Το τελευταίο εξάμηνο, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου ScanHRMS, επιλέχθηκε από δεκατέσσερις ακόμη μεγάλες εταιρείες-πελάτες που αντιστοιχούν συνολικά σε περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους.

Πρόκειται για εταιρείες διαφορετικού μεγέθους και τομέα δραστηριοποίησης με κοινό στόχο την υιοθέτηση ενός σύγχρονου και ευέλικτου συστήματος, προσαρμοσμένου στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, που να καλύπτει πλήρως θέματα όπως μισθοδοσία, κοστολόγηση, προϋπολογισμό, ωρομέτρηση, διαχείριση βαρδιών και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα, πρόκειται για τις εταιρείες: ALAPIS, ATFS ΠΕΙΡΑΙΩΣ, DOPLER, GROUPARAMA ΦΟΙΝΙΞ, LIDL, MEDIATEL, ΜΕΤRO SUPERMARKET, PHARMATHEN INTERNATIONAL, PROMOT ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΑΝΚΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, και ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης όπως τον φαρμακευτικό, εκδοτικό, ασφαλιστικό, λιανική, εμπορικό και τομέα διαφόρων υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η SCAN σήμερα υποστηρίζει και συντηρεί εφαρμογές (S/W) διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και μισθοδοσίας με τις οποίες υπολογίζεται κάθε μήνα η μισθοδοσία περισσότερων των 230.000 εργαζόμενων και ωρομετρούνται καθημερινά περισσότεροι από 170.000 εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα.