Δημιούργησε τη Δουλειά σου! (Job Crafting)

Οι ίδιες έρευνες επισημαίνουν ότι οι εργαζόμενοι εκτιμούν αξίες, όπως είναι η ηγεσία, οι ευκαιρίες ανάπτυξης καριέρας, η εκπαίδευση, και ταυτόχρονα, δίνουν μεγάλη σημασία στην κουλτούρα του εργασιακού τους περιβάλλοντος. Με βάση τα παραπάνω και παίρνοντας σαν δεδομένο πως η διοίκηση μιας εταιρείας νοιάζεται για τη δέσμευση που νιώθουν οι εργαζόμενοι απέναντι σε αυτήν, με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, υπάρχει ένα μεγάλο κενό μεταξύ του τι προσφέρει ή τι νομίζει ότι προσφέρει η εταιρεία, και σε αυτό που αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι.

Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
Η αλήθεια είναι πως στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, όπου τα πάντα είναι ρευστά δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, η κινητοποίηση, η διατήρηση, και η ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, ειδικά όταν πολλά από τα εργαλεία που παραδοσιακά είχαν στα χέρια τους οι μάνατζερ, π.χ. εκπαίδευση προσωπικού, ανάπτυξη, προαγωγές, αυξήσεις, bonus, έχουν είτε λιγοστέψει ή, σε αρκετές περιπτώσεις, εκλείψει. Πώς μπορεί λοιπόν ένας μάνατζερ σε αυτό το δύσκολο και προκλητικό περιβάλλον αφενός να διατηρήσει τους καλούς υπαλλήλους στη δική του δουλειά, αφετέρου να προσελκύσει νέα ταλέντα από την αγορά;

Job Crafting
Μια έννοια που έχουν ερευνήσει τα τελευταία χρόνια οι Wrzesniewski και Dutton, (2001) είναι το Job Crafting ή αλλιώς η δυνατότητα της Δημιουργίας της Δουλειάς. Τι σημαίνει αυτό; Το job crafting αποτυπώνει τη διαδικασία που πολλές φορές γίνεται ακούσια, αλλά και εκούσια, σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων και αφορά στις αλλαγές που ενσωματώνει ο εργαζόμενος στη δουλειά του σε τρία επίπεδα: καθήκοντα, διαπροσωπικές σχέσεις, και γνωστική αντίληψη εργασιακού περιβάλλοντος.

Με την πρόσληψή του σε μια δουλειά ένας εργαζόμενος έχει στην πραγματικότητα και στις περισσότερες περιπτώσεις ελάχιστη ανάμιξη, ή και καμία, στο σχεδιασμό της θέσης εργασίας (job design). Αυτό είναι κάτι που παραδοσιακά γίνεται από πάνω προς τα κάτω (top-down) και είναι θεμιτό, καθώς οι θέσεις εργασίας πρέπει να υπάρχουν καταγεγραμμένες ώστε να εξυπηρετούν τους στόχους και τις ανάγκες της εταιρείας. Στην πραγματικότητα όμως, ο κάθε άνθρωπος έχοντας τη ξεχωριστή του προσωπικότητα προσθέτει τα δικά του στοιχεία στη θέση εργασίας ακόμα και αν είναι σε γραμμή παραγωγής με ελάχιστες εναλλαγές ή παρεκκλίσεις από τις καταγεγραμμένες διαδικασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρώτον, οι εργαζόμενοι που Δημιουργούν τη Δουλειά τους (job crafters) μπορούν να διευρύνουν το πλαίσιο των καθηκόντων τους με δική τους πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος στο τμήμα μάρκετινγκ μιας εταιρείας μπορεί να επιδιώξει να ασχοληθεί με τη διοργάνωση των εκδηλώσεων ενώ η συμβατική του υποχρέωση να είναι μόνο η εύρεση χορηγιών. Δεύτερον, οι job crafters αλλάζουν τον τρόπο που συνδέονται και επικοινωνούν με τους συναδέλφους και συνεργάτες τους. Μια θέση εργασίας συνήθως ορίζει κατά κάποιο τρόπο τους άμεσους και έμμεσους συνεργάτες στο εργασιακό περιβάλλον, βάζοντας κάποια νοητά όρια.

Οι εργαζόμενοι που αλλάζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτά τα όρια διευρύνουν τις σχέσεις τους, δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας διαφορετικό. Με αυτόν τον τρόπο αφενός επεκτείνουν το πεδίο γνωριμιών τους, αλλά κυρίως αναπτύσσουν την ικανότητά τους για ανταλλαγή απόψεων και έχουν ευκαιρία στη δημιουργία νέων ιδεών και δυνατοτήτων. Για παράδειγμα, ο υπάλληλος του λογιστηρίου μιας εταιρείας αναπτύσσοντας σχέσεις με τους συναδέλφους του στο τμήμα IT μπορεί να μελετήσει νέους τρόπους εξυπηρέτησης των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών του με τη δημιουργία ενός νέου συστήματος καταγραφής των λογιστικών εγγραφών.

Ένα μεγάλο κίνητρο για την ικανοποίηση που λαμβάνει ένας εργαζόμενος από το εργασιακό του περιβάλλον είναι η αντίληψη που έχει για τη δουλειά που κάνει και πώς αυτή τον/την αναπτύσσει είτε επαγγελματικά ή προσωπικά. Η τρίτη, λοιπόν, πτυχή της Δημιουργίας της Δουλειάς αφορά στο γνωστικό κομμάτι της εργασίας, δηλαδή, πώς ένας εργαζόμενος αντιλαμβάνεται το εργασιακό του περιβάλλον. Οι job crafters εντάσσουν γνωστικά την εργασία τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, πέρα από τα στενά όρια της περιγραφής της θέσης τους και αλλάζουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την αξία που τους αποδίδουν.

Ενώ λοιπόν, μπορεί να απασχοληθούν με ένα έργο που δεν τους είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο ή εύκολο ή ακόμα είναι εντελώς έξω από τις προσδοκίες τους, καταφέρνουν μέσα από μια διαδικασία γνωστικού επαναπροσδιορισμού να απολαύσουν και να αποκομίσουν σημαντικές εμπειρίες και να αναπτύξουν νέες ικανότητες. Για παράδειγμα, η γραμματέας ενός Καθηγητή Χρηματοοικονομικής χρειάζεται να διαβάζει τα άρθρα του, γεγονός που βρίσκει ίσως δύσκολο ή και μη σχετικό με τα ενδιαφέροντά της, αλλά σκεπτόμενη διαφορετικά ανακαλύπτει ότι έτσι έχει αποκτήσει γνώσεις σε αυτόν τον τομέα που πριν δεν είχε και συνεπώς έχει κερδίσει μια ικανότητα κατανόησης χρηματοοικονομικών εννοιών.

Έρευνες
Οι σχετικές έρευνες υποστηρίζουν πως το job crafting είναι μια δυναμική, από «κάτω προς τα πάνω» (bottom-up), διαδικασία η οποία έχει αρχή αλλά όχι τέλος και επιτρέπει στους εργαζομένους όχι μόνο να αναπτύσσουν ικανότητες, προσόντα, και εμπειρία που πριν δεν είχαν, αλλά κυρίως τους δημιουργεί ισχυρότερους δεσμούς με την εταιρεία δεδομένου ότι αποκτούν την αίσθηση της «ιδιοκτησίας» στη δουλειά τους. Αξίζει λοιπόν την προσοχή των σύγχρονων μάνατζερ ως ενός σημαντικού εργαλείου επίτευξης των στρατηγικών στόχων και ανάπτυξης ταλέντου.

Γιατί χωρίς τη σωστή καθοδήγηση, το job crafting μπορεί να έχει και μειονεκτήματα, καθώς πολλές φορές οι εργαζόμενοι τείνουν να εμπλέκονται σε καθήκοντα τα οποία ίσως δεν εξυπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας. Αυτό που χρειάζεται και μπορούν να κάνουν οι μάνατζερ είναι να δημιουργήσουν τέτοια κανάλια επικοινωνίας ώστε να βοηθήσουν τους εργαζομένους να αναπτύξουν τη διαδικασία της Δημιουργίας της Δουλειάς τους, βάζοντας μαζί τους στόχους, ζητώντας συχνά ενημέρωση, αλλά και δίνοντας το περιθώριο έτσι ώστε ο εργαζόμενος να νιώθει ότι μπορεί να δημιουργήσει χωρίς να εποπτεύεται συνέχεια.

Πλαίσιο
Είναι σίγουρο ότι το job crafting λειτουργεί καλύτερα και πιο εύκολα σε περιβάλλοντα ήδη ευέλικτα. Όμως, είναι αποδεδειγμένο πως οι εργαζόμενοι μπορούν, και συνήθως θέλουν, να προσθέτουν τα δικά τους στοιχεία στην εργασία τους σε όποιο περιβάλλον και αν λειτουργούν. Η διαδικασία της Δημιουργίας της Δουλειάς είναι ένα εργαλείο το οποίο ενώ κοστίζει ελάχιστα προσφέρει ικανοποίηση, πληρότητα, και αυθεντικότητα που οδηγεί σε υψηλές εργασιακές επιδόσεις.

2014: Executives Survival Kit

Ο οδηγός επιβίωσης που ακολουθεί, αποτελείται από δέκα λέξεις – κλειδιά και θα σας προσφέρει πολύτιμες (φιλικές) συμβουλές για μια δημιουργική χρονιά!

Όραμα: Αποτυπώστε σε λίγες γραμμές το προσωπικό σας όραμα, με τον ίδιο τρόπο που το συντάσσει και μια εταιρεία. Προσδιορίστε το μείγμα του (προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικό, οικονομικό) και αφού το συντάξετε, αναρτήστε το κάπου που μπορείτε να το βλέπετε κάθε μέρα. Καταγράψτε τις προτεραιότητες σας, τους ανθρώπους και τα μέσα, που θα σας φέρουν πιο κοντά στην επίτευξη του.

Επαγρύπνηση: Το άγνωστο θα αποτελέσει μόνιμο σύντροφο των στελεχών. Το όνομα της εταιρείας, η βαρύτητα και σημασία της θέσης σας, η πολυετής προϋπηρεσία, δεν πρέπει να σας καθησυχάζουν. Η ετοιμότητα σε ότι συμβαίνει γύρω σας και η ταχύτητα αντίδρασης, θα σας κάνουν περισσότερο απαραίτητους από ποτέ, γι’ αυτό πρέπει να έχετε πάντα έτοιμα, εναλλακτικά σενάρια δράσης.

Εξέλιξη: Οι γνώσεις και δεξιότητες που έχετε αποκτήσει, απαξιώνονται ταχύτατα. Σεμινάρια, συνέδρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, distance learning, ξένες γλώσσες, προγράμματα υπολογιστών, πρέπει να αποτελούν επιλογή και όχι καταναγκασμό που τον επιβάλλει ο εργοδότης, αφού αποτελούν και την περιουσία σας. Οι ειδικοί προτείνουν να δαπανάτε το 10% των αποδοχών σας στην απόκτηση νέων γνώσεων.

Συνεργασία: Δεν υπάρχουν περιθώρια, χρόνος και πόροι που να μπορούν να δαπανηθούν σε εσωτερικές έριδες και προστριβές, συμπάθειες και αντιπάθειες. Λύστε τα προβλήματα σας, συζητήστε με τους συναδέλφους και κάντε πρώτοι την κίνηση προσέγγισης της άλλης πλευράς, αναπτύσσοντας παράλληλα τις προσωπικές σας δεξιότητες όπως επικοινωνία, ομαδικότητα, διαχείριση χρόνου κ.λπ.

Παρακίνηση και καθοδήγηση: Μάθετε να αναγνωρίζετε τους ανθρώπους πίσω από τις πράξεις τους. Η αξία ενός στελέχους προσδιορίζεται από το πόσο καλά μπορεί να αναπτύξει ξεχωριστά τον κάθε υφιστάμενο του. Μάθετε τι παρακινεί περισσότερο κάθε εργαζόμενο, με ποιον τρόπο γίνεται θετικός στην επίδραση σας, πώς μπορείτε να τον κάνετε να εργαστεί ως εθελοντής και όχι ως υπάλληλος.

Ανάληψη πρωτοβουλιών: Όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, τότε αναλαμβάνουν οι δυνατοί. Οι εταιρείες χρειάζονται στελέχη ικανά να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις, να δώσουν λύσεις σε χρόνια ή έκτακτα προβλήματα, να βελτιώσουν την ψυχολογία της ομάδας. Επιλέξτε αν θα γίνετε ηγέτης ή απλώς θα παρακολουθείτε τις εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, από απόσταση.

Διαχείριση αλλαγών: Η δύναμη της συνήθειας αποτελεί τη μεγαλύτερη αντίσταση στην αλλαγή. Αρπάξτε την ευκαιρία να τις εφαρμόσετε πρώτοι. Έχουμε περάσει στην εποχή που στο εξωτερικό αποκαλείται

Surprise Management. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αντιδρούν συστηματικά στις αλλαγές, δημιουργώντας καθυστερήσεις και εντάσεις και με τον τρόπο αυτό, γίνονται οι πρώτοι υποψήφιοι για αποχώρηση.

Διαχείριση στρες: Το 50% των εργαζόμενων υποφέρει από στρες και το 66% δηλώνει ότι εξαιτίας του δυσκολεύεται να εστιάσει στα καθήκοντα του. Μην κρύβεστε πίσω από ένα πρόβλημα που δεν λύνεται με την απλή ξεκούραση. Ασχοληθείτε σοβαρά και βρείτε τις κατάλληλες λύσεις που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα σας και να βελτιώσετε την υγεία σας.

Επιλεγμένος προσωπικός περίγυρος: Απομακρύνετε από την προσωπική σας ζωή, όσους τη δηλητηριάζουν καθημερινά. Μίζεροι, επικριτές, κόλακες, ανέντιμοι, φλύαροι, εγωιστές, κουτσομπόληδες, ασυνεπείς, δεν αξίζουν τον πολύτιμο χρόνο σας. Διατηρήστε κοντά σας ανθρώπους αισιόδοξους, με χιούμορ, όραμα, διάθεση για προσφορά, ακόμα και αν είναι ελάχιστοι και δώστε τους περισσότερο χρόνο.

Εστίαση στα αποτελέσματα: Ο ρόλος κάθε στελέχους σήμερα είναι να συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη της κερδοφορίας της εταιρείας, μέσω αύξησης κερδών ή μείωσης κόστους. Ξεφύγετε από τη ρουτίνα της εκτέλεσης της εργασίας, και αξιοποιήστε μεθόδους, ιδέες και πρακτικές που θα σας οδηγήσουν στο να αποδείξτε έμπρακτα ότι αποτελείτε πραγματική επένδυση για την εταιρεία σας.

ΚΕΠΕ: Πρόταση για κατάργηση του κατώτατου μισθού για τους νέους

Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στην πρώτη μηνιαία έκθεση του ΚΕΠΕ για την ελληνική οικονομία, που προλογίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ν. Μηταράκης. Ειδικότερα για το σκέλος με τις δράσεις για την ανεργία με δεδομένα την αδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων να απορροφήσουν ανέργους και τη χαμηλή εσωτερική ζήτηση, το Κέντρο ζητά ριζική αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων απασχόλησης, προτείνοντας:

  • Κατάργηση του κατώτατου μισθού για νέους έως ένα έτος από την πρόσληψή τους, ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο πρόσληψης.
  • Αλλαγή των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (με κατάργηση ή περιορισμό της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να διατηρούν, για ένα χρονικό διάστημα μετά τη λήξη, όσους έχουν προσλάβει) και προσανατολισμό σε επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό.
  • Διακρατικές συμφωνίες (με ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Νορβηγία) για την απορρόφηση ανέργων στη βάση μιας σχεδιασμένης μεταναστευτικής πολιτικής.
  • Επαναλειτουργία επιχειρήσεων που έχουν βάλει «λουκέτο» με τη συμμετοχή ομάδων εργαζομένων και ανέργων (με καταβολή εφάπαξ του ποσού των επιδομάτων ανεργίας).
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις, παραχωρήσεις εκτάσεων για ξένες επενδύσεις που δημιουργούν απασχόληση.
  • Παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων γης έναντι συμβολικού τιμήματος σε αυτούς που επιθυμούν να απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα.

ΣΕΠΕ: Περιορίζονται εκ νέου οι ανασφάλιστοι

Τη μείωση του αριθμού των ανασφάλιστα απασχολούμενων αποκαλύπτουν τόσο τα συγκριτικά στοιχεία του Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας όσο και η έκθεση του επιχειρησιακού προγράμματος «Άρτεμις» που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία του ΣΕΠΕ, το ποσοστό των ανασφάλιστα απασχολούμενων μειώθηκε σε 31,73% από 36,20% που ήταν το 2012 (23.153 οι αδήλωτοι εργαζόμενοι σε σύνολο 72.960 που απασχολούνταν στις 21.373 επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχθηκαν).

Υψηλότερο (αλλά μειωμένο σε σύγκριση με το 2012) ήταν το ποσοστό τόσο των ανασφάλιστα απασχολούμενων αλλοδαπών που έχουν, σταθερά, μεγαλύτερη παραβατικότητα (41,72% από 46,90%) όσο και των Ελλήνων (27,76% από 31%). Τα πρόστιμα που επέβαλαν οι επιθεωρητές εργασίας για τους αδήλωτους εργαζόμενους έφτασαν τα 14,3 εκατ. έναντι 11,8 εκατ. ευρώ στη διάρκεια του 2012. Μείωση της ανασφάλιστης εργασίας κατέγραψαν και οι κοινοί ελεγκτικοί μηχανισμοί ΙΚΑ και ΣΕΠΕ ιδιαίτερα στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2013 ελέγχοντας επιχειρήσεις με υψηλά ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας.

Σε σύνολο 6.515 ελέγχων επιχειρήσεων που απασχολούσαν 39.612 εργαζομένους, βρέθηκαν στις 576 (ποσοστό 8,84%) συνολικά 905 αδήλωτοι (2,28%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα 9,2 εκατ. Σε δωδεκάμηνη βάση, το ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας μειώθηκε από 40,47% τον Ιούνιο, σε 18,95% το Δεκέμβριο. Η τάση συμμόρφωσης των εργοδοτών και ο περιορισμός των ανασφάλιστων σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και στα έσοδα από εισφορές του ΙΚΑ που αυξήθηκαν, για πρώτη φορά ύστερα από τέσσερα χρόνια, στο τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου.

Τέλος, εκτεταμένες και σε μηνιαία πλέον βάση διασταυρώσεις στις ενιαίες (από 1/12/2013) δηλώσεις εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς για τα εφάπαξ ξεκινά το ΙΚΑ, στο πλαίσιο ελέγχου της εισφοροδιαφυγής, με προμήθεια που καθόρισε στο 2,5% επί των σχετικών εσόδων κάθε μήνα.

Κροατία: Κοινοτικά κονδύλια 128 εκατ. κατά της ανεργίας των νέων

Συνολικά έχουν δεσμευθεί 6 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Στόχος της δράσης είναι να εξασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25, είτε είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες απασχόλησης είτε όχι, θα λαμβάνουν μια συγκεκριμένη ποιοτική προσφορά, εντός τεσσάρων μηνών αφότου εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι. Αυτή η ποιοτική προσφορά πρέπει να αφορά εργασία, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή συνέχιση της εκπαίδευσής τους και να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την κατάσταση κάθε νέου.

Barclays: Αυξάνει τα μπόνους αλλά και τις απολύσεις

Μεταξύ των απολυμένων θα είναι τουλάχιστον οκτακόσια υψηλόβαθμα στελέχη. Πέρυσι η τράπεζα προχώρησε σε 7.650 απολύσεις, περιορίζοντας το προσωπικό της στους 139.600 υπαλλήλους. Στις αποφάσεις αυτές οδήγησαν τα απογοητευτικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου, κυρίως εξαιτίας της ζημίας που καταγράφηκε στην επενδυτική τραπεζική. Η διοίκηση της τράπεζας, όμως, αποφάσισε να αυξήσει το ποσό που θα διατεθεί για μπόνους στα στελέχη του τμήματος, από 1,39 σε 1,57 δισ. λίρες -πάνω από 60.000 λίρες (72.500 ευρώ) ανά υπάλληλο. Συνολικά η τράπεζα θα διαθέσει 2,4 δισ. λίρες (2,9 δισ. ευρώ) για μπόνους το 2013, από 2,17 δισ. λίρες το 2012. Οι μέτοχοι της τράπεζας θα αρκεστούν, αντιθέτως, να λάβουν μέρισμα ίσο σχεδόν με το ένα τρίτο του ποσού αυτού (859 εκατ. λίρες). Ο Α. Τζέκινς δικαιολογήθηκε υποστηρίζοντας ότι τα μπόνους δίνονται ώστε η τράπεζα να προσελκύει το καλύτερο προσωπικό «από τη Σιγκαπούρη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο».

Γερμανία: Αυξήσεις ως 6,7% φέτος ζητούν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Τα συνδικάτα Verdi και dbb αναμένεται να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες γύρω από το μισθολόγιο στις 13 Μαρτίου. Ο πρόεδρος του συνδικάτου Verdi, Φρανκ Μπσιρσκ, δήλωσε ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με συνολική αύξηση της τάξης του 6,7% και πρόσθεσε ότι ο φορέας δεν έχει παρατηρήσει οι μισθολογικές αυξήσεις να συμβαδίζουν, τα τελευταία χρόνια, με άλλους τομείς. Ο υπουργός Εσωτερικών, Τόμας ντε Μεζιέρ, χαρακτήρισε το αίτημα ως «υπερβολικό». Το περασμένο έτος, πολλοί Γερμανοί εργαζόμενοι εξασφάλισαν μεγάλες αυξήσεις στις αποδοχές τους, με τους περιφερειακούς δημόσιους υπαλλήλους να έχουν κερδίσει αύξηση στους μισθούς τους της τάξης του 5,6 % μέσα σε δύο χρόνια, αναφέρει το πρακτορείο σχετικά.

Ελβετία: Οι εργοδότες ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος προβλέπει την ουσιαστική άρση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων, που προέβλεπε διμερής συμφωνία της Ελβετίας με την Ε.Ε. Ως εκ τούτου, περιορίζεται το δικαίωμα των πολιτών της Ε.Ε. να εγκαθίστανται και να εργάζονται ελεύθερα σε ελβετικό έδαφος. Η εφαρμογή του μέτρου ελέγχου της εισροής μεταναστών προβλέπει τον καθορισμό ανώτατου αριθμού μεταναστών ετησίως, καθώς και την εισαγωγή ποσόστωσης για την εγκατάσταση και εργασία των αλλοδαπών στην Ελβετία. Το νέο μέτρο αφορά, βεβαίως, και τους περίπου 300.000 Γερμανούς που ζουν και εργάζονται στη γειτονική τους χώρα. Την ίδια ώρα, η παρουσία των αλλοδαπών εργαζομένων φαίνεται ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ελβετική αγορά εργασίας, ειδικά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο Ελβετικός Σύνδεσμος Εργοδοτών, που δεν χάρηκε με την έκβαση του δημοψηφίσματος. O επιχειρηματίας και μέλος του συνδέσμου Φίλιπ Μίσιμαν αναγνωρίζει ότι το ποσοστό μεταναστών, που ανέρχεται σε 23%, είναι σχετικά υψηλό, υπογραμμίζει ωστόσο, όπως δήλωσε στην DW: «Η Ελβετία είναι πολύ μικρή για να μπορέσει να βρει τους εργαζόμενους που χρειάζεται αποκλειστικά εντός των συνόρων. Πάρτε, για παράδειγμα, τον κλάδο της γαστρονομίας και των ξενοδοχείων ή το νοσηλευτικό προσωπικό και τους εργαζόμενους στην περίθαλψη. Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία χωρίς τους ξένους εργαζόμενους. Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα των κατασκευών» ενώ χαρακτηρίζει «καταστροφική» την απόφαση των συμπατριωτών του, επισημαίνοντας ότι θα προκαλέσει αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών προς αναζήτηση κατάλληλων εργαζομένων στο εξωτερικό.

Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

 Η εκδήλωση θα καλύψει σφαιρικά τα θέματα που συνθέτουν την ολοκληρωμένη εμπειρία της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα της διοίκησης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα: «6 Steps to Simplify Your Job Search». Η διευθύντρια του τμήματος Καριέρας και Αποφοίτων του ALBA, Μαρία Μωραγιάννη θα παρουσιάσει τα 6 βήματα που θα οδηγήσουν στην απλοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας και θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες συμβουλές για καριέρα και προσωπική ανάπτυξη. Πληροφορίες: www.alba.edu.gr/infosessions.

Η Randstad υποστηρίζει τη νεανική επιχειρηματικότητα μέσω του Orange Grove

Το Orange Grove είναι ένας ευέλικτος χώρος εργασίας, μέσα στον οποίο νέοι Έλληνες και Ολλανδοί επιχειρηματίες μπορούν να εργαστούν για τις επιχειρήσεις τους, να δικτυωθούν και να μάθουν. Το Orange Grove αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ολλανδικής πρεσβείας στην Αθήνα με την υποστήριξη Ελλήνων και Ολλανδών εταίρων. Στόχος του είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαρροή πνευματικού κεφαλαίου, καθώς και από την ανεργία των νέων στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να παρακινήσει ταλαντούχους, νέους Έλληνες και Ολλανδούς να παραμείνουν στην Ελλάδα προκειμένου να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στη χώρα μας, προσφέροντάς τους παράλληλα κατάλληλα εφόδια όπως δίκτυο, εμπειρία και γνώση. Η Randstad συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία Orange Grove με στόχο να υποστηρίξει τα ταλέντα των νέων ανθρώπων και να ενισχύσει το επιχειρηματικό τους πνεύμα. Η Randstad αποτελεί τον αποκλειστικό πάροχο υπηρεσιών στελέχωσης και προσφοράς τεχνογνωσίας σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού για τους συμμετέχοντες του Orange Grove.