Αξιοποιώντας την ευελιξία της Προσωρινής Απασχόλησης

HR PROFESSIONAL: Ποιες είναι οι συνθήκες στην αγορά σήμερα και πώς μπορεί η Προσωρινή Απασχόληση να συμβάλει στη βελτιστοποίηση της;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Την τελευταία 3τία ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας είναι η συνεχής μείωση των θέσεων εργασίας. Το πρωτόγνωρο σε αυτό το φαινόμενο είναι ότι αυτή η συνεχόμενη μείωση παρατηρείται σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα θέσεων. Στο παρελθόν, το σύνηθες ήταν να πλήττονταν, για κάποιους λόγους, ένας συγκεκριμένος παραγωγικός κλάδος (π.χ. βιομηχανία, κλωστοϋφαντουργία, τουρισμός κ.λπ.) με αποτέλεσμα να ακολουθεί μια προσωρινή μείωση των θέσεων εργασίας στο πληττόμενο κλάδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις με διάφορες κρατικές παρεμβάσεις και με την παροχή οικονομικών κινήτρων επανερχόταν σταδιακά η ισορροπία στην αγορά εργασίας. Σήμερα όμως η αγορά χαρακτηρίζεται από: α. Επιχειρηματική αβεβαιότητα β. Έλλειψη κρατικών οικονομικών πόρων γ. Σημαντικό περιορισμό ταμειακής ρευστότητας και δ. Οριζόντια οικονομική κρίση σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους.

Προσπάθεια όλων των εταιρειών είναι να προσαρμόσουν το λειτουργικό κόστος τους σε σχέση με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες ζήτησης της αγοράς. Στόχος όλων είναι να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους έναντι των υπολοίπων. Σε αυτή την προσπάθεια τους σημαντικός συνεργάτης αποτελεί ο θεσμός της προσωρινής απασχόλησης. Αξιοποιώντας την ευελιξία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ο κάθε εργοδότης μπορεί να απασχολεί τον απαραίτητο αριθμό εργαζομένων ανάλογα με τον απρόβλεπτα μεταβαλλόμενο όγκο παραγωγής. Έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί και να ανταποκριθεί στις διακυμάνσεις της αγοράς με ελεγχόμενο κόστος και με τους καταλληλότερους ανθρώπινους πόρους. Και αυτό το καταφέρνει χωρίς να εμπλέκεται στις χρονοβόρες διαδικαστικές ενέργειες, δίνοντας έμφαση στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης του.

HR PROFESSIONAL: Ποια θεωρείται ότι είναι η συμβολή της προσωρινής απασχόλησης στην αντιμετώπιση της πολύ υψηλής ανεργίας;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Πολλοί εργαζόμενοι λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης έμειναν άνεργοι μιας και η ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών περιορίστηκε κατά πολύ. Η προσωρινή απασχόληση αποτελεί τον τρόπο μέσα από τον οποίο μπορούν αυτοί οι πρώην εργαζόμενοι να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά από σχετική εκπαίδευση σε νέα γνωστικά αντικείμενα.

HR PROFESSIONAL: Υπάρχουν πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της Προσωρινής Απασχόλησης; Διακρίνεται κάποια νέα τάση;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Η έκδοση της 4690/12 ΥΑ στην οποία έχουμε άρση ορισμένων περιορισμών χρήσης της προσωρινής απασχόλησης δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης σε κλάδους που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευτικοί (βιομηχανία και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες). Παράλληλα, με αργούς ρυθμούς βέβαια, ξεκίνησε μια προσπάθεια συνεργασίας ανάμεσα στον ΟΑΕΔ και την ΕΝΙΔΕΑ. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια εικόνα ότι αργά αλλά σταθερά οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης θα συμβάλουν με τον τρόπο τους στην προσπάθεια για βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

HR PROFESSIONAL: Ποια είναι τα περιθώρια ανάπτυξης της προσωρινής απασχόλησης στην Ελλάδα;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Τα περιθώρια ανάπτυξης της προσωρινής απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ότι το ποσοστό των απασχολούμενων μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης στην Ελλάδα δεν ξεπερνά το 0,1% του συνολικού απασχολούμενου πληθυσμού τη στιγμή που το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό ξεπερνά το 1,5%. Θεωρώ ότι με: α. Την περαιτέρω απενοχοποίηση αυτής της μορφής εργασίας β. Την απάλειψη των περιορισμών χρήσης της προσωρινής απασχόλησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και γ. Την ενεργή συμμετοχή των ΕΠΑ στα διάφορα προγράμματα δράσης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα δοθεί μια πολύ δυνατή ώθηση στο θεσμό της προσωρινής απασχόλησης.

Randstad: Έρευνα Workmonitor για το γ’ τρίμηνο

Μόλις το 21% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στην ειδικότητά τους η συνεργασία δεν είναι απαραίτητη. Αντίθετα, το 78% δήλωσε ότι η συνεργασία αποδίδει καλύτερα σε κατά πρόσωπο συναναστροφή απ’ ότι σε ‘εικονικές ομάδες (virtual teams) όπου οι συνάδελφοι εργάζονται από διαφορετικές τοποθεσίες. Παρόλα αυτά περίπου 9 στους 10 των ερωτηθέντων (89%) δηλώνουν ότι η εργασία μέσα σε ομάδα προϋποθέτει συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες. με το 61% να πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι συνεργατικοί από τη φύση τους, ενώ το 64% δήλωσε ότι για την προώθηση της ομαδικής εργασίας οι εταιρείες πρέπει να θέσουν διαδικασίες και πρακτικές ώστε να προάγουν την συνεργατικότητα αντί της ατομικής εργασίας και ανταγωνιστικότητας.

Από την άλλη πλευρά, μόλις το 45% των Ελλήνων εργαζομένων δήλωσε ότι η εταιρεία τους προσέφερε τα απαραίτητα εργαλεία και την εκπαίδευση που απαιτείται έτσι ώστε να είναι σε θέση να εργάζονται σε ποικιλόμορφες ομάδες, τη στιγμή που το  92% δηλώνει ότι το να γνωρίζει κανείς τί κινητοποιεί τους συναδέλφους είναι σημαντικό για την προώθηση της συνεργατικότητας.  Μόλις λίγοι παραπάνω απ τους μισούς (53%) δήλωσαν ότι η συνεργατικότητα αναγνωρίζεται και ανταμείβεται από την εταιρεία τους, ωστόσο το 62% δήλωσε ότι όσο η αξιολόγησή τους βασίζεται στην ατομική τους επίδοση δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία στη συνεργασία. Τέλος, σημαντικό εύρημα αποτελεί ότι το 74% συμφώνησε ότι οι ομάδες με ποικιλομορφία ξεπερνούν σε επίπεδο συνεργατικότητας τις ομάδες μελών από ίδια τμήματα.

ICAP: Ειδική έκδοση Business Leaders in Greece

Kορυφαία κερδοφόρος εταιρεία για το 2013 ανεδείχθη η Alpha Bank, η οποία κατέλαβε την κορυφή και ακολουθεί στη 2η θέση η Τράπεζα Πειραιώς. Νεοεισερχόμενες εταιρείες στο Top 20 είναι επίσης η Αεροπορία Αιγαίου και τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Όπως σημειώνεται στην ειδική έκδοση της ICAP, μετά έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μία σημαντική καμπή με τις υφεσιακές πιέσεις να εμφανίζουν τάσεις αποκλιμάκωσης. Ειδικότερα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους ποσοστό 50% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς, εμφάνισαν λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 13,2 δισ. ευρώ, πολλαπλάσια των αντίστοιχων EBITDA του συνόλου των επιχειρήσεων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 10,2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου 7,6 δισ. ευρώ το 2013, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών ήταν (για τέταρτη χρονιά) ζημιογόνο, με ζημίες 1,3 δισ. ευρώ. Κορυφαία (βάσει κερδοφορίας) βιομηχανική επιχείρηση το 2013 ήταν η Μότορ Οϊλ ακολουθούμενη από την Καρέλια. Στην τρίτη και τέταρτη θέση βρέθηκαν η ΜΕΤΚΑ και τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Στον τομέα του εμπορίου αντίστοιχα, στην κορυφή της κερδοφορίας βρέθηκε για πέμπτο συνεχές έτος η εταιρεία Jumbo. Την κορυφαία πεντάδα των κερδοφόρων εμπορικών επιχειρήσεων συμπληρώνουν τα ΚΑΕ, ο ΑΒ Βασιλόπουλος, ο Σκλαβενίτης και ο Μασούτης. Στον τομέα των λοιπών υπηρεσιών, η ΔΕΗ βρίσκεται στη κορυφή της κατάταξης και ακολουθούν η Cosmote και ο ΟΤΕ.

Ακολουθούν ο ΟΠΑΠ και η ΑΔΜΗΕ. Στο τομέα των τραπεζών – Factoring υπήρξαν «θεαματικές» αλλαγές, αφού στην κατάταξη των Business Leaders το 2013 από πλευράς του τραπεζικού συστήματος βρίσκονται μόνον τρεις τράπεζες, οι δύο εκ των οποίων, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς, κατέλαβαν αντίστοιχα την 1η και 2η θέση των top500 εταιρειών βάσει κερδών EBITDA. Τέλος, στον τομέα του τουρισμού η κορυφαία πεντάδα αποτελείται από τρεις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, με επικεφαλής τις εταιρείες Autohellas (Hertz) ΑΤΕΕ και Olympic A.E. και δύο ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (με επικεφαλής τη ΦΑΙΑΞ Α.Ε.).

Ε.Ε.: Έκθεση για την Απασχόληση

Αναλυτικότερα, το πραγματικό εισόδημα στα χαμηλότερα στρώματα είναι μειωμένο κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2003, ενώ στα άλλα στρώματα του πληθυσμού οι μειώσεις είναι της τάξης των 20 ποσοστιαίων μονάδων. Επιπρόσθετα, το πρώτο τρίμηνο του 2014 οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση εργάστηκαν περισσότερο στην Ελλάδα με 41,9 ώρες/εβδομάδα και ακολουθούν οι Πορτογάλοι με 41,6 ώρες οι Αυστριακοί με 41,5 ώρες, οι Γερμανοί 41,4 και οι Βρετανοί με 41,3 ώρες. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η κατάσταση της απασχόλησης φαίνεται πως έχει σταθεροποιηθεί στην Ελλάδα, ωστόσο η μακροχρόνια ανεργία έχει φτάσει σε υψηλά ιστορικά επίπεδα στη χώρα, καθώς και στην Ισπανία, με την Επιτροπή να σημειώνει ότι είναι ανησυχητικό πως τα ποσοστά αυτά δεν μειώνονται.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ανεργία των νέων κυμάνθηκε από το 10% ή και λιγότερο σε κράτη-μέλη που επηρεάστηκαν με περιορισμένο τρόπο από την επιδείνωση της αγοράς εργασίας, όπως στην Αυστρία και τη Γερμανία, και σε πάνω από το 50% του οικονομικού ενεργά πληθυσμού μεταξύ των νέων σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, όπου η ανεργία των νέων είναι τρεις φορές υψηλότερη σε σχέση με το 2008. Σε ετήσια βάση, το δεύτερο τρίμηνο του 2014 η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,4% στην Κύπρο, κατά 1,2% στην Εσθονία, 0,9% στην Ιταλία, 0,7% στη Φινλανδία και 0,5% στην Ελλάδα, εκτιμά η Επιτροπή, η οποία τονίζει ότι παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις το ποσοστό απασχόλησης παραμένει σε χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2008 στα τρία τέταρτα των χωρών της ΕΕ.

Αναφορικά με την παραγωγικότητα φαίνεται ότι βελτιώθηκε το πρώτο τρίμηνο κατά 0,2%, μετά από μια μείωση 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Τέλος, μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, η Ελλάδα με -4,8% και η Κύπρος με -5,1% συνέχισαν να εμφανίζουν μεγάλες μειώσεις στις συνολικές αποδοχές ανά εργαζόμενο το δεύτερο τρίμηνο το 2014, και το μοναδιαίο κόστος εργασίας συνέχισε να μειώνεται με υψηλούς ρυθμούς, -5% στην Ελλάδα και-4,3% στην Κύπρο αντίστοιχα.

Ο Adam Smith… HR Manager

Ο Adam Smith γεννήθηκε στην πόλη Kirkcaldy το 1723. Γνωστός όχι μόνο για τα ακαδημαϊκά του επιτεύγματα αλλά και για την αφηρημάδα του, αποτελεί αναμφισβήτητα τον πρωτοπόρο της πολιτικής οικονομίας. To 1759 εξέδωσε το βιβλίο «Η θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων», περιεχόμενο του οποίου αποτελούσε η προέλευση της ηθικής επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας. «Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος ως ιδιοτελές πλάσμα να διατυπώνει ηθικές κρίσεις στις οποίες η ιδιοτέλεια φαίνεται να αναστέλλεται;». Ο ίδιος υποστήριζε ότι η απάντηση βρίσκεται στην ικανότητα του ανθρώπου να μπαίνει στη θέση κάποιου τρίτου-αντικειμενικού παρατηρητή και να διαμορφώνει μία αίσθηση ομοφροσύνης με την αντικειμενική και όχι εγωιστική υπόσταση της υπόθεσης.

Δεινός παρατηρητής της ίδιας τους της εποχής αναρωτήθηκε ακόμη πώς είναι δυνατόν μία κοινωνία στην οποία ο καθένας ασχολείται με την προώθηση των προσωπικών του συμφερόντων να μην δημιουργούνται φυγόκεντρες δυνάμεις, και η ίδια να διατηρεί τη συνοχή της. Πιο συγκεκριμένα αναζητούσε εκείνο το «αόρατο χέρι» που οδηγεί τα προσωπικά συμφέροντα και επιθυμίες προς την κατεύθυνση η οποία είναι η πλέον θετική για το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας. Στο βιβλίο του «Ο Πλούτος των Εθνών» (1776) πραγματεύεται το ερώτημα αυτό και υποδεικνύει πως ο ανταγωνισμός αποτελεί τον ρυθμιστή της αγοράς. «Το προσωπικό συμφέρον δρα ως κινητήρια δύναμη για να κατευθύνει τους ανθρώπους προς εκείνες τις εργασίες για τις οποίες είναι διατεθειμένη να πληρώσει η κοινωνία». Ολόκληρη η οικονομική του θεωρία βασίζονταν στην πίστη του στην ικανότητα της αγοράς – όπου δεν υπάρχει κρατική παρέμβαση (επιδοτήσεις και επιβολή δασμών) ή μονοπώλια – να οδηγήσει το σύστημα στο σημείο μέγιστης απόδοσης.

Πώς λοιπόν ο Α. Smith θα μπορούσε να ενταχθεί και να αξιοποιηθεί σε ένα τμήμα HR; «Η εκπαίδευση ή η κατάρτιση ενός εργαζομένου για να γίνει ειδικευμένος, στοιχίζει στον εργαζόμενο ή την επιχείρηση ένα ποσό χρημάτων. Όμως αυτά τα χρήματα ανακάμπτουν με το χρόνο γιατί ο ειδικευμένος εργάτης είναι πιο παραγωγικός από τον ανειδίκευτο». Η άποψή του αυτή θα τον κατέτασσε σίγουρα στους υπέρμαχους προώθησης του training & development μέσα σε έναν οργανισμό. Επιπρόσθετα, θα προωθούσε διαρκώς την επιβράβευση της ατομικής/ομαδικής προσπάθειας και σίγουρα θα προήγαγε πρακτικές ανταμοιβής μέσα στο εργασιακό περιβάλλον καθώς σύμφωνα με τον ίδιο «μόνο όταν το άτομο δραστηριοποιείται στην οικονομική του ζωή επιδιώκοντας το ατομικό του συμφέρον θα αυξάνει την προσπάθεια της εργασίας του (απόδοση) και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η γενική ευημερία».

Τα ρούχα επηρεάζουν τις επιδόσεις στην εργασία

Αυτή η «ενδυματολογική συνείδηση» όπως θα μπορούσε σε ελεύθερη μετάφραση να αποδοθεί ο όρος «enclothed cognition» των ερευνητών του αμερικανικού πανεπιστημίου βασίζεται στη συμβολική σημασία που δίνουμε στα ρούχα μας αλλά και στη φυσική εμπειρία να τα φοράμε. Για να εξάγουν τα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές προέβησαν σε διάφορα πειράματα. Χαρακτηριστικό, εκείνο σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε πρώτα από ορισμένα άτομα να φορέσουν μία λευκή ποδιά και έπειτα να εκτελέσουν κάποια καθήκοντα. Οι συνεντεύξεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι η ιατρική ποδιά συνδέεται με ακρίβεια, προσοχή, υπερηφάνεια ενώ εκείνη του ζωγράφου παραπέμπει περισσότερο στο δημιουργικό χάος.

Economist: Επιτακτική η εκπαίδευση ανειδίκευτων στην τεχνολογία

Σε κάθε περίπτωση, το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της ελίτ των εργαζομένων και των συνηθισμένων εργατών είναι ανησυχητικό. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι κυβερνήσεις είναι να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων με λιγότερες δεξιότητες και να προωθήσουν την απασχόλησή τους. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αποσύρουν κανόνες που αποτρέπουν τις προσλήψεις. Σημαίνει καλύτερη οικιστική πολιτική και περισσότερες επενδύσεις στις μεταφορές ώστε να βοηθήσουν τους ανθρώπους να εργάζονται σε πόλεις όπως το Λονδίνο και η Βομβάη. Σημαίνει ενίσχυση της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί, ούτε είναι απαραίτητο, κάθε εργαζόμενος να παίρνει πανεπιστημιακό πτυχίο, ωστόσο υπερβολικά πολλοί άνθρωποι στις φτωχές χώρες εξακολουθούν να είναι αναλφάβητοι και υπερβολικά πολλοί στις πλούσιες χώρες δεν ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο μέλλον και οι ενήλικοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν την τεχνολογική εξέλιξη. Παρ’ όλο που οι κυβερνήσεις μπορούν να αμβλύνουν το πρόβλημα, δεν μπορούν να το επιλύσουν. Χρειάστηκε να περάσει το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα μέχρι οι κυβερνήσεις να κάνουν τις επενδύσεις στην Παιδεία που επέτρεψαν στους εργαζόμενους να επωφεληθούν από τη βιομηχανική επανάσταση. Η ίδια γενναία απόφαση είναι απαραίτητη και για την ψηφιακή επανάσταση, αλλά πρέπει να γίνει γρηγορότερα.

Adecco: «Η εργασία ως παράγοντας αυτοεκτίμησης»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της η εργασία συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση της εικόνας που έχουν οι εργαζόμενοι και μη εργαζόμενοι για τον εαυτό τους. Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 64,8% δηλώνουν ότι η εργασία ενδυναμώνει την αυτοεκτίμησή τους και επηρεάζει καθοριστικά την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Αντίθετα, η πλειοψηφία των ανέργων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι η ανεργία έχει αρνητική επίδραση στην αυτό-εικόνα τους (59,7%).

Οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι η δυνατότητα πλήρους ασφάλισης (65,5%), η κάλυψη των βασικών εξόδων διαβίωσης και των υποχρεώσεων απέναντι σε δημόσιες υπηρεσίες και πολιτεία (63,6%), αλλά και η ικανοποίηση και ολοκλήρωση που νιώθουν μέσα από την εργασία (63,4%) είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους η εργασία επιδρά θετικά ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους.

Αντίθετα, η ανεργία και τα επακόλουθα αυτής, όπως η αδυναμία κάλυψης υποχρεώσεων π.χ. πληρωμή δανείων και φόρων αλλά και η αδυναμία βιοπορισμού και κάλυψης βασικών αναγκών επιδρούν αρνητικά στην αυτοεκτίμηση των ανέργων. Τέλος, παρά τις δυσχερείς συνθήκες της αγοράς εργασίας στη σημερινή εποχή, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των εργαζομένων (8,3%) δήλωσε ότι η εργασία επιδρά αρνητικά στην εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους.

Η θέση της εργαζόμενης γυναίκας στη χώρα μας

Σύμφωνα με την ίδια, «η οικονομική κρίση χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης από τους εργοδότες προς όσους ήδη εργάζονται ή αναζητούν εργασία», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «οι γυναίκες, μάλιστα, είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε µη αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης, κινδυνεύουν µε απόλυση ιδίως κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και της χρήσης άδειας μητρότητας, ενώ πιέζονται να δεχτούν ευέλικτες σχέσεις εργασίας». Τέλος η ίδια ανέφερε, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η αρχή, ότι οι πλέον ευάλωτοι κοινωνικά και οικονομικά προσφεύγουν σπανιότερα σε θεσμούς προστασίας των δικαιωμάτων τους (οι γυναίκες ακόμη σπανιότερα), ενώ πρόσθεσε ότι «οι αναφορές που εξέτασε το 2013 ο Συνήγορος του Πολίτη, για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία, εμφάνισαν αύξηση κατά 25% αν και σε απόλυτο αριθμό παραμένουν περιορισμένες (327 αναφορές), λόγω των παραπάνω λόγων.

Ημερίδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει αφηγήσεις και ιστορίες διακεκριμένων ανθρώπων που έχουν διαγράψει τη δική τους επιτυχημένη πορεία, με επιδίωξη κάθε γυναίκα να εμπνευστεί, να διαμορφώσει τις επιλογές της και να καθορίσει το επόμενο, σταθερό βήμα της. Το Women in Action είναι η σύμπραξη 4 γυναικών και 2 sites, του Jenny.gr με την υπογραφή της Τζένης Μπαλατσινού και του 4moms.gr των Αμαλία Κυπαρίσση, Βιβή Μπασινά και Βάσω Νικοπολίδη.