Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς που θα παρακολουθήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές με υποτροφία από το Mediterranean College.

Τα 18 στελέχη θα εξειδικευτούν σε τομείς όπως η τραπεζική διοίκηση, τα χρηματοοικονομικά, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και η γενική διοίκηση και θα αποκτήσουν μεταπτυχιακούς τίτλους Master’s και Executive Diploma από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο University of Derby και το London Centre of Management αντίστοιχα.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι πτυχιούχοι ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ορισμένοι από αυτούς κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο 2010 και οι υπότροφοι θα ενταχθούν στα ήδη διαμορφωμένα τμήματα, που απαρτίζονται από ανερχόμενα στελέχη άλλων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων καθώς και ταλαντούχους νέους επιστήμονες.