Τα καταστήματα Public παρουσίασαν την πρώτη τους έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις βασικές προδιαγραφές της Αναφοράς Προόδου ως προς την τήρηση των Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Για το 2016, τα Public προχώρησαν σε δράσεις για το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνία, την αγορά και τους πελάτες, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ενδεικτικά, στις δράσεις για το ανθρώπινο δυναμικό αναφέρονται μεταξύ άλλων 94 νέες προσλήψεις και 75 προαγωγές, 18.500 ώρες εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δημιουργία της πλατφόρμας mypublic.gr, κ.ά. Για την αγορά και τους πελάτες, η εταιρεία επισημαίνει την ανάπτυξη του δικτύου της, τις διακρίσεις που έχει αποσπάσει (Retailer of The Year) και το υψηλό ποσοστό ικανοποίησης (98%) των πελατών της.

Στον πυλώνα Κοινωνία, τα Public συνδράμουν τους πρόσφυγες, οργανώνουν εκδηλώσεις για ποικίλα θέματα κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες με την απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού. Για το περιβάλλον, η αλυσίδα επιδιώκει την ευαισθητοποίηση εργαζομένων, συνεργατών και πελατών και την ενίσχυση της εμπορικής διάθεσης προϊόντων που κατασκευάζονται με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες.