Το πρόγραμμα SAP® Startup Focus πρώτευσε στα Βραβεία Startup Europe Partnership (SEP) «Europe’s Corporate Startup Stars».

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να αναγνωριστούν οι κορυφαίες «startup-friendly» εταιρείες της Ευρώπης. Στα εν λόγω βραβεία, τα οποία θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό  Startup Europe Partnership , τιμήθηκαν 36 εταιρείες για την συνεργασία τους με startup εταιρείες και την ενθάρρυνση που παρέχουν σε καινοτόμες ιδέες.

Δώδεκα εταιρείες έλαβαν την διάκριση «Corporate Startup Stars», ενώ είκοσι τέσσερις από αυτές τιμήθηκαν με τον τίτλο “Open Innovation Challengers”. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από την συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα καινοτομίας Mind the Bridge, με την συμβολή του Ιδρύματος καινοτομίας Nesta, το οποίο έχει την έδρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο.