Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου του Προγράμματος Journey2Jobs το οποίο υλοποιήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 59 νέοι εκτός αγοράς εργασίας, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στις σύγχρονες και περιζήτητες από την αγορά γλώσσες προγραμματισμού καθώς επίσης και στην ενίσχυση των προσωπικών τους δεξιοτήτων. Μάλιστα, οι 54 από αυτούς βρήκαν σταθερή και αμειβόμενη εργασία σχετική με το αντικείμενο του προγραμματισμού σε 31 αντίστοιχες εταιρείες. Την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτισε ο Πρόεδρος της HePIS (Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής), Νικόλαος Φαλδαμής, ενώ στη συνέχεια η Ελένη Νικολαΐδου, Διευθύντρια της HePIS τόνισε ότι: «Το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα στηρίχτηκε στις άρτιες τεχνικές γνώσεις που δόθηκαν στους εκπαιδευόμενους αλλά και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα -δηλαδή ικανότητα ανάλυσης, ηθική ακεραιότητα, διάθεση για μάθηση, ομαδικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες και άλλες προσωπικές δεξιότητες- οι οποίες αποτελούν προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε πρόσληψη». Από την πλευρά του, ο κεντρικός ομιλητής της βραδιάς, Βύρων Νικολαΐδης, Ιδρυτής, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου PeopleCert και Πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών (CEPIS) υπογράμμισε ότι οι απόφοιτοι κέρδισαν κάποιες από τις καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας αλλά και απομακρύνθηκαν μόνιμα από την ανεργία.