Η Wind, υλοποιώντας για 2η συνεχόμενη χρονιά τη νέα στρατηγική «20 Στόχοι για το 2020», εξέδωσε την 12η ετήσια έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας.

Στην έκθεση παρουσιάζεται το κοινωνικό και το επιχειρηματικό αποτύπωμα για το 2018 της εταιρείας, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών ως το 2030 (SDGs). Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατάφερε να υλοποιήσει σημαντικό μέρος των στόχων που έχει θέσει για το 2020, όπως: 100% ενεργειακοί έλεγχοι σε όλες τις εγκαταστάσεις, 92% δαπάνες σε εγχώριους προμηθευτές, 88% των εργαζομένων να κάνει χρήση του προγράμματος Wind Flexy Work, 24% γυναίκες σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης, 39,4 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ετησίως και 33,8% αύξηση των εγγεγραμμένων συνδρομητών στις ψηφιακές υπηρεσίες. Σημειώνεται, τέλος, ότι η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού Global Reporting Initiative-GRI Standards, ενώ ακολουθεί τις αρχές του Account Ability Principles Standard AA1000.