Ο Σωκράτης… HR Manager

Ο Σωκράτης ήταν γιος του λιθοξόου Σωφρονίσκου και της μαίας Φαιναρέτης. Στα 17 του γνώρισε τον φιλόσοφο Αρχέλαο που του μετέδωσε το πάθος για τη φιλοσοφία στην οποία και αφοσιώθηκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Τη βάση της φιλοσοφίας του ενδεχομένως αποτέλεσε το γνωμικό «γνώθι σαυτόν», καθώς το πιο δύσκολο είναι να αναγνωρίζεις τα λάθη και τις αδυναμίες σου σύμφωνα με τον ίδιο. Δεν δίδασκε με την κλασσική μέθοδο της αγόρευσης όπως έκαναν οι υπόλοιποι, αλλά μέσω διαλόγου (διαλεκτική μέθοδο), καθώς δεν επεδίωκε να μεταφέρει απλά έτοιμη γνώση αλλά αντιθέτως προσπαθούσε να βοηθήσει τον συνομιλητή του να παράγει τις δικές του ιδέες.

Οι ερωτήσεις που συνήθως έθετε στους συνομιλητές του είχαν σκοπό να ανασύρουν στην επιφάνεια από το υποσυνείδητο στο συνειδητό επίπεδο την εσωτερική τους σύγχυση και να καταδείξουν τις αντιθέσεις των πεποιθήσεών τους (μαιευτική μέθοδος). Συνήθως ξεκινούσε τις συζητήσεις του ισχυριζόμενος ότι γνωρίζει ελάχιστα από αυτά που πραγματικά ήξερε (Σωκρατική ειρωνία), ενώ στον ίδιο αποδίδεται και η γνωστή φράση «Εν οίδα ότι ουδέν oίδα».

Σύμφωνα με όλα όσα προαναφέρθηκαν ο ίδιος σίγουρα θα έδινε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι του Training & Development. Μέσα από τις στοχευμένες ερωτήσεις του και την καθοδήγηση θα συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των ανθρώπων και της ομάδας του, ενισχύοντας το team building αλλά και το employee engagement. Θα αναζητούσε στις λεπτομέρειες την πηγή όλων των πράξεων, συμπεριφορών, αποφάσεων και λαθών που πραγματοποιήθηκαν, αφού όπως υποστήριζε η «ορθή γνώση είναι αυτή που οδηγεί και στην ορθή πράξη». Θα ήταν υπέρμαχος της πολυμορφίας του ανθρώπινου δυναμικού καθώς ακόμη και στην εποχή του που στην Αθήνα η γυναίκα δεν είχε σημαντική θέση στην κοινωνία, όπως είχαν οι γυναίκες στη Σπάρτη, ο ίδιος φαίνεται να συνομιλούσε αρκετές φορές με γυναίκες, ενώ θαύμαζε και τη ρητορική δεινότητα της Ασπασίας.

Με δεδομένο ότι ο ίδιος δεν άφησε κανένα σύγγραμμα και όσα γνωρίζουμε για αυτόν βρίσκονται σε κείμενα των μαθητών του (κυρίως του Πλάτωνα), ίσως και να παρουσίαζε κάποιες μικρές αδυναμίες στην επικοινωνία μέσω του γραπτού λόγου, αλλά σίγουρα η ανάγκη του για περιεκτικό feedback θα ήταν αυτό που θα εξασφάλιζε με κάποιο τρόπο την επιτυχία.

ΕΕ: Περισσότερη ανεργία παρατηρείται στις γυναίκες από τους άνδρες

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) σε συνέντευξη Τύπου στα Γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, με θέμα «η θέση της Γυναίκας στην Οικονομία: Το παράδειγμα της Ελλάδας», το ποσοστό των γυναικών, ηλικίας 20-64 ετών, που έχουν απασχόληση πλήρους ωραρίου, στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2012, βρίσκεται στο 54%, πολύ μακριά από το 75% που είναι ο στόχος της ΕΕ για το 2020. Το ανάλογο ποσοστό για τους άνδρες είναι 72%. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών που είναι πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 43%, ενώ στους άνδρες αγγίζει το 64%.
 
«Οι γυναίκες δεν συμμετέχουν ακόμη στην αγορά εργασίας στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες. Εάν οι γυναίκες έχουν παρουσία στην αγορά εργασίας στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες, τότε η οικονομία θα καταγράψει άνοδο. Κατά συνέπεια όλες οι χώρες εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να βελτιώσουν την οικονομία τους εάν δώσουν τις ίδιες δυνατότητες σε άνδρες και γυναίκες να μετέχουν στην αγορά εργασίας» σημείωσε ο Jesper Schou Hansen από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής μελέτης που εστιάζει στην υποστήριξη των γυναικών κατά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Αναφορικά με τη μερική απασχόληση στις γυναίκες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2012, στις ηλικίες 15-64 ετών αγγίζει το 76%, ενώ στους άνδρες είναι 24%. Και στην Ελλάδα οι γυναίκες κυριαρχούν στη μερική απασχόληση. Ο βασικός λόγος που δεν βρίσκουν δουλειά πλήρους απασχόλησης οι γυναίκες από 25-49 ετών σε ποσοστό 55% είναι η φροντίδα της οικογένειας. Ενώ στους άνδρες το ανάλογο ποσοστό αγγίζει το 12%. Στις ηλικίες 50-64 ετών οι γυναίκες για την ίδια αίτία δεν βρίσκουν δουλειά σε ποσοστό 37% και οι άνδρες σε ποσοστό 19%. Στην αυτοαπασχόληση το ποσοστό των ανδρών στην ΕΕ είναι 18% ενώ οι γυναίκες 10%.

Στην Ελλάδα η αυτοαπασχόληση αφορά το 23% των γυναικών και το 37% των ανδρών. Σύμφωνα με τον σύνθετο δείκτη ισότητας, που αφορά έξι τομείς, η Ελλάδα βρίσκεται στο 40%, ενώ η ΕΕ των 27 στο 54%. Στον τομέα της απασχόλησης ο δείκτης ισότητας στην ΕΕ είναι 69,9%, ενώ στην Ελλάδα 59,7%. Στον τομέα των χρημάτων, έσοδα και οικονομική κατάσταση, ο δείκτης ισότητας στην ΕΕ είναι 68,9%, ενώ στην Ελλάδα 63,3%. Στον τομέα της γνώσης, ο δείκτης ισότητας στην ΕΕ είναι 48,9%, ενώ στην Ελλάδα στο 36,%.

Στον τομέα του χρόνου, φροντίδα οικογένειας, κοινωνικές δραστηριότητες, στην ΕΕ ο δείκτης ισότητας είναι 38,8% και στην Ελλάδα 17,4%. Στην εξουσία, πολιτική και οικονομική, ο δείκτης ισότητας στην ΕΕ είναι 38%, ενώ στην Ελλάδα 24,4% και στον τομέα της υγείας ο δείκτης ισότητας στην ΕΕ είναι 90,1% και στην Ελλάδα 92,4%.

Eurostat: Νέος δείκτης μέτρησης των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης

Πρόκειται για έναν νέο δείκτη που παρουσίασε για πρώτη φορά η Εurostat, ο οποίος αντανακλά τη ζήτηση στην αγορά εργασίας.Στην ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο με 2,4% και τη Γερμανία με 2,3%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Κύπρο, τη Λετονία, την Πολωνία και την Πορτογαλία με 0,4%. Στη βιομηχανία και τις κατασκευές η κατάσταση παρουσιάζεται κάπως καλύτερη στην Ελλάδα, καθώς το ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης ήταν 1,4% το τρίτο τρίμηνο του 2013, όταν στην ΕΕ και την Ευρωζώνη ήταν 1%.

Αντίθετα, στις υπηρεσίες το ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης στην Ελλάδα υπολείπεται του μέσου κοινοτικού όρου, καθώς φθάνει στο 1,3% έναντι 1,8% στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ είναι διαθέσιμα τα στοιχεία και για το πρώτο τρίμηνο του 2014 το ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης αυξήθηκε στο 1,6% στην Ευρωζώνη και στο 1,7% στην ΕΕ. Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Γερμανία με 2,9%, τη Μεγάλη Βρετανία με 2,1%, το Βέλγιο με 2% και τα χαμηλότερα στην Κύπρο 0,2%, την Πολωνία με 0,4% και τη Λετονία με 0,5%.

Istat: Στο 13,6% η ανεργία του α’ τριμήνου στην Ιταλία

Πρόκειται για νέο ιστορικό αρνητικό ρεκόρ από το 1977, όταν ξεκίνησαν οι συγκεκριμένες μετρήσεις. Σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2013, η αύξηση ανέρχεται στο +0,8%, ενώ παράλληλα η ανεργία των νέων μέχρι 24 ετών αγγίζει το 46%. Στην Κάτω Ιταλία, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους το ποσοστό των ανέργων έφθασε το 21,7% ενώ σε ότι αφορά τους νέους 15 ως 24 το ποσοστό ανεργίας εκτινάσσεται στο 60,9% σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου.

Grant Thornton: Θετικές οι οικονομικές προοπτικές στην Ευρώπη

Τα επίπεδα της ανεργίας και του χρέους μειώνονται, ενώ η καταναλωτική και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη αυξάνονται. Η αλλαγή, όπως επισημαίνεται, είναι ίσως πιο έντονα αισθητή στις χώρες εκείνες που «χτυπήθηκαν» περισσότερο από την κρίση. Οι προοπτικές, όμως, για το 2014 φαίνονται πολύ καλύτερες καθώς η ευρωζώνη αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,2%, επιταχύνοντας στο 1,8%, το 2015, ενώ η ΕΕ αναμένεται να αναπτυχθεί ακόμη πιο γρήγορα κατά 1,5% το 2014 και κατά 2% το 2015.

Η Ελλάδα φαίνεται να είναι η πιο χρεωμένη οικονομία της Ευρώπης, αναλογικά με το μέγεθός της με το καθαρό δημόσιο χρέος είχε κορυφωθεί το 2013 στο 173% του ΑΕΠ. Αναφορικά με τα ποσοστά ανεργίας διαπιστώνεται ότι παραμένουν υψηλά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τη θεαματική βελτίωση που παρατηρείται στις ΗΠΑ, και με την κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ισπανία να παραμένει αρκετά δύσκολη, αφού περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ανθρώπους του ενεργού πληθυσμού και ένας στους δύο νέους είναι άνεργοι. Όμως, αναμένεται σταδιακή βελτίωση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

H Data Communication έλαβε πιστοποίηση από τη Microsoft

H πιστοποίηση χορηγήθηκε από την Lionbridge, επίσημο φορέα πιστοποιήσεων της Microsoft, έπειτα από μία σειρά επιτυχών δοκιμών βάσει αυστηρών κριτηρίων και με δεδομένη την ύπαρξη σημαντικού αριθμού πελατών που χρησιμοποιούν ήδη τη λύση InnovEra με επιτυχία. O Παναγιώτης Βασιλειάδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Data Communication δήλωσε σχετικά: «Η νέα πιστοποίηση Certified for Microsoft Dynamics από τη Microsoft, έρχεται να επιβεβαιώσει για μια ακόμη χρονιά την ποιότητα της λύσης InnovEra ERP. Παράλληλα όμως, επιβεβαιώνει την εμπειρία και την αξιοπιστία της Data Communication στο να προσαρμόζει διεθνείς λύσεις όπως το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 στην ελληνική παγματικότητα, προσφέροντας πλήρη συμμόρφωση, αλλά και ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές».

Ο Ε. Μητρόπουλος στο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του BCA

 Ο άνθρωπος που επί 8 χρόνια (2004-2012) βρίσκονταν στο τιμόνι της παγκόσμιας ναυτιλίας από την θέση του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) θα κληθεί να συμβάλει αποφασιστικά στην λιτουργία του νέου Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του BCA και στη σύνδεση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων με τις νάγκες της ναυτιλιακής αγοράς εργασίας.

Cedefop: Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην Ελλάδα έως το 2020

Παρότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υπολογίζεται ότι θα εξακολουθήσει να κινείται σε -227.000 θέσεις, η ανάγκη αντικατάστασης εργαζομένων, που είτε συνταξιοδοτούνται είτε μεταναστεύουν είτε αποχωρούν από τη δουλειά τους για προσωπικούς λόγους (πρόβλεψη για συνολικά 1.404.000 άτομα), θα δημιουργήσει πολλά κενά προς κάλυψη. Οι παραπάνω προβλέψεις περιλαμβάνονται σε σχετικά σημειώματα (2013) του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop). Σύμφωνα με τα στοιχεία περίπου 270.000 προβλέπεται ότι θα είναι οι ανοιχτές θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους εργάτες στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας.

Ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι του κλάδου των υπηρεσιών και οι πωλητές (162.000 ευκαιρίες απασχόλησης), τα διάφορα στελέχη (157.000), οι νομικοί, ανώτατα διοικητικά στελέχη και μάνατζερ (156.000, παρότι οι νέες θέσεις θα είναι μειωμένες κατά 52.000), οι τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων και τα συνδεόμενα επαγγέλματα (139.000) κ.τ.λ. Όσον αφορά τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, ο τομέας της μεταφοράς και διανομής προϊόντων εμφανίζει τις περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για τη δεκαετία (448.000).

Αντίστοιχα στην ΕΕ των 28+ κρατών-μελών, οι ευκαιρίες απασχόλησης υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 84.085.000 για την περίοδο 2010-2020, εκ των οποίων όμως μόνο 7.877.000 θα είναι εντελώς νέες και οι υπόλοιπες θα προέλθουν από την ανάγκη αντικατάστασης 76.208.000 εργαζομένων.

ManpowerGroup: Ετήσια Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου

Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται στη χώρα μας, το συγκεκριμένο ποσοστό –αυξημένο κατά 4 μονάδες σε σχέση με πέρυσι και 6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο-, καταδεικνύει το σημαντικό έλλειμμα απαιτούμενης εμπειρίας (42%), τεχνικών δεξιοτήτων-hard skills (29%), επαγγελματικών δεξιοτήτων-soft skills (19%) και διαθέσιμων υποψηφίων (18%) που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων των εργοδοτών. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της έλλειψης ταλέντου σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό των εργοδοτών που δυσκολεύεται να βρει υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα για τη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεών τους ανέρχεται σε 36%, αυξημένο κατά 1 μονάδα από πέρυσι, και στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά χρόνων.

Τη μεγαλύτερη δυσκολία για την εύρεση κατάλληλων ατόμων αντιμετωπίζουν οι εργοδότες στην Ιαπωνία (81%), το Περού (67%), την Ινδία (64%), την Αργεντινή (63%) και την Βραζιλία (63%), ενώ το ζήτημα της έλλειψης ταλέντου δείχνει να προβληματίζει ελάχιστα τους Ιρλανδούς (2%), Ισπανούς (3%) και Ολλανδούς (5%) εργοδότες. Στην Ελλάδα, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά οι εργοδότες αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη θέσεων «Επαγγελματιών Πωλητών», με δεύτερη σε δυσκολία κάλυψης ειδικότητα αυτή των «Υψηλόβαθμων Στελεχών», η οποία παραμένει στην ίδια θέση της κατάταξης με πέρυσι, ενώ την τρίτη θέση φέτος κατέχουν οι «Εξειδικευμένοι Τεχνίτες».

Τέλος αναφορικά με τις εκπτώσεις δύο στους τρεις (66%) Έλληνες εργοδότες εκτιμούν ότι οι θέσεις απασχόλησης που παραμένουν κενές λόγω δυσκολίας εύρεσης κατάλληλων εργαζόμενων έχουν από μέτρια έως υψηλή επίπτωση στην ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της (ποσοστό αυξημένο κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013).

«Airport Praxis» από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Μέσα από την πρωτοβουλία «Airport Praxis» προσφέρει 70 θέσεις 6μηνης αμειβόμενης εμπειρίας και κατάρτισης σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας αεροδρομίου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στη μετάδοση γνώσης και εξειδίκευσης σε νέους στη χώρα μας και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας αεροδρομίου αποτελεί πρότυπο μεταξύ κορυφαίων εταιρειών  στον κλάδο των αερομεταφορών, ενώ ο ΔΑΑ έχει γνωρίσει διεθνή καταξίωση με πλήθος βραβείων και διακρίσεων για την αρτιότητα του επιχειρησιακού και διοικητικού μοντέλου του.