Παρά τις ακραίες συνθήκες και τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, είναι εντυπωσιακό ότι πάνω από 70% των CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα του CEO Clubs Greece, υποστήριξαν ότι έχουν ήδη σχεδιάσει τις στρατηγικές και τα επιχειρησιακά τους σχέδια και ότι οι εργαζόμενοί τους έχουν ήδη συμμορφωθεί με αυτά.

Εν μέσω, όμως, της περσινής πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα μας, της αμφιβολίας που καλύπτει το μέλλον μας, των μαζικών απολύσεων και των οικονομικών περικοπών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, η άποψη των ηγετών των επιχειρήσεων ότι όλα είναι υπό έλεγχο, δηλαδή η στρατηγική, τα επιχειρησιακά πλάνα και όλοι οι εργαζόμενοι, μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικά αισιόδοξη.

Ο μόνος, όμως, τρόπος να ερμηνευτεί αυτή η οπτική είναι να το θεωρήσουμε ως ένδειξη ότι οι CEOs σήμερα ρίχνουν το βάρος των προσπαθειών τους στο «να μη χάσουν» και στο να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες απαιτήσεις των επιχειρήσεών τους και δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή στη συμμόρφωση και κινητοποίηση των ανθρώπων τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, που διεξήγαγε το CEO Clubs Greece σε συνεργασία με την εταιρεία έρευνας αγοράς Focus Bari, πάνω από το 70% των συμμετεχόντων υποστήριξαν ότι η βασική τους προτεραιότητα στην υλοποίηση της στρατηγικής μεταμόρφωσης είναι να διατηρήσουν τη ζωντάνια και την εμπλοκή όλης της επιχείρησής τους.

Με μεγάλη διαφορά οι δύο επόμενες απαντήσεις αφορούν τον οργανωτικό σχεδιασμό: την ανάπτυξη σαφούς στρατηγικής για την αλλαγή (44,1%) και τον έλεγχο της εξέλιξης των στρατηγικών πλάνων (37,3%). Το «κεφάλαιο» ηγεσία είναι μικρής σημασίας, καθώς μόλις το 27,5% των ερωτηθέντων αναγνώρισε ως ανάγκη για την υλοποίηση των στρατηγικών την άσκηση ισχυρών ηγετικών ικανοτήτων από τους επικεφαλής ή την αύξηση της εμπλοκής της ανώτερης διοίκησης (17,6%).

Σχεδόν άπαντες οι CEOs υποστήριξαν ότι η βασική πρακτική για τη δημιουργία στρατηγικής νίκης για τις επιχειρήσεις τους είναι να δημιουργήσουν ένα συναρπαστικό όραμα για όλους. Το 67,6% των ερωτηθέντων θεωρεί σημαντική τη δημιουργική ηγεσία και ακολουθούν η επαναφορά των πελατειακών σχέσεων και η επιχειρηματική ευστροφία.

Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι τελευταίο στις επιλογές των CEOs είναι το «glocalization» (25,5%), τη στιγμή που από παντού ακούγονται φωνές ότι οι Έλληνες ηγέτες πρέπει να γίνουν πιο εξωστρεφείς και να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και τη σκέψη τους πέρα από τα στενά ελληνικά σύνορα.

Ευθυγράμμιση της επιχείρησης και κινητοποίηση εργαζομένων
Τα πιο σημαντικά βήματα που ακολουθούν οι CEOs μέχρι τώρα για να ευθυγραμμιστούν οι εργαζόμενοί τους με τη στρατηγική μεταμόρφωσης είναι η δημιουργία ενός κοινού οράματος (76,4%), η έμφαση στην ανάπτυξη των σημαντικών ατόμων (48%) και η προσαρμογή της δομής της επιχείρησής τους (41,2%), (Σχ. 1).

Σχετικά με το τι θεωρούν σημαντικό για τη δημιουργία κλίματος που εμπνέει και κινητοποιεί τους εργαζόμενους, στην πλειοψηφία τους οι CEOs ανέφεραν την ανοικτή και ειλικρινή επικοινωνία με όλους, το να αποτελούν πρότυπο για την επιχείρηση καθώς και την ανάπτυξη και επικοινωνία ενός ελκυστικού οράματος.

Μεταξύ άλλων, οι CEOs θεωρούν εξίσου σημαντικό να εκτιμούν τις προσπάθειες των ανθρώπων και να τους ανταμείβουν με βάση τη συμβολή τους καθώς και να αναγνωρίζουν και να ενδιαφέρονται για τις ανησυχίες τους προκειμένου να διατηρήσουν το κίνητρο ζωντανό για τους εργαζόμενους (Σχ. 2).

Οι σύγχρονες αρετές ενός ηγέτη
Σχεδόν το 1/3 των CEOs θεωρεί ότι ο σωστός ηγέτης σήμερα πρέπει να είναι αποφασιστικός, τίμιος, δημιουργικός και κυρίως να εμπνέει. Η έρευνα ζήτησε από τους CEOs να περιγράψουν πώς έχουν αλλάξει, σε σχέση με το παρελθόν, οι αρετές ενός ηγέτη. Κι ενώ η αποφασιστικότητα, η τιμιότητα, η δημιουργικότητα που εμπνέουν οι ηγέτες ήταν και παραμένουν αρετές ενός ικανού ηγέτη, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι το ρίσκο, που ήταν η νούμερο ένα αρετή ενός ηγέτη στο παρελθόν, δεν υπάρχει πλέον στη λίστα. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι η ειλικρίνεια και η αισιοδοξία, δύο πολύ σημαντικά στοιχεία για την προσαρμοστικότητα, ανέβηκαν στη λίστα.

Η ευθυγράμμιση ξεκινάει με το όραμα και τις αρχές
Από τη μεγάλη συμμετοχή των CEOs στην έρευνα, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι το θέμα της δέσμευσης των ατόμων αποτελεί προτεραιότητα για αυτούς. Στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν τη στρατηγική μεταμόρφωσης για το μέλλον, ως κύριο παρανομαστή θεωρούν την ικανότητα ενός ηγέτη να εμπνεύσει το σκοπό και να δώσει σαφείς κατευθύνσεις ως πρότυπο. Κι ενώ οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες απαιτούν ευθυγράμμιση της επιχείρησης με τα στρατηγικά της πλάνα, βασική μέριμνά τους παραμένει η διατήρηση της ενέργειας και η εμπλοκή όλων των εργαζομένων της επιχείρησης.

Οι CEOs τονίζουν πόσο σημαντική είναι η παρακίνηση των ανθρώπων η οποία συνδέεται άμεσα με το μέλλον, όπως και το κοινό όραμα που έχει επικοινωνηθεί σαφώς στην επιχείρηση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι παρόμοια με αυτά της Παγκόσμιας Έρευνας CEO που διεξήγαγε η IBM το 2010 και οι Έλληνες ηγέτες πιστεύουν ότι οι στρατηγικές τους για το μέλλον εξαρτώνται από τη δημιουργική ηγεσία, την αποκατάσταση των πελατειακών σχέσεων και τη δημιουργία επιχειρησιακής ευστροφίας.