Με στόχο να φωτίσει το ρόλο και τη συμβολή επιμέρους ενοτήτων των Εταιρικών Υποθέσεων στη συνολική επιχειρησιακή στρατηγική, να συνεισφέρει στη διάχυση γνώσης και να ενδυναμώσει τις σχέσεις των στελεχών που εργάζονται στο συγκεκριμένο πεδίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με μεγάλη επιτυχία, το 1ο Corporate Affairs Conference από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Marketing Week και την BOUSSIAS.

Ο Βασίλης Λώλας, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ, επισήμανε πως σε μια εποχή όπου η επιχειρηματικότητα πλήττεται και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται κατά πολύ από την ισορροπία και την ανάπτυξη των σχέσεων και των επικοινωνιακών δομών με τους εταίρους τους, ο τομέας των Εταιρικών Υποθέσεων (Corporate Affairs), αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Για τον ξεχωριστό ρόλο του τμήματος επενδυτικών σχέσεων, τις βασικές του αρμοδιότητες στο πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί προκειμένου να επικοινωνεί άμεσα και αποτελεσματικά με την επενδυτική κοινότητα, μίλησε ο Παναγιώτης Βεργής, διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων της Coca-Cola Hellenic, συνεπικουρούμενος από τη συζήτηση που ακολούθησε με τη συμμετοχή της Lilian Phillips, διευθύντριας Επενδυτικών Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας της Frigoglass, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Αθανάσιο Παπανδρόπουλο.

Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου ασχολήθηκε με το θέμα της Πολιτικής Διαμεσολάβησης (lobbying), αφού η ρευστή ελληνική πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα περίπλοκο περιβάλλον σήμερα για την επιχειρηματικότητα. Σχετικά με το ρόλο των Corporate Affairs σε αυτό το πλαίσιο, συζήτησαν δύο κορυφαίοι διεθνείς εισηγητές του Corporate Lobbying, ο Daniel Gueguen, CEO CLAN Public Affairs και Πρόεδρος του European Training Institute, και ο Tom Spencer, Executive Director του European Centre for Public Affairs, με συντονίστρια την Μίνα Βαλαβάνη, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Υπεύθυνη Σχέσεων με τα MME της Ελαΐς – Unilever Hellas.

Με τις νέες προκλήσεις που παρουσιάζει η οικονομική κρίση για τους υπεύθυνους εσωτερικής επικοινωνίας των εταιρειών ασχολήθηκε η Τρίτη ενότητα του συνεδρίου. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται εσωτερικά οι αλλαγές που συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν, μπορεί να είναι καθοριστικός για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης. Η εσωτερική επικοινωνία αποκτά κατά συνέπεια περισσότερο στρατηγικό ρόλο.