Η Vodafone παρουσίασε τον 14ο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για το έτος αναφοράς του Απολογισμού, Απρίλιος 2015-Μάρτιος 2016, το κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα της Vodafone στη χώρα ξεπερνά τα 620 εκατ. ευρώ, τόσο μέσα από τις δραστηριότητες, όσο και από τις επενδύσεις της εταιρείας σε ανθρώπους, επιχειρήσεις και φορείς. Την ίδια χρονική περίοδο, η εταιρεία αναπροσάρμοσε τη στρατηγική της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την οικονομική και κοινωνική συμβολή που μπορεί να επιτύχει μέσω των προϊόντων, των υπηρεσιών και των τεχνολογιών που προάγει.

«Στη Vodafone συμβάλουμε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους μας. Οδηγούμε την αγορά μπροστά με επενδύσεις και όραμα για μια κοινωνία των gigabit, συμβάλλοντας στη χώρα με τις υποδομές μας και προσδοκώντας να είμαστε ένας ε ργοδότης που ξεχωρίζει», δήλωσε η Νικόλ Ιωαννίδη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone Ελλάδας. Παράλληλα, ο Απολογισμός αναφέρεται και στα προγράμματα που υλοποιούνται για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Vodafone.