Τη συμβολή των Περιφερειών στην ουσιαστική αποκέντρωση εφαρμογής της πολιτικής για τη στήριξη της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας ζήτησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη, σε συνάντηση που είχε με τους Περιφερειάρχες της χώρας.

Οι Περιφερειάρχες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Υπουργείου και αποδέχθηκαν να υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται:
1. Η υλοποίηση τοπικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων απασχόλησης ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ.
2. Η υποστήριξη των δράσεων κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
3. Η προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού της κάθε περιοχής για τη δημιουργία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών κάθε Περιφέρειας, με συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα.

«Η ανάσχεση της ανεργίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο μας» τόνισε η Λ. Κατσέλη. «Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε συγκεκριμένες δράσεις και χρειαζόμαστε τη συνεργασία των Περιφερειών. Είχαμε μία εποικοδομητική συζήτηση με όλους τους Περιφερειάρχες για το πώς θα υλοποιήσουμε το 2011 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για τη Στήριξη της Εργασίας, μέσα από Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης της Εργασίας (ΤΟΠΣΑ) και μέσα από το νέο θεσμό των Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Συμφωνήσαμε ότι οι Περιφέρειες θα προχωρήσουν σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, έτσι ώστε να μπορέσουμε τον Απρίλιο να αποκεντρώσουμε στις Περιφέρειες τα 130 εκατομμύρια, τα οποία έχουμε προϋπολογίσει για τα ΤΟΠΣΑ, για να υλοποιήσουν οι Περιφέρειες τα προγράμματα αυτά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Συμφωνήσαμε επίσης να υπάρξει κοινή επιτροπή, η οποία θα συντονίζει τις δράσεις αυτές, και να δουλέψουμε μαζί μέσα από ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο θα υπογράψουμε με κάθε Περιφέρεια, έτσι ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το καλό της χώρας μας, για την αναπτυξιακή προοπτική σε επίπεδο κάθε Περιφέρειας και για τους ανέργους, στους οποίους οφείλουμε να δώσουμε μία θετική προοπτική για τα επόμενα χρόνια».

«Αφενός καταθέσαμε στην Υπουργό τις προτάσεις μας για άμεση συνεργασία και αφετέρου υποστηρίξαμε την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο για συγκεκριμένα θέματα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός.

«Μέχρι, λοιπόν, τον Απρίλιο θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα 130 εκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τη στήριξη της εργασίας και άλλων δράσεων κοινωνικής ωφέλειας. Βέβαια, το Α και το Ω είναι η συνοχή. Αν δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των Περιφερειών και της Κεντρικής Διοίκησης, τότε δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Εμείς δεσμευθήκαμε απέναντι στην Υπουργό πως ό,τι είπαμε θα γίνει πραγματικότητα».

Πηγή: ΕΘΝΟΣonline