Τη δημιουργία άνω των 15.000 νέων θέσεων εργασίας στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας προβλέπει το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020 του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, Γιάννη Βρούτση, θα διατεθούν σχεδόν 60 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των θεσμών, αλλά και των ίδιων των κοινωνικών επιχειρήσεων. Μέσα από τους πόρους αυτούς, θα ενεργοποιηθεί άμεσα το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, όπως προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο για την κοινωνική οικονομία που έχει ήδη συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι ήδη έχουν αδειοδοτηθεί περίπου 700 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), ενώ μέσω της υλοποίησης των πράξεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ» αναμένεται να λειτουργήσουν άλλες 600. Κομβικό σημείο στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας θεωρείται η δημιουργία των περιφερειακών μηχανισμών, μέσω των οποίων θα ωφεληθούν 12.000 άτομα που ανήκουν κυρίως στις «ευάλωτες» και «ειδικές» ομάδες του πληθυσμού, εκ των οποίων οι 6.489 θα είναι υποψήφιοι/δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες, και οι υπόλοιποι θα είναι υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες.