Το πρώτο ΚΕΠ με ειδίκευση στα εργασιακά-ασφαλιστικά

Το ΚΕΠ λειτουργεί στην οδό Πειραιώς 40, ενώ ένα δεύτερο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στην οδό Σταδίου. Με τις δομές αυτές θα συνδεθούν και τα πρώτα 6 δημοτικά ΚΕΠ (που επίσης θα ασχολούνται με τα εργασιακά και το Ασφαλιστικό), ενώ οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τη φυσική τους παρουσία, θα μπορούν να αναζητούν απαντήσεις -έπειτα από 2 ή 3 ημέρες- τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (mail).

Το όλο πρόγραμμα έχει ονομαστεί «ΙΡΙΔΑ» και αφορά πληροφορίες σχετικά με την αμοιβή της εργασίας, τα χρονικά όρια, την προστασία της μητρότητας, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, την ενημέρωση και καθοδήγηση των πολιτών που αντιμετωπίζουν εργατικές διαφορές με εργοδότες. Επίσης, θα προσφέρουν ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με τους χρόνους ασφάλισης, τη διαδοχική ασφάλιση, τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

«Η πληροφορία, η ενημέρωση, η στήριξη είναι βασικά κοινωνικά δικαιώματα», ανέφερε η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη κατά τα εγκαίνια του ΚΕΠ, για να τονίσει ότι «στόχος μας είναι να καλύψουμε σταδιακά όλες τις ανάγκες του πολίτη για ενημέρωση και υποστήριξη».

Πηγή: enet.gr

Στο αυτόφωρο οι εργοδότες που δεν θα καταβάλουν εγκαίρως το δώρο του Πάσχα

Στην εγκύκλιο, ο ειδικός γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε. επισημαίνει ότι η καταβολή του δώρου του Πάσχα, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, «απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου εργοδότη. Η αντίδραση της πολιτείας, πρέπει να είναι αυστηρή, άμεση και καθοριστική, ώστε να μην υπάρξουν περιθώρια καταπάτησης της κείμενης νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Πάσχα, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, όπως ορίζεται στις προαναφερόμενες διατάξεις, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων».

Στην εγκύκλιο αναφέρεται αναλυτικά ότι, «σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 1 του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α780) καθορίζεται πάγια το σύστημα υπολογισμού του Δώρου εορτών Πάσχα, στην οποία προβλέπεται ότι:

  • Στο αρ.1, παρ.2 προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Πάσχα 2010 είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-01-2011 μέχρι 30-04-2011.
  • Στο αρ.3 παρ.1 ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως.
  • Στο αρ. 10 παρ.1 ορίζεται ότι η καταβολή του επιδόματος Πάσχα θα γίνει μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη. Τα επιδόματα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
  • Για το επίδομα δώρου Πάσχα τάσσεται από το νόμο επακριβώς καθορισμένη ημέρα καταβολής η 30η Απριλίου, ώστε με μόνη την πάροδο της δήλης αυτής ημέρας ο εργοδότης να καθίσταται υπερήμερος (Ολ. ΑΠ 40/2002).
  • Για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Πάσχα, το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, όπως έχει γίνει αυτό δεκτό πάγια από τη Νομολογία του Αρείου Πάγου, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του ΑΝ. 690/45, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8, παρ.1 του Ν. 2336/95.

Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του Δώρου Πάσχα, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το πόσο δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του ΚΠΔ».

Η Κωτσόβολος βραβεύτηκε για 2η συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης

Καταλυτικός παράγοντας για τη βράβευση της εταιρείας Κωτσόβολος και τη φετινή χρονιά, ήταν η συνέχιση της «Πράσινης Πρωτοβουλίας», μιας συντονισμένης προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αποσύρουν και να ανακυκλώνουν παλαιές και ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές. Είναι μία πρωτοβουλία την οποία η Κωτσόβολος ανέλαβε πρώτη τον Απρίλιο του 2008 και οι καταναλωτές την υποδέχθηκαν θερμά ανακυκλώνοντας πάνω από 280.000 ηλεκτρικές συσκευές μέσα σε τρία χρόνια τα οποία συμπληρώνονται φέτος.

Ενέργειες της Κωτσόβολος που ξεχώρισαν επίσης από το Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης και βραβεύτηκαν είναι, μεταξύ άλλων, η υποστήριξη τοπικών οργανισμών, ιδρυμάτων και σχολείων σε μεγάλες ελληνικές πόλεις, στο πλαίσιο της ανακαίνισης καταστημάτων της εταιρείας. Με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και το περιβάλλον, η εταιρεία Κωτσόβολος, εφαρμόζει πρακτικές οι οποίες δικαιώνουν τις προσδοκίες του καταναλωτικού κοινού από μια μεγάλη και ταυτόχρονα υπεύθυνη εταιρεία.

Για λογαριασμό της εταιρείας Κωτσόβολος το βραβείο παρέλαβε ο Δημήτρης Κουκουμπάνης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Dixons South – East Europe.

Ideales: βραβεύεται ξανά για τις επιδόσεις της στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Ideales, πιστή στο όραμά της που διακηρύσσει το σεβασμό στο Περιβάλλον και τον Άνθρωπο, επενδύει σταθερά στην Εταιρική και Ατομική Υπευθυνότητα, προσφέροντας ταυτόχρονα στους Πελάτες της καινοτόμα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες.

Χρυσός ο ΟΤΕ στα CRI AWARDS 2011

Ο ΟΤΕ βελτίωσε την επίδοσή του κατά σχεδόν 5 μονάδες από το 2009, αποδεικνύοντας ότι έχει συνδέσει διαχρονικά την παρουσία του με την κοινωνική προσφορά, ενώ ενσωματώνει ολοένα και περισσότερο την Εταιρική Υπευθυνότητα στην επιχειρησιακή του στρατηγική, συνδυάζοντας την οικονομική ανάπτυξη με την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Μέσω του CR Index, του πρώτου εθνικού δείκτη εταιρικής ευθύνης, όλες οι εταιρείες αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επιθεώρησαν τις δράσεις τους Εταιρικής Υπευθυνότητας με βάση διεθνή πρότυπα και κριτήρια, αλλά και τις επιδόσεις τους σε τομείς επίδρασης όπως η κοινωνία, το περιβάλλον, η αγορά και οι εργαζόμενοι.

Στην επίσημη εκδήλωση βράβευσης που πραγματοποιήθηκε, διακρίθηκαν συνολικά 17 εταιρείες (5 στην κατηγορία «Gold», 4 στην κατηγορία «Silver» και 8 στην κατηγορία «Bronze»), για τις επιδόσεις τους στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους στην Ελληνική Επιχειρηματική Κοινότητα. To CR Index αναγνωρίζεται διεθνώς ως σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2008 από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό BITC (Business in the Community).

Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας με τίτλο «Σχέση Ευθύνης», ο ΟΤΕ έχει εντείνει, τα τελευταία χρόνια, τις προσπάθειές του για τη συστηματοποίηση, εμβάθυνση και εξέλιξη των πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζει, καθώς και την ευθυγράμμισή τους με διεθνή πρότυπα. Εκτός από τον CR Index, οι απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ αξιολογούνται με βάση διεθνή πρότυπα και δείκτες, όπως το GRI και το FTSE4Good.

Edenred: πιστοποίηση IIP

Βοηθά τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω των υπαλλήλων τους. Δημιουργήθηκε το 1990 με πρωτοβουλία της Βρετανικής Κυβέρνησης, δραστηριοποιείται σε 50 χώρες παγκοσμίως και έχει υιοθετηθεί από περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η υπεροχή του Investors In People (IIP) έγκειται στο ότι δεν ωφελεί μόνο τις εταιρείες, αλλά και τους εργαζόμενους. Η Edenred, συνδυάζοντας την εμπειρία της με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών πρωτοποριών, «υπόσχεται» μία καλύτερη ζωή και την προσφέρει με τα προϊόντα της, όχι μόνο στους πελάτες της αλλά και στους ανθρώπους της.

Μέσα από το Investors In People (IIP), συνεχίζει να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων που απασχολεί, αλλά και στη μεθοδικότερη επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Η πιστοποίηση αυτή είναι ένα ακόμα βήμα προς την ουσιαστική και αποτελεσματική εξέλιξη της εταιρείας, τόσο για το προσωπικό της όσο και για τους συνεργάτες της.

Πιστοποίηση της ICAP Group από τον Διεθνή οργανισμό Investors Ιn People

Το Investors Ιn People (IIP) είναι το πρώτο Πρότυπο που εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό και βοηθά τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω βέλτιστων πρακτικών διοίκησης των Ανθρώπων τους.

Το εν λόγω Πιστοποιητικό απονεμήθηκε στην ICAP Group κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Εθνικό Εκπρόσωπο του διεθνούς οργανισμού, στις 29 Μαρτίου 2011 στη Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Τ. Κατσέλη.

H ICAP πιστοποιήθηκε από το IIP για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων της, σε συνάρτηση με τη Στρατηγική και τις Αξίες που διέπουν τον Όμιλο. Το IIP αναγνωρίζει επίσης ότι η ICAP πληροί τις προϋποθέσεις του Προτύπου για την υπεροχή των ανθρώπων της σε επίπεδο τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, επιβράβευσης και εξέλιξης.

Διεθνώς με το ΙΙΡ, το οποίο δραστηριοποιείται σε 50 χώρες, έχουν πιστοποιηθεί περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί. Στην Ελλάδα ΙΙΡ πιστοποίηση, έχουν κατορθώσει μέχρι τώρα να λάβουν μόνο 7 εταιρείες εκ των οποίων η ΙCAP είναι ο μοναδικός Ελληνικός Όμιλος με την αντίστοιχη πιστοποίηση του κλάδου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Διακρίσεις στο διαγωνισμό Best Workplaces Hellas 2011

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ κατέκτησε την 2η θέση της συνολικής κατάταξης όλων των εταιρειών που συμμετείχαν, καθώς επίσης, αναδείχθηκε στην 1η θέση στην κατηγορία τροφίμων για τις εταιρείες που απασχολούν 50-250 εργαζόμενους, διαγωνιζόμενη ανάμεσα στις 42 καλύτερες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο φετινό διαγωνισμό.

Το διαγωνισμό διοργάνωσε για 9η συνεχή χρονιά, το Great Place to Work Institute Hellas με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ΑLBA Graduate Business School.

Data Communication: Διακρίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Διαγωνισμό Best Workplaces

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά που η Data Communication διακρίνεται στο διαγωνισμό, γεγονός που επιβραβεύει τόσο την επένδυση που πραγματοποιεί η εταιρεία καθημερινά στο ανθρώπινο δυναμικό της, όσο και την υπευθυνότητα που επιδεικνύει 24 χρόνια τώρα στους ανθρώπους της.

Η Data Communication σε όλη τη διάρκεια της πορείας της, τοποθετεί το ανθρώπινο δυναμικό της ανάμεσα στις στρατηγικές της προτεραιότητες επενδύοντας μακροχρόνια σε αυτό και στοχεύοντας στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξή του. Στον πυρήνα της εταιρικής της κουλτούρας κυριαρχούν η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η επιβράβευση της επιτυχίας σε όλες τις βαθμίδες, ενώ στόχος είναι η θεμελίωση ουσιαστικών και παραγωγικών σχέσεων με τους εργαζομένους.

Επιπλέον, στην Data Communication, ενθαρρύνεται η συμβολή των εργαζομένων στην ανάπτυξη του οργανισμού με αξιοποίηση προτάσεών τους για θέματα βελτίωσης διαδικασιών, προϊόντων αλλά και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Xerox: στην κορυφή της λίστας των Best Workplaces Hellas 2011

Είναι η τέταρτη συνεχόμενη φορά που η Xerox Hellas βραβεύεται από το Great Place to Work Institute Hellas. Η φετινή διάκριση είναι η σπουδαιότερη, όσον αφορά στις πολιτικές και πρακτικές διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, αν και η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της πολυάριθμες βραβεύσεις, τόσο στο συγκεκριμένο θεσμό όσο και από άλλους φορείς.