Ψυχομετρικά τεστ: Διάγνωση ως βάση ανάπτυξης

<‘Σελίδα 1: Εξατομίκευση – Το αύριο των επιχειρήσεων’>
Αυτός είναι, άλλωστε, και ο κυρίαρχος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαδικασία των προσλήψεων. Πιο συγκεκριμένα, διεθνείς έρευνες καταδεικνύουν ότι το 70% των επιχειρήσεων υποχρεώνουν τους υποψήφιους εργαζόμενους να συμπληρώσουν τέτοιου είδους ερωτηματολόγια.

Κατά συνέπεια, οι εν λόγω δοκιμασίες έχουν σχεδόν ταυτιστεί, ακόμα και από τους ειδικούς και τη διεθνή βιβλιογραφία με το recruitment, αγνοώντας τον εξαιρετικά σημαντικό επικουρικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στο σχεδιασμό εστιασμένης εκπαίδευσης, προσωπικών πλάνων ανάπτυξης και βελτίωσης της λειτουργίας των ομάδων εργασίας μέσα σε έναν οργανισμό.

Σταδιακά, αρχίζει να γίνεται αντιληπτό ότι τα ψυχομετρικά τεστ θα πρέπει να ακολουθούν τον εργαζόμενο σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής του πορείας, από την πρόσληψη στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, στις προαγωγές ακόμα και στη φάση που προηγείται της συνταξιοδότησής του.

Εξατομίκευση: Το αύριο των επιχειρήσεων
Πολύς λόγος έχει γίνει για τις μεταβολές που έχουν υποστεί τα επιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης και για την αποτελεσματικότητά τους. Στο παρελθόν, εκπαίδευση σήμαινε διαλέξεις σε μία αίθουσα εντός ή εκτός εταιρείας, με τη συμμετοχή των υπαλλήλων να εξαντλείται στις ερωτήσεις προς τον εκπαιδευτή και τη συζήτηση μέσα στην τάξη.

Στον 21ο αιώνα αυτή η μέθοδος επιμόρφωσης, από μόνη της, δε θεωρείται αρκετή, εφόσον νέες μορφές training έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Μερικά παραδείγματα εργαλείων εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού που οι μάνατζερ και τα στελέχη διοίκησης ανθρωπίνων πόρων διαθέτουν, πλέον, είναι τα εξής: coaching, e – learning, προσωπικά workshop, ομαδικά workshop, προγράμματα προσομοίωσης, mentoring, εισαγωγικά προγράμματα (induction), outdoor activities.

Η ποικιλία μεθόδων διευκολύνει τους υπευθύνους εκπαίδευσης δεν είναι, όμως, κάθε εργαλείο κατάλληλο για οποιαδήποτε εκπαιδευτική ανάγκη και εστιασμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε εργαζόμενου. Την ανάγκη επιλογής του σωστού εργαλείου για κάθε χρήση και του σχεδιασμού προσωπικών προγραμμάτων επιμόρφωσης βασισμένων στις ελλείψεις των εργαζομένων έρχονται να καλύψουν τα ψυχομετρικά τεστ.

Όταν η εκπαίδευση είναι εστιασμένη, τα οφέλη για τον εργαζόμενο και την επιχείρηση είναι πολλαπλά. Ο υπάλληλος εφοδιάζεται με τις δεξιότητες που λείπουν από την επαγγελματική του φαρέτρα και καθίσταται περισσότερο ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, μαθαίνει με τρόπο που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του, αποφεύγοντας μακροχρόνιες ανιαρές διαδικασίες με ελάχιστη αποτελεσματικότητα. Όταν η επιχείρηση «σκύβει» πάνω στις ιδιαιτερότητες του εργαζόμενου, ο τελευταίος αισθάνεται σημαντικός, ξεχωριστός, πιστεύει ότι ο οργανισμός τον οποίο υπηρετεί τον θεωρεί αξιόλογο εφόσον σπαταλά χρόνο και χρήμα για το σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου πλάνου ανάπτυξης καριέρας.

Άλλο ένα πλεονέκτημα προκύπτει, λοιπόν, από την εστιασμένη εκπαίδευση. Αυτό είναι η ικανοποίηση των στελεχών που συνήθως οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και δέσμευσης. Τα οφέλη μπορεί να είναι και οικονομικά, αφού με την κατάρτιση επιμόρφωσης εστιασμένης στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε εργαζόμενου αποφεύγεται η ανούσια σπατάλη χρημάτων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που κρίνονται περιττές. Δεν είναι, εξάλλου, τυχαίο ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που διαχειρίζονται άξια λόγου ποσά για εκπαίδευση είναι αυτές που χρησιμοποιούν τα ψυχομετρικά εργαλεία για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Οι εφαρμογές των ψυχομετρικών εργαλείων μετά τη διαδικασία της στρατολόγησης’>
Πολλαπλές εφαρμογές
Πού, όμως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ψυχομετρικά τεστ, πέρα από τη στελέχωση της επιχείρησης με τους κατάλληλους υποψηφίους; Σε γενικές γραμμές, μπορεί κανείς να ομαδοποιήσει τις εφαρμογές των ψυχομετρικών εργαλείων μετά τη διαδικασία της στρατολόγησης στις εξής κατηγορίες:

 • Προσωπική ανάπτυξη: Η ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων εργαζομένων εμπεριέχει μικρότερο ρίσκο και είναι λιγότερο δαπανηρή από την εξεύρεση νέων. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση βοηθάει την επιχείρηση να εντοπίσει τα υπάρχοντα επίπεδα γνώσεων, αλλά και να εφεύρει αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης και φιλικούς προς τον εργαζόμενο τρόπους εκμάθησης.

  Στις περιπτώσεις που η ρίζα της κακής απόδοσης φαίνεται να εντοπίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις των υπαλλήλων, τα τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βάση συζήτησης, ώστε να έρθουν στην επιφάνεια τα προβλήματα και στη συνέχεια να βρεθούν τρόποι επίλυσης τους.

 • Ομαδική και οργανωσιακή ανάπτυξη: Τα ψυχομετρικά τεστ μπορούν να πραγματοποιηθούν, ώστε να διερευνηθούν οι αντιλήψεις που κυριαρχούν στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, βοηθούν να γίνουν κατανοητά, σε ευρεία κλίμακα, τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες των εργαζομένων, έτσι ώστε να κατασκευαστεί η εργασιακή δομή που ταιριάζει περισσότερο στην πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού.

  Διεθνείς έρευνες καταδεικνύουν ότι οι ομάδες που συγκροτούνται από άτομα με ετερογενή χαρακτηριστικά προσωπικότητας διαθέτουν βελτιωμένο επίπεδο συνεργασίας. Τα τεστ έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των υποψηφίων μελών μια ομάδας εργασίας, βοηθώντας τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού να αποφεύγουν στελέχωση ομάδων από άτομα, τα οποία δεν ταιριάζουν μεταξύ τους αποφεύγοντας, έτσι, προστριβές και προβλήματα.

  Επιπλέον, η χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων μέσα στην επιχείρηση αποδεικνύει ότι ο οργανισμός ασχολείται με το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτει, ενδιαφέρεται για τους πολύτιμους ανθρώπινους πόρους του και βασίζει την εκπαίδευση και την αξιολόγηση σε αντικειμενικά κριτήρια.

  Η πεποίθηση ότι ένας οργανισμός σέβεται τους κανόνες της διαύγειας και της αμεροληψίας παρακινεί και ενισχύει την ευθυγράμμιση των υπαλλήλων με τη στρατηγική της επιχείρησης, ειδικά στον κόσμο των επιχειρήσεων που πολλοί θεωρούν αμείλικτο και «διεφθαρμένο».

 • Γνώθι σαυτόν: Η αυτογνωσία αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό των στελεχών που θέλουν να ηγηθούν μίας ομάδας ή απλώς να αναπτύξουν αρμονικές σχέσεις συνεργασίας με τους συναδέλφους τους. Γιατί χωρίς να γνωρίζεις τον ίδιο σου τον εαυτό πώς θα κατανοήσεις τα στοιχεία της προσωπικότητας του συνεργάτη σου, τις αντιλήψεις του και τα όρια του; Και όταν δεν αντιλαμβάνεσαι τα παραπάνω, πώς θα τον καθοδηγήσεις ή θα συνεργαστείς μαζί τους υπό το καθεστώς του καθημερινού εργασιακού άγχους και της πίεσης;

  Η διαδικασία της προσωπικής αναζήτησης είναι χρονοβόρα και απαιτεί ενέργεια και θέληση. Τα ψυχομετρικά εργαλεία από μόνα τους δεν μπορούν να κάνουν θαύματα. Φωτίζουν, όμως, συγκεκριμένες πτυχές της ιδιοσυγκρασίας του κάθε ατόμου που μπορεί να μην έχει ανακαλύψει από μόνο του. Τα εν λόγω τεστ έχουν σχεδιαστεί, άλλωστε, από επαγγελματίες, ώστε να επικεντρώνονται σε σημαντικά ζητήματα που ο κάθε εργαζόμενος ίσως αγνοεί.

<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Τα ψυχομετρικά τεστ ως εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία για το μέλλον και η σημασία των προσεκτικών χειρισμών τους’>
Τα εργαλεία του μέλλοντος
Οι δύο διαδικασίες στις οποίες φαίνεται να αρχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο οι ψυχομετρικές δοκιμασίες φαίνεται να είναι το χτίσιμο ηγετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων ομαδικής συνεργασίας. Η Catherine Hick, managing director της πολυεθνικής εταιρείας παροχής ψυχομετρικών τεστ TMS Development International δήλωσε στο περιοδικό Training and Coaching Today:«Υπολογίζω ότι στο μέλλον θα γίνει έντονη η τάση υποστήριξης στελεχών που θέλουν να χτίσουν αξιόλογες ομάδες και τα ψυχομετρικά τεστ είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση».

Σε διεθνές επίπεδο, τα τεστ έχουν αρχίσει να εξειδικεύονται σε θέματα ανάπτυξης ηγεσίας ανταποκρινόμενα στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων πάνω σε αυτό το θέμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, η συμπλήρωση του οποίου πραγματοποιείται διαδικτυακά και δίνει τη δυνατότητα στους μάνατζερ να παρακολουθήσουν τον αντίκτυπο του τύπου ηγεσίας που ασκούν στην κινητοποίηση, την απόδοση και την ικανοποίηση της ομάδας τους.

Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των πωλήσεων εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους sales training, πράγμα το οποίο δε συνέβαινε τόσο έντονα στο παρελθόν. Έτσι, γίνεται εκτενής χρήση psychometric tools για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών πωλήσεων. Με την ολοένα και μεγαλύτερη ενασχόληση με το «καυτό» θέμα των πωλήσεων, η χρήση τέτοιου είδους εργαλείων αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα.

Στον αιώνα της τεχνολογίας, τα ψυχομετρικά τεστ δεν είναι δυνατόν να μείνουν πίσω και να μην ακολουθήσουν την ψηφιακή επανάσταση. Κάποιες δεκαετίες πριν τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονταν με μολύβι. Σήμερα, όμως, πολλά πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή κάνοντας την εξαγωγή συμπερασμάτων ευκολότερη. Επιπρόσθετα, προσφέρουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να στέλνουν αυτόματα τις απαντήσεις των ατόμων που απασχολούν σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, που προβαίνουν στη βαθμολόγηση των τεστ.

Προσεκτικοί χειρισμοί
Το επιστημονικό υπόβαθρο των συγκεκριμένων εργαλείων, η εξαγωγή αμερόληπτων συμπερασμάτων, η χρήση των νέων τεχνολογιών και η στροφή του σύγχρονου ανθρώπου προς την επιστήμη της ψυχολογίας έχουν μετατρέψει τα ψυχομετρικά εργαλεία σε ένα είδος «μόδας» μέσα στις επιχειρήσεις. Η τάση αυτή θα μπορούσε να αποβεί μοιραία αν δε γίνουν οι σωστοί χειρισμοί. Η ανεξέλεγκτη χρήση μεταφρασμένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων μη σταθμισμένων στον ελληνικό πληθυσμό αποτελεί ένα από τα συνήθη σφάλματα που κάνουν οι εγχώριες επιχειρήσεις.

Ένα δεύτερο είναι η χρήση τους χωρίς μέτρο. Πράγματι, τα ψυχομετρικά τεστ μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σε διαφορετικά επίπεδα της διοίκησης. Χωρίς, όμως, οργάνωση είναι πιθανό να δημιουργήσουν προβλήματα παρά να τα επιλύσουν. Η χρήση του εξειδικευμένου, για την κάθε περίπτωση εργαλείου, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων.

Τα συγκεκριμένα τεστ θα πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής, αποτελώντας μία από τις μεθόδους βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ανάπτυξης καριέρας και όχι τη μόνη. Τα συστήματα αξιολόγησης και η γνώμη των προϊστάμενων του υπαλλήλου που αξιολογείται κάθε φορά δε θα πρέπει να υποτιμώνται λόγω της εφαρμογής των ψυχομετρικών εργαλείων. Μάνατζερ και συνεργάτες μπορούν να βλέπουν και να κρίνουν in vivo την προσωπικότητά του κάθε εργαζόμενου όπως αυτή ξεδιπλώνεται, τη στιγμή που τα psychometric tools προσπαθούν να κάνουν το ίδιο σε «αποστειρωμένο» περιβάλλον. Εξάλλου, δε θα πρέπει να ξεχνά κανείς και το γεγονός ότι αρκετοί εργαζόμενοι μπορεί να έχουν αρνητική αντίληψη σχετικά με τα τεστ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενημέρωση και η προσέγγιση με μη πιεστικό τρόπο αποδεικνύονται, συνήθως, αποτελεσματικές.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας οργανισμός ώστε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα πλεονεκτήματα των psychometric tools’>
Τα βήματα της επιτυχίας
Στην πράξη, όμως, ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας οργανισμός, ώστε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα πλεονεκτήματα των psychometric tools; Το πρώτο κρίσιμο ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη της διοίκησης προσωπικού είναι κατά πόσο καθίστανται απαραίτητα για την επιχείρηση τα ψυχομετρικά εργαλεία. Τα εν λόγω ερωτηματολόγια κοστίζουν αρκετά, ώστε να αγοραστούν χωρίς λόγο. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, απαιτούνται μεγάλα ποσά και για την εκπαίδευση στελεχών τα οποία θα επωμιστούν το βάρος της εξαγωγής συμπερασμάτων. Για όλους τους παραπάνω λόγους, πριν ληφθεί η απόφαση αγοράς ψυχομετρικών τεστ θα πρέπει να καταγραφούν τα ζητούμενα από τα συγκεκριμένα εργαλεία.

Η επιλογή του κατάλληλου ερωτηματολογίου ακολουθεί στο αμέσως επόμενο στάδιο. Με το πέρασμα του χρόνου, όσο περισσότερες εταιρείες κάνουν χρήση των psychometrics, τόσο μεγαλύτερος αριθμός εργαλείων δημιουργείται. Δύο ζητήματα θα πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς σε αυτό το στάδιο.

Το πρώτο είναι η αξιοπιστία του προμηθευτή, κατά πόσο η επιχείρηση – πάροχος έχει στελεχωθεί από εξειδικευμένα στελέχη και κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει τον πελάτη της σε όλες τις φάσεις εφαρμογής των εργαλείων (από τις σωστές οδηγίες συμπλήρωσης του τεστ μέχρι την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων).

Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με τη συνάφεια των εργαλείων με τον επιδιωκόμενο στόχο. Πολλές φορές, εφόσον ο προϋπολογισμός της εταιρείας το επιτρέπει, κρίνεται σκόπιμο να γίνει χρήση δύο ή παραπάνω psychometric tools, ώστε τα πορίσματα να είναι περισσότερο ολοκληρωμένα.

Ακόμα και μετά την επιλογή του κατάλληλου εργαλείου, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Οι συγκεκριμένες δοκιμασίες ακλουθούν σαφώς προκαθορισμένους κανόνες και δεν υπάρχουν περιθώρια αποκλίσεων. Μια λανθασμένη οδηγία έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και αυτή με τη σειρά της αναξιόπιστα συμπεράσματα.

Εκτός από την τήρηση των κανόνων συμπλήρωσης, ο οργανισμός οφείλει να παράσχει στους εργαζόμενους το κατάλληλο περιβάλλον συμπλήρωσης, χωρίς παρεμβολές. Η προστασία προσωπικών δεδομένων και η εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας κάθε σταδίου της διαδικασίας δεν κάνει μόνο τους εργαζόμενους πιο «χαλαρούς» και, συνεπώς, πιο αξιόπιστους κατά τη διάρκεια των τεστ, αλλά εγγυάται ότι δε θα υπάρξουν παραβιάσεις της νομοθεσίας εκ μέρους του εργοδότη.

Η χρήση των αποτελεσμάτων είναι αυτή που θα καθορίσει κατά πόσο η αγορά των psychometric tools άξιζε τον κόπο. Σε συνδυασμό με άλλα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες αξιολογήσεις 360ο ή από συνεντεύξεις με συνεργάτες και προϊσταμένους τα συμπεράσματα των ψυχομετρικών εργαλείων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να καταστεί κατανοητό που υστερεί ο εργαζόμενος και τι θα πρέπει να προσέξει, ώστε να φτάσει στο μέγιστο της απόδοσής του. Από το σημείο αυτό και πέρα ξεκινάει ο προγραμματισμός εστιασμένης εκπαίδευσης και πλάνων καριέρας, ακόμα και οργάνωσης προσωπικών συνεδριών coaching.
<‘here’>


<‘Σελίδα 5: Case Study – Τα ψυχομετρικά εργαλεία για την ανάπτυξη ηγεσίας στην Ericsson’>
Case Study: Τα ψυχομετρικά εργαλεία για την ανάπτυξη ηγεσίας στην Ericsson
Βασική μας προτεραιότητα στην Ericsson, προκειμένου να διατηρήσουμε την ηγετική θέση στον κλάδο μας, είναι να επενδύουμε στην ανάπτυξη και την παρακίνηση των ανθρώπων που κατέχουν ηγετική θέση μέσα στον οργανισμό, μέσω της διοίκησης ομάδων ή μέσω του υψηλού επιπέδου των τεχνικών τους δεξιοτήτων. Γι’ αυτό σχεδιάζουμε και υλοποιούμε συστηματικά σειρά προγραμμάτων ανάπτυξης ηγεσίας για line managers και technical experts.

Ένα σημαντικό, για εμάς, πρόγραμμα ηγεσίας είναι το Development Orientation Center (DOC), στο οποίο συμμετέχουν οι high potentials της Ericsson και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξής τους:

 • insight
 • motivation
 • practice
 • application
 • reinforcement.

Έτσι, το DOC αρχίζει με ένα τριήμερο κέντρο ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει εργασιακές προσομοιώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες, ψυχομετρικά εργαλεία και ανατροφοδότηση, με στόχο τη βελτίωση της αυτογνωσίας των συμμετεχόντων. Γι’αυτό το λόγο, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση ποικίλων εργαλείων αξιολόγησης, όπως και στη συνεχή ανατροφοδότηση κάθε συμμετέχοντα από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε είναι ένα ερωτηματολόγιο προσωπικότητας, που δίνει στους συμμετέχοντες μία οργανωμένη εικόνα του τρόπου συμπεριφοράς τους στο εργασιακό περιβάλλον, ενώ παράλληλα τους υπενθυμίζει πόσο διαφορετικά μπορεί να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και να ενεργούν άλλοι εργαζόμενοι. Έτσι, σε συνδυασμό με άλλες πηγές πληροφόρησης (όπως η αξιολόγηση 3600 και οι ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες) το ερωτηματολόγιο αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας των συμμετεχόντων.

Βεβαίως, κύρια προϋπόθεση για τη θετική συνεισφορά οποιουδήποτε εργαλείου αξιολόγησης στη διαδικασία ανάπτυξης είναι να γίνεται αντιληπτό ως μία ευκαιρία για γνώση και βελτίωση και όχι ως κάτι απειλητικό ή χωρίς χρησιμότητα – και αυτό σχετίζεται άμεσα με την κουλτούρα της εταιρείας. Στην Ericsson, η στάση των εργαζομένων απέναντι στα εργαλεία αξιολόγησης είναι πολύ θετική.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι εργαζόμενοί μας αισθάνονται πολύ εξοικειωμένοι με αυτές τις πρακτικές, καθώς περιλαμβάνονται σε πολλά προγράμματα ανάπτυξης, αλλά και γενικότερα στον τρόπο δουλειάς μας.

Ο δεύτερος είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο το HR και οι line managers επικοινωνούμε αυτά τα εργαλεία είναι «ανοιχτός», και η χρήση των αποτελεσμάτων τους φανερώνει έμπρακτα ότι το ενδιαφέρον μας και ο στόχος κάθε αξιολόγησης είναι η συνεχής ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η βελτίωση της απόδοσης μας.

Αλεξάνδρα Λέκκου, Senior Competence Development Specialist, Ericsson Hellas
<‘here’>

Ταιριάζοντας τον κατάλληλο άνθρωπο με την κατάλληλη θέση

<‘Σελίδα 1: Η λειτουργία και η φιλοσοφία του kariera.gr’>
HR Professional: Πείτε μας λίγα λόγια για τη λειτουργία του www.kariera.gr;

Φάνης Ρήγας: Το www.kariera.gr είναι το μεγαλύτερο job site στην Ελλάδα, το οποίο φέρνει σε επαφή τους υποψηφίους που αναζητούν εργασία και τις εταιρείες που αναζητούν προσωπικό. Σύμφωνα με την έρευνα Web ID (Οκτώβριος 2007 – Μάρτιος 2008) της Focus Bari, το www.kariera.gr είναι το νούμερο ένα site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Οι δυνατότητες που δίνονται στις εταιρείες μέσω του kariera.gr είναι δημοσίευση αγγελιών, αναζήτηση βιογραφικών, προβολή με εταιρικό προφίλ και διαφημιστικές καμπάνιες.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν αγγελίες εργασίας, να εισάγουν το βιογραφικό τους, να ενημερωθούν για το προφίλ των επιχειρήσεων που τους ενδιαφέρουν να εργαστούν και να μάθουν περισσότερα για εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια. Ακόμη, υπάρχει μια μεγάλη βιβλιοθήκη από άρθρα με θεματολογία που σχετίζεται με την αναζήτηση εργασίας, τη συνέντευξη, τα βιογραφικά και τις συνοδευτικές επιστολές, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την προσωπική ανάπτυξη και την εκπαίδευση. Όλα αυτά βρίσκονται, πλέον, στη διάθεση των υποψηφίων.

HR Professional: Ποια είναι η φιλοσοφία του;

Θεόφιλος Βασιλειάδης: Ο ευρύτερος σκοπός του www.kariera.gr, καθώς και του συνόλου των υπηρεσιών της εταιρείας μας είναι να φροντίσουμε ώστε να βρεθεί «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» (το οποίο αποτελεί και το κεντρικό μήνυμα της νέας διαφημιστικής καμπάνιας του kariera.gr). Αυτό σημαίνει όχι μόνο να παρέχουμε, αλλά και να βελτιώνουμε καθημερινά τα εργαλεία εκείνα που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί ο στόχος μας. Για το λόγο αυτό, επενδύουμε συνεχώς στην τεχνολογία, έτσι ώστε το kariera.gr να γίνεται ολοένα αρτιότερο, ταχύτερο και πιο φιλικό προς το χρήστη.

Επίσης, αναπτύσσουμε συνεχώς τόσο την επικοινωνία με τους υποψηφίους εργαζομένους, όσο και την προσωπική επαφή με τις εταιρείες-πελάτες μας, έτσι για να παρέχουμε μια υπηρεσία προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους και όχι μια απρόσωπη μηχανή αναζήτησης εργασίας – προσωπικού. Φυσικά, θα ήταν λάθος να λέγαμε ότι ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μία συνεχής ατομική και συλλογική επιδίωξη για τους ανθρώπους που αποτελούν την ομάδα του kariera.gr.

Το ευτύχημα είναι ότι κατά τη διάρκεια της πορείας μας τα πολύ θετικά αποτελέσματα και η παράλληλη ανάπτυξη της εταιρείας μας ανταμείβουν και μας οδηγούν στο να δουλεύουμε με ακόμη μεγαλύτερο πάθος.

HR Professional: Πώς εμπνευστήκατε τη δημιουργία του;

Φάνης Ρήγας: Στις αρχές του 1998, όντας φοιτητές και βιώνοντας τους προβληματισμούς μας για επαγγελματική αποκατάσταση, λάβαμε την απόφαση να εκδώσουμε το περιοδικό «Καριέρα», το οποίο παρείχε ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούσαν στην αγορά εργασίας. Έχοντας επενδύσει κυρίως χρόνο και μεράκι, ένα χρόνο μετά διοργανώσαμε τις πρώτες Ημέρες Καριέρας. Οι Ημέρες Καριέρας ακόμη και σήμερα αποτελούν τη μεγαλύτερη συνάντηση νέων που αναζητούν εργασία και επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό στην Ελλάδα.

Το Φεβρουάριο του 2000 και με βάση τις ανάγκες της αγοράς ξεκινήσαμε το www.kariera.gr. Σήμερα, τα εργαλεία της εταιρείας είναι το www.kariera.gr, οι Ημέρες Καριέρας τα Interview Days, καθώς και η ετήσια έκδοση «Οδηγός Καριέρας». Από τον Οκτώβριο του 2007 το www.kariera.gr αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του ηγετικού job site στις Ηνωμένες Πολιτείες.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Η συνεργασία με το Careerbuilder και τα σημεία στα οποία υπερέχει το νέο site του kariera σε σχέση με το παλιό’>
HR Professional: Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας με το Careerbuilder;

Θεόφιλος Βασιλειάδης: Το Careerbuilder.com είναι το μεγαλύτερο site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ το χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά προς αναζήτηση εργασίας. Στο Careerbuilder.com δημοσιεύονται εκατοντάδες χιλιάδες αγγελίες εργασίας. Πριν από μερικά χρόνια, ξεκίνησε τη διεθνή του ανάπτυξη και, ήδη, έχει επεκταθεί σε πάνω από 15 χώρες, με σκοπό στα επόμενα χρόνια να αποτελέσει το μεγαλύτερο δικτυακό τόπο για την αγορά εργασίας παγκοσμίως. Μέτοχοί του είναι μερικοί από τους μεγαλύτερους ομίλους ΜΜΕ στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του επέκτασης, προσέγγισε το kariera.gr ως ηγέτη της αντίστοιχης αγοράς στην Ελλάδα.

Εκείνη την περίοδο εμείς διερευνούσαμε την επέκτασή μας εκτός Ελλάδας. Με τη συνεργασία μας το Careerbuilder κέρδισε απευθείας την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά και, παράλληλα, εκτιμώντας τις ικανότητες της ελληνικής ομάδας τής ανέθεσε την επέκτασή του στις αγορές της Ιταλίας και της Ρουμανίας σε πρώτη φάση και σε ακόμη περισσότερες μελλοντικά (πάντα στη Νότια, την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή).

HR Professional: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν στην εν λόγω συνεργασία;

Φάνης Ρήγας: Η αγορά του Internet είναι εκ των πραγμάτων μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, ενώ βλέπουμε μέρα με την ημέρα πόσο διεθνοποιημένη γίνεται και η αγορά εργασίας. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από νέους Έλληνες να δουλέψουν εκτός συνόρων και οι εγχώριες επιχειρήσεις αναπτύσσονται στο εξωτερικό πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην ίδια την Ελλάδα.

Για αυτούς τους λόγους και με δεδομένη την πολύ καλή πρόταση του Careerbuilder να αναλάβουμε ευθύνες για ολόκληρη την περιοχή, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Δε θα πρέπει να παραβλέψουμε, επίσης, το γεγονός ότι η τεχνογνωσία και η εμπειρία του Careerbuilder προσδίδουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στο kariera.gr.

HR Professional: Ποια είναι τα σημεία στα οποία υπερέχει το νέο site του kariera σε σχέση με το παλιό;

Θεόφιλος Βασιλειάδης: Στις 7 Ιουλίου λανσάραμε το καινούριο www.kariera.gr, πιο αναβαθμισμένο τόσο τεχνολογικά όσο και ως προς τις υπηρεσίες και δυνατότητες που παρέχει στις επιχειρήσεις και τους υποψηφίους. Το νέο site είναι πολύ πιο γρήγορο και περιέχει πληθώρα νέων υπηρεσιών. Εμφανής είναι η διαφορά στην ταχύτητα με την οποία εργάζονται οι χρήστες: ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι από εκεί που είχαμε ένα δικό μας server τώρα το site μας φιλοξενείται σε 900 server σε όλο τον κόσμο. Μία ακόμη μεγάλη αλλαγή έχει γίνει και στον τρόπο διαχείρισης των βιογραφικών από τις εταιρείες.

Το νέο site είναι ουσιαστικά ένα πλήρες Application Tracking System, που έχει πλήρη στατιστικά για κάθε αγγελία και επιτρέπει στις εταιρείες να δέχονται βιογραφικά, να τα αξιολογούν και να απαντούν στους υποψηφίους ηλεκτρονικά, επιταχύνοντας τη διαδικασία προσλήψεων. Όσον αφορά στους υποψηφίους εργαζομένους, το νέο site τους επιτρέπει σε 3 λεπτά να εισάγουν απευθείας έως και 5 βιογραφικά σε μορφή word ώστε να είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή στην αγορά εργασίας.

Στο προηγούμενο site μας χρειάζονταν 30 λεπτά για να εισάγει ο υποψήφιος το βιογραφικό του με μια αρκετά περιοριστική φόρμα. Επίσης για πρώτη φορά το kariera.gr προσφέρει μια πλούσια βιβλιοθήκη με άρθρα για την αγορά εργασίας.

HR Professional: Ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει το νέο site στις επιχειρήσεις και τους υποψηφίους;

Φάνης Ρήγας: Το νέο kariera.gr είναι μια δουλειά σε εξέλιξη θα λέγαμε. Ήδη οι χρήστες (υποψήφιοι εργαζόμενοι και εργοδότες) βλέπουν οφέλη όπως:
· Ταχύτητα και ευκολία στη διαχείριση των βιογραφικών, το site είναι πολύ πιο γρήγορο ενώ και ο σχεδιασμός του επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διεκπεραιώνουν ταχύτερα την αξιολόγηση των βιογραφικών και την επικοινωνία με τους υποψηφίους. Για παράδειγμα, οι εταιρείες μπορούν να αξιολογούν τους υποψηφίους με ερωτηματολόγια και να τους ενημερώνουν πολύ γρήγορα για το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας απαντητικές επιστολές μέσω e-mail.

· Περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες και ευκολία αναζήτησής της. Η μηχανή αναζήτησης πλέον λειτουργεί με λέξεις, επιτρέποντας κάθε πιθανή αναζήτηση. Κάθε εταιρία μπορεί αν θέλει να δώσει πληροφορίες για τις αμοιβές κάθε θέσης ή για την ακριβή τοποθεσία της εργασίας. Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να αποθηκεύουν πλήρη βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές.

Δύο μεγάλες αλλαγές που σύντομα θα φανούν είναι η δυνατότητα του site να τροφοδοτεί με το περιεχόμενό του άλλα site (αγγελίες-άρθρα), μέσω συνεργασιών – partnerships, και η Μηχανή Προτάσεων (πατέντα) του Careerbuilder.com που μπορεί να αξιολογήσει αυτόματα τα βιογραφικά για έναν εργοδότη με βάση το κείμενο της αγγελίας. Παράλληλα, προτείνει στους υποψηφίους νέες θέσεις εργασίας, απλώς, παρακολουθώντας σε ποιες αγγελίες υποβάλουν το βιογραφικό τους (και φυσικά χωρίς καν να χρειάζεται ο υποψήφιος να είναι μέλος του site).
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Οι φετινές Ημέρες Καριέρας και η διαφημιστική καμπάνια «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση»’>
HR Professional: Τι να περιμένουμε από τις φετινές Ημέρες Καριέρας;

Θεόφιλος Βασιλειάδης: Κατ’ αρχήν η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο Helexpo Palace στο Μαρούσι, το οποίο προσφέρει ανέσεις που θα διευκολύνουν και θα εξυπηρετήσουν τόσο τους εργοδότες όσο και τους υποψηφίους. Επιπλέον, αναμένεται να προσελκύσουν πάνω από 10.000 υποψηφίους και γύρω στις 100 μεγάλες εταιρείες, προσδίδοντας έτσι, ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα σε όλους όσους ψάχνουν για δουλειά.

Τέλος, οι Ημέρες Καριέρας 2008 καινοτομούν για μια ακόμη φορά, καθώς φέτος αξιοποιούμε τη συνεργασία μας με το Great Place to Work® Institute και το διαγωνισμό – θεσμό «Best Workplaces», που από το 2003 αξιολογεί και βραβεύει ετησίως τις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η συνεργασία των Ημερών Καριέρας 2008 με τo Great Place to Work® Institute αφορά στη δημιουργία μιας νέας ενότητας στις Ημέρες Καριέρας με τίτλο «Best Workplaces Area».

Η ενότητα αυτή θα είναι μια σειρά από περίπτερα, διαφοροποιημένα χωροταξικά από την υπόλοιπη έκθεση, στην οποία δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσες εταιρίες έχουν βραβευτεί ως Best Workplace από το 2003 έως και το 2008.

HR Professional: Μας είπατε ότι η νέα σας διαφημιστική καμπάνια έχει ως κεντρικό μήνυμα «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Πείτε μας περισσότερα για αυτό.

Φάνης Ρήγας: Η νέα διαφημιστική καμπάνια του kariera.gr με μότο «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» έχει ως στόχο να επικοινωνήσει ότι μέσω του kariera.gr ο Υπεύθυνος Προσωπικού βρίσκει τους κατάλληλους ανθρώπους και ο υποψήφιος την κατάλληλη θέση. Με τον όρο «κατάλληλος» εννοούμε το άτομο που ταιριάζει περισσότερο στην εκάστοτε θέση εργασίας, αναφορικά με τις απαιτήσεις της θέσης (προϋπηρεσία, σπουδές, προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες), με το επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται και με τους επαγγελματικούς του στόχους και τις φιλοδοξίες.

HR Professional: Ακόμη και σήμερα οι άνθρωποι είναι διστακτικοί όσον αφορά στο Internet και τις καθημερινές τους συναλλαγές. Στην περίπτωσή σας ποιο πιστεύετε ότι είναι το πλεονέκτημά σας και έχετε καθιερωθεί στον τομέα σας ως ένα επιτυχημένο site σε ένα αρκετά σχετικά αμφιλεγόμενο μέσο;

Θεόφιλος Βασιλειάδης: Η χρήση του Internet στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι τόσο αποτέλεσμα ανάπτυξης των υποδομών όσο και εκπαίδευσης των χρηστών. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα e-metrics 2007 της AGB Nielsen Media Research, το 58,25% των Ελλήνων χρηστών Internet χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για αναζήτηση εργασίας. Πέρα λοιπόν από την ποιότητα, τη συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση του www.kariera.gr, υπάρχουν κάποιοι βασικοί παράγοντες οι οποίοι οδηγούν τους χρήστες αλλά και τους εργοδότες να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την αναζήτηση εργασίας ή την αναζήτηση προσωπικού, αντίστοιχα.

Πρώτον, ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για αναζήτηση αγγελιών ή βιογραφικών είναι πολύ λιγότερος σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα. Επίσης, οι πληροφορίες βρίσκονται πάντα εκεί (ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέξει κάποιος) και ανανεώνονται αυτόματα (π.χ. χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει κάποιος το τελευταίο τεύχος μιας εφημερίδας). Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι το κόστος είναι μικρότερο για τις επιχειρήσεις και μηδαμινό για τους υποψηφίους.

Τέλος, οι αναζητήσεις των υποψηφίων όσο και των εταιρειών είναι στοχευμένες. Αυτό σημαίνει ότι δηλώνοντας συγκεκριμένα κριτήρια και οι δύο πλευρές μπορούν να πετύχουν πιο αξιόπιστα και ποιοτικά αποτελέσματα.

HR Professional: Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

Φάνης Ρήγας: Το μότο μας στην εταιρεία είναι «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση», πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι προσπάθειές μας θα συνεχίσουν να συντελούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σκοπός μας είναι να προσεγγίσουμε ειδικά κοινά και περισσότερο παθητικούς υποψηφίους, όχι μόνο αυτούς που ψάχνουν ενεργά για εργασία. Για αυτό θα επεκτείνουμε την προβολή μας και θα συνάψουμε συνεργασίες με εξειδικευμένα site τα οποία θα αναμεταδίδουν τις αγγελίες και τα άρθρα μας. Επίσης με τη χρήση της Μηχανής Προτάσεων του Careerbuilder.com σκοπεύουμε να βοηθήσουμε περισσότερο εργοδότες και υποψηφίους να εντοπίζουν τους εργαζομένους ή τις θέσεις εργασίας που αναζητούν.
<‘here’>

To skywalker.gr μέλος του διεθνούς δικτύου THE NETWORK

Το δίκτυο αποτελείται από τις 36 μεγαλύτερες ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας και προσωπικού από 70 χώρες και παρέχει online υπηρεσίες recruitment σε περισσότερους από 100.000 πελάτες. Η επισκεψιμότητά του αγγίζει τα 75 εκ. ανθρώπους που αναζητούν εργασία.

Οι εργοδότες μπορούν να δημοσιεύσουν αγγελίες για κάλυψη θέσεων μέσω όλων των sites-partners με βάση ένα κοινό σημείο αναφοράς.

Με αφορμή τη νέα αυτή στρατηγική συμμαχία, οι πελάτες της ιστοσελίδας skywalker.gr θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν αγγελίες αναζήτησης προσωπικού σε job boards του εξωτερικού.

HR Vs. μάνατζερ γραμμής

Στη μελέτη συμμετείχαν 164 ανώτατα στελέχη από τη Μεγάλη Βρετανία. Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι δήλωσαν ότι δεν μπορούν να στηριχθούν στους μάνατζερ για τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με απουσίες, ποσοστό που έχει αυξηθεί δραματικά σε σχέση με προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη πριν από 10 χρόνια (33%).

Πηγή: hrlook.com

Μείωση μετανάστευσης προς τη Βρετανία

Η πτωτική αυτή τάση ίσως αποδειχτεί θετική, καθώς οι προοπτικές απασχόλησης στη Γηραιά Αλβιώνα  είναι οι χειρότερες της δεκαετίας. Πάντως, παρά την επιβράδυνση, ο αγροτικός τομέας αναμένεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες εξεύρεσης εργαζομένων στο άμεσο μέλλον.

Πηγή: CIPD

Οι πιο επικίνδυνες δουλειές στις ΗΠΑ

Τα εργατικά δυστυχήματα μειώθηκαν κατά 6%, σύμφωνα με την Αναφορά Θανατηφόρων Εργατικών Ατυχημάτων της Αμερικανικής Στατιστικής Υπηρεσίας Απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των ατυχημάτων διαμορφώθηκε στα 5.488 – δηλαδή 3,7 ανά 100.000 εργαζόμενους. Το νούμερο αυτό είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από το 1992, από τότε που άρχισε να πραγματοποιείται η συγκεκριμένη μελέτη.

Πάντως, οι ειδικοί σχετικά με τα θέματα ασφάλειας στην εργασία υποστηρίζουν ότι η μείωση των ατυχημάτων σχετίζεται με τη μείωση της απασχόλησης στις ΗΠΑ και, κυρίως, στους κλάδους των κατασκευών και της μεταποίησης (το ποσοστό θανάτων στο χώρο των κατασκευών παραμένει το υψηλότερο σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας). Τα βελτιωμένα στάνταρτ έχουν βοηθήσει ως ένα βαθμό.

Το επάγγελμα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας επικινδυνότητας είναι αυτό των ψαράδων. Για την ακρίβεια, τριάντα οκτώ ψαράδες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας τον περασμένο χρόνο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η αναλογία θανάτων είναι 112 προς 100.000.

Τους ψαράδες ακολουθούν οι ξυλοκόποι με 87 δυστυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους. Στην κορυφαία πεντάδα της μαύρης αυτή λίστας βρίσκονται τοποθετημένοι οι πιλότοι, οι μηχανικοί αεροσκαφών, οι εργάτες στο χώρο του σιδήρου και της ξυλείας και οι αγρότες.

Τέλος, δεν είναι καθόλου εντυπωσιακό το γεγονός ότι το ασθενές φύλο έχει πολύ λιγότερα θύματα εν ώρα εργασίας. Πράγματι, από τους 5.488 νεκρούς μόνο οι 417 ήταν γυναίκες.

Πηγή: www.forbes.com

Οι γυναίκες δεν εγκαταλείπουν την εργασία τους όταν γεννούν

Ταυτόχρονα, το ποσοστό των γυναικών που εργάζεται για περισσότερες από πενήντα ώρες την εβδομάδα έχει αυξηθεί από λιγότερο από 10% για τις γυναίκες που είχαν γεννηθεί πριν από 1935 σε 15% για αυτές που γεννήθηκαν μετά το 1956.

Επιπλέον, η έρευνα η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από την Αμερικανική Απογραφή και την Έρευνα American Community Survey, αποκάλυψε ότι το ποσοστό των μητέρων, οι οποίες εργάζονται με πλήρες ωράριο, άγγιξε το 38% για τις γυναίκες που γεννήθηκαν μεταξύ του 1966 και 1975 από 6% για τις γυναίκες που είχαν γεννηθεί από το 1926 μέχρι το 1935.

Πηγή: workforce management

Απολύσεις στην Renault

Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε από την εταιρεία κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου που δείχνουν χαμηλότερο στόχο πωλήσεων για το 2008 και 2009.

Ο οικονομικός διευθυντής της Renault Τιερί Μουλονγκέ ερωτηθείς για τον αριθμό των εθελουσίων εξόδων, έκρινε «λογικό» τον αριθμό των περίπου 5.000 εργαζομένων. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα αποτελέσουν αντικείμενο συνομιλιών με τους αντιπροσώπους των εργαζομένων.

Πηγή: skai.gr

Χωρίς αυξήσεις για τα ανώτατα στελέχη των Starbucks το επόμενο έτος

Τα μέτρα ισχύουν για τα στελέχη της επιχείρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία κατέχουν θέσεις αντιπροέδρου ή ανώτερες και για το οικονομικό έτος 2009. Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Οι βοηθοί υπευθύνων καταστημάτων, οι υπεύθυνοι καταστημάτων, οι εκπαιδευόμενοι retail manager και οι διοικητές περιφερειών θα λάβουν αύξηση της τάξεως του 3,5%.

Πηγή: Reuters.com

Κενό 30 ημερών στις προσλήψεις

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 700 εργοδότες αποκάλυψε ότι το πρόβλημα είναι ακόμα χειρότερο στην περίπτωση των εξειδικευμένων μάνατζερ, η αντικατάσταση των οποίων χρειάζεται επτά περίπου εβδομάδες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό έχει επιπτώσεις στους εργαζομένους που μένουν πίσω: Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός, ότι ένας στους πέντε ερωτώμενους δήλωσε ότι το προσωπικό εργάστηκε υπερωρίες κατά την περίοδο αναζήτησης ατόμου για να καλύψει μια κενή θέση. Την ίδια στιγμή, 36% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι αυξήθηκε ο φόρτος εργασίας κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.

Όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης ο μέσος όρος εργασίας σε έναν οργανισμό στη Μεγάλη Βρετανία είναι τα 5,6 έτη.

Πηγή: www.onrec.com/