Η Grant Thornton στην Ελλάδα, ως στρατηγικός συνεργάτης του Integrated Reporting Council (IIRC), διοργανώνει στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2017 την πρώτη πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Ελλάδα, για την ανάπτυξη Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης.

Οι Εκθέσεις Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης (Integrated Reports) συνδυάζουν πληροφόρηση για τα πιο σημαντικά στοιχεία – τόσο χρηματοοικονομικά όσο και μη χρηματοοικονομικά – μιας εταιρείας ή οργανισμού, ώστε τελικά να διαμορφώνεται μία συνολική άποψη για το πώς η εταιρεία δημιουργεί αξία για τους επενδυτές αλλά και για τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.