Training Forum από την Q-Training

Το Forum, απευθύνεται σε: Διευθυντές Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Managers), Διευθυντές Εκπαίδευσης (Training Directors), Υπευθύνους Εκπαίδευσης (Training Managers), Learning Managers, E-Learning Managers, Στελέχη τμημάτων HR που έχουν την ευθύνη για την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Συμβούλους Επιχειρήσεων σε θέματα Εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού και Trainers που σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η θεματολογία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
– Παρουσίαση ενός εκ των ειδικών στην Ελλάδα σχετικά με τις νέες τάσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
– Παρουσίαση των προτύπων ISO 17024:2003 (International Standard for an organization’s certification program for individual persons) και ISO 29990:2010 (Learning Services for Non Formal Education and Training.
– Παρουσίαση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ψυχομετρικών εργαλείων και την αναφορά σε Ελληνικά εργαλεία αυτού του τύπου, που έχουν αναπτυχθεί από Έλληνες ψυχολόγους.
– Για πρώτη φορά την Ελλάδα, εκπρόσωπος της CELEMI, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των business training simulation. Τα business simulations είναι η νέα τάση στην εκπαίδευση ενηλίκων και ενσωματώνονται σε ολοένα και περισσότερα προγράμματα σε διεθνές επίπεδο.
– Παρουσίαση των νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων, όπως αυτά καθορίστηκαν από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποιήσεων (ΕΚ.Ε.ΠΙΣ.).
– Παρουσίαση όλων των τελευταίων εξελίξεων σε θέματα Talent Management και των σχετικών εργαλείων.
– Παρουσίαση των τεχνολογιών που υποστηρίζουν το Fast Learning, δηλαδή των τεχνικών γρήγορης παραγωγής εκπαιδευτικού υλικό με την βοήθεια open εργαλείων κ.ά.

Περισσότερες Πληροφορίες: www.trainingforum.gr.

Adecco: 10 Χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά

Στα δέκα χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά μέσω του ομίλου Adecco έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι από 50.000 υποψήφιοι στις καταλληλότερες γι’ αυτούς θέσεις εργασίας. Ο όμιλος έχει επίσης χειριστεί τη μισθοδοσία άνω των 50.000 εργαζομένων, έχει συνεργαστεί με πάνω από 700 εταιρείες-πελάτες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι πολυεθνικές ή μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, έχει παράσχει προγράμματα outplacement περίπου σε 1.000 άτομα και έχει αναπτύξει μία λίστα διαθέσιμων τεστ δεξιοτήτων που ξεπερνούν τις 3.000.

Ο όμιλος Adecco στην Ελλάδα αποτελεί τον market leader στον κλάδο των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, έχοντας ως βασικά στρατηγικά πλεονεκτήματα τη διεθνή εμπειρία 50 ετών και πλέον στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου και την τεχνογνωσία στη χρήση ευέλικτων και καινοτόμων μεθόδων.

«Στα δέκα αυτά χρόνια ο όμιλος Adecco διέγραψε μια απόλυτα επιτυχημένη πορεία. Ακόμα και σε δύσκολες περιόδους όπως η παρούσα κατορθώσαμε να αντεπεξέλθουμε και να αναπτυχθούμε διατηρώντας την υψηλή κερδοφορία μας. Οι γενικότερες συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές αλλά χάρη στη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους πελάτες μας, καθώς και τη σύγχρονη ανάγκη της αγοράς για την ευελιξία που προσφέρουν οι υπηρεσίες μας είμαστε σε θέση να κινούμαστε σε ρυθμούς ανάπτυξης. Ο χώρος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, αλλά ταυτόχρονα πολλά υποσχόμενος.» δήλωσε ο Χρήστος Μισαηλίδης, Managing Director Adecco Ελλάδος και Zone Director Adecco Eastern Europe.

Randstad Hellas: Άλλη μία διάκριση

Περίπου 20.000 εργαζόμενοι από 44 εταιρείες έλαβαν μέρος στην εσωτερική ερεύνα. Από τις 44 εταιρείες, η Randstad Hellas κατέλαβε την πρώτη θέση σε όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα γενικότερα κατέδειξαν ότι το προσωπικό της Randstad Hellas είναι αφοσιωμένο και αισθάνεται υπερήφανο που εργάζεται του στην Randstad Hellas. «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα, τα οποία για μας είναι η αφορμή για να πραγματοποιήσουμε το επόμενο βήμα, να συνεργαστούμε με την κοινωνία, αλλά και να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ομάδα η οποία θα διαμορφώσει τον κόσμο της εργασίας».

Σύμφωνα με τα στελέχη της Randstad Hellas η υψηλότερη βαθμολογία οφείλεται, μεταξύ άλλων στην κουλτούρα, την πρόκληση, την ηγεσία, το συναδελφικό κλίμα, τον τρόπο εργασίας (work processes) και τις ευκαιρίες καριέρας.

Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για εργαζόμενους και εργοδότες δημιουργεί το ΣΕΠΕ

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων θα γίνεται παράλληλα με την υποδοχή και καταγραφή καταγγελιών και δρομολόγησή τους στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες. Ενημέρωση θα παρέχεται και σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Τόσο τα ερωτήματα όσο και οι καταγγελίες θα μπορούν να κατατίθενται επώνυμα ή και ανώνυμα και θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο σύστημα.

Μέχρι τώρα οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να ενημερωθούν για τα θέματα αυτά από τους Επιθεωρητές του Σώματος που υπηρετούν στα 102 Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΤΚΕ) και 52 Τμήματα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης (ΤΤΥΕ) που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Με την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης η διαδικασία απλουστεύεται ενώ η παροχή των πληροφοριών και των απαντήσεων σε ερωτήματα θα γίνεται σε δύο επίπεδα:

Στο πρώτο επίπεδο οι ερωτήσεις θα είναι πιο απλές και γενικές. Η απάντησή τους δεν θα απαιτεί ουσιαστική εξειδίκευση και γνώση του ιδιαίτερου περιβάλλοντος του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης που υποβάλλει το ερώτημα.

Στο δεύτερο επίπεδο θα παραπέμπονται ερωτήματα που αφορούν σε συγκεκριμένες συνθήκες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης και της δραστηριότητάς της ή του εργαζόμενου και της εργασίας του. Τα ερωτήματα αυτά κατά βάση θα έχουν περάσει από το πρώτο επίπεδο χωρίς επιτυχή αντιμετώπιση και θα έχουν κλιμακωτή εξέταση από περισσότερο εξειδικευμένα στελέχη (επιθεωρητές).

Το help desk, θα ενεργοποιηθεί στη γραμμή 15512, η οποία χρησιμοποιείται ήδη για την υποβολή καταγγελιών επώνυμων ή ανώνυμων σχετικά με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και της αδήλωτης εργασίας. Η ανταπόκριση του κοινού στην γραμμή καταγγελιών δεν ήταν η αναμενόμενη.

Τη στιγμή που το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Στατιστικά στα στοιχεία δράσης εννιαμήνου και γ’ τριμήνου 2010, πιστοποιεί 2.924 παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, το τηλεφωνικό κέντρο 15512 δεν δεχόταν περισσότερες από 4 καταγγελίες την ημέρα και οι περισσότερες δεν αφορούσαν καταγγελίες παραβάσεων. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η μετατροπή και η αναβάθμιση του συστήματος.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση μέσα από το υποέργο «Υλοποίηση σύγχρονου κεντρικοποιημένου συστήματος παροχής υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε – Call Center».

Ασφαλιστικό: Ψαλίδι στις επικουρικές συντάξεις από Μάρτιο

Στο μέτωπο των συντάξεων δύο είναι οι αλλαγές που θα «φέρει» το 2011:
– Τον Μάρτιο θα είναι έτοιμες οι αναλογιστικές μελέτες για την οικονομική κατάσταση των επικουρικών Ταμείων. Στη συνέχεια οι επικουρικές συντάξεις θα επανακαθοριστούν ανάλογα με την οικονομική βιωσιμότητα των ασφαλιστικών φορέων. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όσα Ταμεία έχουν ελλείμματα, θα κληθούν να περικόψουν τις συντάξεις (με το ποσοστό της μείωσης να εξαρτάται από τα οικονομικά δεδομένα).

– Τον Ιούλιο θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα λίστα για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Σε όσα επαγγέλματα εξαιρεθούν από το ευνοϊκό αυτό καθεστώς έρχονται αλλαγές στα όρια ηλικίας και στις συντάξεις. Πάντως, τα μέτρα της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας (Λ. Κατσέλη και Γ. Κουτρουμάνη) για τον περιορισμό της σπατάλης στα Ταμεία έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Ενδεικτικά αναφέρεται πως θα εξοικονομηθούν 1,5 δισ. ευρώ από τη μείωση της δαπάνης υγείας και 600 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμες και οι μελέτες για την οικονομική βιωσιμότητα των Ταμείων κύριας ασφάλισης. Στις μελέτες θα αποτυπώνεται η πορεία των ασφαλιστικών φορέων, μετά και την πρόσφατη μεταρρύθμιση.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ on line

Εξαγγελίες της Λούκας Κατσέλη

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει τρόπους για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους ενώ και οι ευέλικτες μορφές εργασίας περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για τις Συμβάσεις. Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στο υπέρογκο κόστος που συνιστούν για τις επιχειρήσεις οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή των δηλώσεών τους προς τον ΟΑΕΔ, προς το ΣΕΠΕ, προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τους άλλους φορείς και εκτίμησε ότι το κόστος αυτό θα μειωθεί μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής. Σημείωσε, επιπλέον, ότι στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται η αναμόρφωση των πάγιων ρυθμίσεων, όπου οι επιχειρήσεις επωμίζονται κόστος, το οποίο δεν αποφέρει πολλά στα ασφαλιστικά ταμεία.

Κατά την ομιλία της η Λ. Κατσέλη αναφέρθηκε στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αφορά τις Συμβάσεις και το οποίο θα είναι έτοιμο μέσα στις επόμενες εβδομάδες και σημείωσε ότι ο νόμος θα προβλέπει ευέλικτες μορφές εργασίας με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις -και ιδίως στις μικρές- να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της κρίσης, δίχως όμως να επιτραπεί η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Η Υπουργός Εργασίας τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν συνέργειες ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και το Υπουργείο Εργασίας για την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ανέπτυξε το σύνολο των πολιτικών που προωθεί αυτή την περίοδο το Υπουργείο και επικεντρώθηκε στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, για τα οποία οι επιχειρήσεις έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις για την προστασία τουλάχιστον 150.000 θέσεων εργασίας.

ΟΑΕΔ: Πάνω από 600.000 οι άνεργοι τον Οκτώβριο

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 183.161 άτομα και εμφανίζονται μειωμένοι κατά 7,46% (14.761 άτομα) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο. Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 91.594, αυξημένες κατά 1,03% από τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο και μειωμένες κατά 9,78% σχετικά με τον Οκτώβριο του 2009.

Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 31.241, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 77.850 -αντανακλώντας κυρίως το τέλος της τουριστικής περιόδου, όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση- και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 26.805. Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Οκτώβριο, ανέρχεται σε 109.091, το 71,36% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -0,87% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2009 (110.045). Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε -44.302 έναντι -39.227 τον Οκτώβριο του 2009, ακολουθώντας μια τάση που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο μήνα σε όλη την προηγούμενη 5ετία.

Μεταπτυχιακά προγράμματα στο Heriot Watt University Εδιμβούργου

Στο Edinburgh Business School (Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Heriot Watt University Εδιμβούργου – HWU) προσφέρονται προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (MBA, MSc και Doctorate) σε διάφορες ειδικότητες με ευέλικτη και εμπλουτισμένη μάθηση (flexible blended learning) σε όλη την Ελλάδα εξ αποστάσεως στους χρόνους και ρυθμούς των ενδιαφερομένων.

Τα προγράμματα αυτά προσφέρει στην Ελλάδα το HWU υποστηριζόμενα από το CeMS. Για πληροφορίες για την έναρξη Νοεμβρίου απευθυνθείτε στο 210-9248356 και www.cems.gr, [email protected].

Noesis: Οικιακή ηλεκτρονική εκπαίδευση

Η υπερσύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα noesis παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης των Αγγλικών – για εκπαιδευτική ή επαγγελματική αξιολόγηση εισαγωγής σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια και σε Μεταπτυχιακά προγράμματα (πιστοποιητικό G.R.E και G.M.A.T) – καθώς και των ανερχόμενων γλωσσών του «εμπορίου» και των «οικονομικών συναλλαγών», όπως είναι τα Κινέζικα, Αραβικά, Τουρκικά και Ρωσικά, μηδενίζοντας τις αποστάσεις και  προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψηφιακών μαθημάτων – ζωντανών συνεδριάσεων με τον καθηγητή μέσα από αναβαθμισμένες εφαρμογές. Το πρόγραμμα noesis αποτελεί την πλέον σύγχρονη και προηγμένη τεχνολογικά πλατφόρμα εκμάθησης ξένης γλώσσας που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του οικιακού ψηφιακού προγράμματος των κέντρων ξένων γλωσσών so easy® δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες από το σπίτι τους να διδαχθούν και να ενισχύσουν τη γραμματική, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και παράλληλα να αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης γραπτών και ακουστικών κειμένων, πάντα με την ζωντανή – on line καθοδήγηση των καταρτισμένων εκπαιδευτικών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών so easy®.

Εκδήλωση ΕΙΠ και ΙΜΑΔ

Στην εσπερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της ΕΕΔΕ, συμμετείχε πλήθος στελεχών από το χώρο της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Πληροφορικής, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και εκπρόσωποι από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΕΙΠ, Αλέξης Δαυίδ και η Μαίρη Γεωργιάδου, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΙΜΑΔ.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.eede.gr.