Corporate Gifts: «Ευχαριστώ» στην πράξη

Τα δώρα και η ανταλλαγή τους αποτελούν θεσμούς βαθιά ριζωμένους μέσα στην ιστορία, πριν ακόμα την κυκλοφορία των χρημάτων και τη δημιουργία των αγορών. Για χιλιάδες χρόνια, το δώρο έπαιζε το βασικότερο ρόλο στην οικονομική λειτουργία κάθε κοινωνίας. Αποτελούσε το κυρίαρχο μέσο που εξυπηρετούσε την ανταλλαγή.

Έτσι, ο δωρητής ανέμενε από το δέκτη μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάποιου είδους ανταπόδοση. Ιστορικά, λοιπόν, το δώρο σχετίζεται με την απαρχή της ύπαρξης του κοινοτικού βίου στους πολιτισμούς και επικρατούσε σε κοινωνίες όπου η ανταπόδοση χαρακτήριζε τις σχέσεις μεταξύ των ομάδων. Με το πέρασμα των αιώνων, την ανάπτυξη των κοινωνιών και την άνθηση των εμπορευματικών σχέσεων, το δώρο από ομαδικό – κοινωνικό έγινε ατομικό και η δόμηση και αναπαραγωγή κοινωνικών σχέσεων οδήγησε στην κατασκευή ιδιοτελών καταστάσεων.

Ο Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Maurice Godelier, στο βιβλίο του «Το Αίνιγμα του Δώρου» χαρακτηρίζει το δώρο ως ένα μέσο επιβολής εξουσίας, ένα μέσο κυριαρχίας από τον πλούσιο στο φτωχότερο, από τον ισχυρό στον αδύνατο, από τον διευθυντή στον υφιστάμενο, από το κράτος στον πολίτη. Αντιθέτως, το προσωπικό δώρο μεταξύ συγγενών και φίλων δεν είναι ιδιοτελής πράξη και δεν αποτελεί μέσο κυριαρχίας καθώς δεν προϋποθέτει ανταπόδοση, όπως ισχύει στις εμπορευματικές σχέσεις και κατά τη διαδικασία αναζήτησης κέρδους.

Εντούτοις, ακόμα και το δώρο που προσφέρεται σε προσωπικό επίπεδο, ίσως υποσυνείδητα δημιουργεί μία ισχυρή προσδοκία ανταπόδοσης καθώς «υποχρεώνει». Άλλωστε, ακόμα και όταν κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας, αυτό ενδόμυχα συνδέεται με την πρόθεση που έχουμε να «συμφιλιωθούμε» με εμάς, να μας φροντίσουμε και εν τέλει να βελτιώσουμε την εικόνα που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό.

Σήμερα, οι άτυποι κοινωνικοί κανόνες επιβάλουν την αποδοχή ενός δώρου ενώ η άρνησή του, ισοδυναμεί με την απόρριψη μίας μορφής πρότασης για σύναψη δεσμών φιλίας ή συμμαχίας και θεωρείται προσβολή. Με λίγα λόγια, ο απώτερος στόχος της προσφοράς δώρων σε ανθρώπους (αλλά και σε θεούς) είναι η εξαγορά ειρηνικών σχέσεων.

Από την εποχή που οι άνθρωποι προσέφεραν δώρα στους θεούς προκειμένου να «εξαγοράσουν» την εύνοιά τους ή από την εποχή που τα δώρα χρησιμοποιούνταν ως μέσα ανταλλαγής για την οικονομική λειτουργία μίας κοινότητας, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, ο απώτερος στόχος της προσφοράς δώρων παραμένει ο ίδιος: η συμφιλίωση, η επιβράβευση, η ένδειξη αγάπης και εκτίμησης, η δημιουργία «υποχρέωσης» και κατ’ επέκταση δέσμευσης.

Δώρα από επιχειρήσεις
Η ιδέα για τα εταιρικά δώρα άρχισε να εδραιώνεται από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, εποχή όπου ξεκίνησε η ραγδαία ανάπτυξη του μάρκετινγκ. Τότε άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους διάφορα μικρά χρήσιμα αντικείμενα τα οποία είχαν σε εμφανές σημείο το λογότυπο της εταιρείας. Η χρησιμότητα των δώρων αυτών αφορούσε κυρίως σε λειτουργίες του γραφείου ενώ εκείνη την εποχή άρχισαν να δημιουργούνται και οι εταιρείες επιχειρηματικών δώρων με καταλόγους που περιελάμβαναν ιδέες και προτάσεις για εταιρικά δώρα.

Σήμερα, οι έντυποι αυτοί κατάλογοι έχουν αντικατασταθεί από ψηφιακούς και τα δώρα δεν περιορίζονται πλέον σε λειτουργίες του γραφείου. Στον κόσμο των επιχειρήσεων, τα εταιρικά δώρα αποτελούν μία σημαντική και αποτελεσματική στρατηγική που δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης, καλών σχέσεων και καλής εικόνας. Ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης, για πολλές επιχειρήσεις τα εταιρικά δώρα είναι παράδοση και αποτελούν πάγια τακτική και ένα σπουδαίο τρόπο για να χτιστούν καλύτερες σχέσεις με πελάτες και συνεργάτες.

Κατά το παρελθόν, στο επίκεντρο των επιχειρηματικών δώρων βρίσκονταν οι πελάτες και ο στόχος αυτής της πρακτικής ήταν η προώθηση των πωλήσεων. Όσο οι εταιρείες συνειδητοποιούσαν ολοένα και περισσότερο τη σημασία της ανάπτυξης και της διατήρησης μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες τους, τα εταιρικά δώρα «κέρδιζαν έδαφος» ενισχύοντας τις πωλήσεις και βοηθώντας τα άτομα που εργάζονταν σε αυτό τον τομέα να οικοδομήσουν σχέσεις με σημαντικούς πελάτες.

Ακόμα και σήμερα, τα επιχειρηματικά δώρα κατά κανόνα απευθύνονται σε πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές και λειτουργούν ως διαφημιστικό-προωθητικό εργαλείο και εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί ο κύκλος των ατόμων στα οποία μπορούν να απευθυνθούν τα εταιρικά δώρα.

Έτσι, δεδομένου ότι έχουν ανταποδοτική αξία, εκτός από τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους, μία εταιρεία μπορεί να προσφέρει δώρα και στους εργαζόμενους, με στόχο την ενδυνάμωση της δέσμευσης που αισθάνονται τα άτομα προς την εταιρεία, την επιβράβευση για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός project κτλ.


Δώρα στους ανθρώπους σας
Τα εταιρικά δώρα δεν απευθύνονται μόνο σε πελάτες. Το να δώσει μία εταιρεία δώρα στους εργαζομένους της αποτελεί ένα εξαιρετικό benefit καθώς με αυτό τον τρόπο η διοίκηση δείχνει ότι αναγνωρίζει την αξία τους και τη συμβολή τους ενώ παράλληλα αυξάνει τη δέσμευσή τους, ανεβάζει το ηθικό τους και αυξάνει την παραγωγικότητά τους.

Οι εργαζόμενοι που γίνονται αποδέκτες τέτοιων δώρων αισθάνονται ότι αποτελούν μέλη μίας ομάδας, ότι η εταιρεία νοιάζεται για αυτούς και ότι αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής τους στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός οι άνθρωποι να αισθάνονται περισσότερο ευχαριστημένοι, να εργάζονται με πιο θετική διάθεση και αφετέρου να αυξάνεται η παραγωγικότητά τους.

Τα εταιρικά δώρα που προορίζονται για τους εργαζόμενους μπορεί να είναι δώρα κινήτρων ή/και δώρα αναγνώρισης. Οι άνθρωποι που εργάζονται σε μία εταιρεία και δέχονται από τη διοίκηση κάποιο δώρο, αισθάνονται ότι αναγνωρίζεται η συμβολή τους και η καλή τους δουλειά. Τα εταιρικά δώρα είναι μέσα κινητοποίησης και ενθάρρυνσης των εργαζομένων για να συνεχίσουν να παράγουν ένα καλό αποτέλεσμα. Προσφέρεται δηλαδή αυξημένο κίνητρο για εργασία.

Άλλωστε, καθώς οι άνθρωποι αποτελούν πραγματικά το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο μίας εταιρείας, αξίζει να διατηρούνται και να αναγνωρίζονται διαρκώς. Ειδικά ο εργαζόμενος που θα λάβει ένα δώρο από την εταιρεία του, μπορεί να εκτιμήσει ακόμα παραπάνω μία τέτοια κίνηση, όταν αυτό συνοδεύεται και από μία χειρόγραφη κάρτα στην οποία ο εκπρόσωπος της διοίκησης εκφράζει την εκτίμησή του με έναν ειλικρινή τρόπο και χρησιμοποιώντας μη προβλέψιμες εκφράσεις.

Τι δώρο;
Ένα εταιρικό δώρο μπορεί να είναι οτιδήποτε: από μία κορνίζα για το γραφείο μέχρι ένα ταξίδι για δύο άτομα σε κάποιο εξωτικό νησί με όλα τα έξοδα πληρωμένα! Ανάλογα με τον για ποιον προορίζεται το δώρο, αυτό φυσικά διαφέρει.

Έτσι, όταν μία εταιρεία επιθυμεί με το δώρο να κάνει αισθητή την παρουσία της στην αγορά, επιλέγει συνήθως κάποιο αντικείμενο καθημερινής χρήσης, όπως αναπτήρα, τασάκι, usb κτλ στα οποία φιγουράρει το λογότυπό της. Το δώρο σε αυτήν την περίπτωση λειτουργεί και σαν διαφημιστικό εργαλείο. Είναι γεγονός ότι η λεκτική επικοινωνία μπορεί να ξεχαστεί ενώ ένα δώρο με το λογότυπο της εταιρείας υπενθυμίζει και ενισχύει την παρουσία της στην αγορά.

 Προτιμήσεις σε δώρα

 Πώς αξιολογούν τα δώρα που δέχονται άνδρες και γυναίκες από τους εργοδότες τους
(1 = μικρή προτίμηση 5 = μεγάλη προτίμηση)
 Γυναίκες

 Άνδρες

 Χρήματα  4,3  Χρήματα  3,9
 Ταξίδια  4,1  Computer software / αξεσουάρ υπολογιστών  3,7
 Λουλούδια / φυτά  3,8  Ταξίδια  3,6
 Συσκευές ήχου και εικόνας  3,6  Εργαλεία  3,6
 Φαγητά / γλυκά  3,5  Συσκευές ήχου και εικόνας  3,5
 Βιβλία  3,2  Συνδρομή σε περιοδικό  3,4
 Είδη σπιτιού/έπιπλα/αξεσουάρ  3,2  Όργανα γυμναστικής  3,4
 Οικιακές συσκευές  3,0  Παιχνίδια  3,3
 Συνδρομή σε περιοδικό  2,8  Βιβλία  3,3
 Άρωμα  2,7  Φαγητό/γλυκό  3,1
 Κοσμήματα  2,6  Οικιακές συσκευές  3,1
 Παιχνίδια  2,6  Είδη σπιτιού/έπιπλα/αξεσουάρ  3,0
 Φωτογραφίες  2,4  Κοσμήματα  3,0
 Όργανο γυμναστικής  2,4  Λουλούδια/φυτά  3,0
 Ρούχα  2,2  Ρούχα  2,9
 Εργαλεία  2  Φωτογραφίες  2,9
     Άρωμα  2,9

 Πηγή: Present Perfect Gift Consultants

Όταν, ωστόσο μία επιχείρηση επιλέξει να κάνει ένα πιο προσωπικό δώρο σε συνεργάτες, πελάτες ή -και κυρίως- σε εργαζόμενους τα κριτήρια επιλογής του είναι διαφορετικά. Το να προσφέρει η εταιρεία στον εργαζόμενό της για να τον ευχαριστήσει για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός project, ένα μπρελόκ, δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Το ιδανικό φαίνεται ότι είναι, τα άτομα που επιφορτίζονται με την επιλογή του δώρου, να αφιερώνουν χρόνο ώστε να επιλέγουν το πιο κατάλληλο για τον κάθε εργαζόμενο, σύμφωνα με τον χαρακτήρα, τις ανάγκες του, την οικογενειακή του κατάσταση κτλ.

Σημασία φαίνεται ότι έχει και το σωστό «timing» καθώς όταν το κατάλληλο δώρο δίνεται την κατάλληλη στιγμή αποτελεί τον καλύτερο τρόπο μετάδοσης του μηνύματος ότι μία σχέση έχει σημασία για αυτόν που προσφέρει το δώρο.

Η λειτουργικότητα και η χρησιμότητα του δώρου αποτελούν τα βασικότερα κριτήρια για την επιλογή του, ειδικά σε εποχές όπως τη σημερινή που τα περιθώρια για πολυτέλειες έχουν στενέψει…

Τα Value for money δώρα και όσα προσφέρουν κάποιο όφελος στον παραλήπτη τους είναι αυτά που εκτιμώνται περισσότερο. Για αυτό άλλωστε και τα μετρητά, βρίσκονται στην πρώτη θέση της προτίμησης των εργαζομένων, όπως προκύπτει από έρευνα της εταιρείας Present Perfect Gift Consultants.

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση «τι δώρο προτιμάτε να λάβετε από τους εργοδότες σας», ως πρώτα ανέφεραν τα χρήματα και οι απαντήσεις που ακολουθούν είναι τα ταξίδια, τα λουλούδια και οι συσκευές ήχου και εικόνας (για τις γυναίκες) και αξεσουάρ υπολογιστών/ λογισμικά προγράμματα, τα ταξίδια και τα εργαλεία (για τους άνδρες) (γράφημα).

Επιπλέον, οι δωροεπιταγές είναι μία καλή επιλογή για τις επιχειρήσεις που εκτιμώνται ιδιαιτέρως από τους εργαζόμενους καθώς μπορούν να αγοράσουν κάτι που έχουν πραγματικά ανάγκη ή που θα τους φανεί χρήσιμο.


Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται;
Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που προκύπτουν από τα δώρα που απευθύνονται στο πολυτιμότερο κεφάλαιο μίας εταιρείας το οποίο δεν είναι άλλο από τους ανθρώπους της, φαίνεται ότι είναι ουσιαστικής σημασίας τα δώρα να μην περιορίζονται στους πελάτες και προμηθευτές αλλά να δίνονται και στους εργαζόμενους.

Σε ποιες περιπτώσεις μία διοίκηση μπορεί να κάνει ένα δώρο σε έναν εργαζόμενο; Υπάρχουν πολλοί λόγοι που τα εταιρικά δώρα μπορούν να προσφέρονται στους εργαζόμενους μίας εταιρείας:

• Γιορτές-γενέθλια-επέτειοι κτλ
Τα δώρα πριν την έναρξη των διακοπών ή σε ειδικές περιστάσεις ή/και σημαντικές ημερομηνίες για τους εργαζόμενους όπως γάμος, γενέθλια, επετείους είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να δείξει η διοίκηση την εκτίμησή της. Αυτά τα δώρα είναι καλύτερα να μην έχουν σχέση με τη δουλειά αλλά να αφορούν στην προσωπική ζωή των εργαζομένων ή να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν εκτός δουλειάς.

• Αφοσιωμένοι εργαζόμενοι
Ένα δώρο προς έναν εργαζόμενο που προσφέρει χρόνια τις υπηρεσίες του στην εταιρεία αποτελεί έναν ιδανικό τρόπο για να τον ευχαριστήσει για τη δέσμευση και την αφοσίωση που έχει επιδείξει. Στην περίπτωση αυτή, το δώρο θα πρέπει να είναι κάτι ιδιαίτερο, ένα προσωπικό δώρο και όχι κάτι που σχετίζεται με την εργασία καθώς το άτομο που έχει αποδείξει τι μπορεί να προσφέρει στην εταιρεία δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο.

• Για επιβράβευση
Η προφορική αναγνώριση της προσπάθειας που οδήγησε στην επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου συχνά μετά από λίγο καιρό ξεχνιέται. Ένα δώρο, όμως, θα θυμίζει για καιρό στον παραλήπτη του το λόγο για τον οποίο του δόθηκε δίνοντάς του κουράγιο να συνεχίσει να προσπαθεί.

• Για νέες προσλήψεις
Το να δίνονται δώρα σε εργαζόμενους που μόλις ξεκίνησαν την εργασία τους σε μία εταιρεία δεν αποτελεί μία συνηθισμένη προσέγγιση και μάλλον προκαλεί εντύπωση μία τέτοια πρακτική. Οι νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι δεν έχουν ακόμα προλάβει να αποδείξουν τις ικανότητές τους στην εργασία τους όπως και τη δέσμευση και την αφοσίωσή τους στην εταιρεία. Ωστόσο, είναι πάντα καλό να ξεκινά μια συνεργασία επαγγελματική έχοντας από την αρχή δηλωθεί η θετική προδιάθεση και ότι θεωρείται ότι το κάθε μέλος της ομάδας έχει σημασία.

• Για αποχωρήσεις
Προσφέροντας ένα δώρο σε έναν εργαζόμενο που αποχωρεί, η εταιρεία τον ευχαριστεί έμπρακτα για ότι έχει προσφέρει στην πορεία της εταιρείας.

• Για ενθάρρυνση
Όταν η διοίκηση μίας εταιρείας αποφασίζει να προσφέρει δώρο σε εργαζόμενους χωρίς κάποια συγκεκριμένη αφορμή, αυτό αποτελεί μία κίνηση που παρακινεί και διατηρεί το ηθικό του προσωπικού σε υψηλά επίπεδα.

• Για προαγωγές
Η περίπτωση που προάγεται ένας εργαζόμενος αποτελεί τον ιδανικό χρόνο για να δοθεί ένα εταιρικό δώρο. Αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα χρησιμοποιηθεί από τη νέα του θέση ή για διακοσμητικό στο νέο του γραφείο όπως μία κλασική ή ψηφιακή κορνίζα.


Προσοχή στις διεθνείς συναναστροφές
Το κατάλληλο εταιρικό δώρο μπορεί να συμβάλει στο χτίσιμο νέων συνεργασιών ή στην ενίσχυση των υπαρχουσών επιχειρηματικών σχέσεων. Το ακατάλληλο όμως, που μπορεί να οφείλεται στη λανθασμένη επιλογή δώρου ή ακόμα και στο μη ενδεδειγμένο/κατάλληλο τρόπο παρουσίασής του μπορεί να λειτουργήσει εντελώς αντίθετα από τον επιδιωκόμενο στόχο.

Όταν τα δώρα προορίζονται για πελάτες-συνεργάτες κτλ που βρίσκονται εντός των συνόρων τα πράγματα είναι πιο απλά. Το θέμα αρχίζει να περιπλέκεται όταν το εταιρικό δώρο αποκτά «διεθνή χαρακτήρα». Τα διεθνή εταιρικά δώρα πρέπει να γίνονται με ακόμα πιο προσεκτικές κινήσεις.

1. Είναι θεμιτό να δοθεί ένα δώρο; Σε κάποιες χώρες τα εταιρικά δώρα μπορεί να εκλαμβάνονται ως δωροδοκία, κάτι που είναι εντελώς μακριά από τις προθέσεις σας, ενώ σε άλλες είναι σχεδόν υποχρεωτικό και θεωρείται αγένεια να μην δίνεται δώρο σε κάποιες καταστάσεις. Έτσι, όταν ο παραλήπτης του δώρου βρίσκεται σε κάποια άλλη χώρα, καλό είναι να γίνεται προηγουμένως μία έρευνα σχετικά με τις συνήθειες και τις πρακτικές που ισχύουν στη χώρα αυτή. Αντίστοιχα, υπάρχουν εταιρείες που εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες απαγορεύουν στα στελέχη τους να δέχονται δώρα γενικά ή δώρα από κάποια αξία και πάνω.

2. Αγοράστε δώρα από τη χώρα σας. Μπορεί αυτό να ακούγεται προφανές αλλά αν για παράδειγμα κάποιος που ταξίδεψε στη Ν. Ζηλανδία θέλει να αγοράσει δώρα από εκεί, καλό είναι να ελέγξει αν πράγματι η καταγωγή του προϊόντος είναι αυτή που νομίζει. Είναι πολλές φορές εκπληκτική η ομοιότητα της αντιγραφής της τοπικής τέχνης και βιοτεχνίας που στην πραγματικότητα είναι κατασκευασμένα σε χώρες όπως η Κίνα.

3. Σε πολλές χώρες η ιεραρχία είναι ιδιαίτερα σημαντική και αναμένεται ότι η αξία των δώρων θα αντικατοπτρίζει αυτή την ιεραρχία. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το δώρο δίνεται από την «εταιρεία» του ατόμου που προσφέρει το δώρο προς την «εταιρεία» του αποδέκτη και όχι σε ένα άτομο.

4. Ένα δώρο που δίνεται ασφαλώς καλοπροαίρετα μπορεί να προκαλέσει εύκολα αμηχανία ή και να προσβάλει τον παραλήπτη του. Για παράδειγμα στην Κίνα, ένα σετ τεσσάρων αντικειμένων, τα ρολόγια, τα πράσινα καπέλα και τα αιχμηρά αντικείμενα όπως π.χ. αυτά που ανοίγουν τα γράμματα, είναι ακατάλληλα. Το αλκοόλ δεν είναι καλή επιλογή για την Ινδία αλλά καλή για την Ιαπωνία (εφόσον το δώρο δεν είναι τυλιγμένο σε χαρτί λευκού χρώματος). Δεν είναι μόνο η επιλογή ενός δώρου που μπορεί να προσβάλει σε ορισμένες χώρες αλλά και άλλοι παράγοντες όπως ο τρόπος που προσφέρονται, το χρώμα της συσκευασίας-περιτυλίγματος, το πότε και το πώς ανοίγονται τα δώρα, το χρώμα που έχει χρησιμοποιηθεί για να γραφτεί η κάρτα κτλ.

Σε κάθε περίπτωση, τα δώρα που επιλέγονται πρέπει να ταιριάζουν με τα χόμπι, τα ενδιαφέροντα, την απασχόληση του εργαζόμενου ή του πελάτη / συνεργάτη για τον οποίο προορίζονται και κυρίως να δείχνουν ενδιαφέρον και σεβασμό στις προτιμήσεις και την προσωπικότητα του αποδέκτη.

Οι απόψεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΕΔΕ για τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα

«Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΕΔΕ, διαπιστώνοντας πως οι επιπτώσεις στις εργασιακές συνθήκες, εν μέσω παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, είναι δραματικές, και πιστό στο Όραμα και την αποστολή του, απευθύνει μηνύματα και προτάσεις, στους νομοθέτες, τους πολιτειακούς εκπροσώπους, τους κοινωνικούς φορείς και τα συλλογικά όργανα, ώστε να τα λάβουν υπόψη τους, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα εργασιακό και ασφαλιστικό περιβάλλον που να ατενίζει το μέλλον αλλά ταυτόχρονα να είναι εφαρμόσιμο και να εμπνέει εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη στις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές γενιές των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, που συμβάλουν στην ανάπτυξη και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στη χώρα μας.

Τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων διεξάγουν πραγματικό αγώνα, προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν το σημερινό εργασιακό πλαίσιο και να αντιμετωπίσουν τις αγκυλώσεις του Νόμου, τη γραφειοκρατία και σωρεία άλλων προβλημάτων, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις και τις επιπτώσεις από την οικονομική κρίση αλλά και τα τεράστια προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις σήμερα για να ισορροπήσουν και να επιβιώσουν. Διαπιστώνουν δε ότι η καθημερινή πρακτική ξεπερνά τους νόμους, ενώ υπάρχει άμεση ανάγκη για ένα πλήρες και σύγχρονο πλαίσιο κανόνων και κινήτρων στο εργασιακό και ασφαλιστικό πεδίο. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για καθυστερήσεις, τώρα είναι ο καιρός για αποφάσεις και δραστικές αλλαγές.

Όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό με σκοπό να υιοθετήσουμε ένα σύστημα κινήτρων που θα ενθαρρύνει την μακροπρόθεσμη προοπτική για καλύτερες μέρες και να περιορίσει τα κίνητρα που προώθησαν συμπεριφορές και νοοτροπίες που μας έφεραν στην σημερινή κατάσταση και τα οποία, δυστυχώς, είναι ακόμη εδώ.

Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις όπου οι διατάξεις των νόμων είναι στην πράξη ανεφάρμοστες, δημιουργώντας τεράστιο διαχειριστικό κόστος, παρεμποδίζοντας την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και απορροφώντας ενέργεια και πολύτιμους πόρους (χρόνο, χρήμα, ανθρώπους) σε μη παραγωγικές διαδικασίες.

Ταυτόχρονα, αποσπούν από τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις και να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητά τους δημιουργώντας αξία μέσα από ρόλους, ενέργειες και δράσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη των ανθρώπων, συμβάλουν στην παρακίνηση και αφοσίωσή τους και έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.

Έκκληση στους πολιτειακούς εκπροσώπους
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου απευθύνει έκκληση στους πολιτειακούς εκπροσώπους να ακούσουν και να λάβουν υπόψη τους, τη φωνή της κοινότητας των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού, δεδομένου ότι η συνεργασία αυτή είναι σημαντική για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Θεωρεί τη συνεργασία και τη συμμετοχή στελεχών από την ελεύθερη αγορά εργασίας στη διαμόρφωση νέων νόμων απαραίτητη, με σκοπό να μεταφέρουν τις εμπειρίες και να μοιραστούν τις γνώσεις τους στοχεύοντας σε νόμους που να είναι εφαρμόσιμοι σε υψηλό βαθμό.

• Το ΕΙΜΑΔ ζητά από τους κρατικούς φορείς να προσεγγίσουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα με ανοικτό μυαλό και γνώμονα τη δημιουργία αξίας, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
• Ζητά τη δημιουργία (ακόμη και από μηδενική βάση) ενός ενιαίου και εφαρμόσιμου εργασιακού και ασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου σε συνεργασία με την κοινότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού.
• Ζητά την ύπαρξη κοινής πολιτικής, καθώς και κωδικοποίηση του εργασιακού πλαισίου για ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων.
• Παράλληλα ζητά ενιαία, έγκαιρη και σαφή καθοδήγηση όλων των φορέων προκειμένου να υπάρχει κοινή προσέγγιση και μεταχείριση για το ίδιο θέμα κατά την εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων του Νόμου.

Η αισιοδοξία, η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη και η επικοινωνία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε περιόδους ύφεσης, οικονομικών αναταράξεων, περισυλλογής και σκληρών αποφάσεων που αφορούν τους ανθρώπους. Οι εργαζόμενοι παρά το γεγονός ότι υπόκεινται σε περικοπές και σε γενικότερα δυσμενείς επιπτώσεις, λόγω των νέων σκληρών μέτρων, εν τούτοις καλούνται ταυτόχρονα να διατηρήσουν και να επαυξήσουν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητά τους.

Όλοι καλούνται να κάνουν περισσότερα με λιγότερα μέσα. Γι’ αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να αξιοποιήσουμε ως χώρα τα ανεκμετάλλευτα μέχρι τώρα πλεονεκτήματά μας σε τομείς και κλάδους της οικονομίας μας όπως η ενέργεια, ο τουρισμός η ναυτιλία και οι σύγχρονες τεχνολογίες αλλά και τα «άυλα» πλεονεκτήματά μας που είναι οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι δεξιότητες αλλά και το φιλότιμο και η αισιοδοξία των Ελλήνων.

Πρέπει να παραχθεί πλούτος, δηλαδή ανάπτυξη για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες, με σκοπό να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και όλα αυτά πρέπει να γίνουν ΤΩΡΑ σε συνδυασμό με ένα βιώσιμο και σύγχρονο εργασιακό και ασφαλιστικό περιβάλλον».

1ο Corporate Affairs Conference: Από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ

Ο Βασίλης Λώλας, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ, επισήμανε πως σε μια εποχή όπου η επιχειρηματικότητα πλήττεται και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται κατά πολύ από την ισορροπία και την ανάπτυξη των σχέσεων και των επικοινωνιακών δομών με τους εταίρους τους, ο τομέας των Εταιρικών Υποθέσεων (Corporate Affairs), αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Για τον ξεχωριστό ρόλο του τμήματος επενδυτικών σχέσεων, τις βασικές του αρμοδιότητες στο πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί προκειμένου να επικοινωνεί άμεσα και αποτελεσματικά με την επενδυτική κοινότητα, μίλησε ο Παναγιώτης Βεργής, διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων της Coca-Cola Hellenic, συνεπικουρούμενος από τη συζήτηση που ακολούθησε με τη συμμετοχή της Lilian Phillips, διευθύντριας Επενδυτικών Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας της Frigoglass, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Αθανάσιο Παπανδρόπουλο.

Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου ασχολήθηκε με το θέμα της Πολιτικής Διαμεσολάβησης (lobbying), αφού η ρευστή ελληνική πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα περίπλοκο περιβάλλον σήμερα για την επιχειρηματικότητα. Σχετικά με το ρόλο των Corporate Affairs σε αυτό το πλαίσιο, συζήτησαν δύο κορυφαίοι διεθνείς εισηγητές του Corporate Lobbying, ο Daniel Gueguen, CEO CLAN Public Affairs και Πρόεδρος του European Training Institute, και ο Tom Spencer, Executive Director του European Centre for Public Affairs, με συντονίστρια την Μίνα Βαλαβάνη, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Υπεύθυνη Σχέσεων με τα MME της Ελαΐς – Unilever Hellas.

Με τις νέες προκλήσεις που παρουσιάζει η οικονομική κρίση για τους υπεύθυνους εσωτερικής επικοινωνίας των εταιρειών ασχολήθηκε η Τρίτη ενότητα του συνεδρίου. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται εσωτερικά οι αλλαγές που συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν, μπορεί να είναι καθοριστικός για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης. Η εσωτερική επικοινωνία αποκτά κατά συνέπεια περισσότερο στρατηγικό ρόλο.

Be Positive- Be Confident workshop

Πρόκειται για ένα διαδραστικό, βιωματικό workshop που έχει ως στόχο την τόνωση της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων, μέσα από θετικές παραστάσεις, συναισθήματα και εμπειρίες. Χρησιμοποιώντας ασκήσεις και παιχνίδια επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της θετικότητας η οποία υποστηρίζει την αντίληψη ότι μπορούμε να καταφέρουμε ό,τι θελήσουμε αρκεί να το πιστέψουμε και να εργαστούμε προς αυτό τον σκοπό.

Στο παραπάνω workshop εκτός των άλλων, έχουν συμμετάσχει γυναίκες-υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες δήλωσαν ότι βίωσαν υπέροχα συναισθήματα χαράς, ευγνωμοσύνης αλλά και συγκίνησης στη διάρκεια των ασκήσεων.

Εισηγήτρια είναι η Τζιλ Δούκα MBA, CPC μέλος της International Coaching Federation, του Hellenic Coaching Association και πρέσβειρα της International Coach Academy με πολυετή εμπειρία στο χώρο της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Το Be Positive Be Confident Workshop θα γίνει στις 23 Ιουλίου 2011, έχει περιορισμένες θέσεις και μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,45.

Περισσότερες πληροφορίες: www.uniquenessdevelopmentgroup.com/workshops/now.

KPMG: έρευνα για την επιβίωση του ευρωπαϊκού νομίσματος

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η έρευνα που διεξήχθη από την KPMG σε περισσότερα από 1 500 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων (Διευθύνοντες Συμβούλους και Οικονομικούς Διευθυντές) σε 22 χώρες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι, παρά τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα που έχει η Ευρώπη, το Ευρώ θα εξακολουθήσει να υπάρχει με την υφιστάμενη μορφή του και μετά από 5 χρόνια.

Η έρευνα «KPMG Business Leaders Survey», που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια παρέχει μια πολύ σημαντική εικόνα αναφορικά με τις προτεραιότητες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις σε 15 τομείς. Από την έρευνα προκύπτει πως η πλειονότητα των ερωτηθέντων από όλες τις χώρες και σε όλους τους κλάδους ανησυχεί για την πρόσφατη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των εμπορευμάτων και το 60% πιστεύει ότι η αύξηση αυτή θα συνεχίσει να περιορίζει την οικονομική ανάκαμψη.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι ηγέτες των επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά αν και συγκλίνουν στα περισσότερα θέματα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δείχνουν να «ανησυχούν» λίγο περισσότερο για τη διαχείριση της ρευστότητας και του κεφαλαίου κίνησης, καθώς το τοποθετούν σε ποσοστό 22% ως πρώτο στη λίστα των προτεραιοτήτων τους τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό των υπόλοιπων χωρών είναι 14%.

Σημαντική διαφορά υπάρχει επίσης και στο θέμα «καλύτερη αξιοποίηση των εταιρικών δεδομένων για πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό και πιο αξιόπιστες προβλέψεις» όπου οι Έλληνες θεωρούν σε ποσοστό 8% ότι είναι ένα πεδίο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των άλλων χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν ξεπερνάει το 3%.

Ο γερμανικός ΟΑΕΔ ψαλιδίζει 10.000 θέσεις εργασίας επειδή… μειώνεται η ανεργία

«Οι περικοπές αντιστοιχούν στο 10% περίπου του προσωπικού του Οργανισμού» δήλωσε ο F. Juergen προσθέτοντας πως θα αφορούν κυρίως διοικητικό προσωπικό παρά συμβούλους για την ανεργία και πως θα πρέπει να εγκριθούν από την κυβέρνηση.

Ακόμη διευκρίνισε πως οι περισσότερες περικοπές θα καλύπτουν προσωρινά συμβόλαια εργασίας και μη αντικατάσταση συνταξιοδοτούμενου προσωπικού.

Σημειώνεται πως η ανεργία στη Γερμανία έπεσε τον Μάιο στο 6,9% που αποτελεί χαμηλό 20 ετών και είναι κάτω από το πολιτικά ευαίσθητο όριο των 3 εκατομμυρίων ανέργων.

Πηγή: www.enet.gr

Δωρεάν πρόγραμμα Coaching για επανένταξη στην αγορά εργασίας

To πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε πέντε εβδομάδες – πέντε ομαδικές συνεδρίες (15-20 ατόμων) διάρκειας μιάμισης ώρας – και δύο ατομικές συνεδρίες ανά συμμετέχοντα και κάλυψε τα πέντε βήματα που απαιτούνται για τον επαναπροσδιορισμό των επαγγελματικών στόχων και τη δημιουργία εποικοδομητικής επαφής με ενδιαφερόμενους εργοδότες:
Βήμα 1: Ανάλυση παρούσας κατάστασης.
Βήμα 2: Ανάλυση εαυτού: τί μπορώ να κάνω
Βήμα 3: Προσωπικό όραμα/Μελλοντικά όνειρα
Βήμα 4: Στόχοι και επί μέρους στόχοι
Βήμα 5: Προσωπικό πλάνο ενεργειών.

Το πρόγραμμα στέφθηκε με επιτυχία καθώς οι συμμετέχοντες, πέτυχαν μέσα σ’ αυτό το διάστημα να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους και τα «θέλω» τους και να κάνουν τα πρώτα βήματα προς την επιτυχία και την ατομική τους ισορροπία και ευεξία. Είχαν, επίσης, την ευκαιρία να δουν πρακτικά πώς με το life coaching μπορούν να βρουν τα κίνητρά τους και να φτιάξουν το Προσωπικό Πλάνο Ζωής που θα αποτελέσει το χάρτη – οδηγό τους μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η επαναδραστηριοποίηση στους ανέργους της επιθυμίας για εργασία και της αυτοπεποίθησης που δημιουργεί η επαγγελματική αποκατάσταση.

Η Ομάδα του Career and Life Coaching Centre αποτελείται από καταρτισμένους Coaches που χρησιμοποιούν την, παγκόσμια αναγνωρισμένη, πρακτική του Coaching που στηρίζεται στη «μαιευτική» μέθοδο του Σωκράτη και στοχεύει στην άμεση αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων και στη δημιουργία συνθηκών επιτυχίας με συγκεκριμένο πλάνο δράσης.

Νέα εταιρική ιστοσελίδα για την Adecco Ελλάδας

Η ιστοσελίδα της Adecco Ελλάδας, www.adecco.gr, προσφέρει στους υποψηφίους, εντελώς δωρεάν, μια σειρά από αξιόπιστες και ιδιαίτερα χρήσιμες υπηρεσίες και πληροφορίες για την αγορά εργασίας, καθώς και πρόσβαση σε αγγελίες θέσεων εργασίας, όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, τις οποίες έχει αναλάβει να καλύψει η Adecco για λογαριασμό εταιρειών-πελατών της.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική βάση βιογραφικών της Adecco, επισυνάπτοντας, εφόσον το επιθυμούν, και το βιογραφικό τους σημείωμα σε μορφή word. Με τον κωδικό χρήστη που λαμβάνουν κατά την εγγραφή έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αλλαγές στο βιογραφικό τους και να αλλάζουν τα κριτήρια αναζήτησης, όποτε το κρίνουν απαραίτητο.

Παράλληλα, οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι ενημερώνονται από το σύστημα με e-mail για θέσεις εργασίας, οι οποίες ταιριάζουν στο επαγγελματικό τους προφίλ και στα ενδιαφέροντά τους, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που έχουν οι ίδιοι θέσει.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η δυνατότητα που δίνει η εφαρμογή στους χρήστες, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει συνέντευξη με σύμβουλο της Adecco για συγκεκριμένη θέση εργασίας, να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία.

Μέσω της ιστοσελίδας της Adecco ενημερώνεται διαρκώς η ηλεκτρονική βάση βιογραφικών της εταιρείας, η οποία αποτελεί μέρος της ενοποιημένης βάσης βιογραφικών του ομίλου για την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Επομένως, οι υποψήφιοι, οι οποίοι καταχωρούν το βιογραφικό τους, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους οι σύμβουλοι επιλογής προσωπικού της Adecco και σε άλλες χώρες.

Από την άλλη πλευρά, στη νέα ιστοσελίδα της Adecco μπορούν να δημοσιεύουν οι θέσεις εργασίας που προσφέρουν οι εταιρείες-πελάτες της, καθώς και να αντλούν πληροφορίες για θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και την αγορά εργασίας. Η δε ενοποιημένη ηλεκτρονική βάση βιογραφικών της δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες, τηρώντας όλους τους κανόνες περί εχεμύθειας, να έχουν πρόσβαση σε βιογραφικά υποψηφίων εντός αλλά και εκτός της ελληνικής αγοράς.

Strongest companies in Greece: Επιτυχημένος ο πρώτος χρόνος της Κοινότητας

Όραμα της ICAP Group ήταν και παραμένει να δώσει στις Εταιρείες με υψηλό ICAP Rating Score ένα Certificate που θα τις βοηθήσει στις συναλλαγές και συνεργασίες τους και θα τις υποστηρίξει να τύχουν καλύτερης αντιμετώπισης από προμηθευτές, πελάτες και δανειστές εντός και εκτός συνόρων. Η πρωτοβουλία αυτή της ICAP αγκαλιάστηκε με θέρμη καθώς μέχρι σήμερα 900 εταιρείες έχουν ενταχθεί στην Κοινότητα.

Ο πετυχημένος θεσμός συνεχίζεται με τη διάθεση του Certificate Strongest Companies 2011 και αναμένεται να τύχει της ίδιας θετικής ανταπόκρισης μια και η ICAP επεξεργάζεται ήδη 150 νέες αιτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω certificate παραχωρείται κατόπιν αίτησης δωρεάν σε επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα κατατάσσεται στις τρεις υψηλότερες ζώνες, ΑΑ, Α και ΒΒ, της δεκάβαθμης κλίμακας του ICAP Rating Score και στις οποίες η πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας στις συναλλαγές τους είναι ιδιαίτερα χαμηλή (μέση αθροιστική πιθανότητα αθέτησης 1,3%).

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης ενός έτους από τη δημιουργία της Κοινότητας, η ICAP προχώρησε στην αξιολόγηση της επίδοσης των μελών της από την οποία προέκυψε ότι μόνο 0,6% των εταιρειών που εντάχθηκαν στην Κοινότητα το 2010 (5 επιχειρήσεις) έχουν εμφανίσει κάποιο πιστωτικό γεγονός (ήτοι επίσημα καταγεγραμμένες καθυστερήσεις η αξία των οποίων ξεπερνά το 1,5% των ετήσιων πωλήσεων της εξεταζόμενης εταιρείας, αίτηση πτώχευσης ή πτώχευση).

Από τις εταιρείες δε αυτές είχε έγκαιρα και πριν την εμφάνιση του γεγονότος ζητηθεί η απόσυρσή τους από την Κοινότητα και η μη χρήση των σχετικών λογοτύπων. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό αφού είναι κατά πολύ μικρότερο των ορίων επίδοσης των πιστωτικών υποδειγμάτων της ICAP.

Η ICAP προκειμένου να διασφαλίσει την αξία της Κοινότητας, ιδίως στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει η αγορά, παρακολουθεί στενά και συνεχώς τις επιδόσεις των μελών της Κοινότητας. Έχει δε αναπτύξει διαδικασίες μόνιμης επικαιροποίησης της λίστας αυτών και σε περιπτώσεις μη πλήρωσης των κριτηρίων προβαίνει άμεσα στην απόσυρση της ένταξης και ζητά την παύση χρήσης των σχετικών λογοτύπων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά και δωρεάν για τα μέλη τα οποία αποτελούν την Κοινότητα μέσω του www.icap.gr.

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας προβλέπεται πανελλαδικά η σταδιακή ένταξη σε δράσεις απασχόλησης 55.000 ανέργων, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 190 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα για τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Απασχόλησης ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 190 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 60.000.000€ αφορούν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Εργασίας, βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου είναι:

  • H προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και η συγκράτηση του ποσοστού ανεργίας ιδιαίτερα για τους νέους.
  • H διασφάλιση της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων, και κυρίως των επικουρικών ταμείων.
  • H ένταξη και προστασία των ανέργων, των ατόμων με αναπηρία και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Οι προτεραιότητες αυτές υλοποιούνται με μέτρα ύψους 8,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015, τα οποία επικεντρώνονται:
1. Στην προώθηση προγραμμάτων για τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας η οποία θεσμοθετείται, αλλά και σημαντικών βελτιώσεων για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας.
2. Στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας οφειλών από τα ασφαλιστικά ταμεία.
3. Στην αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων.
4. Στη συνεχιζόμενη μείωση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης.
5. Στην καλύτερη στόχευση των κοινωνικών επιδομάτων και παροχών.