Η Ευτυχία στο Χώρο Εργασίας

Ευτυχία είναι η ψυχική ικανοποίηση του ανθρώπου, προερχόμενη από την εκπλήρωση των επιθυμιών και την επιτυχία των σκοπών του. Δεν υπάρχει μόνιμη ευτυχία, υπάρχουν μόνο στιγμές ευτυχίας. Στη σύγχρονη εποχή, οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ευτυχία την υλική ευμάρεια, τα υλικά αγαθά, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα κοινωνικά αξιώματα, τη δόξα, ενώ άλλοι πιστεύουν πως ο πλούτος είναι ευτυχία.

Στο πεδίο της ψυχολογίας, η ευτυχία εξετάζεται από ψυχολόγους της λεγόμενης ανθρωπιστικής σχολής, όπως ο Άμπρααμ Μάσλοου, και τη λεγόμενη θετική ψυχολογία (positive psychology), η οποία εξετάζει τις θετικές όψεις της ψυχολογίας του υγιούς υποκειμένου, εν αντιθέσει με τους πιο παραδοσιακούς κλάδους ψυχολογίας, οι οποίοι εξετάζουν τις ψυχικές παθήσεις και διαταραχές. Παρά το ευρύ φάσμα που καλύπτει η έρευνα στον τομέα της Θετικής Ψυχολογίας όσον αφορά στη σχέση μεταξύ της ευτυχίας και της παραγωγικότητας, η έννοια της ευτυχίας στο χώρο εργασίας εκλαμβάνεται παραδοσιακά ως ένα υποπροϊόν θετικών αποτελεσμάτων και επιδόσεων στην εργασία, παρά ένας μονόδρομος προς την επιτυχία για την ίδια την επιχείρηση.

Ωστόσο, αυξάνεται ο αριθμός των επιστημόνων, συμπεριλαμβανομένων και των Boehm και Lyubomirsky, οι οποίοι αναφέρουν ότι η ευτυχία θα πρέπει να θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες πηγές θετικών αποτελεσμάτων για την επιχείρηση.

Θετική Ψυχολογία στις επιχειρήσεις
Η χρήση της Θετικής Ψυχολογίας στον επιχειρηματικό κόσμο γίνεται όλο και πιο δημοφιλής και αποτελεί πλέον πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού. Όταν εφαρμόζονται πρακτικές Θετικής Ψυχολογίας σε μία εργασιακή κοινότητα, τότε το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικό, άμεσο όφελος για την παραγωγικότητα της επιχείρησης και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, καθώς είναι πιο ευτυχισμένοι και υγιείς (Rath & Clifton, 2005).

Με τις σημαντικές προόδους που επιτεύχθηκαν στο χώρο της τεχνολογίας, ιδιαίτερα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον γραφείου, ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών έχει γίνει πλέον εύκολα διαθέσιμο και προσβάσιμο προς χρήση από τους εργαζόμενους. Το Ανθρώπινο Δυναμικό σήμερα έχει ευρεία γνώση επί του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ως εκ τούτου οι ελάχιστες προσδοκίες που έχουν οι σύγχρονοι εργαζόμενοι από το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον είναι η παροχή κινήτρων και η επίτευξη και διατήρηση της ευτυχίας.

Πολύ βασικά προγράμματα-εργαλεία μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στις εν λόγω ανάγκες και προσδοκίες. Η επιχείρηση, η οποία εφαρμόζει ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα έχει το όφελος της αύξησης της παραγωγικότητας σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Μέσα από ένα επιτυχημένο πρόγραμμα Θετικής Ψυχολογίας, το Ανθρώπινο Δυναμικό αναπτύσσει βαθύτερη ικανοποίηση σε σχέση με το χώρο εργασίας και ως εκ τούτου βελτιώνεται και η συνολική ποιότητα εργασίας.

Σύγχρονοι διευθυντές μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του Ανθρώπινου Δυναμικού είτε εξασφαλίζοντας ένα εσωτερικό και καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα, είτε με τη συμβολή εξωτερικών συμβούλων-εμπειρογνωμόνων για περαιτέρω διευκόλυνση στην ανάπτυξη ενός προγράμματος.

Σύμφωνα με το βιβλίο «The Joy of Work? – Jobs, Happiness, and You», εκτεταμένη έρευνα υποδεικνύει διαύλους σύνδεσης μεταξύ των επιπέδων ευτυχίας του εργαζόμενου στον εργασιακό χώρο και της καλύτερης απόδοσής του. Επιχειρήσεις, οι οποίες επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας εργαζομένων από το μέσο όρο, παρουσιάζουν καλύτερα επίπεδα σε οικονομικές επιδόσεις και στην ικανοποίηση πελατών (Warr, 2009).

Επομένως, θα είναι επωφελής κίνηση για τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα θετικό περιβάλλον εργασίας και να επιδείξουν ηγετικές ικανότητες τέτοιες ώστε να συμβάλλουν πραγματικά στην ευτυχία των εργαζομένων. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι επωφελούνται από κοινού, καθώς τα στελέχη πληρούν σημαντικό κομμάτι των αναγκών τους που στηρίζονται στην ευτυχία τους στον εργασιακό χώρο και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα οφέλη από την αύξηση της αποδοτικότητας και της ικανοποίησης των πελατών.

Ευτυχία και υψηλές αποδόσεις
Η ευτυχία συχνά προηγείται των μέτρων υπέρ της ευτυχίας. Χαρούμενοι άνθρωποι κερδίζουν περισσότερα χρήματα, επιδεικνύουν υψηλές αποδόσεις και αποτελούν παράδειγμα για πρακτικές επιτυχίας στην εργασία. Θετική συναισθηματική επίδραση οδηγεί σε βελτίωση των αποτελεσμάτων στο χώρο εργασίας (Boehm, 2008). Όταν οι άνθρωποι βιώνουν θετικά συναισθήματα τείνουν να επιδεικνύουν προθυμία να επενδύσουν περισσότερο χρόνο και προσπάθεια ώστε να ξεπεράσουν εμπόδια κατά την επιδίωξη των στόχων σταδιοδρομίας τους, εν μέρει επειδή πιστεύουν ότι θα έχουν περισσότερο έλεγχο με την επίτευξη των στόχων αυτών (Hasse, 2012).

Από μια τυπική διερευνητική μελέτη Θετικής Ψυχολογίας για την ευτυχία στον εργασιακό χώρο, όπως διεξήχθη από τους Christian Kroll του Πανεπιστημίου Jacobs στη Γερμανία και του Sebastian Pokutta του Georgia Tech, οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι για να μπορέσουν να βιώσουν ένα ανώτατο επίπεδο ευτυχίας μέσα σε μία ημέρα είναι απαραίτητο να εργάζονται λιγότερο και να μετακινούνται λιγότερο αντίστοιχα-κατά σειρά προτεραιότητας.

Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με χαρακτηριστικές δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους και τους ζητήθηκε να συσχετιστούν με το χρονικό ποσοστό για το οποίο θα ήθελαν να ασκούν τις εκάστοτε δραστηριότητες (ασυνήθιστες δραστηριότητες όπως extreme sports δεν συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα). Εμβαθύνοντας στα αποτελέσματα, ως πρώτες δύο δραστηριότητες κατατάσσονται οι στενές, ιδιωτικές, διαπροσωπικές σχέσεις με 106 min/24h και οι κοινωνικές διαπροσωπικές σχέσεις με αντίστοιχα 82 min/24h. Διαφαίνεται η προτεραιότητα των εργαζομένων για τις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ στην τρίτη θέση έρχονται η χαλάρωση (78min/24h) και στην τέταρτη θέση κατατάσσεται η κατανάλωση φαγητού (75min/24h).

Την Πέμπτη θέση καταλαμβάνουν η προσευχή και ο διαλογισμός (73min/24h) και διαφαίνεται η τάση του εργαζόμενου να χαλαρώνει 2,5 ώρες μέσα σε μία ημέρα ώστε να βιώσουν ανώτατα επίπεδα ευτυχίας. Η φυσική άσκηση κατατάσσεται αμέσως μετά στον κατάλογο με 68 λεπτά, η ομιλία στο τηλέφωνο σημείωσε έντεκα λεπτά λιγότερο με 57 λεπτά, προφανώς υποδεικνύεται άλλη μια μορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Η επόμενη δραστηριότητα, τα ψώνια, κατατάσσεται ακολούθως στα 56 λεπτά και η τηλεόραση αμέσως μετά με 55 λεπτά. Της τηλεόρασης έπονται μια σειρά από οικιακές δραστηριότητες που σχετίζονται με: το μαγείρεμα με 50 λεπτά, η ενασχόληση με τον υπολογιστή με 48 λεπτά, οι δουλειές του σπιτιού με 47, ο ύπνος με 46 και η φροντίδα των παιδιών με 46 λεπτά. Στον ύπνο θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν οι δραστηριότητες χαλάρωσης και διαλογισμού ή προσευχής και η φυσική άσκηση επειδή έχουν την έννοια της ηρεμίας.

Στην περίπτωση αυτή, μια πιο ευτυχισμένη ημέρα θα περιλαμβάνει περίπου 4 ώρες από δραστηριότητες που σχετίζονται με ηρεμία ή μείωση του στρες. Το άγχος και η εξουθένωση συμβάλλουν στη δυστυχία σε μία εργασία (Morrow, 2011). Στην εργασία και στις μετακινήσεις αντιστοιχεί μικρότερο χρονικό διάστημα, 36 και 33 λεπτά αντίστοιχα. Τα μικρότερα χρονικά ποσοστά στις συγκεκριμένες χαρακτηριστικές δραστηριότητες υποδηλώνουν ότι λιγότερη εργασία και λιγότερες μετακινήσεις θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των επιπέδων ευτυχίας στον εργαζόμενο και ως εκ τούτου και στις επιδόσεις του στο χώρο εργασίας.

Best Workplace 2013: 50 χρόνια σχέσεις εµπιστοσύνης: Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία βραβεύεται για 4η συνεχή χρονιά

Για εμάς είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που κατά τη διάρκεια των 50 χρόνων επιτυχημένης πορείας και υπεύθυνης ανάπτυξης στην Ελλάδα, έχουμε καταφέρει να κατακτήσουμε τόσο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, όσο και την εμπιστοσύνη των δικών μας ανθρώπων.
Φέτος, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία βραβεύεται με την ψήφο των ανθρώπων της, ως μια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει έμπρακτα, ότι όλοι εμείς οι άνθρωποι της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας «Είμαστε εδώ», συνεχίζουμε ενωμένοι την προσπάθεια, αντιμετωπίζουμε μαζί τις προκλήσεις και λειτουργούμε αποτελεσματικά ως ομάδα. Σε μια περίοδο όπου οι εργασιακές σχέσεις δοκιμάζονται σθεναρά, η διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται και προστατεύει τον εργαζόμενο και διατηρεί το επίπεδο μισθών πάνω από την αγορά, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Σταθερή επιδίωξή μας είναι να αξιοποιούμε και να αναπτύσσουμε τις ικανότητες των ανθρώπων μας ενώ παράλληλα επενδύουμε σε πρακτικές και μεθόδους που υποστηρίζουν και επιβραβεύουν τις προσπάθειές τους και χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Επίσης, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένη πολιτική διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού που στηρίζεται στις αρχές της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών.

Στη διαμόρφωση της πολιτικής μας, ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι η άμεση συνεργασία με τα τρία σωματεία εργαζομένων της εταιρείας μας των οποίων η συνεισφορά είναι καθοριστική στη διατήρηση και ενίσχυση του εργασιακού περιβάλλοντος.
Από τις πλέον βασικές μας προτεραιότητες είναι η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων μας. Είμαστε περήφανοι για τα πρότυπα ασφαλείας που ακολουθούμε σε όλους τους χώρους εργασίας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ενώ προσαρμόζουμε διαρκώς τις παροχές στις ανάγκες των ανθρώπων μας.

Για παράδειγμα, έχουμε βελτιστοποιήσει το ιατροφαρμακευτικό μας πρόγραμμα με καλύψεις που αποδίδουν σε όλους τους εργαζομένους τη μέγιστη δυνατή αξία. Από τις αρχές του έτους, προχωρήσαμε σε 75 νέες προσλήψεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, όχι μόνο να διαφυλάττει θέσεις εργασίας αλλά να δημιουργεί νέες, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τις δραστηριότητές της με υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό.

Το αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής προσπάθειας είναι να πετυχαίνουμε συνεχώς υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητας και ικανοποίησης των ανθρώπων μας, νοιώθοντας όλοι ασφαλείς και υπερήφανοι, ως ισότιμα μέλη μιας οικογένειας. Στόχος μας είναι να εξακολουθήσουμε να είμαστε ένας οργανισμός με όραμα, που δίνει κίνητρα και ευκαιρίες σε κάθε εργαζόμενο, ώστε να βελτιώσει και να αξιοποιήσει τις ικανότητές του.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τις αξίες του δικαίου και της διαφάνειας που διαπερνούν την εταιρική μας κουλτούρα, διαμορφώνοντας ένα δημιουργικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους μας. Τους ευχαριστούμε που μας στηρίζουν με την αφοσίωσή τους και μας επιβραβεύουν με την εμπιστοσύνη τους!

Randstad: Έρευνα «HR & Workplace Trends Report» 2012-2013

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τρεις κυριότερες προκλήσεις για τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού παραμένουν ίδιες με τα προηγούμενα έτη και είναι: πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των υπαλλήλων της επιχείρησής μας, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τους καλύτερους υπαλλήλους της επιχείρησης και επομένως, πώς αποφεύγουμε τη μετακίνηση των ταλαντούχων εργαζομένων σε ανταγωνιστικές εταιρείες και τέλος πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ταλαντούχους ηγέτες για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Όταν ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες ποιες ηγετικές ικανότητες πρέπει να διαθέτει ένας χαρισματικός ηγέτης, εκείνοι (τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο) όρισαν ως τις τρεις κυριότητες: την ικανότητα να παρακινεί και να εμπνέει, την προσαρμοστικότητα στα συνεχώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες, καθώς και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Τα αποτελέσματα τις έρευνας σχετικά με τις τάσεις απασχόλησης και τις στρατηγικές στελέχωσης διαμορφώθηκαν ως εξής. Η προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων αποτελεί ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και απεικονίζεται και στα αποτελέσματα της έρευνάς.

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ως τους τρεις βασικότερους λόγου για την αδυναμία της Ελλάδας στην προσέλκυση ταλέντων, τον έντονο ανταγωνισμό για το διαθέσιμο ταλαντούχο προσωπικό, τη βιομηχανία που πλέον είναι λιγότερο ελκυστική συγκριτικά με το παρελθόν και τις μη ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές. Ανατρέχοντας στα αποτελέσματα της Διεθνούς έρευνας, βλέπουμε ότι το 40% (σε αντίθεση με το 23% στην Ελλάδα), απάντησε ότι η έλλειψη ευκαιριών εξέλιξης εντός μιας εταιρείας είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος και τον τοποθετεί στη δεύτερη θέση των αιτιών που οδηγούν σε ανικανότητα προσέλκυσης ταλέντων διεθνώς.

Στις επιπλέον παροχές που προσφέρονται στους εργαζόμενους, η Ιατρική Ασφάλιση κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά (73%), ενώ τα μπόνους έχουν τον πρώτο ρόλο σε διεθνές επίπεδο (67%).». Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω διαπροσωπικών και αναλυτικών συνεντεύξεων με στελέχη επιχειρήσεων υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων και συμμετείχαν 287 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Best Workplace 2013: Microsoft Ελλάς

Έρχεται σαν επισφράγιση της δουλειάς όλων μας, αλλά και των αξιών στις οποίες στηρίζεται όλη μας η φιλοσοφία, όπως η διαφάνεια, η αξιοκρατία, ο σεβασμός για τη διαφορετικότητα του καθενός και το ειλικρινές πνεύμα συνεργασίας τόσο εσωτερικά μεταξύ μας, όσο και με τους πελάτες και συνεργάτες μας. Η βράβευση αυτή αποτελεί περαιτέρω έμπνευση και μας δίνει τη δύναμη να επενδύουμε και σε περισσότερες δράσεις για να βελτιώνουμε διαρκώς τις συνθήκες εργασίας μας, πάντα με απαρχή τις ανάγκες των ανθρώπων μας.

Θα ήθελα να συνοψίσω τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας μας στη Microsoft Ελλάς και που θεωρώ ότι συνέβαλαν αθοριστικά για τη διάκρισή μας:

* H υιοθέτηση του καινοτόμου μοντέλου εργασίας «Νew World of Work», το οποίο αποδίδει πολλαπλά οφέλη τόσο στους ανθρώπους όσο και στην εταιρεία, όπως ισορροπία μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής, αύξηση της παραγωγικότητας των ανθρώπων αλλά και μεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζομένων.
* Η έμφαση που δίνουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων και η πρόσβασή τους, μέσω του εκάστοτε εξατομικευμένου πλάνου ανάπτυξης, σε πληθώρα προγραμμάτων εκπαίδευσης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε πρακτικές coaching, mentoring, shadowing, networking κ.λπ.
* Οι ευκαιρίες για εξέλιξη της επαγγελματικής πορείας των εργαζομένων είναι απεριόριστες, αφού σε όλους παρέχεται η δυνατότητα να κάνουν το επόμενό τους «βήμα» πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας σε οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρείας ανά τον κόσμο, ακόμα και στα κεντρικά της στην Αμερική.
* H αναγνώριση των επιτευγμάτων των ανθρώπων μέσα από πολλαπλές πρακτικές διακρίσεων και επιβραβεύσεων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τουλάχιστον 9 διαφορετικές διακρίσεις που επιβραβεύουν άτομα ή ομάδες και οι οποίες βασίζονται σε διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης και βραβεία, όπως ταξίδια αλλά και bonus.
* Η παροχή ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών και παροχών όπως συνταξιοδοτικό πλάνο, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μετοχές (stock awards), ιατρικό check up, επιδότηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ξένων γλωσσών, γυμναστηρίου, φαγητού στο εστιατόριο της εταιρίας, κ.ά.

PwC: Η κρίση επηρεάζει αρνητικά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θεωρούν την έλλειψη ταλαντούχων στελεχών με τις κατάλληλες δεξιότητες ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη. Επίσης, τα μοντέλα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζονται σήμερα δεν είναι βιώσιμα στη νέα οικονομική πραγματικότητα, καθώς θεωρείται αναγκαία η επανάκτηση της εμπιστοσύνης και της αφοσίωσης των εργαζομένων, των πελατών και της κοινωνίας συνολικά.

Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής: α) το 50% των διευθυνόντων συμβούλων του χρηματοοικονομικού κλάδου πιστεύουν ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης στον κλάδο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη, β) η επανασύνδεση με τους πελάτες προϋποθέτει την επανασύνδεση με τους εργαζόμενους – γεγονός που αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση καθώς έχει κλονιστεί σοβαρά η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων του κλάδου, λόγω περικοπών και οργανωτικών αναδιαρθρώσεων και γ) απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στην κουλτούρα των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης κατάλληλων συμπεριφορών σε όλες τις λειτουργίες και γεωγραφικές περιοχές.

Ο Κυριάκος Ανδρέου, Partner και Επικεφαλής του Συμβουλευτικού τμήματος της PwC Ελλάδας δήλωσε: «Οι περισσότερες εταιρείες αντί να προχωρούν δυναμικά στη διαμόρφωση των στρατηγικών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, προβαίνουν σε μεμονωμένες δράσεις ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που δέχονται. Από την άλλη πλευρά, η αναστάτωση που επικρατεί στην αγορά και η ανάγκη ανάκτησης της εμπιστοσύνης των πελατών και των εργαζομένων στον κλάδο κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης και προώθησης στρατηγικών όσον αφορά τη σχέση των εταιρειών με τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Για να μπορέσουν, όμως, τα στελέχη των επιχειρήσεων να θέσουν σε εφαρμογή αυτές τις στρατηγικές πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι νέοι επιχειρησιακοί στόχοι και ποιες είναι οι απαιτήσεις τους σε ανθρώπινους πόρους».

Best Workplace 2013: Roche (Hellas) Α.Ε.

HR Professional: Γιατί πιστεύετε ότι βραβεύτηκε η εταιρεία σας;
Κική Τσάμη:
H διάκριση της Roche Hellas στην πρώτη θέση ανάμεσα στις εταιρείες υγείας και την 4η θέση στην κατηγορία των εταιρειών που απασχολούν 50 έως 250 εργαζόμενους αποτελεί τιμητική αναγνώριση για την εταιρεία, κυρίως όμως μία μεγάλη ηθική επιβράβευση για όλους τους εργαζόμενους, που καθημερινά ξεπερνούν τον εαυτό τους και αγωνίζονται σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζοντας καθημερινές προκλήσεις, αλλαγές και δυσκολίες.

Αυτός ακριβώς είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο η εταιρεία ανακηρύχθηκε από τους ίδιους τους εργαζόμενους μας ως ιδανικό περιβάλλον εργασίας – πολύ περισσότερο από το πλήθος και εύρος των διαφόρων παροχών – καθώς εκτιμούν ιδιαίτερα το γεγονός ότι αισθάνονται την εταιρεία δίπλα τους επαγγελματικά και προσωπικά. Η ανοιχτή επικοινωνία και η συνεχής ενημέρωση για τις επιτυχίες αλλά και για τις δυσκολίες, ο σεβασμός στην εργασία και στη μοναδικότητα του καθενός και η προτροπή για πρωτοβουλίες και συμμετοχή σε εταιρικά project και ομάδες εργασίας, ανεξάρτητα από το ποια θέση έχουν, τους δίνει τη δυνατότητα να βάλουν τη δική τους μοναδική σφραγίδα, αλλά και να έχουν ευκαιρίες προβολής και αναγνώρισης του έργου τους.

Και όλα αυτά σ’ ένα κλίμα συντροφικότητας, υγιούς άμιλλας και αρμονικής συνεργασίας με την ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποί μας δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία ότι αισθάνονται άνεση και οικειότητα μέσα στην εταιρεία και ότι η ατμόσφαιρά της είναι ιδιαίτερα φιλόξενη. Παράλληλα, αισθάνονται ότι η γνώμη τους μετράει για τη διοίκηση της εταιρείας καθώς μέσα από την ομώνυμη ενότητα στο intranet υποβάλλουν τις προτάσεις τους κάθε μήνα στην ομάδα διοίκησης, για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία της εταιρείας, και οι πιο πολλές απ’ αυτές υλοποιούνται.

HR Professional: Ποιες είναι οι βασικές πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων;
Κική Τσάμη:
Η επένδυση στον άνθρωπο και η ενεργή δέσμευση των εργαζομένων αποτελεί στρατηγικό στόχο της εταιρείας μας και με βάση αυτά έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε πρακτικές και πολιτικές όπως: Πρόσληψης και υποδοχής: Όλες οι θέσεις ανακοινώνονται στο intranet της εταιρείας. Η επιλογή γίνεται μέσα από δομημένη συνέντευξη και case study με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, και έχουν εκπαιδευτεί όλοι οι διευθυντές γι’ αυτό, προκειμένου να κρίνονται όλοι με αντικειμενικά κριτήρια.

Επίσης, δίνεται μεγάλη σημασία στο καλωσόρισμα και στη γρήγορη ένταξη στην ομάδα.Σύστημα αξιολόγησης που υποστηρίζεται από ηλεκτρονική εφαρμογή με εργαλείο ανατροφοδότησης και συνδέεται άμεσα με την ετήσια αύξηση και το bonus. Για να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η δικαιοσύνη, η εταιρεία μετά το κλείσιμο του κύκλου αξιολόγησης με τους προϊσταμένους, εφαρμόζει διατμηματικά calibration για όλους τους ρόλους κάθε χρόνο.

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για μας και όλοι οι εργαζόμενοι έχουν προσωπικό πλάνο ανάπτυξης και τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικά προγράμματα κάθε χρόνο στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, ενώ οι περισσότερες θέσεις καλύπτονται εσωτερικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαίδευση των προϊσταμένων/διευθυντών με προγράμματα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων κάθε χρόνο. Επίσης, η εταιρεία χρηματοδοτεί τις μεταπτυχιακές σπουδές δύο εργαζομένων κάθε χρόνο, καλύπτοντας το 80% του κόστους μέχρι τις 15.000€.

HR Professional: Πώς αντιμετωπίζει την κρίση η εταιρεία σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό;
Κική Τσάμη:
Στις μέρες μας, ο ρόλος του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων δεν μπορεί να είναι άλλος από το να προστατεύει, να αναπτύσσει, να εκπαιδεύει και να ενδυναμώνει τους ανθρώπους του και η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει αυτό ακριβώς το μοντέλο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι εργαζόμενοι μας, όπως προκύπτει από την έρευνα, εκτιμούν ιδιαίτερα το γεγονός ότι η εταιρεία εν μέσω κρίσης, δεν έχει προβεί σε καμία περικοπή παροχών, αντίθετα προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση του συνταξιοδοτικού προγράμματος και συνεχίζει να δίνει αυξήσεις και bonus. Πέραν από το δικό της μικρόκοσμο όμως, η εταιρεία σε καιρούς κρίσης οφείλει να στρέφει το βλέμμα και προς την κοινωνία.

Για το λόγο αυτό, και θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα στη νέα γενιά, που αυτή τη στιγμή μαστίζεται από την ανεργία, να βρει χώρο να αναπτύξει τις επαγγελματικές της ικανότητες, η Roche Hellas θεσμοθέτησε φέτος για πρώτη φορά ένα ετήσιο πρόγραμμα έμμισθης επαγγελματικής εξειδίκευσης για 10 νέους πτυχιούχους. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ανοίγουμε τις πόρτες ενός μεγάλου σχολείου και προσκαλούμε τους νέους να έρθουν μαζί μας για να αποκτήσουν πρακτική γνώση και εμπειρία σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που αποτελεί αποδεδειγμένα ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα.

ICAP Group: Παρουσίαση Λύσεων Βελτιστοποίησης ∆ιαδικασιών και Κόστους

Στο Α μέρος και μετά από μία σύντομη εισαγωγή του Θεόδωρου Τόλλη, Εκτελεστικού Διευθυντή ICAP Employment Solutions και Προέδρου της Ένωσης Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης (ΕΝΙΔΕΑ) και την προσπάθεια άρσης στερεοτύπων που ακολουθούν το outsourcing, πήρε το λόγο η Μάρθα Μυλωνά, Πρόεδρος του ΣΔΑΔΕ, μιλώντας για τις αλλαγές που έχουν προκύψει στην αγορά εργασίας και το πώς η Διάθεση Προσωπικού μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπισή τους. Στη συνέχεια, ο Phil Crompton, Global Service Delivery Director της NorthgateArinso ανέλυσε τις Τάσεις στο σύγχρονο HR επικεντρωνόμενος, ειδικότερα, στην Παγκοσμιοποίηση, στην πίεση για χαμηλότερο κόστος, στην έλλειψη ταλέντων και στις Νέες Τεχνολογίες.

Στο βήμα τον διαδέχθηκε ο Μιχάλης Σάρρος, Διευθυντής HR της Astra Zeneca ο οποίος μίλησε για το έργο HR και Payroll Outsourcing που υλοποιεί η εταιρεία αξιοποιώντας τη μέθοδο της NorthgateArinso μέσω της ICAP. Στο Β΄Μέρος ο Alex Kleiner, Regional Vice President της Coupa, παρουσίασε τις ρηξικέλευθες λύσεις e-Procurement μέσω Τεχνολογιών cloud που επιτρέπουν στις Διευθύνσεις Προμηθειών την επιτάχυνση των διαδικασιών αγορών αλλά και την εξασφάλιση του χαμηλότερου κόστους. Η μαρτυρία της Velti δια στόματος Κωνσταντίνου Παζάλου, Senior Manager Financial Systems της εταιρείας, πρόσφερε στους συμμετέχοντες την εμπειρία της Velti από την εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών.

Τα καλύτερα και τα χειρότερα επαγγέλµατα του 2012

Σύμφωνα με τον οδηγό, το «καλύτερο» επάγγελμα της χρονιάς είναι ο μηχανικός λογισμικών (Software Engineer), το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για δεύτερη συνεχή χρονιά. Τα δημιουργικά μυαλά πίσω από τα προγράμματα είδαν την αμοιβή τους να σημειώνει άνοδο κατά 1,1% και να διαμορφώνεται πλέον στα 88.142 δολάρια από 87.140 δολάρια το 2011. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν οι αναλογιστές, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μαθηματικά, τη στατιστική και την οικονομική θεωρία για τη μελέτη αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Η μέση αμοιβή τους ανέρχεται στα 88.202 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 1,1%. Στην επόμενη θέση βρίσκονται οι διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού, των οποίων η παρουσία στη λίστα μπορεί αρχικά να προκαλεί έκπληξη, αλλά αν ληφθούν υπ’ όψιν οι τάσεις της αγοράς, είναι λογική. Ο μισθός των τελευταίων αγγίζει τα 99.102 δολάρια. Συνολικά τα 10 καλύτερα επαγγέλματα για το 2012 με σειρά κατάταξης είναι: μηχανικός λογισμικών, αναλογιστής, διαχειριστής ανθρώπινου δυναμικού, οδοντίατρος, οικονομικός σύμβουλος, ακουολόγος, εργοθεραπευτής, διαχειριστής online διαφημίσεων, αναλυτής συστημάτων Η/Υ και μαθηματικός. Στον αντίποδα των «ιδανικών», βρίσκονται τα «εφιαλτικά».

Το επάγγελμα του ξυλοκόπου καταλαμβάνει την πρώτη θέση, καθώς πάντα λογιζόταν ως μία από τις χειρότερες δουλειές και έπεται, ο γαλακτοκόμος. Η κατάταξη για τα 10 χειρότερα επαγγέλματα του 2012, διαμορφώνεται συνολικά: ξυλοκόπος, γαλακτοκόμος, στρατιώτης, εργάτης πετρελαιοπηγής, ρεπόρτερ εφημερίδας, σερβιτόρος, μετρητής κατανάλωσης, λαντζέρης, χασάπης και εκφωνητής.

ΟΑΕΔ: Διπλή επιχορήγηση µισθού και εισφορών για 1.000 άνεργους σε μειονεκτική θέση

Με βάση το νέο πρόγραμμα – το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από το Δ.Σ του ΟΑΕΔ, η επιχορήγηση θα δίδεται για 12–24 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Οι επιχειρήσεις για να ενταχθούν δεν θα πρέπει να έχουν μειώσει τον αριθμό των απασχολουμένων τον τελευταίο χρόνο και να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες και υφιστάμενες θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

ΓΣΕΕ: Κάλεσε τις 4 εργοδοτικές οργανώσεις για τη νέα συλλογική σύµβαση

Ακολουθώντας πιστά τη διαδικασία του νόμου περί συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του νόμου 1876/90, ο οποίος δεν έχει καταργηθεί ακόμη στο σύνολό του, κάλεσε σε διαπραγμάτευση τις οργανώσεις των εργοδοτών προκειμένου να μην υποκατασταθούν -μετά και τη λήξη της μετενέργειας της ΕΓΣΣΕ- τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από ατομικές συμβάσεις.

Ως αφετηρία για την υπογραφή νέας σύμβασης προτείνεται η συμφωνία που είχαν κάνει οι 3 εργοδοτικές οργανώσεις με τη ΓΣΕΕ την 3η Φεβρουαρίου 2012 και η επαναφορά στον κατώτατο (μεικτό) μισθό των 751,39 ευρώ. Ειδικότερα, για το μισθό εισαγωγής εργατοτεχνιτών χωρίς προϋπηρεσία προτείνεται ημερομίσθιο 33,57 ευρώ για τον άγαμο και 36,92 ευρώ για τον έγγαμο, καθώς και διατήρηση 6 τριετιών.

Για το μισθό εισαγωγής του υπαλληλικού προσωπικού προτείνεται 751,39 ευρώ για τον άγαμο, 826,54 ευρώ για τον έγγαμο και διατήρηση έως και 3 τριετιών. «Παρά τα εμπόδια έχουμε όλοι ιστορική ευθύνη και υποχρέωση να κρατήσουμε ενεργό το θεσμό της Εθνικής Σύμβασης Εργασίας και να αποκαταστήσουμε το δικαιοπολιτικό της ρόλο, που αργά αλλά σταθερά κατακτήθηκε ιδίως τα τελευταία 20 χρόνια χάρη στην υπευθυνότητα, την αντιπροσωπευτικότητα και το κύρος των οργανώσεων που την υπογράφουν» αναφέρει η ΓΣΕΕ.

Στην πρώτη ωστόσο συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ ΓΣΕΕ και εργοδοτικών οργανώσεων, δεν υπήρξαν πολλά περιθώρια για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα προ μνημονίου ύψη. Κατά τη συνάντηση, δεν φάνηκε να υπάρχει διάθεση συζήτησης του ύψους του κατώτατου μισθού από όλες τις πλευρές και κυρίως τον ΣΕΒ. Αποφασίστηκε όμως να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ θα ζητηθεί και συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου εργοδότες και εργαζόμενοι να ζητήσουν την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων.