Το Goal Imagery® Institute’s International School of Coaching Mastery™ ανακοινώνει το αποκλειστικό πρόγραµµα ACTP Holistic Life, Career & Executive Coach Training - το οποίο διδάσκεται για πρώτη φορά στα ελληνικά.

Το πρόγραµµα αυτό διδάσκουν οι αξιολογήτριες του ICF, Marianna Lead, ICF MCC & MCC Assessor, Ιδρύτρια του Goal Imagery® Institute’s International School of Coaching Mastery™ και Αύρα Λυράκη, ICF PCC & PCC Assessor (Honors Graduate of the Goal Imagery® Institute). Περιλαµβάνει επίκαιρες πρακτικές (best case coaching practices), coaching µεθοδολογίες καθώς και τα τελευταία εξελιγµένα εργαλεία και τεχνικές coaching.

Παράλληλα µε την παρακολούθηση του προγράµµατος, οι συµµετέχοντες θα έχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε real time Coaching Sessions, Mentor Coaching & Supervision σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ICF και στη δια βίου πρόσβαση στο portal του Goal Imagery® Institute’s International School of Coaching Mastery™. Η διάρκεια είναι 10 µήνες και διεξάγεται live σε εβδοµαδιαίες online συναντήσεις. Η έναρξη του προγράμματος είναι στις 26 Μαρτίου.