Ανάπτυξη ηγεσίας: «ήπιες» δεξιότητες, «σκληρές» συνέπειες

Επιπρόσθετα, αυτό που είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη υγεία ενός οργανισμού είναι η αποτελεσματική ηγεσία για να καθοδηγήσει, να κινητοποιήσει και να κατευθύνει το ανθρώπινο δυναμικό της. Αν και υπάρχουν πολλοί ορισμοί της ηγεσίας, το γενικό μήνυμα είναι ότι οι ηγέτες θα πρέπει να κινητοποιούν, να καθοδηγούν, να επηρεάζουν και να δημιουργούν ένα όραμα και ένα σκοπό που θα φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, δεδομένων των οργανωτικών και επιχειρησιακών αλλαγών που βιώνουν όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε όλο και πιο ευέλικτες με πιο επίπεδη ιεραρχία. Η ηγεσία αφορά και άλλα επίπεδα ιεραρχίας, δεν αφορά αποκλειστικά την κορυφή. Πολύ συχνά οι εταιρείες εστιάζουν στο αποτέλεσμα και πιστεύουν ότι οι πιο έμπειροι και ανώτατοι υποψήφιοι θα λύσουν όλα τα θέματα και ότι αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο ότι ισχύει πάντα αυτή η περίπτωση. Η εμπειρία και η γνώση είναι προϋπόθεση για την επιτυχία, αλλά δεν είναι αρκετό.

Good boss – Bad boss: Συναισθηματική Νοημοσύνη ως καταλύτης για την επιτυχία
Αν πάρουμε ένα παράδειγμα από τις ομαδικές ασκήσεις που ονομάζεται «καλό αφεντικό, κακό αφεντικό» και περιγράψουμε μια σειρά από χαρακτηριστικά των καλύτερων και χειρότερων διευθυντών, θα διαπιστώσουμε ότι η πλειοψηφία των χαρακτηριστικών που αποδίδονται δεν έχει σχέση με τη γνώση και την εμπειρία, αλλά αφορά στα προσωπικά χαρακτηριστικά ή στις ικανότητες που σχετίζονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Πολύ συχνά θα βρείτε χαρακτηριστικά, όπως η συναίσθηση, η ομαδική εργασία, η υπομονή, η αντοχή, η υποστήριξη που χαρακτηρίζουν έναν καλό διευθυντή. Και από την άλλη πλευρά, ένας κακός διευθυντής περιγράφεται συχνά ως συγκεντρωτικός, ευέξαπτος, επικριτικός και αδιάφορος ως προς τη γνώμη των άλλων.

Όλα αυτά τα στοιχεία καθώς και οι συμπεριφορές προέρχονται από τη συναισθηματική νοημοσύνη μας, και μπορεί όχι μόνο να μετρηθούν και να αναγνωριστούν, αλλά και να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν. Ο Richard Boyatzis έδωσε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα λέγοντας ότι η ηγεσία, χωρίς συναισθηματική νοημοσύνη, είναι όπως ο χορός χωρίς ρυθμό. Η συναισθηματική νοημοσύνη στο πλαίσιο της ηγεσίας και της επίδοσης είναι ένα θέμα που έχει προσεγγιστεί και αναλυθεί από πολλές έρευνες.

Μια από αυτές που εκτελέστηκε από μέρους της Α / Center πού αφορούσε στοιχειά από 3.781 στελέχη, τα οποία συμπληρωθήκαν από εκείνους που εργάστηκαν γι ‘αυτούς, δείχνει ότι το 50% έως 70% της αντίληψης των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον συνδέεται με τα χαρακτηριστικά που αφορούν στη συναισθηματική νοημοσύνη του ηγέτη (Goleman, 2000b). Επιπλέον, η έρευνα ανέδειξε έξι διαφορετικά στυλ ηγεσίας που πηγάζουν από τις διάφορες συνιστώσες της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Το σωστό ύφος, στη σωστή στιγμή και στις σωστές συνθήκες ενισχύουν την απόδοση
Ένας από τους παράγοντες που μπορεί είτε να παρακινήσει ή να αποσυνδέσει τους εργαζόμενους, είτε να ενισχύσει ή να μειώσει την απόδοσή τους είναι το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο εργάζονται και αποδίδουν, το κλίμα που βιώνουν. Ένα αποτελεσματικό κλίμα παρακινεί τους ανθρώπους να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα, ενώ ένα αρνητικό κλίμα μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση και αποχώρηση. Οι δείκτες κλίματος περιλαμβάνουν το βαθμό σαφήνειας στην επικοινωνία, την ευελιξία των εργαζομένων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, την ικανότητα να καινοτομούν, την ιδιοκτησία και την ευθύνη για το έργο τους, καθώς και το επίπεδο των προτύπων απόδοσης (Litwin & Stringerm 1968, Tagiuri & Litwinm 1968).

Οι ηγέτες επηρεάζουν το κλίμα μέσα από τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τους εργαζόμενους και η αλληλεπίδραση αυτή ενσωματώνεται στο προσωπικά στυλ ηγεσίας τους. Σύμφωνα με τον Daniel Golman, τα τέσσερα από τα έξι στυλ: ο οραματιστής, ο ανθρωποκεντρικός, ο δημοκρατικός και ο καθοδηγητικός οδηγούν γενικά το κλίμα σε μια θετική κατεύθυνση, ενώ οι δύο άλλες μορφές, ο επιτακτικός και ο υποδειγματικός έχουν την τάση να οδηγούν το κλίμα αρνητικά.

Ωστόσο, κάθε μία από τις εκδοχές έχει θετικές και αρνητικές πλευρές, και είναι αποτελεσματικές μόνον εάν εφαρμοστούν στις ανάλογες σχετικές καταστάσεις. Έτσι, δεν υπάρχει το καλύτερο και το χειρότερο ύφος, και δεν υπάρχει «μαγικός» τρόπος που είναι καθολικά εφαρμόσιμος και αποτελεσματικός. Ενώ οι επιτακτικοί ηγέτες απαιτούν άμεση συμμόρφωση και να επικεντρωθούν στα καθήκοντα της οδηγίας, οι ηγέτες προσπαθούν να παρέχουν όραμα και εξηγούν το σκοπό πίσω από το έργο. Οι ανθρωποκεντρικοί ηγέτες τείνουν να αποφεύγουν τις συγκρούσεις και θέτουν σε προτεραιότητα τους ανθρώπους από τα καθήκοντα, ενώ οι δημοκρατικοί ηγέτες προσπαθούν να προωθήσουν τη συμμετοχή και τη συναίνεση.

Οι υποδειγματικοί ηγέτες αναμένουν την τελειότητα και έχουν υψηλές απαιτήσεις, ενώ οι καθοδηγητικοί ηγέτες εργάζονται για την ανάπτυξη των ανθρώπων. Εάν η εργασία προσεγγίζεται με ακατάλληλο στυλ ηγεσίας, αυτό μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση του έργου. Με άλλα λόγια, αν έχουμε μια νεανική ομάδα, χωρίς μεγάλη εμπειρία, και τις αναθέσουμε ένα αρκετά σύνθετο έργο με το επιτακτικό στυλ ηγεσίας («Κάνετε αυτό έως τότε»), τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι αυτά που περιμένουμε, γιατί η ομάδα δεν θα είχε καμία κατεύθυνση (ηγεσία) και την εμπειρία (καθοδήγηση). Επίσης, αν πλησιάζουμε εργαζόμενους με υψηλό δυναμικό κίνητρο με υποδειγματικό τρόπο, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην απογοήτευση και την αποχώρηση. Οι πιο αποτελεσματικοί ηγέτες ενσωματώνουν 4 ή περισσότερες από τις έξι μορφές τακτικά, προσαρμόζοντας την πιο κατάλληλη σε μια δεδομένη κατάσταση (Goleman, 2000).

Επένδυση για το μέλλον
Το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει συνεχώς και οι ηγέτες πρέπει να είναι ευέλικτοι και έτοιμοι να ανταποκριθούν κατάλληλα στις διάφορες προκλήσεις, να αποδεχτούν και να διαχειριστούν την αλλαγή. Παρά το γεγονός ότι η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται γενικά ως «ήπια δεξιότητα», έχει αποδειχθεί ότι με το σωστό τρόπο ηγεσίας και το κατάλληλο εργασιακό κλίμα μπορεί να επιφέρει αρκετά «δυνατά» αποτελέσματα στις επιχειρήσεις (π.χ. έσοδα, καινοτομία).

Αν δεν προσεγγίζουμε τους ανθρώπους και τις προκλήσεις μας με το σωστό τρόπο, και αν δεν δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό κλίμα, μπορεί να ριψοκινδυνέψουμε την αποτελεσματικότητα της ομάδας μας, επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοση και τέλος, μειώνοντας έτσι τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των ηγετών μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να επιφέρει επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) κάθε έργου ονομάζεται «Project Manager!»

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι τεχνικές δεξιότητες του project manager είναι αυτές που υπερέχουν. «Για να κάνεις project management σε έργο πληροφορικής πρέπει να είσαι technical expert σε ICT» σου λέει ο πρώτος. Σωστά, τονίζει ο δεύτερος: «για να κάνεις project management σε κατασκευαστικό έργο πρέπει να είσαι πολιτικός μηχανικός». Είναι όμως έτσι τα πράγματα; O Jim Johnson, CEO του Standish Group, τονίζει: «Ta έργα σπανίως αποτυγχάνουν για τεχνικούς λόγους!» Άρα τις πταίει;

Τεχνικές Δεξιότητες
Είναι προφανές ότι ο project manager πρέπει να καταλαβαίνει το περιβάλλον του έργου. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και technical expert στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Δουλειά του project manager είναι να βρει τους technical experts που θα πλαισιώσουν το έργο και θα λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Σύμφωνα με τα δύο παγκόσμια πρότυπα, το PMBOK® Guile που εκδίδεται από το PMI και το ISO 21500, οι τεχνικές δεξιότητες καλύπτονται από τις κάτωθι 10 γνωστικές περιοχές: Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Human Resources, Communications, Risk, Procurement και Stakeholder Management.

Σε τι διαφέρει το «Management» από το «Project Management»;
Η διαφορά είναι μόνο στη λέξη «Project»… Οι οργανισμοί όμως δεν γνωρίζουν το τι δεξιότητες πρέπει να έχουν οι Project Managers για να εξασφαλίσουν την επιτυχία στα Projects. Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι το Project Management είναι το Microsoft Project ή το Primavera, πολλοί συνδέουν τον όρο Project Management μόνο με τεχνικές δεξιότητες και πληροφορική. Τα έργα όμως, όπως και οι εταιρείες, συνήθως αποτυγχάνουν επειδή δεν γίνονται «manage» σωστά. Η διοίκηση ενός project μπορεί να απαιτεί τεχνικές γνώσεις, αλλά, όπως και με τις εταιρείες, απαιτούνται και άλλες δεξιότητες όπως: Business Knowledge, soft skills, personal skills, κ.λπ.

Soft skills
Ο project manager φέρνει σε επιτυχία ένα έργο συνεργαζόμενος με την ομάδα έργου και τους stakeholders. Οι αποτελεσματικοί project managers απαιτείται να έχουν ισορροπία σε ethical, interpersonal και conceptual δεξιότητες. Ο οδηγός PMBOK® του PMI® περιγράφει τις παρακάτω προσωπικές ικανότητες για τους project managers: Leadership, Team building, Motivation, Communication, Influencing, Decision making, Political and cultural awareness, Negotiation, Trust building, Conflict management και Coaching. Αντίστοιχα το ICB (IPMA Competence Baseline), περιγράφει τις παρακάτω δεξιότητες συμπεριφοράς (Behavioural Competencies): Leadership, Engagement & motivation, Self- control, Assertiveness, Relaxation, Openness, Creativity, Results orientation, Efficiency, Consultation, Negotiation, Conflict & crisis, Reliability, Values appreciation και Ethics.

Το Project Management είναι Profit Center ή Cost Center; Εάν οι εταιρείες θεωρούν το Project Management «κέντρο κόστους – cost center», η συζήτηση τελειώνει άδοξα. Εάν όμως δουν το project management σαν «κέντρο οφέλους – profit center» τότε τα πράγματα αλλάζουν. Ο Shabbir Merchant, δηλώνει: «Το Project management αλλάζει ρόλο, από τακτικό σε στρατηγικό, με metrics που το συσχετίζουν με την στρατηγική της εταιρείας, στρατηγική συνυφασμένη με το ρόλο του CEO. Μέχρι τώρα αυτό δεν ήταν ξεκάθαρο, αλλά τα πράγματα αλλάζουν».

The CEO of the Project
Τι δεξιότητες πρέπει να έχει ένας διευθύνων σύμβουλος (CEO) μιας εταιρείας που παράγει καταναλωτικά προϊόντα και κάνει τζίρο 200.000.000€; Να είναι technical expert στη χημική σύνθεση των προϊόντων; Μάλλον όχι. Τι δεξιότητες πρέπει να έχει ένας Project Manager ενός έργου κατασκευής εργοστασίου προηγμένης τεχνολογίας με budget 200.000.000€; Και οι δύο πρέπει να έχουν παραπλήσιες δεξιότητες, κυρίως business και soft skills. Και οι δύο μιλάνε συνεχώς με ανθρώπους, shareholders και stakeholders. Και οι δύο κάνουν διαπραγματεύσεις και λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις. Και οι δύο εάν δεν τα πάνε καλά κινδυνεύουν να πτωχεύσουν την εταιρεία τους!

Για όσους κατάλαβαν, δεν απαιτείται εξήγηση! Για όσους ΔΕΝ κατάλαβαν, ΔΕΝ υπάρχει εξήγηση!!!

Edenred: Γεύσεις και πλεονεκτήματα: Υγιεινή διατροφή και προνόμια

HR PROFESSIONAL: Εδώ και αρκετά χρόνια η διατακτική Ticket Restaurant έχει γνωρίσει μεγάλη αποδοχή από την αγορά. Ποιες ανάγκες εξυπηρετεί διαχρονικά και ποιοι είναι οι λόγοι που την οδήγησαν σε αυτήν την επιτυχημένη πορεία;

Ανδριάνα Βόσσου: Τα Ticket Restaurant αποτελούν διαχρονικά μία βασική επιλογή, η οποία βοηθάει ουσιαστικά τους εργαζόμενους, καλύπτοντας την ανάγκη για το φαγητό στην εργασία. Επιπλέον, προσφέρουν τεράστιες επιλογές, ικανοποιώντας όλες τις διατροφικές συνήθειες του κάθε χρήστη. Το γεγονός ότι μέσω των Ticket Restaurant ο εργαζόμενος μπορεί να καλύψει το κόστος του «μεσημεριανού» του χωρίς να επηρεάζεται το εισόδημά του, αποτελεί σε κάθε περίπτωση μία σημαντική βελτίωση για τον ίδιο.

Επιπρόσθετα, τα Ticket Restaurant συμβάλουν, ώστε και οι εργοδότες από τη μεριά τους, να βελτιώνουν τις συνθήκες στο χώρο εργασίας με αποτέλεσμα την ανύψωση της ψυχολογίας, του κίνητρου και της παραγωγικότητας των στελεχών τους μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αγοραστικής τους δύναμης. Αποτελούν μία έξυπνη και επίκαιρη επιλογή καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και ως παροχή αλλά και ως κίνητρο για το ανθρώπινο δυναμικό.

HR PROFESSIONAL: Πιστοί πάντα στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών ειδικά διαμορφωμένων για τους συνεργάτες σας, δημιουργήσατε μία νέα διαδικτυακή πλατφόρμα μεγάλων προσφορών, την Beneficio Club. Ποια ανάγκη της αγοράς σας οδήγησε στη δημιουργία της και τι ακριβώς περιλαμβάνει;

Ανδριάνα Βόσσου: Με οδηγό τη διατακτική γεύματος Ticket Restaurant, ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απολαμβάνουν καθημερινά το «μεσημεριανό» τους στην εργασία. Παρατηρήσαμε ωστόσο, ότι οι ίδιοι άνθρωποι αναζητούν ποικιλία και οικονομικές επιλογές για τη διατροφή τους, χωρίς όμως να πρέπει να συμβιβαστούν σε θέματα ποιότητας. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα να βρούμε έναν τρόπο, ώστε να προσφέρουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους τις εναλλακτικές που αναζητούν, και μάλιστα «εκμεταλλευόμενοι» ακόμα περισσότερο το Ticket Restaurant για το γεύμα τους!

Στην Edenred εξάλλου, στόχος μας μεταξύ άλλων είναι και η συνεχής ανάπτυξη, με καινοτομίες και νέα εργαλεία στην υπηρεσία των πελατών και συνεργατών μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινηθήκαμε για άλλη μια φορά και έτσι δημιουργήθηκε η νέα διαδικτυακή μας πλατφόρμα προσφορών, το Beneficio Club, ένα πρωτοποριακό εργαλείο με πολλαπλά οφέλη αποκλειστικά για τους χρήστες μας. Το Beneficio Club δίνει στους κατόχους των διατακτικών γεύματος Ticket Restaurant τη δυνατότητα να βρίσκουν καθημερινά τα πιο συμφέροντα deals μέσα από αποκλειστικές προσφορές, εκπτώσεις και προνόμια στα συμβεβλημένα μαγαζιά του δικτύου της Edenred. Έτσι, τα Ticket Restaurant αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία, προσφέροντας στους κατόχους τους πολλές επιλογές, από ελληνική ή ξένη κουζίνα, υγιεινή διατροφή, ελαφρά γεύματα και «ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή τους».

HR PROFESSIONAL: Ποια είναι τα οφέλη της online πλατφόρμας προσφορών που αποκομίζουν οι χρήστες της και ποια διαδικασία ακολουθείται για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους;

Ανδριάνα Βόσσου: Μέσω του Beneficio Club, οι κάτοχοι Ticket Restaurant έχουν πρόσβαση σε ειδικές προσφορές, εκπτώσεις και προνόμια από τα συμβεβλημένα καταστήματα – έτσι, οι διατακτικές Ticket Restaurant αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους κατόχους τους! Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος, είναι να εγγραφεί εντελώς δωρεάν στο www.beneficioclub.gr, ώστε καθημερινά να επιλέγει την προσφορά που τον ενδιαφέρει από το κατάστημα της προτίμησής του, να εκτυπώνει το «κουπόνι» με την προσφορά και στη συνέχεια να το χρησιμοποιεί στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Οι προσφορές είναι ταξινομημένες ανά κατηγορία, επιτρέποντας έτσι στο χρήστη να βρίσκει πολύ εύκολα αυτό που πραγματικά επιθυμεί. Με το Beneficio Club, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την προσφορά που επιθυμούν και να απολαύσουν το γεύμα της επιλογής τους, ανά πάσα στιγμή και ώρα! Επιπλέον, οι νέες προσφορές αλλά και οι πιο δημοφιλείς εμφανίζονται με ειδική σήμανση, για ακόμα μεγαλύτερη διευκόλυνση των χρηστών.

Οι προσφορές ανανεώνονται συνεχώς, και οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην πλατφόρμα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα για τις νέες συνεργασίες, έτσι ώστε να μένουν πάντα ενήμεροι και να μην χάνουν καμία προσφορά. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Beneficio Club είναι και η δωρεάν εγγραφή και πρόσβαση στην πλατφόρμα. Σε μία περίοδο όπου τα sites προσφορών ολοένα και αυξάνονται, το Beneficio Club κάνει τη διαφορά, αφού είναι η μόνη πλατφόρμα που παρέχει τις προσφορές εντελώς δωρεάν στο χρήστη, και δεν απαιτείται καμία αγορά, καμία προκαταβολή, καμία απολύτως οικονομική ή άλλης φύσης δέσμευση. Ο χρήστης απλά χρησιμοποιεί τις Ticket Restaurant διατακτικές του και απολαμβάνει ακόμα περισσότερα! Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι κάναμε ένα ακόμη βήμα για την καλύτερη εξασφάλιση και εξυπηρέτηση των συνεργατών μας, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα προσφορών αφιερωμένο στους χρήστες μας!

HR PROFESSIONAL: Ποιες δυνατότητες αναπτύσσονται για τις εταιρείες με το Beneficio Club και ποιο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που εμφανίζει;

Ανδριάνα Βόσσου: Τα συνεργαζόμενα καταστήματα του δικτύου επωφελούνται μέσω του Beneficio Club, ανεβάζοντας στην πλατφόρμα τις προσφορές τους, αυξάνοντας ταυτόχρονα τόσο την προβολή της επιχείρησής τους όσο και την προσέλευση πελατών και μάλιστα εντελώς δωρεάν. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση απλά αποφασίζει για την προσφορά που θέλει να δώσει, και εμείς αναλαμβάνουμε όλα υπόλοιπα διαδικαστικά (σύνταξη/ανάρτηση προσφοράς). Δίνοντας στην επιχείρηση την απόλυτη ελευθερία να επιλέξει την προσφορά που επιθυμεί να δώσει, καθιστά το Beneficio Club ένα έξυπνο και φιλικό εργαλείο στη διάθεσή της! Οι επιχειρήσεις που δίνουν στο Beneficio Club την προσφορά τους, αποκτούν έτσι και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων συμβεβλημένων επιχειρήσεων του δικτύου.

Για παράδειγμα, ένας κάτοχος Ticket Restaurant που επιθυμεί να γευματίσει σε ένα συμβεβλημένο εστιατόριο, πολύ πιθανόν να προτιμήσει αυτό που του παρέχει και κάποια επιπλέον προσφορά, πληρώνοντας με τις διατακτικές του. Έτσι, το Beneficio Club® δίνει στη συνεργαζόμενη επιχείρησή την «ώθηση» που της αξίζει, και μάλιστα χωρίς το παραμικρό κόστος. Από την άλλη, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να δίνουν στους ανθρώπους τους μια παροχή με επιπλέον σημαντικά πλεονεκτήματα, αφού μέσω του Beneficio Club, η διατακτική Ticket Restaurant αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους ίδιους, βελτιώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη αλλά και την ποιότητα της ζωής τους.

HR PROFESSIONAL: Ποια είναι η εταιρική σας φιλοσοφία και πώς αυτή αποτυπώνεται μέσα από τις λύσεις που προσφέρετε;

Ανδριάνα Βόσσου: Η αύξηση της παραγωγικότητας όσο και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Στόχος μας δεν είναι άλλος από το να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των εταιρειών παράλληλα όμως με την ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο αποτελεί και το πιο σημαντικό κεφάλαιο ενός οργανισμού. Με συνέπεια απέναντι στους συνεργάτες μας προσφέρουμε συνεχώς λύσεις που διαθέτουν βασικά χαρακτηριστικά, όπως ευκολία, ευελιξία στον τρόπο χρήσης και πολλαπλές επιλογές.

Συνδυάζοντας την τελευταία τεχνολογία και την πολυετή εμπειρία μας δημιουργούμε πραγματικές λύσεις για τους συνεργάτες μας, οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες όχι μόνο των εταιρειών αλλά και των εργαζομένων. Για εμάς προτεραιότητα είναι η δημιουργία αξίας μέσα από την προσφορά έξυπνων και πρακτικών λύσεων με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.


«Be healthy» by Ticket Restaurant®
Η σωστή διατροφή σύμμαχος της εργασιακής απόδοσης

Είναι γεγονός ότι όλο και περισσότερο χρόνο περνάει κανείς καθημερινά στο γραφείο ή στην εργασία του. Το οκτάωρο της εργασίας αντιπροσωπεύει το 1/3 της ημέρας και, εφόσον προστεθεί ο χρόνος μετακίνησης προς και από αυτήν, τότε σχεδόν το μισό της ημέρας βρίσκεται κανείς εκτός σπιτιού. Αν σε αυτό συνεκτιμηθεί ότι πολλοί εργαζόμενοι ακολουθούν κυκλικό ή και σπαστό ωράριο με βάρδιες, το θέμα του φαγητού μοιάζει μάλλον με γρίφο για δυνατούς λύτες.

Η ανάγκη, ωστόσο, για σωστή διατροφή παραμένει πιο ουσιαστική από ποτέ, ενώ πολυάριθμες έρευνες έχουν αποδείξει την ευεργετική επίδραση της στην εργασία, καθώς είναι ζήτημα όχι μόνο υγείας, αλλά και ψυχοσωματικής ευεξίας! Η Edenred, ανταποκρινόμενη για άλλη μία φορά στις σύγχρονες ανάγκες και στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παρουσιάζει το νέο της πρόγραμμα «Be Healthy», με το οποίο στοχεύει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό, οργανώνοντας έτσι μια μεγάλη εκστρατεία για την υγιεινή διατροφή και τη σημασία της στην εργασιακή απόδοση και όχι μόνο.

Επικοινωνία και επιστημονική υποστήριξη Με αφετηρία τους χρήστες διατακτικών Ticket Restaurant® και μέσα από πολλά κανάλια επικοινωνίας το «Be Healthy» σκοπεύει να (ανα)δείξει ένα δρόμο υγείας και ευεξίας, σε μια εποχή όπου η σημασία του «τρέφομαι σωστά» είναι πιο σημαντική από ποτέ. Έτσι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσα από ειδική αρθρογραφία, επικοινωνία με τον κόσμο, προτεινόμενα μενού και χρήσιμες συμβουλές, τα Ticket Restaurant® θα ενημερώνουν για την αξία της υγιεινής διατροφής, αποδεικνύοντας πώς μέσα από μικρές αποφάσεις και ξεκινήματα έρχονται οι μεγάλες αλλαγές.

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι επιλέγοντας σωστά το γεύμα τους, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία δικτύου καταστημάτων, να μπορούν να κάνουν το πρώτο βήμα για καλή διατροφή. Οποιαδήποτε, άλλωστε, ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση έχει αποδεδειγμένα άμεσο θετικό αντίκτυπο και στη βελτίωση της αποδοτικότητά τους στην εργασία. Την επιστημονική προσέγγιση και υποστήριξη του «Be Healthy» έχει αναλάβει η διατροφολόγος Βίκυ Παπαβασιλείου, η οποία θα μοιράζεται διατροφικές συμβουλές, νέα και οδηγίες που θα συμβάλλουν σε έναν ισορροπημένο και σύγχρονο τρόπο διατροφής.

Lavisoft: συνεργασία με την ΠΙΜ Εργασιακή για νέο λογισμικό εργασιακών

Οι δύο εταιρeίες, ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με στόχο την ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού. H Lavisoft, με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή HR συστημάτων, και η ΠΙΜ Εργασιακή με τεχνογνωσία στα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, προχώρησαν στην από κοινού ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου με την ονομασία «Labor Master». Το λογισμικό Labor Master παρουσιάζει την παραγωγική δραστηριότητα του εργαζομένου σε κάθε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα συμβάλλοντας σημαντικά στον καλύτερο έλεγχό της, αλλά και στην πιο δίκαιη και αμερόληπτη κρίση του υπεύθυνου της επιχείρησης ως προς το Ανθρώπινο Δυναμικό της.

Μείωση δαπανών για την παιδεία σε Ελλάδα κι άλλες 15 χώρες της ΕΕ

Εκτός από την Ελλάδα, οι δαπάνες για την Παιδεία, την περίοδο 2008-2011, μειώθηκαν στην Ιρλανδία, στη Μ. Βρετανία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Δανία, στην Εσθονία, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Σλοβακία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Ιταλία, στην Κύπρο και στην Ουγγαρία. Ωστόσο, έξι χώρες, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Μ. Βρετανία και η Λετονία μείωσαν περαιτέρω τις δαπάνες για την Παιδεία και το 2012. Συγκεκριμένα, το 2012 οι δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα μειώθηκαν στο 4,1% του ΑΕΠ από 4,3% το 2009, ενώ στην «ΕΕ των 28» οι δαπάνες για την Παιδεία το 2012 μειώθηκαν στο 5,3% του κοινοτικού ΑΕΠ από 5,5% το 2009.

Σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην ΕΕ, το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ικανότητά του να εξασφαλίσει την επιτυχή μετάβαση των νέων στην απασχόληση. Σε γενικές γραμμές, η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, να αυξηθεί η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση, να βελτιωθεί η αξιολόγηση και η ανταμοιβή των δασκάλων και των εκπαιδευτικών, να βελτιωθούν οι σχολικές υποδομές σε όλα τα επίπεδα, και τέλος να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάστασης των μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των Ρομά.

ΚΕΠΕ: Δυσοίωνες προβλέψεις για την ανεργία

Για τον πληθωρισμό αναμένει να είναι αρνητικός κατά 0,28% εφέτος και κατά 0,31% του χρόνου, ενώ για το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εκτιμά πως από 0,91% του ΑΕΠ φέτος θα διαμορφωθεί σε 3,42% του ΑΕΠ το 2014. Σύμφωνα με τους αναλυτές του ΚΕΠΕ υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις για μια πιθανή έναρξη μιας πορείας εξόδου της ελληνικής οικονομίας από το καθεστώς ύφεσης. Επισημαίνεται ότι, βεβαίως, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιας ενδιάμεσης ξαφνικής μεταστροφής της πτωτικής αυτής τάσης των πιθανοτήτων ύφεσης. Στην παρούσα φάση όμως, οι ενδείξεις που παρέχουν και τα δύο υποδείγματα τείνουν να καταδεικνύουν μια πιθανή λήξη της περιόδου ύφεσης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να είναι δυνατόν να προδιαγραφεί η ταχύτητα εξόδου από το εν λόγω καθεστώς και συνεπώς να προβλεφθεί και ο ακριβής χρονικός ορίζοντας εισόδου σε καθεστώς ανάπτυξης.

Gallup: Έρευνα για τους εργοδότες

Συγκεκριμένα, το 35% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι προτιμούν να έχουν άντρα εργοδότη σε σύγκριση με το 23% που προτιμούν γυναίκα, στην έρευνα που πραγματοποίησε η Gallup σε 2.059 άτομα, ενώ οι υπόλοιποι απάντησαν ότι δεν έχει σημασία το φύλο του αφεντικού τους. Το 63% των γυναικών εξέφρασε άποψη για το φύλο του εργοδότη τους σε σύγκριση με το 52% των αντρών.

Παρότι συνεχίζει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες, το ποσοστό των εργαζομένων που προτιμά γυναίκα έχει αυξηθεί κατά 18% τις τελευταίες έξι δεκαετίες, ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα έχει μειωθεί κατά 31% το ποσοστό αυτών που προτιμούν άντρα. Από τους ερωτηθέντες πάντως το 54% έχει άντρα εργοδότη, το 30% έχει γυναίκα και οι υπόλοιποι δεν έχουν εργοδότη. Ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας πάντως έχει και η ηλικία, καθώς οι νεότεροι, από 18 έως 34, τείνουν να προτιμούν άντρα και οι μεγαλύτεροι, από 35 έως 54, γυναίκα.

Ανδροκρατούμενες οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας, που διενεργήθηκε από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, για λογαριασμό του Τομέα Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) του τμήματος Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στις μεγάλες επιχειρήσεις των χωρών μελών της Ευρώπης των 27, τις θέσεις διευθυνόντων συμβούλων, στη συντριπτική πλειοψηφία, κατέχονται από άνδρες (ποσοστό 97,6%), ενώ στις συνθέσεις των διοικητικών συμβουλίων μόνο το 8,9% των μελών είναι γυναίκες.

Η αδικία σε βάρος των γυναικών αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι από τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις, το 60% είναι γυναίκες και το 40% άνδρες, το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών ανέρχεται σε 26,390 ευρώ και των ανδρών 34,377 ευρώ και το ποσοστό απασχόλησης είναι 75,8% για τους άνδρες και 62,5% για τις γυναίκες. Από την έρευνα επιβεβαιώνεται ακόμα, ότι οι άνδρες με ανήλικα παιδιά, κάτω των 12 ετών, μπορούν να εργάζονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα (απασχολείται το 90,3%), ενώ στους μερικώς απασχολούμενους το 75% είναι γυναίκες.

Η έρευνα διενεργήθηκε στις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις και στις 80 που εμπίπτουν στην Οδηγία, ενώ καταγράφηκε και η άποψη των στελεχών στις ελληνικές επιχειρήσεις, για το τι γνωρίζουν για την Οδηγία και τι πιστεύουν οι ίδιοι, μέσα από μια μελέτη και μια έρευνα γνώμης αντίστοιχα.

Πορτογαλία: Χάθηκε μία στις επτά θέσεις εργασίας από το 2008

Μάλιστα, τα δύο τρίτα εξ αυτών αφορούν την περίοδο αφότου τέθηκε σε ισχύ το πρόγραμμα διεθνούς χρηματοοικονομικής στήριξης της χώρας τον Μάιο του 2011. «Η αγορά εργασίας δεν γνώρισε καμιά βελτίωση μετά την έναρξη» του προγράμματος στήριξης ανέφερε η ΔΟΕ παρουσιάζοντας σχετική έκθεσή της στη Λισαβόνα. «Στην πραγματικότητα η αύξηση της ανεργίας εντάθηκε τα δύο τελευταία χρόνια», και «ορισμένες ενδείξεις επιβράδυνσης δεν εμφανίστηκαν παρά μόλις τελευταία».

Το ποσοστό της ανεργίας στην Πορτογαλία υποχώρησε το δεύτερο τρίμηνο στο 16,4% έναντι 17,7% που ήταν τους πρώτους τρεις μήνες της χρονιάς. Ωστόσο, η μείωση αυτή παραμένει εύθραυστη και η κυβέρνηση προβλέπει νέα άνοδο του ποσοστού της ανεργίας στο 17,7% το 2014. «Οι περικοπές στους μισθούς και στα κοινωνικά προγράμματα, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των φόρων, μείωσε τα εισοδήματα των οικογενειών και την κατανάλωση», σχολίασε ο Ρέιμοντ Τόρες, διευθυντής του τμήματος έρευνας της ΔΟΕ. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή θεωρείται απαραίτητο να «τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα υποστήριξης της απασχόλησης που θα υποστηρίζεται σε κλίμακα Ευρωζώνης».

Αυξήθηκαν κατά 1,2 εκατ. οι άνεργοι στην Ιταλία από το 2007

«Το ποσοστό των πολιτών οι οποίοι εργάζονται μειώθηκε σχεδόν κατά 2% τα τελευταία δυο χρόνια», ήταν ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας. Το 2007 οι άνεργοι που αναζητούσαν εργασία επί δώδεκα και πλέον μήνες ήταν το 46,8% του ενεργού πληθυσμού, ενώ το 2012 είχαν φτάσει το 52,5%. Από το 2007 ως σήμερα το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε κατά 5,4% για τους Ιταλούς με απολυτήριο γυμνασίου και κατά 3% για τους πολίτες που φοίτησαν μόνον σε δημοτικό σχολείο.

Κάτι που αποδεικνύει, τονίζουν οι παρατηρητές, ότι η ύφεση πλήττει πρώτα από όλα τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Όσον αφορά την ανεργία των νέων, το υπουργείο Εργασίας της Ιταλίας υπογράμμισε ότι στις νότιες περιφέρειες της χώρας το ποσοστό της πλέον αγγίζει το 45%. Οι νέοι από δεκαπέντε ως είκοσι τεσσάρων ετών που δεν δουλεύουν και δεν σπουδάζουν σε πανιταλική κλίμακα φθάνουν το 21%, ενώ στις κύριες περιφέρειες της Κάτω Ιταλίας (Καλαβρία, Σικελία, Καμπανία) το ποσοστό τους ξεπερνά το 30%.