον.

Host Organizing Committee: Hellas Employee Assistance Programs Ltd., EAEF Ιστοσελίδα: www.eaef.org.