«Όλα Σου Τα ‘Μαθα Μα Ξέχασα Μια Λέξη» | Δημήτρης Μπουραντάς

Με μια πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, που κρατά τον αναγνώστη σε συνεχή εγρήγορση, εκλαϊκεύονται και γίνονται πλήρως κατανοητές έννοιες, αρχές και διδάγματα, που συνιστούν μια χρήσιμη πυξίδα για όλους όσους θέλουν να έχουν μια επιτυχημένη επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική ζωή.

Πρόκειται για ένα βιβλίο ιδιαίτερα χρήσιμο σε όλα τα στελέχη των εταιρειών και κυρίως τους ανθρώπους της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενδεχομένως και αποδοτικότερο οποιουδήποτε εταιρικού σεμιναρίου. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα διδακτικό μυθιστόρημα πλούσιο σε στοιχεία υπαρξιακής, συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης, καθώς και φρόνησης, με την έννοια της σύνθεσης του ορθολογισμού, της ηθικής και της πολιτικής, όπως την έχει ορίσει ο Αριστοτέλης.

Η μυθοπλασία και οι χαρακτήρες των πρωταγωνιστών οδηγούν σε σκέψη και αυτοστοχασμό και προσφέρουν προβληματισμό για κρίσιμα ζητήματα, όπως το νόημα της ζωής και η αυτοπραγμάτωση, η αναγκαιότητα των αξιών, η αυτογνωσία, η γνησιότητα, η ενσυναίσθηση, η αξιοπρέπεια, η μεγαλοψυχία και η ακεραιότητα.

Επίσης, ο αναγνώστης αντλεί σημαντικά διδάγματα για την ανάπτυξη θεμελιωδών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και ικανοτήτων, ενώ ταυτόχρονα, από την ανάγνωσή του, προκύπτουν χρήσιμα διδάγματα για το ρόλο του ενεργού πολίτη, ανεξαρτήτως κομματικής ιδεολογίας, στα πλαίσια της κοινωνίας αλληλεγγύης, της προόδου και της ανθρώπινης και οικολογικής ευαισθησίας.

Πέραν όλων αυτών, ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι έννοιες, τα παραδείγματα και τα διδάγματα του βιβλίου για την ηγετική και τη συμβουλευτική ικανότητα που απαιτείται να έχουν οι γονείς, οι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων, οι μάνατζερς και οι πολιτικοί, για να οδηγήσουν τους ανθρώπους και τους οργανισμούς σε πρόοδο και ευημερία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους το βιβλίο αποτελεί ένα μοναδικό διδακτικό μυθιστόρημα, απαραίτητο σε όλους όσους πιστεύουν στη συνεχή προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη.

Για τo συγγραφέα
Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι Καθηγητής του Μάνατζμεντ και της Ηγεσίας στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνώριση. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ίδρυσε και διευθύνει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων, από όπου έχει αποφοιτήσει μεγάλος αριθμός ηγετικών στελεχών ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Εκδόση: Πατάκης, Σελίδες: 375

Το «ασθενές φύλο» στη διεθνή…αρένα

Το 2010 το 55% του ευρωπαϊκού πληθυσμού θα έχει ηλικία άνω των 40 ετών. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των εργαζομένων άνω των 40 θα είναι μειωμένος κατά 30%. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα αν αναλογιστεί κανείς ότι το 50% των ανωτάτων στελεχών θα αποσυρθούν τα επόμενα πέντε χρόνια. Πάντως, μέχρι ενός σημείου, το πρόβλημα αντισταθμίζεται με τη μαζική είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Άλλωστε, διεθνείς έρευνες έχουν αποδείξει ότι το «ασθενές φύλο» είναι, τελικά, ισχυρό, καθώς υπερτερεί σε ορισμένα ηγετικά προσόντα έναντι των ανδρών. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι οργανισμοί διεθνώς, αρχίζουν σταδιακά να ξεπερνούν τα ταμπού και τις αναστολές τους, σε σχέση με τον εκπατρισμό γυναικών. Και οι ίδιες οι εργαζόμενες έχουν μεταβάλει τη στάση τους σχετικά με τις αποστολές στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνίδες εργαζόμενες φαίνεται ότι όχι μόνο έχουν υψηλές προσδοκίες από την εργασία τους, αλλά είναι ιδιαίτερα πρόθυμες να περάσουν τα σύνορα για εργασιακούς λόγους σύμφωνα με τη νέα έρευνα της εταιρείας Stanton Chase, στην οποία συμμετείχαν 890 γυναίκες στελέχη.

Η εργαζόμενη του σήμερα
Η συντριπτική πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στην έρευνα (71%) δήλωσε ότι στοχεύει στην κατάκτηση της ανώτατης θέσης της επιχείρησης για την οποία εργάζεται. Εννιά στις δέκα συμμετέχουσες αποδίδουν την, έως τώρα, επαγγελματική τους καταξίωση κυρίως στην προσωπική τους θέληση και αποφασιστικότητα. Ακολουθούν ως παράγοντες επιτυχίας η ανάπτυξη ικανοτήτων μέσα από την επαγγελματική εμπειρία (84%), η εκπαίδευση (60%), η κουλτούρα του χώρου εργασίας (53%) και η εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον (45,4). (βλ. Πίνακα 1).

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, οι γυναίκες επιδιώκουν να ισχυροποιηθούν στον επαγγελματικό τους χώρο μέσω των αποτελεσμάτων τους, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της δημιουργίας συναινετικού κλίματος. Λιγότερο δημοφιλή μέσα αποδεικνύονται η αύξηση του αριθμού των αναφορών και ο άμεσος ανταγωνισμός.


«Η έξοδος των γυναικών»
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι, παρά τα όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα για τη σχέση γυναικών εκπατρισμού, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτωμένων δήλωσαν διατεθειμένες να αναλάβουν θέσεις στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, το 68% των γυναικών δήλωσαν ότι δε θα δίσταζαν να κάνουν το βήμα πέρα από τα σύνορα. Μάλιστα, μία στις τέσσερις από αυτές οι οποίες θα αρνούνταν τον εκπατρισμό έχουν ήδη κάνει αυτή την κίνηση στο παρελθόν και δεν είναι διατεθειμένες να την επαναλάβουν, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

Το πιο σημαντικό κίνητρο πίσω από αυτή την προθυμία είναι η φιλοδοξία για την ανάληψη ρόλου με μεγάλες προκλήσεις. Εξίσου σημαντικό, είναι και το οικονομικό ζήτημα αφού οι ερωτώμενες υποστήριξαν ότι θα έφευγαν εκτός Ελλάδος εξαιτίας ενός ελκυστικού πακέτου αμοιβών και παροχών. Η απόκτηση πολυεθνικής εμπειρίας είναι ο τρίτος σημαντικότερος λόγος για τη μετάβαση στο εξωτερικό (Πίνακας 2).

«Μια θέση στο εξωτερικό θα είναι μεγάλη ευκαιρία, τόσο για την εξέλιξη της καριέρας μου όσο και για την ανάπτυξη της προσωπικότητας μου» απάντησε μια γυναίκα συμπληρώνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά:«η επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και λαούς σε κάνει πιο ανοιχτόμυαλη».

Όπως είναι αναμενόμενο, οι γυναίκες που είναι περισσότερο πρόθυμες να μπουν στη διαδικασία της διεθνούς καριέρας είναι, κατά κύριο λόγο, ανύπαντρες και ηλικίας 31 – 40 ετών. Πιο συγκεκριμένα, μόνο μια στις τρεις γυναίκες που δέχονται να αναλάβουν θέση στο εξωτερικό έχουν παιδιά, ενώ αντίθετα δύο στις τρεις από όσες απαντούν αρνητικά έχουν. Ίσως, όμως είναι λάθος να συνδέουμε απευθείας τα παιδιά με την άρνηση εκπατρισμού αφού η ύπαρξη παιδιών σε μεγάλο βαθμό είναι απλώς αντανάκλαση της μεγαλύτερης ηλικίας και ωριμότητας στην καριέρα.

Ποια είναι τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για να στεφθεί με επιτυχία η διαδικασία του εκπατρισμού; Σύμφωνα με τις εκπροσώπους του «ασθενούς φύλου» που συμμετείχαν στην έρευνα, οι τρεις βασικότεροι παράγοντες είναι η ηγετική ικανότητα, η καλή προετοιμασία – υποστήριξη από το management της επιχείρησης και η συμπαράσταση από την οικογένεια και το σύντροφό τους.

Οι ίδιες οι γυναίκες πιστεύουν ότι διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία τις θέτουν σε προνομιακή θέση για την επιτυχή πραγμάτωση αποστολών στο εξωτερικό, σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Οι ιδιότητες που τις κάνουν αποτελεσματικότερες, όπως πιστεύουν οι ίδιες, είναι: η μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, το πιο ανοικτό μυαλό και η μεγαλύτερη ικανότητα για επικοινωνία και δημιουργία συναινετικού κλίματος. Οι παράγοντες αυτοί αξιολογήθηκαν με 6.29, 5.84 και 5.54 αντίστοιχα με υψηλότερο το 8.

Γιατί αρνούνται;
Αν και είναι ευχάριστο το γεγονός ότι σχεδόν επτά στις δέκα μάνατζερ θα συμμετείχαν σε μια αποστολή εκτός Ελλάδος κάποιες αρνούνται. Οι σημαντικότεροι παράγοντες για την άρνηση αυτή είναι η έλλειψη υποστήριξης από το σύντροφό τους, η νοσταλγία για την οικογένεια και τους φίλους που θα μείνουν πίσω, η έλλειψη υποστήριξης των μελών της οικογένειας τους αλλά και η ανησυχία για τον επαναπατρισμό. Οι λόγοι είναι, δηλαδή, περισσότερο ψυχολογικοί και λιγότερο πρακτικοί.
Τα συχνά ταξίδια που συνδέονται άμεσα με τη διεθνή καριέρα δε φαίνεται να συνιστούν στοιχείο αποτρεπτικό για τη μετάβαση στο εξωτερικό, αφού εμφανίζονται ως αντικίνητρο μόνο για μία στις τρεις Ελληνίδες. Αντιθέτως, αποτέλεσαν κίνητρο για τουλάχιστον μια στις τέσσερις που επιθυμούν μια θέση στο εξωτερικό.

Social Networking Sites στην υπηρεσία της επιλογής προσωπικού;

Κάποιες επιχειρήσεις έχουν ήδη μπλοκάρει αυτού του είδους τις σελίδες, προκαλώντας ακόμα και τις αντιδράσεις οργανωμένων εργαζομένων που διεκδικούν το δικαίωμα να «επικοινωνούν με τον έξω κόσμο» τις ώρες που βρίσκονται στην εργασία. Την ίδια στιγμή, στα έντυπα οργιάζουν έρευνες και ειδήσεις, που θέλουν τα εν λόγω sites να αποτελούν «απειλή» για το επαγγελματικό μέλλον των νέων και τους εργοδότες να καταδυναστεύουν την προσωπική ζωή των μελλοντικών – υπαρχόντων εργαζομένων τους. Μύθος ή πραγματικότητα; Τα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο είναι πολλαπλά και αντιφατικά, χωρίς τελικά να καταλήγουν σε κάποιο συμπέρασμα.

Για τα στελέχη επιλογής προσωπικού, όμως, η επίσκεψη αυτού του είδους των ιστοσελίδων έχει τελικά αποτέλεσμα; Θα πρέπει να ενταχθεί και επίσημα στην πολιτική προσλήψεων; Και πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι;

Η δική μας συμβουλή, απέναντι σε αυτή την τάση που βρίσκεται σε έξαρση και στην Ελλάδα και που εκτός από το χώρο του marketing και της επικοινωνίας αναμένεται να επηρεάσει και το ανθρώπινο δυναμικό, σχετίζεται αποκλειστικά με συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με το χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα, εφόσον η επίσκεψη των social networking sites εφαρμόζεται ως μέθοδος, οι φίλοι, οι δραστηριότητες, η οικογενειακή κατάσταση και τα χόμπι των εργαζομένων θα πρέπει να αγνοούνται.

Σημασία θα πρέπει να δίνεται σε σχόλια των χρηστών για τους προηγούμενους ή τρέχοντες εργοδότες, καθώς και στις πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική τους πορεία, οι οποίες μπορούν να πιστοποιήσουν κατά πόσο και αν τα στοιχεία που παραθέτουν στο βιογραφικό τους ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σοφό ή όχι το τσεκάρισμα των προφίλ των εκάστοτε εργαζομένων;

Δική σας η απόφαση.

Σωστή εκπαίδευση για τη διατήρηση διαχρονικών αξιών

HR Professional: Πώς επηρεάζει ο πόλεμος των ταλέντων τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού στον όμιλο Mc Donald’s;

Άννα Νάταρ: Η εταιρεία Mc Donald’s έχει παράδοση στην εκπαίδευση του προσωπικού της, και επενδύει εκπαιδευτικά κατά κύριο λόγο στα εσωτερικά ταλέντα. Με τη συνεχή εκπαίδευση, τις ευκαιρίες για ατομική και ομαδική ανάπτυξη, τα πλάνα διαδοχής, ο πόλεμος των ταλέντων μας έχει αφήσει αλώβητους.

HR Professional: Σε ποια φιλοσοφία βασίζεται η εκπαιδευτική πολιτική των Mc Donald’s;

Άννα Νάταρ: Η εκπαίδευση δικαιοδόχων και εργαζομένων ήταν ήδη αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας από τη δεκαετία του ’60. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Ray Croc, είχε το όραμα να δημιουργήσει έναν δυνατό και διαρκώς αναπτυσσόμενο οργανισμό, και συχνά έλεγε: «Αν πιστεύετε πως η εκπαίδευση σας κοστίζει ακριβά, αναλογιστείτε το κόστος της άγνοιας». Γιατί; Γιατί πίστευε ότι χωρίς σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις διαχρονικές αξίες για ποιότητα, καθαριότητα και εξυπηρέτηση. Φανταστείτε εργαζόμενους σε εστιατόριο που να μη γνωρίζουν το απλό: γιατί και πόσο συχνά πρέπει να πλένουν τα χέρια τους ή πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως π.χ. τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας προϊόντος.

HR Professional: Ποιες πρωτοβουλίες εξασφαλίζουν τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων στα Mc Donald’s;

Άννα Νάταρ: Πρώτα από όλα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των εργαζομένων διαχωρίζουμε τις εκάστοτε πρωτοβουλίες, ανάλογα με την ομάδα στην οποία απευθυνόμαστε. Υπάρχουν πρωτοβουλίες για τους λιγότερο πεπειραμένους των εστιατορίων, άλλες για τους εργαζομένους στα εστιατόρια με μεγαλύτερη εμπειρία και ταλέντο, άλλες για τους προϊσταμένους και διευθυντές βάρδιας, άλλες για τα στελέχη των κεντρικών γραφείων, ακόμα και πρωτοβουλίες για την ομάδα των δικαιοδόχων.

Άλλωστε, είναι ευνόητο ότι η εκπαιδευτική πολιτική της Mc Donald’s δεν έμεινε ίδια τις τελευταίες δεκαετίες. Με την πάροδο των ετών, η εκπαιδευτική πολιτική προσαρμόστηκε στις νέες απαιτήσεις του μάνατζμεντ. Με αυτό τον αέρα ακολουθήσαμε νέες μεθόδους, όπως ειδικά Προγράμματα Ανάπτυξης που βασίζονται στους παράγοντες Απόδοση, Βελτίωση Θεμελιωδών Δεξιοτήτων (διαφορετικές για κάθε τομέα δραστηριότητας της εταιρείας) και Πλάνο Ανάπτυξης Καριέρας.

Η Mc Donald’s είναι σήμερα επιτυχημένη, λόγω του ανθρώπινου δυναμικού της. Για να συνεχίσουμε αυτή την επιτυχία, θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να βελτιώνουμε την απόδοσή μας. Αυτό το σκεπτικό το αποκαλούμε «νοοτροπία διαρκούς βελτίωσης». Οι άνθρωποι που, όπως και εμείς, έχουν αυτή τη νοοτροπία προσπαθούν πάντα να βελτιώνονται.

HR Professional: Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, ειδικά για τους νεοεισερχόμενους στον οργανισμό;

Άννα Νάταρ: Για μεν τους εργαζόμενους των εστιατορίων, στο πρόσφατα αναθεωρημένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Προσωπικού παρέχεται συγκεκριμένο προτεινόμενο πλάνο, που μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε εστιατορίου. Πάντα, όμως, το πρόγραμμα για τους νεοεισερχόμενους στην ομάδα του εστιατορίου περιλαμβάνει μία γενική κατατόπιση, πληροφορίες σχετικά με τα θέματα προστασίας, ασφάλειας, ασφάλειας τροφίμων, καθαριότητας/υγιεινής και φιλοξενίας/ομαδικότητας. Για τα στελέχη των κεντρικών γραφείων, το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για τους νέους μας συναδέλφους περιλαμβάνει και εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας των εστιατορίων μας, ανεξάρτητα από την εξειδίκευση που έχουν.


HR Professional: Σε τι βαθμό η εκπαίδευση διεξάγεται ενδοεταιρικά και σε τι βαθμό με τη μορφή παρακολούθησης εξωτερικών σεμιναρίων/συνεδρίων;

Άννα Νάταρ: Η εκπαίδευση γίνεται κατά κύριο λόγο ενδοεταιρικά. Ειδικά στο χώρο των εστιατορίων, πολλές γνώσεις που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σχετίζονται παραδείγματος χάριν με τις συνταγές των προϊόντων ή τις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρείας, δηλαδή με γνώσεις που μόνο ενδοεταιρικά μπορούν να δοθούν. Αυτός ο ρόλος έχει ανατεθεί στους Εκπαιδευτές των εστιατορίων (ανάλογα με το μέγεθος του εστιατορίου μπορεί να υπάρχει ένας εκπαιδευτής, αλλά και ολόκληρη εκπαιδευτική ομάδα) και φυσικά και στους προϊστάμενους και διευθυντές.

Για την εκπαίδευση των προϊσταμένων βάρδιας και των διευθυντών στα εστιατόρια, η Mc Donald’s διαθέτει οργανωμένο και σύγχρονα εξοπλισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο με εισηγητές εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από Καθηγητές (Mscs και PhDs) του Hamburger University. Η πιστοποίηση είναι αρκετά απαιτητική και απαιτεί σκληρή προετοιμασία.

Παρά, όμως, το γεγονός ότι οι περισσότερες εκπαιδεύσεις μας γίνονται ενδοεταιρικά, κατά καιρούς, έχουμε κι εμείς με τη σειρά μας «πιστοποιήσει» εξωτερικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς για εξειδικευμένα σεμινάρια.

Επίσης, κατά καιρούς οργανώνουμε σεμινάρια για μάνατζμεντ και ηγεσία με εξωτερικούς εκπαιδευτές, έτσι ώστε τα στελέχη μας να έχουν δυνατότητα να ακούσουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτούς τους τομείς και να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση και … γνώμη. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει δώσει και τη δυνατότητα για e-learning σε στελέχη τμημάτων. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2007, η Mc Donald’s πιστοποιήθηκε από την Franklin Covey στο πρόγραμμα «Οι 4 Ρόλοι της Αποτελεσματικής Ηγεσίας®».

Το πρόγραμμα «Οι 4 Ρόλοι της Αποτελεσματικής Ηγεσίας®» παρουσιάζει με εφαρμοσμένο και σύγχρονο τρόπο στους προϊστάμενους πώς να προσδιορίσουν και να αναπτύξουν τις τέσσερις πλέον σημαντικές δεξιότητες, ώστε να διοικούν αποτελεσματικά, ακόμα και σε περιόδους αναταραχής να πετύχουν τα ζητούμενα αποτελέσματα και να δημιουργούν ικανοποιητικά. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν τους ρόλους αυτούς πρακτικά, χρησιμοποιώντας το «σύστημα», χωρίς να απομονώνονται από τις καθημερινές ανάγκες της διοίκησης. Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί κύριο μέρος του συστήματος βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων, ενώ βοηθάει ηγέτες και εργαζομένους να πετύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα μέσα από υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας και ομαδικής εργασίας.

HR Professional: Θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για το Πανεπιστήμιο Χάμπουργκερ;

Άννα Νάταρ: To Hamburger University, που τώρα βρίσκεται στο campus της McDonald’s στο Όουκ Μπρουκ του Ιλλινόις, ξεκίνησε με έδρα του το εστιατόριο στο Elk Grove Village, στο Ιλλινόις το 1961. Οι πρώτοι 15 απόφοιτοι πήραν το πτυχίο τους στην “Χαμπουργκερολογία” (Bachelor of Hamburgerology). Σήμερα περισσότεροι από 5.000 μαθητές αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα πανεπιστήμια Hamburger Universities, τα οποία βρίσκονται σε 6 διαφορετικές χώρες. Τα σεμινάρια των Hamburger Universities, απευθύνονται στα πιο πεπειραμένα στελέχη και σε δικαιοδόχους. Καλύπτουν θέματα για τεχνικές παρουσιάσεων, διοίκηση, ηγεσία, στρατηγικό σχεδιασμό, οικονομικές αποφάσεις.

«Ου ψευδομαρτυρή σεις»

Μια προηγούμενη έρευνα του CIPD είχε δείξει ότι σχεδόν το 23% των επιχειρήσεων απέλυσαν κάποιον εργαζόμενο για τον ίδιο λόγο.

Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από τη φετινή έρευνα Recruitment and Retention είναι τα εξής:
– Σχεδόν το 90% των εργοδοτών λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις των υποψηφίων.
– 72% των εργοδοτών ελέγχουν τις ακαδημαϊκές διακρίσεις των ατόμων που κάνουν αιτήσεις.
– 75% των επιχειρήσεων ελέγχουν τις απουσίες των υπαλλήλων.

Διακοπές με το βλέμμα στο γραφείο

Οι κάτοικοι της ηπειρωτικής Ευρώπης βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη μοίρα.

Στο συγκεκριμένο συμπέρασμα κατέληξε έρευνα του Monster, η οποία διεξήχθη σε 938 εργαζόμενους. Η ερώτηση που τέθηκε σε όσους συμμετείχαν ήταν η εξής: «Πόσο χρόνο εργάζεστε κατά τη διάρκεια των διακοπών σας;» και δόθηκαν οι εξής απαντήσεις:

  • 47% Καθόλου
  • 22% Περιστασιακά τσεκάρω τα email μου και τα μηνύματα στον τηλεφωνητή μου
  • 16% Είμαι διαθέσιμος όταν υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη
  • 15% Ποτέ δε σταματώ να δουλεύω.

Πάντως, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δείχνουν να ανησυχούν ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια των διακοπών για τη δουλειά τους. Ένα μεγάλο ποσοστό των Γάλλων και των Ισπανών (32%) δηλώνει ότι εργάζεται αδιάκοπα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, γύρω στο 45% των υπαλλήλων παραμένουν διαθέσιμοι ενώ έχουν άδεια, αλλά αυτό συμβαίνει κυρίως σε περίπτωση που συμβεί κάτι επείγον.

Πηγή: www.onrec.com

Mείωση προσωπικού κατά 1.500 άτομα ανακοίνωσε η Quantas

Εκτός αυτού, η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία εγκαταλείπει το αναπτυξιακό πλάνο που είχε παρουσιάσει για το προσεχές έτος, επισημαίνοντας ότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί μία σοβαρότατη πρόκληση για την πορεία της επιχείρησης.

Η μείωση των θέσεων εργασίας αντιστοιχεί στο 4% των 36.000 υπαλλήλων της Quantas, η οποία από τον Απρίλιο έλαβε άλλες δύο φορές μέτρα για τη μείωση του κόστους, υπό την πίεση της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι μηδενίζει το προβλεπόμενο ποσοστό για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2008-09, ενώ το αρχικό πλάνο πρόβλεπε ρυθμό ανάπτυξης 8%. Παράλληλα, θα κλείσουν γραφεία της εταιρείας στην Αριζόνα και το Λονδίνο.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ

Εκπαίδευση υγιεινής και ασφάλειας για εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το συγκεκριμένο σωματείο εισάγει το πρώτο επίπεδο πιστοποίησης πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, το οποίο υπολογίζεται ότι θα απευθύνεται σε 7.000.000 νέους εργαζόμενους κάθε χρόνο.

Η πιστοποίηση, η οποία ενσωματώνεται στα εισαγωγικά προγράμματα των νεοπροσλαμβανόμενων διαρκεί μισή ημέρα και παρέχει γνώσεις πάνω σε βασικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Περίπου 1,6 εκατομμύρια ατυχήματα συμβαίνουν κάθε χρόνο στους χώρους εργασίας. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση, είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ακόμα και για άτομα με μαθησιακά προβλήματα, χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και μέτρια γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να αγκαλιάσει ολόκληρο το εργατικό δυναμικό της Γηραιάς Αλβιώνας.

Τα θέματα τα οποία καλύπτονται είναι τα εξής:

  • Σημασία ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
  • Τα είδη των ατυχημάτων στην εργασία
  • Οι συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή και ασφάλεια
  • Τα προαπαιτούμενα σχετικά με τις πρώτες βοήθειες, την προσωπική προστασία και υγιεινή

Πηγή: www.hrlook.com

H Siemens σκοπεύει να μειώσει 16.750 θέσεις εργασίας

Οι περικοπές θα αγγίξουν το 4% του εργατικού δυναμικού της εταιρείας η οποία απασχολεί συνολικά 400.000 άτομα. Η μετοχή της επιχείρησης έχει σημειώσει πτώση της τάξης του 35% από τις αρχές του έτους.

Η Siemens θα ελαττώσει κατά 5.250 τις θέσεις στη Γερμανία, όπου απασχολούνται 136.000 υπάλληλοι. Μόνο στο τμήμα μηχανολογίας του Μονάχου θα χαθούν 12.600 θέσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων διοικητικές.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Peter Loescher δήλωσε χαρακτηριστικά «πρέπει να γίνουμε περισσότερο αποτελεσματικοί για να ανταποκριθούμε στις πιέσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης».

Οι περικοπές θέσεων είναι κομμάτι ενός ευρύτερου σχήματος μείωσης του κόστους κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2010. Η Siemens δεσμεύτηκε ότι οι απολύσεις θα είναι το τελευταίο μέσο το οποίο θα χρησιμοποιήσει και ότι εναλλακτικά θα προσφέρει στους εργαζόμενούς της τη δυνατότητα πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.

Πηγή: www.bbc.co.uk

Μπαράζ απολύσεων στις ΗΠΑ

Τον Ιούνιο εξαφανίστηκαν 62.000 θέσεις εργασίας. Η εικόνα γίνεται χειρότερη αν σκεφτεί κανείς πως όταν χάνονται τόσες πολλές επίσημες θέσεις εργασίας, σίγουρα χάνονται και ανεπίσημες, ενώ μειώνονται οι υπερωρίες αλλά και τα ωράρια. Πλέον, το επίσημο ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ είναι 5,5%, το υψηλότερο στα 4 χρόνια. Όπως παρατηρεί, επίσης, η εφημερίδα, στα τελευταία 50 χρόνια όποτε υπήρξαν έξι συνεχόμενοι μήνες με απώλεια θέσεων εργασίας, ακολούθησε ύφεση στην οικονομία.

Μαζί με τις θέσεις εργασίας πέφτουν και οι μισθοί. Στους τελευταίους 12 μήνες στους απλούς εργάτες το βδομαδιάτικο ανέβηκε 2,8%, κάτω δηλαδή από το επίπεδο του πληθωρισμού.

Πηγή: New York Times