Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη στο HR: Η τέχνη του να διοικείς ανθρώπους.

Δείκτες, ποσοστά, καμπύλες, προσπαθούν να εξηγήσουν πολλά ερωτήματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, πώς αυτά συνδέονται με τον εγκέφαλο, και κυρίως να απαντήσουν στο γιατί άνθρωποι με πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης δεν καταφέρνουν να έχουν μια καλή ζωή, δεν διακρίνονται επαγγελματικά ενώ η προσωπική και κοινωνική τους ζωή χαρακτηρίζεται από συνεχείς αποτυχίες.

Αντίθετα, άνθρωποι που τα αποτελέσματα των τεστ νοημοσύνης τους ήταν χαμηλά, καταφέρνουν να πετυχαίνουν στη ζωή τους, είτε αυτή είναι επαγγελματική είτε οικογενειακή, καθώς επίσης να λειτουργούν και σαν «πόλοι έλξης» επιτευγμάτων και επιτυχιών.

Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη;
Ο καταξιωμένος ψυχολόγος Daniel Goleman, Ph.D, του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, έδωσε μια από τις σημαντικότερες ερμηνείες σε αυτά τα ερωτήματα, αποδεικνύοντας ότι η κινητήρια δύναμη μέσα στον πολυσύνθετο ανθρώπινο εγκέφαλο δεν μπορεί να μετρηθεί απλά με ένα τεστ νοημοσύνης, διότι τα αποτελέσματα αυτά δεν δύναται να ερμηνεύσουν την πορεία ενός ανθρώπου και τις περισσότερες φορές, έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με αυτήν.

Ορίζοντας την έννοια της «συναισθηματικής νοημοσύνης» ως τις ποικίλες ικανότητες και δεξιότητες ενός ατόμου στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ο ζήλος, η ικανότητα και η επιμονή να βρίσκει κίνητρα για τον εαυτό του, η πίστη και η θέληση, η ενσυναίσθηση και ο έλεγχος της παρόρμησης, ο D. Goldman προσδιορίζει πού οφείλεται η αποτυχία ανθρώπων με υψηλό δείκτη νοημοσύνης και η εντυπωσιακή επιτυχία άλλων με μέτριο δείκτη. Η ύπαρξη ή μη συναισθηματικής νοημοσύνης, φανερώνεται σε κάθε ανθρώπινη πράξη, μέσα στη δουλειά, την οικογένεια, τις συναναστροφές, τις σχέσεις, παντού.

Βασικές ηθικές στάσεις ζωής προκύπτουν από ουσιαστικές συναισθηματικές ικανότητες. Ο δείκτης νοημοσύνης (IQ) και η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) δεν είναι αντικρουόμενες, αλλά δύο ξεχωριστές ικανότητες. Οι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις δικές τους αντιδράσεις και συναισθήματα, μπορούν και να ηγούνται σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.Το πρότυπο του «Ταρζάν»Στον εργασιακό χώρο η ομαδική δουλειά, οι ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, η συζήτηση και η ελευθερία έκφρασης όλων των ανθρώπων μιας ομάδας, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον D. Goleman, οποιαδήποτε από τις παραλλαγές συναισθηματικών δυσκολιών στον εργασιακό τομέα, μπορεί να επιφέρουν μειωμένη παραγωγικότητα, ασυνέπεια στους χρόνους παράδοσης, λάθη και παραλείψεις ή ομαδικές παραιτήσεις εργαζομένων λόγω συνθηκών εργασίας. Σύμφωνα με την ψυχολόγο της Σχολής διοίκησης επιχειρήσεων του Χάρβαρντ, Σοσόνα Ζούμποφ, το διευθυντικό πρότυπο του αυταρχικού «Ταρζάν» το οποίο μια εποχή επιβραβεύονταν και εκμεταλλεύονταν ανθρώπους, άρχισε να καταρρέει από το 1980.

Όταν ένα διευθυντικό στέλεχος είναι ανίκανο να συγκρατήσει τις εκρήξεις θυμού του, ή δεν τον αγγίζουν καθόλου τα συναισθήματα των άλλων και τους επιπλήττει συνεχώς με το χειρότερο τρόπο, δημιουργείται μια συναισθηματική αναστάτωση στο χώρο, που όταν αυτή υπάρχει, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιδράσουν ομαλά. Από την άλλη, όταν υπάρχει εκπαίδευση στις βασικές συναισθηματικές δεξιότητες ενός ατόμου που έχει ηγετική θέση, αυτό είναι ικανό να εναρμονιστεί με τα συναισθήματα των εργαζομένων, καθώς επίσης να διευθετήσει έντονες καταστάσεις, να μην κλιμακωθούν.

Σύμφωνα με τον D. Goleman «Η ηγεσία δεν είναι κυριαρχία. Αντίθετα είναι η τέχνη να πείθεις τους ανθρώπους να εργάζονται για έναν κοινό στόχο». Τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Και ρέουν πιο έντονα από το πιο ισχυρό πρόσωπο σε μια ομάδα προς τα έξω. Αυτό δίνει στους ηγέτες ένα μεγάλο εργαλείο και μια μεγάλη ευθύνη. Ένας HR manager που διοικεί μια ομάδα ανθρώπων, πρέπει να διαχειριστεί τη συναισθηματική του κατάσταση ώστε να μπορεί να επηρεάσει τους άλλους προς την κατεύθυνση της επιτυχίας και της προόδου.

Η ικανότητα να μετατρέπονται τα παράπονα σε εποικοδομητικά σχόλια, η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που η διαφορετικότητα εκτιμάται παρά θεωρείται αιτία προστριβών και η ικανότητα της δικτυωμένης εργασίας, είναι κάποιοι από τους λόγους που τα συναισθηματικά χαρίσματα εξασφαλίζουν θεμελιώδεις αλλαγές στον εργασιακό χώρο.

Η εποικοδομητική κριτική
Η κριτική είναι ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα ενός ανώτερου στελέχους, και συγχρόνως, ένα από τα πιο παρεξηγημένα και θλιβερά για τους εργαζόμενους. Αυτό το ρόλο καλείται συχνά να τον αναλάβει ο HR manager. Ο τρόπος με τον οποίο οι κριτικές και τα σχόλια εκφράζονται και γίνονται αποδεκτά, καθορίζει σε ένα μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση των ανθρώπων στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Το λεγόμενο «feedback» (ανατροφοδότηση) που σημαίνει ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας ή μέρος αυτής, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, καθώς η ανταλλαγή πληροφοριών επιτρέπει στους εργαζομένους να γνωρίζουν αν η δουλειά που κάνουν πάει καλά ή χρειάζεται να αναβαθμιστεί ή να συντονιστεί από την αρχή. Οι κριτικές που διατυπώνονται ως προσωπικές επιθέσεις, παρά ως παράπονα που μπορούν να αντιμετωπιστούν, φέρνουν σαν αποτέλεσμα μια αρνητική στάση και άρνηση λήψης ευθυνών, αφού υπάρχει το αίσθημα της αδικίας και δεν αφήνουν περιθώρια απάντησης.

Ο άνθρωπος που δέχεται αυτού του είδους την κριτική νιώθει οργή. Από τη μεριά της συναισθηματικής νοημοσύνης, μια τέτοια κριτική δηλώνει για τον άνθρωπο που ασκεί την κριτική, άγνοια των συναισθημάτων των ανθρώπων που τη δέχονται καθώς και των αρνητικών συνεπειών που θα έχει στην ενθάρρυνση, την παραγωγικότητα και την αυτοπεποίθησή τους. Η κριτική οφείλει να κατευθύνεται προς ένα συγκεκριμένο στόχο, τη διόρθωση του προβλήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αφήνει τον αποδέκτη χωρίς κίνητρα και απογοητευμένο.

Η κριτική μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση νέων λύσεων και τη διόρθωση κάποιων ελαττωμάτων, αλλά θα πρέπει να δίνει και προτάσεις σχετικά με το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Όταν η εξουσία δεν χρησιμοποιείται για το καλό του συνόλου, αλλά γίνεται κατάχρηση αυτής, καλύπτοντας έτσι προσωπικές ανασφάλειες, είναι πολύ πιθανόν να έχει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και στο άτομο που την καταχράται.

Το θέμα, λοιπόν, της επιτυχίας και πώς αυτή αποκτάται σε όλους τους τομείς της ζωής, δεν είναι μόνο θέμα IQ ή πανεπιστημιακής μόρφωσης. Είναι αποτέλεσμα μιας πιο βαθιάς διεργασίας και ικανότητας να μπορεί το άτομο πρώτα να αναγνωρίζει, να διαχειρίζεται και να αποδέχεται τον ίδιο του τον εαυτό, τις δικές του αντιδράσεις και συναισθήματα. Αυτές οι ικανότητες, που δεν είναι έμφυτες, αλλά αναπτύσσονται και εξελίσσονται συνεχώς, θα τον βοηθήσουν στην προσωπική του ολοκλήρωση, την ατομική και επαγγελματική του ευτυχία και επιτυχία.

Ford: Βάζει «λουκέτο» σε δύο εργοστάσια στην Αυστραλία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford Αυστραλίας, Μπομπ Γκραζιάνο, δήλωσε ότι η εταιρεία θα κλείσει το εργοστάσιο παραγωγής κινητήρων στην περιοχή Τζελόνγκ και το εργοστάσιο συναρμολόγησης στο Μπροντμέντοουζ, τα οποία αμφότερα βρίσκονται στην πολιτεία Βικτώρια. Η κατασκευάστρια εταιρεία αυτοκινήτων αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες εξαιτίας της πτώσης των πωλήσεων, τις αυξημένες δαπάνες και το ισχυρό δολάριο της Αυστραλίας.

Εύρεση δουλειάς στην ΕΕ από το κινητό

Μετά την έναρξη της εφαρμογής iPhone app επεκτάθηκε και στα κινητά Android με στόχο να θέσει στη διάθεση των χρηστών έξυπνης κινητής τηλεφωνίας τις σημαντικότερες λειτουργίες της πύλης EURES που στηρίζεται από την Κομισιόν. Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν θέσεις εργασίας που αναρτώνται από ιδιώτες αλλά και από τις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη, κάνοντας χρήση των φίλτρων αναζήτησης, όπως η κατηγορία επαγγέλματος και η χώρα. Η εφαρμογή παρέχει επίσης τη δυνατότητα αναζήτησης συμβούλων EURES ανά χώρα και ανά γλώσσα, ενώ παράλληλα διαθέτει πληροφορίες για τις προσεχείς εκδηλώσεις εύρεσης εργασίας του EURES – συμπεριλαμβανόμενης της χώρας από την οποία προέρχεται ο χρήστης.

Θ. Αμπατζόγλου: Στοίχημα η μείωση της ανεργίας

 Ο ίδιος χαρακτήρισε την προσπάθεια αυτή ως «το μεγάλο στοίχημα του Οργανισμού» και πρόσθεσε ότι θα πρέπει τα ποσοστά της ανεργίας να οδηγηθούν σε καθοδικό κανάλι, μέσω της προώθησης νέων ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης (όπως στο εμπόριο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις)». Οι άξονες στους οποίους θα κινηθούν στο εξής οι δράσεις του ΟΑΕΔ θα είναι, σύμφωνα με το Διοικητή του Οργανισμού, η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, τα προγράμματα μείωσης κόστους εργασίας μέσω της επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών, τα τοπικά προγράμματα απασχόλησης, η ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτικής και η αναβάθμιση των σχολών μαθητείας. Στόχοι των δράσεων αυτών είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η στήριξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναµικού του Οµίλου ICAP: One stop shop, Έµπειρα Στελέχη και Διεθνείς Συνεργασίες κάνουν τη διαφορά

HR Professional: Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου ICAP στον τομέα Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού;
Νικήτας Κωνσταντέλλος:
Θα έλεγα κατ’αρχάς ότι o Όμιλος της ICAP έχει εξελιχθεί σε ένα one stop shop, κυρίαρχο Όμιλο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με 1.300 εργαζόμενους σε 6 χώρες. Διαθέτουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών τις οποίες ομαδοποιούμε σε 4 πυλώνες που εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των Διευθύνσεων μίας εταιρείας. Ένας από τους πυλώνες αυτούς αφορά στις λύσεις Ανθρώπινου Δυναμικού που προσφέρουμε με επιτυχία στην αγορά.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι λόγω μεγέθους έχουμε τη δύναμη να δημιουργούμε «οικονομίες κλίμακος» για τους πελάτες μας, εξυπηρετώντας τους σε περισσότερες ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να σταθώ σε κάποια ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα για τα οποία είμαστε πραγματικά περήφανοι: είμαστε η παλιότερη εταιρεία με παρουσία 39 χρόνων στον τομέα Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, διαθέτουμε εξειδικευμένους συμβούλους σε 5 χώρες και 9 πόλεις (4 της Ελλάδας καθώς και στο Βουκουρέστι, στη Σόφια και στο Βελιγράδι) και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας διαμέσου μίας ομάδας 45 επαγγελματιών Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επίσης, η στρατηγική μας επιλογή για τη σύναψη συνεργασιών με πολύ γνωστές και εξειδικευμένες πολυεθνικές εταιρείες, φαίνεται να δικαιώνεται σήμερα εν καιρώ κρίσης, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Με τις HOGAN, ΚΕΝΕΧΑ και Cut-e καλύπτουμε την έντονη ανάγκη των επιχειρήσεων για αξιόπιστη αξιολόγηση υπαρχόντων και μελλοντικών εργαζομένων τους και με την HUTHWAITE συμβάλλουμε στη βελτίωση της απόδοσης των ομάδων Πώλησης μέσω εξατομικευμένης εκπαίδευσης.

Στις περιπτώσεις δε που οι πελάτες μας επιλέγουν τη μέθοδο του outsourcing είτε για υπαλλήλους τους είτε για την εκτέλεση συγκεκριμένων διαδικασιών, οι NorthgateArinso και Coupa προσφέρουν μία μοναδική τεχνογνωσία, την εμπειρία τους αλλά και το benchmarking από το χειρισμό παρόμοιων εταιρικών αναγκών παγκοσμίως.

HR Professional: Πώς τα πήγαν οι Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού το 2012 και τι προβλέπετε για το 2013;
Νικήτας Κωνσταντέλλος:
Πρώτα απ’ όλα να τονίσω ότι τα συνολικά έσοδα των People Solutions της ICAP αναπτύσσονται συνεχώς και σημαντικά τα 4 τελευταία χρόνια, παρά τη μεγάλη κρίση. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 πετύχαμε €26,5 εκατ. Έσοδα (αυξημένα κατά €900 χιλ.) από το 2011, ενώ το 2013 αναμένεται να φέρουμε €1 εκατ. περισσότερα έσοδα από το 2012. Με €27,5 εκατ. λοιπόν Έσοδα το 2013 θα είμαστε ξεκάθαρα η μεγαλύτερη εταιρεία του χώρου.

Τώρα, από τις 10 βασικές υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού που προσφέρουμε, αυτές που έχουν αύξηση εργασιών είναι η Διάθεση Προσωπικού (ήδη ξεπεράσαμε τα 1.700 δικά μας άτομα που δουλεύουν σε εγκαταστάσεις πελατών), η Εκπαίδευση, τα Assessment Centers και το Outplacement.Από την άλλη, οι Υπηρεσίες μας που λόγω κρίσης είχαν υστέρηση εσόδων είναι η Επιλογή Στελεχών, κυρίως λόγω των μικρότερων αμοιβών των στελεχών και τα μεγάλα έργα συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Από το δεύτερο εξάμηνο όμως που φαίνεται να τελειώνει η ύφεση και η χώρα μας να εισέρχεται σε ένα κύκλο ανάπτυξης, οι πελάτες μας θα χρειαστούν σε μεγαλύτερους όγκους όλες μας τις υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συνεργάτες μου, Γιώργος Χάρος και Θεόδωρος Τόλλης, επικεφαλής των δύο Τομέων Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού μας, θα σας πουν περισσότερα.


Ο Γιώργος Χάρος, ICAP People Solutions Executive Director και ο Θεόδωρος Τόλλης, ICAP Employment Solutions Executive Director, αναλύουν από κοινού τον τρόπο που η κρίση έχει επηρεάσει την αγορά και πώς οι διεθνείς συνεργασίες της εταιρείας εξασφαλίζουν για την ελληνική αγορά υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

HR Professional: Πόσο έχει επηρεάσει η κρίση την παροχή των υπηρεσιών σας;
Γιώργος Χάρος:
Η κρίση επηρεάζει τους πάντες αφού στην πραγματικότητα μικραίνει την πίτα. Ο τομέας των υπηρεσιών όμως έχει το πλεονέκτημα να μπορεί να προσαρμόζεται γρηγορότερα στα νέα δεδομένα. Εφόσον οι άνθρωποι που τις παράγουν δείχνουν την απαραίτητη ευελιξία. Η αγορά μας, αυτή του Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι εξοικειωμένη με την αλλαγή και την ανάγκη προσαρμοστικότητας που πρέπει να επιδεικνύουμε για να βοηθάμε αντίστοιχα και τις εταιρείες μας να κάνουν αλλαγές.

Θεόδωρος Τόλλης: Συμφωνώ φυσικά με τον Γιώργο, αλλά αν μιλήσω για το δικό μου κομμάτι Υπηρεσιών θα έλεγα ότι είμαστε από τους τυχερούς. Η κρίση φαίνεται, σε γενικές γραμμές, να ευνοεί τις Υπηρεσίες Outsourcing λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, που προσφέρουν ευελιξία και εμφάνιση μείωσης κόστους. Η επικρατούσα αβεβαιότητα στην οικονομία της χώρας αλλά και στο εσωτερικό περιβάλλον πολλών εταιρειών, είναι οι βασικοί παράγοντες που οι επιχειρήσεις στρέφονται σε εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης λειτουργιών και προτιμούν τη διάθεση προσωπικού από το να έχουν ένα πιο «βεβαρημένο» Payroll.

Η ενίσχυση τέτοιων μορφών απασχόλησης, οι οποίες θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της αρνητικής συγκυρίας, θα πρέπει να βοηθηθούν από την εφαρμογή του πνεύματος της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/104 και από την άρση των «αδικαιολόγητων περιορισμών» (όπως έχουν χαρακτηριστεί από την Ε.Ε.) που αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμη.

HR Professional: Πόσο σας έχουν βοηθήσει οι Διεθνείς Συνεργασίες (τεχνογνωσία, διεθνείς πελάτες κ.λπ.);
Γιώργος Χάρος:
Η περίοδος αυτή δοκιμάζει πολύ τις διεθνείς συνεργασίες όλων. Δεν μπορώ όμως να μη τονίσω τη μεταφορά τεχνογνωσίας που επιτελείται και την εξασφάλιση διεθνών πελατών που διαφορετικά δεν θα υπήρχαν. Το σημαντικότερο από όλα, ωστόσο, είναι η τοποθέτηση του τοπικού πήχη υψηλότερα και η εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών προς τους Έλληνες πελάτες μας.

Θεόδωρος Τόλλης: Οι διεθνείς συνεργασίες με μία ευρωπαϊκή εταιρεία, τη NorthgateArinso, και μία στην καρδιά της Silicon Valley στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, την Coupa, αναμφίβολα έχουν φέρει μεγάλη αναγνωρισιμότητα όχι μόνο στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που δραστηριοποιούμαστε αλλά φυσικά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Η ανταπόκριση της αγοράς φάνηκε και από την πρόσφατη εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη και από τις δυό διεθνείς εταιρείες που παρουσίασαν σε εκπροσώπους τμημάτων HR και Προμηθειών τις λύσεις που προσφέρουν σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και σε θέματα διαδικασιών Προμηθειών μέσω τεχνολογιών cloud.


ICAP People Solutions
Βραβείο Εκπαίδευσης Πωλήσεων και Συμβουλές προς Στελέχη

HR Professional: Πρόσφατα λάβατε το βραβείο Εκπαίδευσης Πωλήσεων από το Ινστιτούτο Πωλήσεων και την BOUSSIAS. Τι πιστεύετε ότι σας έκανε να ξεχωρίσετε;
Γιώργος Χάρος:
Το βραβείο αυτό είναι αποτέλεσμα εξαιρετικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος Account Strategy for Major Sales της Huthwaite – που υλοποιήθηκε για τη Siemens. Στα πλαίσιά της, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε εκπαιδεύσεις για 165 συνολικά συμμετέχοντες από 4 επιχειρηματικούς τομείς σε 72 ημέρες εκπαίδευσης, ενώ προηγήθηκαν 28 ημέρες consulting με στόχο το customization. Συντονίσαμε δεκάδες συναντήσεις συνεργατών μας και διευθυντικών στελεχών της Siemens με στόχο το σχεδιασμό ενός curricula και μίας άσκησης προσομοίωσης για κάθε έναν τομέα.

Οι αξιολογήσεις για το πρόγραμμα είχαν Μ.Ο. 95% για το πρόγραμμα, 97% για τους εισηγητές και 90% για τη δυνατότητα εφαρμογής την επόμενη ημέρα. Αυτό όμως που μας κάνει περισσότερο υπερήφανους είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν πρακτικά εργαλεία (Campaign Overview, SPIN® Planner κ.α.) που σήμερα αξιοποιούν για να προετοιμαστούν, να σχεδιάσουν και να αποτυπώσουν μία καμπάνια μεγάλης και σύνθετης πώλησης.

HR Professional: Πώς βλέπετε να αντιδρούν τα στελέχη στις δυσκολίες της αγοράς και πώς πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθούν;
Γιώργος Χάρος:
Αυτή η περίοδος είναι ένα μεγάλο καθαρτήριο. Τα στελέχη που είναι στις εταιρείες και καλούνται να επιλύσουν πρωτόγνωρα προβλήματα, αποκτούν δεξιότητες μσα από τις δύσκολες καταστάσεις που περνούν. Γίνονται οι καλοί καπετάνιοι που φαίνονται στη φουρτούνα. Και γι’αυτό συνιστώ σε όλους όσους μου λένε ότι «θέλουν κάτι άλλο», να κάνουν υπομονή και να δουν πως θα επιτύχουν στις αντιξοότητες που βρέθηκαν.

Για τα στελέχη που βρέθηκαν εκτός αγοράς εργασίας, χρειάζεται να συνεχίζουν να παλεύουν για να κερδίσουν την επόμενη ευκαιρία τους. Μπορεί να χρειάζονται επαγγελματικές συμβουλές και βοήθεια για να διαχειριστούν τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν, για να σταθούν στο ύψος που τους αξίζει το συντομότερο δυνατό.

Έχω δει πολλά ικανά στελέχη να χάνουν πολύτιμο χρόνο προκειμένου μόνοι τους, και σιγά σιγά να αντιληφθούν πως άλλαξε το παιγνίδι τα τελευταία χρόνια. Τέλος, θα πρόσθετα ότι η απόκτηση και νέων προσόντων κυρίως μέσω επαγγελματικών πιστοποιήσεων βοηθάει πάρα πολύ στη σημερινή κατάσταση.


ICAP Employment Solutions
Προσωρινή Απασχόληση και Θέματα Βελτιστοποίησης Κόστους

Ο Θεόδωρος Τόλλης καταρρίπτει τους μύθους γύρω από την Προσωρινή Απασχόληση στην Ελλάδα και εξηγεί πως η ανάγκη για χρήση νέων τεχνολογιών από τις εταιρείες διαμορφώνουν το νέο τοπίο.

HR Professional: Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένη έννοια η Προσωρινή Απασχόληση; Ποιοι είναι οι μύθοι που την ακολουθούν και τι οφέλη προσφέρει;
Θεόδωρος Τόλλης:
Λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και αγκυλώσεων. Στην Ελλάδα, όπου η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια και πολυπλοκότητα, η συμβολή της Προσωρινής Απασχόλησης στην αμεσότερη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αφενός, οι επιχειρήσεις που λόγω των συνεχών διακυμάνσεων δεν προχωρούν σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ανοίγουν σε πρώτη φάση θέσεις Προσωρινής Απασχόλησης για να καλύψουν τις εποχιακές ανάγκες τους.

Επιπλέον, οι εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης αναλαμβάνουν τις διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση του προσωπικού ώστε η εταιρεία-πελάτης να μπορεί να δώσει έμφαση στη βασική της δραστηριότητα και την ανάπτυξή της. Κάποια στοιχεία είναι πολύ ενδεικτικά (πανευρωπαϊκή Έρευνα Boston Consulting 2012):
• Χωρίς τη χρήση Υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης, 74% των εταιρειών δεν θα είχαν εξετάσει καν την πιθανότητα ανοίγματος των θέσεων εργασίας ως μόνιμες και 64% αυτών δεν θα είχαν προχωρήσει στις προσλήψεις εργαζομένων για ορισμένο χρονικό διάστημα,
• 35% των προσωρινά απασχολούμενων στην Ευρώπη είναι κάτω των 25 ετών,
• 66% των προσωρινά απασχολούμενων ήταν άνεργοι πριν καταφύγουν στη λύση της Προσωρινής Απασχόλησης,
• η Προσωρινή Απασχόληση συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας έφτανε το 25%. Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό αυτό στις μέρες μας έχει εκτιναχθεί στο 36%.

HR Professional: Πρόσφατα ανακοινώσατε μία ακόμη διεθνή συνεργασία σε θέματα Βελτιστοποίησης Κόστους μέσω τεχνολογιών Cloud. Δεν είναι λίγο ανώριμη η ελληνική αγορά για τέτοιου βεληνεκούς υπηρεσίες;
Θεόδωρος Τόλλης:
Δεν σταματάμε να εξετάζουμε την παγκόσμια αγορά με σκοπό τη σύναψη συνεργασιών με εταιρείες που είναι πρωτοπόρες στον τομέα τους και, μετά την εξέταση πολλών παραμέτρων, να τις παρουσιάζουμε στην Ελλάδα και στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Λόγω της παγκοσμιοποίησης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών υποχρεούμαστε να ερευνούμε όλες τις δυνατές λύσεις και να τις εφαρμόζουμε.

Η Coupa, μέσα από μία μοναδική προσέγγιση, που προσφέρει 60% βελτίωση της παραγωγικότητας, στοχεύει όχι απλά στην εγκατάσταση και διατήρηση software που διευκολύνει τις διαδικασίες που ακολουθούν τα τμήματα Προμηθειών, αλλά προχωράει ένα βήμα παρακάτω με ευρεία χρήση τεχνολογιών cloud.

Πιο συγκεκριμένα, με βασική αρχή την παροχή πραγματικής και μετρήσιμης αξίας στους πελάτες της, συμβάλλει ώστε να πετύχουν σημαντική μείωση κόστους σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο. Η πλατφόρμα της έχει τη δυναμική να συμπεριλάβει εκατομμύρια προϊοντικούς καταλόγους και να προσφέρει αυτοματοποίηση μεταξύ επιλογής προϊόντος και κόστους.

 

ΣΔΟΕ: «Μαύρη» εργασία και φοροδιαφυγή σε τουριστικούς προορισμούς στο «στόχαστρο»

Στόχος της εισαγγελικής παρέμβασης είναι να κατασταλούν και να προληφθούν ενδεχόμενες έκνομες δραστηριότητες, όπως η λεγόμενη «μαύρη» εργασία που συνεπάγεται, «πέραν των λοιπών σημαντικών παραμέτρων, μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή τόσο από την πλευρά των εργοδοτών όσο και από την πλευρά παρανόμως εργαζομένων». Η εντολή των οικονομικών εισαγγελέων προς το ΣΔΟΕ είναι να συνεργαστεί με την αστυνομία και την Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των ελέγχων που θα διενεργεί, ενώ ζητούν από τα αρμόδια στελέχη του, να προβαίνουν σε μηναία ενημέρωση για τις ενέργειές τους.

ΠΕΝΕΝ: «Χρωστούν δεδουλευμένα μηνών στους ναυτικούς»

Την κατάσταση αυτή επιβεβαίωσε και η διοίκηση της ΠΝΟ σύμφωνα με την οποία παραμένουν να οφείλουν δεδουλευμένα οι ίδιες εταιρείες, ενώ το υπουργείο Ναυτιλίας δεν αντιμετωπίζει, κατά την άποψή της, την κατάσταση ως θα όφειλε. Σύμφωνα με πληροφορίες της ομοσπονδίας οι περισσότερες από τις εταιρείες που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τους ναυτικούς, δηλώνουν ότι βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και απειλούν ότι θα αποδρομολογήσουν τα πλοία τους αφήνοντας ξεκρέμαστη την ακτοπλοΐα μέσα στο καλοκαίρι.

Η ΠΕΝΕΝ στην καταγγελία της αναφέρει ότι ουσιαστικά η συμφωνία που είχε γίνει μεταξύ του Κ. Μουσουρούλη και των συγκεκριμένων ακτοπλόων στις αρχές του χρόνου, δε λειτούργησε καθώς πέραν από κάποιες αποσπασματικές πληρωμές τελικά υπάρχουν ακόμα μεγάλες οφειλές δεδουλευμένων, ενώ συνεχώς δημιουργούνται νέες οφειλές.

Alpha Bank: «Τελευταία χρονιά μείωσης των εισοδημάτων» το 2013

Στο οικονομικό δελτίο επισημαίνεται ότι «γίνεται τώρα πιο εμφανές ότι το 2013 θα είναι η τελευταία χρονιά μείωσης των εισοδημάτων» και ότι «η Ελλάδα εξέρχεται από την κρίση ισχυρότερη, με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες να αντιμετωπίζονται σε μονιμότερη βάση και τις διαρθρωτικές αλλαγές να διαμορφώνουν σταδιακά συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, στηριζόμενες αυτή τη φορά στην εγχώρια αποταμίευση και παραγωγικότητα».

Ειδικότερα, στην οικονομική ανάλυση της τράπεζας γίνεται εκτενής αναφορά στις ενθαρρυντικές αυτές εξελίξεις οι οποίες φαίνεται να προκύπτουν από την πολύ μεγάλη συμμετοχή σε προγράμματα ενίσχυσης των επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ, από την διαφαινόμενη τώρα προοπτική έγκαιρης ανάκαμψης των επενδύσεων στη Βιομηχανία, μετά τα αποτελέσματα της πρόσφατης σχετικής έρευνας του ΙΟΒΕ και από τις ενθαρρυντικές εξελίξεις που σημειώνονται στην αγορά εργασίας, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία των ελέγχων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας καθώς και από τις εξαιρετικά ευνοϊκές εξελίξεις στο εξωτερικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας που προοιωνίζουν νέα σημαντική θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΑΕΠ της χώρας από τις καθαρές εξαγωγές.

2ο Σεμινάριο Ηγεσίας από την SARGIA Partners

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη με θετική στάση ζωής, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξελιχθούν ως ηγέτες και να διεκδικήσουν προσωπική και επαγγελματική ευημερία. Πρόκειται για ένα βιωματικό workshop διάρκειας 8 ωρών μέσα από το οποίο ο Hendre Coetzee θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στην ανάπτυξη του προσωπικού τους «χάρτη» στο σχεδιασμό του οράματός τους και στην επίτευξη των στόχων τους.

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν μια τεκμηριωμένη μέθοδο, με βάση τις νεύρο-επιστήμες, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεκλειδώσουν τη διαύγειά τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται και να σχεδιάσουν ένα πλάνο που θα τους οδηγήσει με επιτυχία στο προσωπικό τους ταξίδι, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Πληροφορίες: 210-8920951, www.leadershipseminars.gr και [email protected].

75.000 θέσεις πρακτικής άσκησης για νέους

Το πλαίσιο των παρεμβάσεων -στις οποίες περιλαμβάνεται και η αύξηση σε 75.000 των επιδοτούμενων θέσεων πρακτικής άσκησης με το σύστημα voucher για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών- παρουσίασαν ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος σε συνέδριο για την προετοιμασία της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

«Η ανεργία τραβά χειρόφρενο το 2013 και θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται το 2014» προέβλεψε ο Γιάννης Βρούτσης τονίζοντας, ωστόσο, ότι για να είναι ταχύτερες οι εξελίξεις και η παρέμβαση στην αγορά εργασίας θα χρησιμοποιηθούν «εμπροσθοβαρώς» τα κονδύλια του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης. Συνολικά στην περίοδο 2014 – 2020 θα διατεθούν 4 δισ. ευρώ και το 20% από αυτά για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο υφυπουργός Εργασίας προανήγγειλε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταφορά του 10% των αναπορρόφητων ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη στήριξη κοινωνικών δομών, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από την 1 Ιανουαρίου 2014, με εισοδηματικά κριτήρια.