Το 1ο Executive Committee του European Association of People Management (ΕΑPM) για το 2017 πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2017 μετά από πρόσκληση του ΣΔΑΔΕ.

Στόχος της συνάντησης αυτής στην Αθήνα ήταν τόσο η παρουσίαση της μεθοδολογίας για την πιστοποίηση του επαγγέλματος των στελεχών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, βάσει του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού προτύπου, όσο και η επεξεργασία της στρατηγικής και των δράσεων του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου. Ο ΣΔΑΔΕ αποτελεί μέλος του ΕΑPM από το 1978 και συνεργάζεται στενά μαζί με το ΔΣ του αλλά και τους Προέδρους των Εθνικών Συνδέσμων από το 2008, συμμετέχοντας σε κοινές έρευνες, προτάσεις και εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε όλα τα Συνέδρια και τις εκδηλώσεις του.