Στις 17 Οκτωβρίου διοργανώνεται για πρώτη φορά το 1ο Εργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης Προσωπικού στη Θεσσαλονίκη με τίτλο "Which Way is Up?? Energizing HRM in a Complex World".

Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει διαδραστικά debate, συζητήσεις και ανάλυση εφαρμοσμένων πρακτικών προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί
– στις πρακτικές διεθνούς διαχείρισης προσωπικού
– στην προσέλκυση και διακράτηση των κατάλληλων εργαζομένων
– την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου
– τους εναλλακτικούς τρόπους ανταμοιβής αποδοτικότητας
– την επίδραση των κοινοτικών πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού και
– την ανάπτυξη του επαγγέλματος HR.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι καθηγητές Chris Brewster, Henley College, U.K. και Adrian Wilkinson, Griffith University, Australia και ο πρωταγωνιστής του 4th People Management Executive Seminar Paul Sparrow, Lancaster University, U.K.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Strategic People Management Research Centre στο: [email protected]