«Διαχείριση Εργασιακού Στρες» από την ACRM

Στο πλαίσιο της δράσης της, η ACRM διοργάνωσε, την Τετάρτη 7 Μαρτίου στο ξενοδοχείο «Πεντελικόν», ημερίδα με θέμα τη «Διαχείριση του Εργασιακού Στρες».

Το θέμα του εργασιακού στρες, πιο επίκαιρο από ποτέ λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας παρουσιάστηκε με εισηγητή τον Ευθύμιο Θανασιά, Ειδικό Ιατρό Εργασίας & Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΑCRM και ομιλητές το Δόκτωρα Σκρουμπέλο Γεώργιο και την Ειδική Ψυχολόγο της Εργασίας Μπάμπαλου Χριστίνα.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο καθηγητής της Ιατρικής της εργασίας του Τομέα Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής της Ε.Σ.Δ.Υ. Μακρόπουλος Βασίλειος καθώς είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στο θέμα του επαγγελματικού στρες. Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο Διευθυντής Αντώνης Χριστοδούλου και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και ο Κυριακόγγονας Παύλος από τον Σ.Ε.Β.

4ο θέμα της σειράς Master Class 2011-2012

Σκοπός του προγράμματος που απευθύνεται τόσο στη γυναίκα όσο και στον άνδρα στέλεχος, είναι να συμβάλλει στο να αυξήσουν την ελκυστικότητά τους, έτσι ώστε να απολαμβάνουν την αποδοχή στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι το προϊόν 1250 συνεντεύξεων, με νέους ανθρώπους και της πολυετούς εμπειρίας του εισηγητή, ως εκπαιδευτή στελεχών επιχειρήσεων και ανώτατου στελέχους ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών.

Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: 210 2114671-3.

City Unity College: Diploma in Social Media

Το Diploma in Social Media ξεκινάει στις 6 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Αποτελείται από 7 ενότητες μαθημάτων (σε σύνολο 80 ωρών διδασκαλίας/ομιλιών) και απευθύνεται σε:
•Στελέχη Marketing, PR και Communications εταιρειών και οργανισμών
•Πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων του εξωτερικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας
•Επαγγελματίες και επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των Social Media ως μέσου επαγγελματικής προβολής για την ενίσχυση του brand name τoυς
•Δημοσιογράφους
•Φοιτητές marketing, δημοσιογραφίας δημοσίων σχέσεων και πληροφορικής
•Απόφοιτους Λυκείου, Σπουδαστές ΙΕΚ (παράλληλη φοίτηση) και απόφοιτους ΙΕΚ.

Επιπλέον, με την απόκτηση του Diploma in Social Media το City Unity College δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Κολέγιο στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα για την απόκτηση του Bachelor of Science in Communications – Social Media από το City University of Seattle, με προνομιακή τιμή.

Πληροφορίες: www.cityu.gr/gr/Content/2/1376/0/Diploma-in-Social-Media.html.

Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης: Προβλέπεται ένα ακόμη τρίμηνο αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας

Τα καλά νέα, δεδομένου του αρνητικού κλίματος, είναι ότι το 68% των εργοδοτών σκοπεύουν να διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους σταθερό μέσα στο διάστημα των επόμενων τριών μηνών.

Ωστόσο, μόνο 8% σκοπεύουν να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, ενώ 19% περιμένουν μείωση του συνολικού αριθμού των ατόμων που απασχολούν. Αφαιρώντας τις εποχικές διακυμάνσεις από τα αποτελέσματα της Έρευνας, ο δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης (που προκύπτει όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που προβλέπουν αύξηση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων τους, αφαιρέσουμε το ποσοστό εκείνων που προβλέπουν μείωση) φτάνει στο -13%.

Πρόκειται για το ένατο συνεχόμενο τρίμηνο που οι προσδοκίες προσλήψεων των Ελλήνων εργοδοτών καταγράφονται αρνητικές. Ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης παραμένει σχετικά σταθερός σε σχέση με το ακριβώς προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Συνολικά, ο Δείκτης προσδοκιών για τις προσλήψεις καταγράφεται αρνητικός και στους εννέα τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η μεγαλύτερη κάμψη της απασχόλησης αναμένεται να σημειωθεί στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική), όπου ο Δείκτης της Έρευνας διαμορφώνεται στο -18%.

Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα διεξάγεται από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, μέσω συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εργοδοτών (751 για το Β’ Τρίμηνο του 2012) του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, από το σύνολο των κλάδων της εθνικής οικονομίας.

Η Έρευνα είναι διαθέσιμη στο κοινό, χωρίς χρέωση, μέσω της ManpowerGroup. Για να λαμβάνετε ηλεκτρονική ενημέρωση κάθε τρίμηνο με τα αποτελέσματα της Έρευνας, μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αντίστοιχη αίτηση στο www.manpowergroup.com/investors/investors.cfm.

Η Adecco παρουσίασε διψήφιο ποσοστό αύξησης εσόδων το 2011

Τα έσοδα το 2011 έφτασαν τα €20,5 δισ., αυξημένα κατά 10% σε οργανική βάση. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 17,4%, σημειώνοντας πτώση 40 μονάδων βάσης (πτώση 60 μονάδων σε οργανική βάση). Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες (4% σε οργανική βάση).

Το EBITA κατά το 2011 διαμορφώθηκε στα €814 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση 13% (14% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και σε οργανική βάση) ενώ το περιθώριο EBITA (Λειτουργικά έσοδα προ αποσβέσεων, απομείωσης της υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων) διαμορφώθηκε στο 4%, αυξημένο κατά 10 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το 2010 (4,1% προ δαπανών €20 εκατομμυρίων ενσωμάτωσης της MPS και της DBM).

Τα καθαρά έσοδα που αναλογούν στους μετόχους της Adecco έφτασαν τα €519 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 23%. Ο όμιλος το 2011 παρουσίασε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές της τάξεως των €524 εκατομμυρίων. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα CHF 1,80, αυξημένο κατά 64% σε σχέση με το 2010.

«Creating a Culture for Agile Leaders»

Οι απαντήσεις θα δοθούν στο Forum «Creating a Culture of Agile Leaders» του CEO Clubs Greece, μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων και συζητήσεων, με κεντρικό ομιλητή τον Bill Joiner. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας πάνω στο θέμα: μέσα από απαντήσεις ενός ευρέος φάσματος από CEOs καταδεικνύεται η στάση τους πάνω στην «ηγετική ευκινησία», πώς ενσωματώνεται αυτή η στάση στην κουλτούρα των εταιρειών τους και, τελικά, πόσο «ευκίνητες» είναι οι εταιρείες τους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

Κάποιες από τις απαντήσεις των Ελλήνων CEOs είναι χαρακτηριστικές:
• Περισσότερο από το 66% των ερωτηθέντων βλέπουν τις ραγδαίες αλλαγές ως ευκαιρία
• Το 64% προβλέπει τις αλλαγές και σχεδιάζει ανάλογα πριν συμβούν, ή αντιδρά άμεσα σε αυτές
• Ως πρώτο καθοριστικό κριτήριο ευελιξίας μιας επιχείρησης, αναδεικνύεται η γρήγορη λήψη αποφάσεων (περίπου από το 70%)
• Ως κύριος καθοριστικός παράγων οργανωτικής ευελιξίας, αναδεικνύεται ο παράγων «ηγεσία & διοίκηση» με το συντριπτικό ποσοστό του 89%.

Η έρευνα διεξάγεται ήδη, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου και απευθύνεται σε Διευθύνοντες Συμβούλους επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (τόσο πολυεθνικές όσο και ελληνικές), σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και μεγεθών. Το 58% των εταιρειών αυτών έχουν ετήσια έσοδα που κυμαίνονται από 10 έως 100 εκατομμύρια €.

Τα αποτελέσματα αυτά θα αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία, σε αντιπαράθεση με την παγκόσμια εμπειρία στο θέμα του Leadership Agility, που θα εκφράσει με το δικό του, μοναδικό τρόπο ο συν-συγγραφέας του βιβλίου «Leadership Agility: Five levels of mastery for anticipating and initiating change» αλλά και συν-δημιουργός του εργαλείου Leadership Agility 360, Bill Joiner.

Το Forum θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2012 στο ξενοδοχείο Hilton. Για περισσότερες πληροφορίες: www.ceoclubsgreece.org.

Randstad Workmonitor: Αποτελέσματα α’ τρίμηνο 2012

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι παρά την συνεχώς αυξανόμενη πρόσβαση των Ελλήνων στο internet και τα κινητά τηλέφωνα, οκτώ στους δέκα Έλληνες εργαζομένους προτιμούν την διαπροσωπική επαφή εντός του εργασιακού χώρου.

Το 77% των ερωτηθέντων, δήλωσε ότι έχει πρόσβαση στο internet στην εργασία του, ενώ μόλις το 11%  ανέφερε ότι είναι λιγότερο παραγωγικοί στην εργασία του εξαιτίας της χρήσης του internet σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως η Ισπανία (21%), η Ιταλία (30%) και η Ινδία (37%) όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι υψηλότερο.

Περίπου το 20% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο εργοδότης του παρέχει smartphone για να μπορεί να ελέγχει emails σχετικά με την εργασία του, ενώ το 44%  δήλωσε ότι έχει αποκτήσει smartphone και σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 36% των συμμετεχόντων να δηλώσει ότι λαμβάνει καθημερινά περισσότερες πληροφορίες από όσες μπορεί να επεξεργαστεί.

Τέσσερις στους δέκα Έλληνες δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις που υπάρχουν, εάν δεν δώσουν άμεση απάντηση στα emails και στα τηλεφωνήματα που λαμβάνουν, κάτι το οποίο είναι σύμφωνο και με τα παγκόσμια αποτελέσματα της έρευνας.

Στην Ελλάδα το 66% των εργαζομένων χειρίζεται emails σχετικά με την εργασία του και στον προσωπικό του χρόνο, ενώ μόλις το 33% ασχολείται με προσωπικά θέματα κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Παράλληλα, περίπου το 75% των Ελλήνων, λαμβάνει τηλεφωνήματα ή emails σχετικά με την εργασία, κατά τη διάρκεια των διακοπών του, σε αντίθεση με το 48% των εργαζομένων στην Γερμανία και το 26%  των εργαζομένων στην Ολλανδία.

Σε ποσοστό 76% οι Έλληνες εργαζόμενοι δήλωσαν ότι λαμβάνουν εργασιακά τηλεφωνήματα και emails εκτός των ωρών εργασίας και περίπου το 40% θεωρεί ότι ο εργοδότης τους αναμένει να είναι διαθέσιμοι σε 24ωρη βάση, κάθε ημέρα της εβδομάδας. Η πλειοψηφία των Ελλήνων (72%) ενοχλούνται από εκείνους που απαντούν τηλεφωνήματα ή emails κατά τη διάρκεια επαγγελματικών συναντήσεων, ενώ το 19% παραδέχθηκε ότι έχει απαντήσει σε τηλεφωνήματα ή emails σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Πληροφορίες: www.randstad.gr.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ

Η σύνθεσή του είναι:
Πρόεδρος: Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICAP
Αντιπρόεδρος: Απόστολος Πεταλάς, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου FOURLIS
Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Σκεπαρνιάς, Γενικός Διευθυντής της Γ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Ταμίας: Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της XEROX Hellas
Μέλη: Άρης Αραβανής: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς, Τάσος Ευαγγέλου: Διευθύνων Σύμβουλος της DIAGEO Hellas και της DIAGEO Guinness/Continental Europe, Θεόδωρος Λιακόπουλος: Διευθύνων Σύμβουλος της JOHNSON & JOHNSON Hellas Medical.

H EAΣΕ είναι ο Σύνδεσμος των Επαγγελματιών Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων. Έχει 500 Μέλη, Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικούς Διευθυντές, που διοικούν τις περισσότερες από τις σημαντικές εταιρείες στην Ελλάδα. Στοχεύει στην επαγγελματική βελτίωση και ανάπτυξη των Μελών της, βοηθώντας τους να πετύχουν στο όλο και δυσκολότερο έργο τους. Παράλληλα προβάλλει συστηματικά τις θέσεις της για τη βελτίωση της Διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων και για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.

Ο Ν. Κωνσταντέλλος δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή η εκλογή μου ως Προέδρου ενός εξαιρετικού Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί και επιθυμεί να προσφέρει πολλά στα Μέλη της ΕΑΣΕ, στην Οικονομία και στην Κοινωνία μας. Η χώρας μας βιώνει μια παρατεταμένη και βαθιά κρίση που συμπαρασύρει τα πάντα.

Η ΕΑΣΕ είναι σε θέση και οφείλει να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία Ελλάδα που αλλάζει. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη μας δύναμη που είναι η τεράστια εμπειρία που σωρευτικά διαθέτουν τα Μέλη μας, ανώτατα στελέχη που είναι στο τιμόνι επιτυχημένων εταιρειών.

Με πολλαπλές λοιπόν δράσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις, επιθυμούμε να συμβάλουμε ώστε να γίνουν στις Επιχειρήσεις, στη Δημόσια Διοίκηση και στην Κοινωνία μας οι απαραίτητες ριζικές αλλαγές στη Νοοτροπία και στις Δομές Λειτουργίας, που θα βγάλουν τη χώρα μας από τη δίνη της καταστροφής και θα την τοποθετήσουν στην αναπτυξιακή τροχιά που της αξίζει».

Καθίστανται ισχυρές οι ατομικές συμβάσεις

Για τις «παλαιές» ισχύουν τα εξής:
Οι συλλογικές συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-12 ή και περισσότερο, λήγουν μετά την παρέλευση ενός έτους, δηλαδή στις 14-2-13 (εκτός κι αν λήγουν ή καταγγελθούν νωρίτερα). Οι συμβάσεις αυτές δεν θεωρούνται, αλλά ούτε έχουν μετατραπεί σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Οι συλλογικές συμβάσεις που δεν έχουν καταγγελθεί και βρίσκονται σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών μέχρι την 14-2-12, λήγουν το αργότερο εντός 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός κι αν λήξουν ή καταγγελθούν νωρίτερα.

Σχετικά με τους όρους εργασίας ισχύουν τα εξής:
1. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Αυτό σημαίνει ότι για τους ήδη εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν επί τρίμηνο οι όροι της συλλογικής σύμβασης που έληξε ή καταγγέλθηκε.

2. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί μέχρι την 14-02-12 ισχύουν για ένα τρίμηνο, δηλαδή μέχρι την 14-05-12. Το ίδιο ισχύει και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες έληξαν ή καταγγέλθηκαν εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

3. Για τις ΣΣE που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και το διάστημα από 14.2.2012 μέχρι 14.5.2012, αποτελεί για αυτές το β΄ τρίμηνο επί του εξαμήνου της παράτασης ισχύος, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι 14.5.12. Αν όμως αποτελεί το α΄ τρίμηνο του εξαμήνου που διατρέχεται και δεδομένου ότι η θέσπιση τρίμηνης διάρκειας παράτασης υφίσταται από 14.2.2012, τότε αυτή η ΣΣE από 14.5.2012 δεν ισχύει, και άρα μετά το πέρας του τριμήνου αυτού εφαρμόζεται και γι’ αυτές τις ΣΣE το νέο καθεστώς εκτός κι αν, στο μεταξύ, συναφθεί νέα ΣΣE.

4. Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14.2.2012 έχει παρέλθει και το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, δίνεται η παράταση του τριμήνου (14.2.2012 έως 14.5.2012) μόνο για τη σύναψη νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Kαι αυτό γιατί « έχουν πάψει να παράγουν έννομα αποτελέσματα ως συλλογικές συμβάσεις και οι όροι τους έχουν απολέσει τον κανονιστικό χαρακτήρα τους, παραμένουν δε στις ατομικές συμβάσεις ως απλοί ενοχικοί όροι». Συνεπώς δεν θα ήταν ποτέ δυνατή η «αναβίωσή» τους ως Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μιας και έχει επέλθει στην πραγματικότητα η «υποκατάστασή» τους από ενεργές ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Aυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι πολλές ατομικές συμβάσεις εργασίας που ενσωμάτωσαν όρους ΣΣE που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει περάσει γι’ αυτές και το εξάμηνο της παράτασης ισχύος τους, έχουν τροποποιηθεί με νέες συμφωνίες των μερών, πράγμα που θα οδηγούσε στην αυτόματη εκ νέου και εκ του νόμου τροποποίησή τους, αντίθετα από τη βούληση των συμβαλλομένων μερών. Αυτό θα αποτελούσε καταφανή παρέμβαση στην ατομική σύμβαση.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αλλά και μετά την εκπνοή του, αν δεν συναφθεί νέα ΣΣE για τους ήδη εργαζόμενους, παραμένουν σεβαστές και ισχυρές οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που έχουν ενσωματώσει στο περιεχόμενό τους τούς όρους αυτών των ΣΣE (που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και πέρασε και το εξάμηνο ισχύος τους) καθώς και οι όποιες τροποποιήσεις αυτών των ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Τι διασώζεται μετά το τρίμηνο
1. Όταν παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της ΣΣE και δεν συναφθεί νέα ΣΣE, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν. Συνεχίζουν να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενός το βασικό μισθό/ημερομίσθιο (της ΣΣE που έληξε ή καταγγέλθηκε) και αφετέρου τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις ΣΣE που έληξαν ή καταγγέλθηκαν. Eπειδή η συγκεκριμένη προσαρμογή ορίζεται από το νόμο, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οποιοδήποτε άλλο επίδομα που προβλέπεται παύει να ισχύει. Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας τα μέρη μπορούν να διαπραγματευτούν και όρους πέραν των παραπάνω.

2. Όσον αφορά τη σύναψη νέας ή τροποποιημένης ατομικής σύμβασης εργασίας, εργοδότες και εργαζόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβές τουλάχιστον στο ύψος των νέων μισθών και ημερομισθίων της EΓΣΣE.

Άνεργος ένας στους δύο νέους και μία στις τέσσερις γυναίκες

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον Ιανουάριο του 2012 που θα ανακοινωθούν περίπου σε ένα μήνα, θα περιλαμβάνουν την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ανεργίας, ώστε να συμπλεύσει η Ελλάδα με την Eurostat. Αν και είναι πολύ δύσκολο αυτήν τη στιγμή να υπολογιστεί η επίπτωση που θα έχει η αλλαγή στο ποσοστό της ανεργίας, εν τούτοις οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα «δείξουν» ανεργία κατά μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα, από ό,τι σήμερα.

Και αυτό διότι με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τον περασμένο Νοέμβριο η ανεργία ήταν 20,9%, ενώ σύμφωνα με την Eurostat που λαμβάνει υπόψη και την εποχικότητα, η ανεργία ήταν στο 19,9%. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο αριθμός των ανέργων για το Δεκέμβριο έφτασε τα 1.033.507 άτομα. Μέσα σε έναν χρόνο από το Δεκέμβριο του 2010 έως το Δεκέμβριο του 2011, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 299.862 άτομα ή ποσοστό 40,9%, ενώ σε σχέση με το Νοέμβριο, η αύξηση ήταν σχετικά μικρή 0,38% ή 3.920 άτομα.

Στους νέους η ανεργία καλπάζει, φθάνοντας στο ποσοστό 51,1%, από 39% που ήταν ένα χρόνο πριν. «Θύμα» της καλπάζουσας ανεργίας είναι και οι γυναίκες. Μία στις τέσσερις, είναι χωρίς δουλειά με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 25,3%, ποσοστό υπερδιπλάσιο από ό,τι τρία χρόνια πριν. Και στους άνδρες όμως τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά. Το ποσοστό φτάνει το 17,7%, ενώ το 2008 ήταν μόλις 6,5%. Σε ό,τι αφορά την κατάταξη των ανέργων ανά ηλικία, εκτός από τους νέους που το ποσοστό έχει ξεφύγει από κάθε πρόβλεψη και λογική, υψηλά ποσοστά παρατηρούνται για την ομάδα ηλικίας 25 – 34 ετών με 28,7% και 35 – 44 που είναι στο 17,9%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εμφανίζονται στην Ήπειρο – Δυτική Μακεδονία με 24,5%, Μακεδονία – Θράκη με 23,1%, στην Αττική με 21,5%, ενώ πάνω από το 20% είναι στη Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα με 21%.