LeasePlan Hellas: Διαχείριση εταιρικού στόλου μέσω καινοτόμων και εξειδικευμένων υπηρεσιών

HR PROFESSIONAL: Ποιος είναι ο στόχος της LeasePlan στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στόλου;

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος: Η παροχή του εταιρικού αυτοκινήτου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των παροχών μίας εταιρείας, το οποίο μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο και χρονοβόρο στη διαχείριση του για ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή όποιο τμήμα έχει αναλάβει τη διαχείριση του. Στόχος μας είναι να εξοικονομούμε χρόνο και χρήματα στις εταιρείες που μας εμπιστεύονται τη διαχείριση του εταιρικού τους στόλου, προσφέροντας υπηρεσίες διαμορφωμένες σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

HR PROFESSIONAL: Ποιες είναι οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η LeasePlan Hellas στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, όσον αφορά στη διαχείριση του εταιρικού στόλου;

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος: Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλα τα στάδια της μίσθωσης ενός αυτοκινήτου: από την επιλογή των αυτοκινήτων και τη δημιουργία της εταιρικής πολιτικής, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της μίσθωσης έως και την ανανέωση των εταιρικών αυτοκινήτων. Σε κάθε στάδιο της μίσθωσης, λόγω της εξειδίκευσης μας στη διαχείριση εταιρικών στόλων, έχουμε την τεχνογνωσία και τα κατάλληλα εργαλεία να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να ικανοποιήσει τις ανάγκες της εταιρείας στον τομέα των εταιρικών αυτοκινήτων.

HR PROFESSIONAL: Με πιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει η LeasePlan στην εταιρική πολιτική αυτοκινήτων;

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος: Η LeasePlan διαθέτει την υπηρεσία «Car Policy Consult», η οποία βοηθά τις εταιρείες να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν γρήγορα και εύκολα την εσωτερική πολιτική εταιρικών αυτοκινήτων. Ο σύμβουλος της LeasePlan σε συνεργασία με τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού αναλύει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της εταιρείας. Αποτέλεσμα αυτής της μελέτης είναι η δημιουργία εγγράφου εσωτερικής πολιτικής εταιρικών αυτοκινήτων με βάση τα ακόλουθα εύκολα βήματα:

  • Ανάλυση των αναγκών, της στρατηγικής και των στόχων του πελάτη σχετικά με την πολιτική διαχείρισης των αυτοκινήτων.
  • Δημιουργία προσχεδίου, που συνδυάζει τις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη και τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς.
  • Υποστήριξη στην οριστικοποίηση των λεπτομερειών της πολιτικής διαχείρισης στόλου.
  • Ετήσια ανανέωση της πολιτικής διαχείρισης του στόλου.

HR PROFESSIONAL: Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης των εταιρικών αυτοκινήτων υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο παρακολούθησης του στόλου;

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος: Για κάθε εταιρικό στόλο που διαχειριζόμαστε υπάρχει μία συγκεκριμένη ομάδα Account Management, επιφορτισμένη με την παρακολούθηση του στόλου. Η ομάδα Account Management σε συνεργασία με τον υπεύθυνο στόλου της εταιρείας καταρτίζει ένα ετήσιο πλάνο ενεργειών. Σκοπός μας είναι να προλαμβάνουμε κόστη, να ενημερώνουμε τους συνεργάτες μας για όλες τις νέες τάσεις και εξελίξεις, να παρακολουθούμε συγκεκριμένους δείκτες της πορείας του στόλου: όπως για παράδειγμα ο δείκτης ατυχημάτων και να πραγματοποιούμε προτάσεις βελτίωσης σύμφωνα με τις ανάγκες, τους στόχους και τις προτεραιότητες της κάθε εταιρείας.

HR PROFESSIONAL: Ποιοι είναι σήμερα οι στόχοι της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού όσον αφορά στην παροχή εταιρικού αυτοκινήτου;

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος: Στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι στόχοι είναι σύνθετοι: αφενός να συμβάλλει το εταιρικό αυτοκίνητο στην παραγωγικότητα των εργαζομένων, κυρίως όταν πρόκειται για εργαλείο δουλειάς και αφετέρου η παροχή του εταιρικού αυτοκινήτου να αφήνει ικανοποιημένους τους εργαζόμενους της εταιρείας. Οι παραπάνω προτεραιότητες θα πρέπει να επιτυγχάνονται με οικονομικό τρόπο, ανταποκρινόμενοι και στην παρούσα κατάσταση. Παράλληλα, σημαντικός στόχος που τίθεται είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και η μείωση των ατυχημάτων.


HR PROFESSIONAL: Πώς μπορεί να υποστηρίξει η LeasePlan τη βελτίωση της ασφάλειας στη χρήση του εταιρικού αυτοκινήτου;

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος: Η LeasePlan Hellas προσφέρει το SafePlan, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε από την εταιρεία ως μία προσπάθεια μείωσης των ατυχημάτων και των ζημιών που υφίστανται τα οχήματα εταιρικού στόλου. Είναι με δύο λόγια ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφαλούς οδήγησης, που εστιάζει στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση Ασφαλούς Οδήγησης των οδηγών εταιρικών στόλων, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία υπεύθυνων οδηγών, που κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια και ακολουθούν μία σωστή οδηγική συμπεριφορά. Το πρόγραμμα ξεκίνησε ως ιδέα από την Ελλάδα, ενώ έχει ήδη υιοθετηθεί και από άλλες 5 χώρες του ομίλου LeasePlan (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Τουρκία και Γερμανία). Το SafePlan έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού της εταιρείας, στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων που θα μπορούσαν να αποφευχθούν και του κόστους που σχετίζονται με αυτά και στην ενίσχυση επιπέδων επίγνωσης των οδηγών τους και των οδηγικών τους δεξιοτήτων.

HR PROFESSIONAL: Που έγκειται η διαφοροποίηση του SafePlan σε σχέση με άλλα προγράμματα ασφαλούς οδήγησης;

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος: Τα σημεία που διαφοροποιούν το SafePlan είναι τα εξής:

  • Γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των οδηγών.
  • Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε συνθήκες κανονικής οδήγησης στο δρόμο με το πραγματικό αυτοκίνητο του οδηγού.
  • Παρέχονται προγράμματα e-learning που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την ευαισθητοποίηση, τη γνώση, τη συμπεριφορά και τις δεξιότητες του εκάστοτε οδηγού.

Παράλληλα, το SafePlan είναι μία διαρκής εκπαίδευση – υπενθύμιση στον οδηγό για την οδηγική ασφάλεια που μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερα χρόνια.

HR PROFESSIONAL: Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις στα εταιρικά αυτοκίνητα;

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος: Η τάση των εταιρειών στην παροχή εταιρικού αυτοκινήτου είναι να προσπαθούν να παρέχουν στους εργαζόμενους τους έξυπνες λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εργασίας τους και στο πλαίσιο της παροχής που έχει συμφωνηθεί. Σημαντικό κριτήριο επιλογής αυτοκινήτου αποτελεί πλέον ο τύπος καυσίμου και ο μέσος όρος κατανάλωσης καυσίμου.

HR PROFESSIONAL: Ποιες είναι σήμερα οι προτεραιότητες ενός χρήστη εταιρικού αυτοκινήτου;

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος: Η γρήγορη και εύκολη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στο εταιρικό του αυτοκίνητο: από ένα απλό service μέχρι την ανανέωση του. Η εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει να προσφέρει: ευκολία στην επικοινωνία, εξοικονόμηση χρόνου και προληπτική ενημέρωση.

HR PROFESSIONAL: Πώς ανταποκρίνεται η LeasePlan σε αυτές τις προτεραιότητες των οδηγών;

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος: Προσπαθούμε να παρέχουμε υπηρεσίες βέλτιστης ποιότητας: με συνεχή ενημέρωση και εξέλιξη των υπηρεσιών μας. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την καινοτομία αναζητούμε νέους τρόπους εξυπηρέτησης των οδηγών μισθωμένων αυτοκινήτων. Πρόσφατα, λανσάραμε την on line εφαρμογή της LeasePlan για smartphones και tablets, η οποία διατίθεται στο Google Play και στο App Store, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η νέα εφαρμογή, βάσει του μοντέλου εξατομικευμένης εξυπηρέτησης που εφαρμόζει η LeasePlan Hellas σε όλες τις υπηρεσίες της, διαθέτει τρία διαφορετικά προφίλ χρηστών: ένα για τους οδηγούς οχημάτων της LeasePlan, ένα για τους fleet managers και ένα για όλους τους ενδιαφερόμενους οδηγούς, που θέλουν να γνωρίσουν και να μάθουν περισσότερα για την εταιρεία και τις υπηρεσίες της. Οι λειτουργίες της εφαρμογής έχουν σκοπό να διευκολύνουν την επικοινωνία του εκάστοτε οδηγού με τη LeasePlan και να του εξοικονομήσουν χρόνο, καθώς καλύπτουν όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες after sales, περιέχοντας παράλληλα χρήσιμες πληροφορίες για την ασφαλή κυκλοφορία του εκάστοτε αυτοκινήτου.

HR PROFESSIONAL: Ποιοι είναι οι στόχοι της LeasePlan για την επόμενη χρονιά;

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος: Στόχος μας όπως και τα προηγούμενα χρόνια είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας, και η συνέχιση της προσφοράς υπηρεσιών βέλτιστης ποιότητας. Παράλληλα, η προσπάθεια για καινοτομία συνεχίζεται και σκοπεύουμε μέσα στο 2015 να λανσάρουμε νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες για τη διαχείριση των εταιρικών στόλων.

Η LeasePlan με μία ματιά:
H LeasePlan Hellas είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης και διαχείρισης εταιρικών στόλων στην Ελλάδα και μέλος του κορυφαίου ολλανδικού ομίλου LeasePlan. Με 11 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, η LeasePlan Hellas διαχειρίζεται περισσότερα από 12.000 οχήματα και εξυπηρετεί ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο με περισσότερους από 1.100 πελάτες, γεγονός που την καθιστά τον κατεξοχήν έμπιστο και εξειδικευμένο συνεργάτη στον κλάδο του leasing για μεγάλες και μικρές εταιρείες, για επαγγελματίες, αλλά και για ιδιώτες. Με σημαντική παρουσία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η εταιρεία παρέχει συστηματικά υπηρεσίες βέλτιστης ποιότητας στο χώρο της εκμίσθωσης και διαχείρισης αυτοκινήτων, προσφέροντας στους πελάτες της άμεσες, γρήγορες και συμφέρουσες λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις τους. Σήμερα, η LeasePlan Hellas, αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία με 79 εργαζομένους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αποτελούν πολύτιμους συνεργάτες και βασικούς πρεσβευτές του οράματος και των αξιών της εταιρείας.

Γερμανία: Περισσότερες από 170.000 κενές θέσεις στο δημόσιο

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Westdeutsche Allgemeine Zeitung επικαλούμενη στοιχεία της DBB, η κατάσταση σε ομοσπονδιακό επίπεδο, στα κρατίδια αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι άκρως ανησυχητική. Το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων που δεν μπορούν να καλυφθούν, και συγκεκριμένα 142.000, αφορά τους δήμους και τις κοινότητες. Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των κενών θέσεων στο γερμανικό δημόσιο αναμένεται να τετραπλασιαστεί τα επόμενα 15 χρόνια και να φτάσει τις 700.000, λόγω του μεγάλου κύματος συνταξιοδοτήσεων που αναμένεται. Όπως τονίζουν τα συνδικάτα, τα αίτια της σημερινής κατάστασης θα πρέπει να αναζητηθούν στις περικοπές θέσεων εργασίας των τελευταίων χρόνων αλλά και στους συγκριτικά χαμηλούς μισθούς στο γερμανικό δημόσιο.

Το i-MBA του ΟΠΑ διακρίνεται διεθνώς για την καινοτομία του

Όπως δήλωσε ο Andrew Main Wilson, Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΜΒΑ «εντόπισαν ένα ξεκάθαρο κενό στα προγράμματα ΜΒΑ, το οποίο σχετίζεται με το ηλεκτρονικό marketing, επιχειρηματικότητα και δεξιότητες – θέματα που θα αποτελέσουν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων την επόμενη δεκαετία». Ακόμη πρόσθεσε ότι «το ΟΠΑ έδειξε ότι είναι καινοτόμο, δημιουργικό και χαρακτηρίζεται από πρωτοποριακή σκέψη».

Αποδεχόμενος το βραβείο, ο Διευθυντής του ΜΒΑ International Καθηγητής, Γιώργος Ιωάννου, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του και δήλωσε: «Σε μια περίοδο που το ζήτημα της απασχολησιμότητας είναι εξέχουσας σημασίας, αυτή η πρωτοβουλία συνδυάζει την καινοτομία στο περιεχόμενο των μαθημάτων με τις πιο ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας και επικεντρώνεται σε θέματα που έχουν μεγάλη ζήτηση στον χώρο των επιχειρήσεων. Αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η εκπαίδευση μπορεί να εξελίσσεται παράλληλα με ό,τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας».

Έρευνα για τη Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την έρευνα υπάρχει σημαντική απόκλιση απόψεων μεταξύ νέων και εργοδοτών όσον αφορά στο ποιες δεξιότητες είναι σημαντικές στη σημερινή αγορά εργασίας. Η μεγαλύτερη απόκλιση απόψεων διαπιστώνεται σε δεξιότητες όπως οι ηγετικές ικανότητες, η πρωτοβουλία, η επιχειρηματική ηθική και η συναισθηματική νοημοσύνη, τις οποίες οι νέοι βαθμολογούν χαμηλότερα. Τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού βαθμολογούν υψηλότερα δεξιότητες όπως:  ο προσανατολισμός στη μάθηση (97%), η επιχειρηματική ηθική και η ακεραιότητα (96%), η πρωτοβουλία (93%), η προσαρμοστικότητα (92%), η διαχείριση αλλαγών (92%), οι ηγετικές ικανότητες (89%), η επικοινωνία (88%) και η ενδογενής κινητοποίηση (85%).

Το 60% των νέων είναι διατεθειμένοι να φύγουν από την Ελλάδα για να βρουν εργασία, ενώ το 86% αυτών βιώνουν το εργασιακό περιβάλλον ως αβέβαιο και απρόβλεπτο και μόνο το 42% το βλέπει διευρυμένο με αρκετές ευκαιρίες. Επιπρόσθετα, το 78% των νέων έχουν υψηλές προσδοκίες από τους μελλοντικούς εργοδότες όσον αφορά στην προσφορά ευκαιριών ενίσχυσης της απασχολησιμότητάς τους, ενώ χαμηλότερες είναι οι προσδοκίες τους σε θέματα αμοιβών (43%) και εργασιακής ασφάλειας (47%). Ως σημαντικότερα εμπόδια για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας θεωρούν το «πάγωμα» προσλήψεων και τα λίγα ανοίγματα θέσεων εργασίας (92%), την οικονομική κρίση (86%), το χαμηλό επίπεδο αμοιβών για τις θέσεις που ανοίγουν (58%), την έλλειψη υποστήριξης από δημόσιους φορείς όπως ο ΟΑΕΔ (56%) και τις υψηλές απαιτήσεις των εταιρειών για τις θέσεις που «ανοίγουν» (56%).

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι το 30% των νέων και 45% των στελεχών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού θεωρούν αποτελεσματικό το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας». Τέλος, το 86% των πολυεθνικών εταιρειών και 56% των ελληνικών έχουν προσπαθήσει να είναι σε επαφή με το ελληνικό πανεπιστήμιο κυρίως μέσω της προσφοράς πρακτικής άσκησης (77%) και συμμετοχής στις ημέρες καριέρας (63%).

PwC: Διεθνής Έρευνα «Κύριες Τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού 2014–2015»

Η ενδυνάμωση της δέσμευσης των εργαζομένων είναι μία από τις κύριες τάσεις που προκύπτουν από τη διεθνή έρευνα της ομάδας HR Management Consulting της PwC, «Κύριες Τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού 2014 – 2015». Οι επιχειρήσεις καλούνται να θεμελιώσουν μία ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους στηριζόμενη στην αμοιβαία ακεραιότητα και διαφάνεια, μία σχέση που τέθηκε υπό δοκιμασία τα τελευταία χρόνια. Δύο κύριες τάσεις που προκύπτουν είναι οι παρακάτω:

  • «Get the basics right»: Γνωρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, παρακολουθούμε και αναζητάμε τη διαφορετικότητα.
  • «The changing nature of HR»: Εστιάζουμε στην ηγετική συμπεριφορά των στελεχών συμβαδίζοντας με τις αξίες της ακεραιότητας, της εντιμότητας και της συνέπειας.

Οι τάσεις σε συνδυασμό με την εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας και των αναλύσεων δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού (HR Data Analytics) προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία στα στελέχη του κλάδου να αναδείξουν τη στρατηγική σημασία του ανθρώπινου δυναμικού. Κορυφαίοι οργανισμοί χρησιμοποιούν αυτές τις αναλύσεις για να προβλέψουν τις μελλοντικές τους ανάγκες για στελέχη και να στηρίξουν αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείρισή τους. Επίσης, παρακολουθούν το δείκτη ικανοποίησης και δέσμευσης ανθρωπίνου δυναμικού μέσω ετήσιων ερευνών (engagement surveys).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παγκόσμια κλίμακα η έρευνα της PwC ανέδειξε πέντε κυρίαρχες τάσεις: 1) την ανάγκη για «έξυπνη ανάπτυξη», 2) την ανεύρεση ταλέντων, 3) την αξία της διαφορετικότητας, 4) τη μεταβαλλόμενη φύση της σχέσης εμπιστοσύνης εργαζομένου – εργοδότη και 5) τις εξελίξεις στο μοντέλο λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, η εξέλιξη αναφορικά με την προνοητική ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση της διαφορετικότητας και την ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζομένων, προσφέρουν μία πρόκληση, καθώς και ευκαιρία στα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού να συνεισφέρουν στη στρατηγική πορεία των οργανισμών τους.

Υπ. Εργασίας: Πρόστιμα 5,97 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις για ανασφάλιστη εργασία

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, «το καλοκαίρι άρχισε μία πρωτοφανή “εκστρατεία“ με σκοπό την πάταξη του απαράδεκτου φαινομένου της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Δεν μείναμε, όμως, στα λόγια και τις πολιτικές ρητορείες όπως συνηθιζόταν μέχρι τώρα. Προχωρήσαμε σε πράξεις και ενέργειες, καλά μελετημένες και σχεδιασμένες. Όπως είναι γνωστό, επιβάλαμε το μεγαλύτερο, ιστορικά, πρόστιμο (10.550 ευρώ) σε όσους δεν δηλώνουν και δεν ασφαλίζουν τους εργαζομένους τους. Διασφαλίσαμε, επίσης, ότι αυτό θα επιβάλλεται άμεσα και επιτόπια.

Ταυτόχρονα, σε όλη την επικράτεια ξεκίνησαν από τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ, της ΕΥΠΕΑ και της Οικονομικής Αστυνομίας σαρωτικοί, εκτεταμένοι αλλά και στοχευμένοι έλεγχοι». Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 3.931 επιχειρήσεις με 371 από αυτές να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 9,44%).Σε σύνολο 18.974 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 583 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 3,07%).

3rd ALBA Business unusual Award

Αυτή τη χρονιά το ALBA επέλεξε να αναδείξει την Επιχειρηματική Εξωστρέφεια των Ελλήνων Επιχειρηματιών, τιμώντας τον Γεώργιο Δαυίδ, μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες που μετουσιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την έννοια της επιχειρηματικής εξωστρέφειας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, ο Γ. Δαυίδ έχει συμβάλει στην επιχειρηματική εξωστρέφεια με πρωτοβουλίες όπως το Hellenic Initiative, μια μη-κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που στοχεύει στο να αντλήσει πόρους από την ευρύτερη Ελληνική Διασπορά για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης. Σημειώνεται ότι ο θεσμός Business unusual Award αναδεικνύει σημαντικές δράσεις με θετική επιρροή στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, ενώ παράλληλα στόχος του είναι η αναγνώριση και ανάδειξη σημαντικών προσωπικοτήτων της χώρας μας ή του εξωτερικού που αποτελούν λαμπρά πρότυπα προσωπικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Έρευνα της ΓΣΕΕ: Χωρίς «αντίκρισμα» η επαγγελματική κατάρτιση

Την ιδιαίτερα χαμηλή σύνδεση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης τόσων για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά (ηλικία έως 29ετών) όσο και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους ώστε να βρουν απασχόληση αποκαλύπτει έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ. Η έρευνα δείχνει, συγκεκριμένα πολύ χαμηλή πρόσβαση – απορρόφηση των αποφοίτων καταρτιζομένων στην απασχόληση (15,7% για τους μεγαλύτερους και 21,8% για τους νέους) και πολύ χαμηλή σχέση – συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το επάγγελμα – ειδικότητα εργασίας αυτών που τελικά βρήκαν εργασία ( 27% για τους μεγαλύτερους και 31% για τους νέους).

Η διατηρησιμότητα της εργασίας αυτών που τελικά βρήκαν εργασία εντοπίζεται και αυτή σε χαμηλά επίπεδα. Σε διάστημα 18 μηνών, το 81,5% των μεγαλύτερων και το 81,2% των νέων απώλεσαν την εργασία τους, ενώ στο πρώτο εξάμηνο έχασαν τη θέση τους το 29,3% των μεγαλύτερων και το 37,7% των νέων. Σύμφωνα με την έρευνα, η αξιοποίηση των γνώσεων που λήφθηκαν από την κατάρτιση στην εργασία τους ήταν μόνο 21% για τους μεγαλύτερους και 32% για τους νέους, γεγονός που κατά τους ερευνητές επιβάλλει την άμεση σύνδεση των προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην όλη διαδικασία, όπως συμβαίνει στις χώρες που έχουν αναπτύξει αποδοτικά συστήματα κατάρτισης (όπως Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία).

15.000 νέες θέσεις εργασίας στους τομείς κοινωνικής οικονομίας

Σύμφωνα με τον υπουργό, Γιάννη Βρούτση, θα διατεθούν σχεδόν 60 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των θεσμών, αλλά και των ίδιων των κοινωνικών επιχειρήσεων. Μέσα από τους πόρους αυτούς, θα ενεργοποιηθεί άμεσα το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, όπως προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο για την κοινωνική οικονομία που έχει ήδη συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι ήδη έχουν αδειοδοτηθεί περίπου 700 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), ενώ μέσω της υλοποίησης των πράξεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ» αναμένεται να λειτουργήσουν άλλες 600. Κομβικό σημείο στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας θεωρείται η δημιουργία των περιφερειακών μηχανισμών, μέσω των οποίων θα ωφεληθούν 12.000 άτομα που ανήκουν κυρίως στις «ευάλωτες» και «ειδικές» ομάδες του πληθυσμού, εκ των οποίων οι 6.489 θα είναι υποψήφιοι/δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες, και οι υπόλοιποι θα είναι υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες.