Groupama Ασφαλιστική: Νέα διάσταση στην ομαδική ασφάλιση

Προσιτή τόσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και για τις μεγάλες εταιρίες, καθώς δεν αντιπροσωπεύει παρά υποπολλαπλάσιο του κόστους ενός ατομικού συμβολαίου, η ομαδική ασφάλιση μπορεί να αναπληρώσει ελλείψεις και δυσλειτουργίες της κοινωνικής ασφάλισης σε ό, τι αφορά όχι μόνο την Υγεία αλλά και τη Σύνταξη, σε μια εποχή όπου οι κοινωνικοί φορείς επαναπροσδιορίζουν προς τα κάτω τις παροχές τους.

Μια win win λύση για την επιχείρηση και τους εργαζομένους της
Ένα συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης προσφέρει στους εργαζόμενους καλύψεις που δημιουργούν επιπρόσθετη ασπίδα προστασίας των ίδιων και της οικογένειάς τους, ενώ η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικής σύνταξης τους προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά για το μέλλον, συμβάλλοντας σημαντικά στην ικανοποίησή τους.

Η ικανοποίηση των εργαζομένων σημαίνει για την επιχείρηση καλύτερο εργασιακό κλίμα και, κατά συνέπεια, αυξημένη πιστότητα και παραγωγικότητα, ενώ παράλληλα η εταιρία αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για το προσωπικό της με ουσιαστικές παροχές, επιβεβαιώνει το κοινωνικό της πρόσωπο, καθώς και την προσαρμογή της στα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, που όλο και περισσότερο βλέπουν στο συνδυασμό αποδοχών και έξτρα παροχών (fringe benefits) τον καλύτερο τρόπο προσέλκυσης και διακράτησης ικανών στελεχών και υπαλλήλων.

Προϋπόθεση όμως για να πληροί η ομαδική ασφάλιση τον προαναφερόμενο ρόλο εξασφάλισης των εργαζομένων και μοχλού ανάπτυξης της επιχείρησης, είναι να παρέχεται από αξιόπιστη και φερέγγυα σε βάθος χρόνου ασφαλιστική εταιρία.

Groupama Ασφαλιστική: στην ελληνική αγορά εδώ και 85 χρόνια και θυγατρική ενός εκατονταετούς διεθνούς ομίλου
Με κύκλο εργασιών €153 εκατ., €579,5 εκατ. υπό διαχείριση περιουσία, 230.000 πελάτες και δείκτη φερεγγυότητας 259% το 2013, η Groupama Ασφαλιστική, που καλύπτει κάθε είδους ασφαλιστική ανάγκη, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Από το 2007, η εταιρία ανήκει στο μεγάλο ασφαλιστικό και τραπεζικό Όμιλο Groupama, που ιδρύθηκε το 1900 στην Γαλλία και δραστηριοποιείται σήμερα σε 12 χώρες. Η μακροβιότητα και η δύναμη του Ομίλου του επιτρέπουν να στηρίζει αποτελεσματικά τις θυγατρικές του, όχι μόνο παρέχοντάς τους οικονομικά και τεχνικά εφόδια, αλλά και αναπτύσσοντας μαζί τους συνέργειες σε πολλούς τομείς.

Με κύκλο εργασιών ύψους €1,4 δις για τη Γαλλία μόνο, η ομαδική ασφάλιση αποτελεί έναν από τους τομείς όπου ο Όμιλος ανέπτυξε όλα αυτά τα χρόνια τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία.

Bertrand Woirhaye
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Η ανάπτυξη των ομαδικών ασφαλίσεων αποτελεί μια από τις στρατηγικές επιλογές της εταιρίας μας. Η επιλογή αυτή υπαγορεύτηκε όχι μόνο από την εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης και τα δημογραφικά δεδομένα, που την καθιστούν επιτακτική, αλλά και από την τεράστια εμπειρία που διαθέτουν από κοινού ο Όμιλος Groupama και η θυγατρική του στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη του στόχου μας καταβάλαμε και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους. Σήμερα αναγνωρίζεται η Groupama ως μια από τις πιο ανταγωνιστικές και ικανές ασφαλιστικές στον χώρο αυτό.

Πρόσφατο δείγμα της τεχνογνωσίας και ανταγωνιστικότητάς μας είναι το Affinity, που προσδίδει άλλη διάσταση στην ομαδική ασφάλιση. Αξιοποιώντας το γεγονός ότι η εταιρία μας δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, δίνουμε σε όσους ασφαλίζονται στο πλαίσιο ενός ομαδικού συμβολαίου, τη δυνατότητα να ασφαλίσουν άλλα αγαθά (κατοικία, Ι.Χ.) σε προνομιακές τιμές. Έτσι το ομαδικό συμβόλαιο καθίσταται ακόμα πιο ουσιαστικό συμπλήρωμα των αποδοχών και παροχών μιας επιχείρησης προς τους εργαζόμενούς της.

Προγράμματα που συμφέρουν την επιχείρηση…

 • Σε αντιδιαστολή με τα ατομικά συμβόλαια, λόγω της διασποράς του κινδύνου σε ομάδες ατόμων, τα ομαδικά προγράμματα Ζωής/Υγείας δίνουν τη δυνατότητα στον εργοδότη να παρέχει στο προσωπικό υψηλού επιπέδου καλύψεις σε χαμηλό κόστος.
 • Πέραν της γενικής αυτής αρχής, τα ομαδικά προγράμματα της Groupama Ασφαλιστικής είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, προσφέροντας απόλυτη ελευθερία επιλογής, αλλά και ουσιαστικές καλύψεις σε χαμηλό κόστος και χωρίς έκπτωση στην ποιότητα της ασφάλισης και εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων.
 • Η Groupama Ασφαλιστική παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να συμμετέχει στα κέρδη μέσω επιστροφής ασφαλίστρων σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στο τέλος κάθε ασφαλιστικής περιόδου.
 • Σε κάθε περίπτωση, το κόστος θεωρείται παραγωγική δαπάνη και, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4172/2014, για την επιχείρηση εκπίπτει ποσό έως 1500 ευρώ ανά ασφαλισμένο υπάλληλο ετησίως, όταν πρόκειται για προγράμματα Ζωής /Υγείας.
 • Στην περίπτωση των αποταμιευτικών/συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, οι εισφορές του εργοδότη εκπίπτουν φορολογικά χωρίς περιορισμό ποσού, ενώ οι εισφορές του εργαζόμενου εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός του.

…και που λύνουν τα χέρια των υπευθύνων HR

Η Groupama Ασφαλιστική φροντίζει ώστε οι υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού να μην επιβαρυνθούν με τίποτα άλλο, εκτός από την αρχική αίτηση έκδοσης συμβολαίου, με τα στοιχεία της προς ασφάλιση ομάδας, καθώς:

 • Εξειδικευμένος εκπρόσωπος της Groupama αναλαμβάνει να παρουσιάσει στο προσωπικό τις καλύψεις και τα οφέλη του προγράμματος που του παρέχει η επιχείρησή του, καθώς και τον τρόπο χρήσης του, προκειμένου να είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό.
 • Η έκδοση των αποδείξεων συνοδεύεται πάντα από την ανάλυση της χρέωσης ανά ασφαλισμένο για τη διευκόλυνση των οικονομικών υπηρεσιών της επιχείρησης.
 • Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης ενημερωτικού φυλλαδίου με την αναλυτική παρουσίαση των παροχών και καλύψεων για κάθε ασφαλισμένο.
 • Λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν οι ασφαλισμένοι για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση.
 • Αποστέλλεται ενημέρωση και ανάλυση των αποζημιώσεων ηλεκτρονικά απ΄ ευθείας στους ασφαλισμένους.
 • Πιστώνονται απ’ ευθείας οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων σε περίπτωση αποζημίωσης.

AFFINITY
Η επιπρόσθετη παροχή που προσδίδει άλλη διάσταση στα ομαδικά συμβόλαια

H Groupama Ασφαλιστική, θέλοντας να ξεπεράσει τα όρια ενός αμιγούς συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης και αντιλαμβανόμενη ότι σημαντική παροχή προς τους εργαζόμενους μιας εταιρίας είναι η πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών υπηρεσιών, δημιούργησε το Affinity.

To Affinity είναι ένας συνδυασμός ασφαλιστικών προϊόντων & υπηρεσιών που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των εργαζομένων της κάθε επιχείρησης, προσφέροντας για την ασφάλιση αυτοκινήτου ή κατοικίας ή και για συμπληρωματικά εξωνοσοκομειακά προγράμματα:

 • Πολύ ανταγωνιστικές τιμές, ειδικά διαμορφωμένες στο πλαίσιο των ομαδικών συμβολαίων
 • Πρόσβαση σε VIP εξυπηρέτηση, όπως για παράδειγμα με το πακέτο 7 δωρεάν υπηρεσιών Anesis Motor σε περίπτωση ζημιάς, αλλά και αποκλειστική γραμμή συνομιλίας (hotline και helpdesk) για πληροφόρηση και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή ή τις προσφερόμενες υπηρεσίες/παροχές
 • Απλές και γρήγορες διαδικασίες ασφάλισης μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής
 • Ασφαλής και απευθείας πρόσβαση μέσω εταιρικού Portal για τους εργαζόμενους, χωρίς να απαιτείται η εμπλοκή άλλων τμημάτων της εταιρίας σας (π.χ HR, IT, Λογιστήριο κλπ)
 • Άμεση τιμολόγηση
 • Δυνατότητα άμεσης αγοράς και έκδοσης συμβολαίου

«Ανταγωνιστικότητα & Ευελιξία»
Δημήτρης Καλούδης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Η τεχνογνωσία της Groupama στον κλάδο Ζωής και Υγείας, η υψηλή φερεγγυότητα της εταιρίας, αλλά και η ικανότητά της να προσαρμόζεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών της, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές παροχές στην καλύτερη δυνατή τιμή, είναι οι λόγοι για τους οποίους μας επιλέγουν πολλές εταιρίες.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρία μας έχει σημειώσει αλματώδη ανάπτυξη στις ομαδικές ασφαλίσεις και στη σύνθεση του πελατολογίου μας περιλαμβάνονται πλέον εταιρίες που έχουν ηγετικό ρόλο στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά.

Διακριτό πλεονέκτημα της εταιρίας μας είναι η συνεργασία με τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα της χώρας. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει στους ασφαλισμένους μας μοναδικά προνόμια και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Οι λέξεις κλειδιά είναι ανταγωνιστικότητα και ευελιξία: δεν υπάρχουν τυποποιημένα ομαδικά προγράμματα, αλλά τόσες δυνατότητες και λύσεις όσες οι εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και θα συνεργαστούμε στο μέλλον. Και είμαστε σε θέση, όχι μόνο να ανταποκριθούμε στις πολύ διαφορετικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται, σχεδιάζοντας προγράμματα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους, αλλά και να καλύψουμε τις πιθανές ανάγκες διαχωρισμού του προσωπικού σε ομάδες ή κατηγορίες, ασφαλίζοντας κάθε ομάδα με διαφορετικές καλύψεις.

«Στην 1η τριάδα της Ελληνικής αγοράς»
Δήμητρα Χριστοδούλου ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στην Groupama Ασφαλιστική είμαστε περήφανοι για το χαρτοφυλάκιο μας στον τομέα των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και για τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τις επιχειρήσεις και τους ασφαλισμένους μας. Ένας από τους λόγους της επιτυχίας της Groupama Ασφαλιστικής και στον τομέα αυτό, είναι ότι ως θυγατρική ενός ισχυρού διεθνούς ομίλου, επωφελείται από τη στήριξή του. Πιο συγκεκριμένα, συνεργάζεται στενά με την εξειδικευμένη εταιρία του, τη Groupama Asset Management (GAM), η οποία διακρίνεται συνεχώς για την ποιότητα των επιδόσεών της στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας: της απονεμήθηκαν, μεταξύ άλλων, το FundClass Award 2012 (βραβείο της καλύτερης ευρωπαϊκής εταιρίας διαχείρισης περιουσίας) για τις επιδόσεις της τα τελευταία 7 χρόνια, καθώς και το European Funds Trophy 2014.

Σε αυτό προστίθενται η ευελιξία μας και η εμπειρία μας σε μια ιδιαίτερα απαιτητική ασφαλιστική δραστηριότητα, αλλά και τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης τα οποία και αναβαθμίσαμε ριζικά το 2013, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι πλήρως και απ΄ευθείας από την εταιρία, χωρίς τη διαμεσολάβηση των υπευθύνων HR, και να καλύπτεται κάθε πιθανή απαίτηση των πελατών μας, εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία των προγραμμάτων.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Εταιρία είναι εδώ και πολλά χρόνια από τους πρωτοπόρους της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς στα ομαδικά αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά συμβόλαια, όπου είμαστε σταθερά στην 1η τριάδα της αγοράς, μονοπωλώντας μάλιστα ολόκληρους κλάδους της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Ομαδικά προγράμματα Zωής & Υγείας στα μέτρα σας
Τα ομαδικά προγράμματα Ζωής και Υγείας της Groupama Ασφαλιστικής είναι πάντα “tailor made”, αντλώντας από ένα ευρύ φάσμα καλύψεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται απόλυτα στις διαφοροποιημένες ανάγκες και δυνατότητες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ασφάλεια ζωής
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ασθένεια
 • Θάνατος από ατύχημα
 • Μόνιμη ολική/μερική ανικανότητα από ατύχημα
 • Πρόσκαιρη ανικανότητα (απώλεια εισοδήματος)
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Εξωνοσοκομειακές παροχές υγείας
 • Χειρουργικό επίδομα
 • Νοσοκομειακό επίδομα
 • Παροχές μητρότητας

Οι επιλεγμένες καλύψεις συνοδεύονται από πρόσθετες παροχές/υπηρεσίες που σκοπό έχουν να απαλλάξουν τους ασφαλισμένους από κάθε άλλη έννοια:

 • Απ΄ ευθείας πληρωμή του κόστους νοσηλείας από τη Groupama Ασφαλιστική σε όλες τις συνεργαζόμενες κλινικές και τα νοσοκομεία
 • Δυνατότητα μείωσης ή και εξάλειψης της συμμετοχής του ασφαλισμένου με την ενεργοποίηση του κυρίου φορέα ασφάλισης
 • Απ΄ευθείας πληρωμή του κόστους των διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών επισκέψεων στις συνεργαζόμενες αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων και δικτύων ιατρών
 • Παροχή συμβουλών υγείας
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ομίλους ΥΓΕΙΑ και METROPOLITAN
 • Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής

Ομαδικά προγράμματα Αποταμιεύσης & Συνταξιοδότησης στα μέτρα σας
Τα ομαδικά αποταμιευτικά/συνταξιοδοτικά προγράμματα της Groupama Ασφαλιστικής είναι επίσης “tailor made”, προκειμένου να προσαρμόζονται στη φιλοσοφία κάθε επιχείρησης.

Χωρίζονται σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών (defined contribution), και καθορισμένης παροχής (defined benefit). Στην πρώτη περίπτωση, καθορίζεται εξ αρχής το ύψος της εισφοράς, με δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων. Η συσσώρευση των εισφορών προσδιορίζει το ύψος της παροχής στη λήξη του προγράμματος. Είναι σήμερα τα πλέον διαδεδομένα, λόγω της πλήρους ελευθερίας που παρέχουν ως προς τη διαμόρφωση του κόστους.

Στη δεύτερη περίπτωση, καθορίζεται εξ αρχής το ύψος της παροχής και μετά από αναλογιστική μελέτη, υπολογίζεται η απαιτούμενη εισφορά για τη ζητούμενη παροχή.

Leadership Meta-Competencies Discovering Hidden Virtues

Για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία τεκμηριώνεται ότι ο ηγέτης δεν είναι ένα άθροισμα ηγετικών ικανοτήτων με βάση τις οποίες οι επιχειρήσεις μέχρι τώρα προσλαμβάνουν, αξιολογούν και αναπτύσσουν τα στελέχη, αλλά μια ολότητα που εκφράζεται με το «είναι» του που συντίθεται από μια σειρά αρετών ή μετά-ικανοτήτων. Ορίζοντας για πρώτη φορά την έννοια της μετά-ικανότητας, οι συγγραφείς τεκμηριώνουν ότι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των ηγετικών ικανοτήτων που μέχρι τώρα αναφέρονται στη βιβλιογραφία και υιοθετούν οι επιχειρήσεις, προϋποθέτουν την ύπαρξη αρετών ή μετά-ικανοτήτων που αφορούν το χαρακτήρα του ηγέτη και τον πυρήνα των αξιών του.

Πρώτον, στο βιβλίο αναλύεται η υπαρξιακή νοημοσύνη του ηγέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των υπολοίπων νοημοσυνών, όπως η λογική, η συναισθηματική και η κοινωνική. Πρόκειται για την ικανότητα του ηγέτη να θέτει και να απαντά τα θεμελιώδη ερωτήματα που αφορούν την ύπαρξη του, όπως για παράδειγμα την αποστολή του στη ζωή, την κληρονομιά που θέλει ν’ αφήσει, καθώς και τον κόσμο (κοσμοθεωρία). Δεύτερον, οι συγγραφείς τεκμηριώνουν ότι η ακεραιότητα και η φρόνηση αποτελούν επίσης θεμέλιο για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και την άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας σ’ έναν κόσμο αβέβαιο, έντονα ανταγωνιστικό, με πολλές ασάφειες, αντιφάσεις διλήμματα και αντιθέσεις. Τρίτον, ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζεται η ικανότητα του ηγέτη να βιώνει εμπειρίες θετικής και δημιουργικής μοναξιάς που του επιτρέπει ελεύθερα από τις πιέσεις του περιβάλλοντος να οραματίζεται, να αυτοστοχάζεται, ν’ ανανεώνεται, να σκέφτεται «έξω από το κουτί» και να παίρνει δύσκολες αποφάσεις.

Πέραν των προηγούμενων, σαφώς πρωτότυπων ιδεών που διευρύνουν τη μέχρι τώρα θεώρηση του ηγέτη και της ηγεσίας, το βιβλίο περιλαμβάνει τρία πολύ ενδιαφέροντα κεφάλαια που αφορούν τη συστημική ολοκλήρωση των θεωριών και των διαφόρων προσεγγίσεων της ηγεσίας, το ζήτημα της απόκτησης από τον ηγέτη της εμπιστοσύνης των άλλων και την ανάπτυξη της ηγεσίας ως οργανωσιακό χαρακτηριστικό και όχι μόνο ως ατομικό. Παρ’ ότι το βιβλίο έχει πολύ λίγο χρόνο που κυκλοφορεί, έχουν γίνει ήδη εξαιρετικές κριτικές από σημαντικούς ξένους ειδικούς που υποστηρίζουν ότι το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από όλους που πιστεύουν και επιθυμούν να βελτιώσουν την ηγεσία σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο. Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Ιδιαίτερα όμως για τα στελέχη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που έχουν την ευθύνη της ανάπτυξης ηγετικών στελεχών και της άσκησης αποτελεσματικής ηγεσίας στις επιχειρήσεις τους, το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικά εμπνευστικό οδηγό.
Συγχαρητήρια και στους δύο!

E-learning: Έχετε εκπαίδευση στον υπολογιστή σας (και όχι μόνο)

Οι επιχειρηματίες και τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων φαίνεται να αναγνωρίζουν την παραπάνω διαπίστωση και επενδύουν ολοένα και περισσότερο στους ανθρώπους. Ένα χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού σημαίνει μειωμένα επίπεδα παραγωγικότητας και μειώνει την πιθανότητα να παραχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ένα αδαές ή ένα μη επαρκώς εξειδικευμένο προσωπικό δεν μπορεί να (ή τουλάχιστον δεν πρέπει) να προωθείται – εφόσον δεν έχει τις κατάλληλες δεξιότητες για να βοηθήσει την εταιρεία στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Έτσι, οι οργανισμοί πρέπει να προχωρήσουν στη δαπάνη, από πλευράς χρόνου και κόπου, για την πρόσληψη προσωπικού με νέες γνώσεις και ικανότητες αλλά και την εκπαίδευση του υπάρχοντος.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (Δια Βίου Εκπαίδευση και Ανάγκες της Αγοράς Εργασίας, που δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή εφημερίδα «The EvoLLLution») που εξετάζει την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, το 64% των στελεχών που έχουν προσληφθεί αποτυγχάνει εντός τεσσάρων ετών από την ημέρα ένταξής του στον οργανισμό. Στην ιδανική περίπτωση, κάθε εταιρεία θα πρέπει να έχει σε ισχύ ένα σχέδιο για τον καθένα από τους ανθρώπους της ξεχωριστά. Αυτό το σχέδιο πρέπει να προβλέπει την προώθηση της καριέρας τους και τα απαιτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ώστε οι εργαζόμενοι να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Τύποι e-Learning
Το e-Learning δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χρήση της τεχνολογίας για να συνδέονται οι εκπαιδευτές με εκπαιδευόμενους όταν δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία στο ίδιο μέρος. Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού εξ αποστάσεως μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Στο παρελθόν, αυτοί οι τρόποι περιλάμβαναν τη χρήση κεντρικών υπολογιστών, τις δισκέτες, CD- ROMs κ.ά. Ωστόσο, είναι μάλλον περιττό να τονιστεί ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια για αυτό το σκοπό. Τώρα τελευταία μάλιστα στο «παιχνίδι» του e-learning έχουν δυναμικά εισχωρήσει τα tables αλλά και τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους οργανισμούς που διαθέτουν πολλά διαφορετικά γραφεία και απαιτούν μια λύση εκπαίδευσης που να συνδέει τους ανθρώπους σε όλες τις θέσεις, ανά πάσα στιγμή και να παρέχει ένα τυποποιημένο σύνολο των εντολών για την προώθηση της εύρυθμης λειτουργίας μιας επιχείρησης και την ενίσχυση της απόδοσης της επένδυσης. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το e-learning συνδράμει το ανθρώπινο δυναμικό στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την προώθηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή/και τη συνολική ενίσχυση των ικανοτήτων/δυνατοτήτων. Τα πρόσθετα έσοδα από το ROI χρησιμοποιούνται στους οργανισμούς ως το μέτρο για τη μέτρηση της επιτυχίας της ηλεκτρονικής μάθησης. Υπάρχουν βασικά δύο τύποι e-Learning:

1. Συγχρονισμένη εκπαίδευση και
2. Ασύγχρονη εκπαίδευση

1. Συγχρονισμένη εκπαίδευση, σημαίνει «την ίδια στιγμή» και περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων με έναν εκπαιδευτή μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα – βίντεο ή εικονικές τάξεις που δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά πραγματικές αίθουσες διδασκαλίας σε απευθείας σύνδεση. Οι συμμετέχοντες αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτές μέσω άμεσων μηνυμάτων, chat, ήχου, video conferencing κ.λπ. Ένα από τα βασικά σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι οι συνεδρίες μπορούν να καταγραφούν και να αναπαραχθούν. Τα πλεονεκτήματά της συγχρονισμένης εκπαίδευσης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 • Δυνατότητα για να συνδεθείτε ή απλά να παρακολουθήσετε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 • Είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση και η διόρθωση.
 • Δυνατότητα για διασύνδεση σε παγκόσμιο επίπεδο και ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων.
 • Δυνατότητα να προσαρμόσετε την εκπαίδευση για κάθε συμμετέχοντα.

2. Ασύγχρονη εκπαίδευση, σημαίνει «όχι ταυτόχρονα» και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (Web-based Training) στο δικό τους ρυθμό, χωρίς ζωντανή αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή. Ουσιαστικά, πρόκειται για πληροφορίες που είναι προσβάσιμες σε βάση αυτοεξυπηρέτησης 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το πλεονέκτημα είναι ότι αυτού του είδος e-learning παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις πληροφορίες που χρειάζονται, όταν τις χρειάζονται. Προσφέρει, επίσης, μια αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, όχι ζωντανά αλλά μέσω του πίνακα ανακοινώσεων, των φόρουμ συζητήσεων κ.ά. Η ασύγχρονη εκπαίδευση περιλαμβάνουν την κατάρτιση με χρήση υπολογιστή, με CD-ROM, Web based εκπαίδευση πρόσβαση μέσω του intranet ή μέσα από καλογραμμένα άρθρα. Τα πλεονεκτήματά του είναι:

 • Διαθέσιμο «just in time» για άμεση μάθηση και πηγή αναφοράς.
 • Ευελιξία στην πρόσβαση από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή.
 • Δυνατότητα να φθάσει ταυτόχρονα σε έναν απεριόριστο αριθμό των εργαζομένων.
 • Η ομοιομορφία του περιεχομένου και κόστος χρόνου παραγωγής που γίνεται μια φορά.

Αξίζει ωστόσο, να αναφερθεί και μια νέα μορφή e-learning, γνωστή και ως μικτή εκπαίδευση (blended learning). Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, αποτελεί ένα αμάλγαμα συγχρονισμένης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Χρησιμοποιώντας την online εκπαίδευση σε εικονικές τάξεις και παρέχει επίσης CD και υλικό μελέτης για προσωπική μελέτη και ολοένα και περισσότερο προτιμάται σε σχέση με κάθε μεμονωμένο είδος της εκπαίδευσης (συγχρονισμένης και ασύγχρονης).

Επιλογή του κατάλληλου τύπου
Οι ασύγχρονες μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές περιπτώσεις, κυρίως όταν τα θέματα αφορούν γενικές λειτουργίες των επιχειρήσεων, όπως κατάρτιση ως προς τη διαχείριση, την οικονομική εκπαίδευση ή τη διαχείριση του χρόνου κ.λπ. και δεν στοχεύουν ειδικά ώστε να καλύψουν τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου οργανισμού ή μιας διαδικασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ασύγχρονη εκπαίδευση αποδεικνύεται χρήσιμη και αποδοτική. Τα παραδοσιακά μαθήματα e-learning μέσω προ- ηχογραφημένων CD και άρθρων μπορεί να είναι τα κατάλληλα για έργα με μεγάλους προϋπολογισμούς και μεγάλους χρόνους παράδοσης, όπως το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος.

Τα έργα τα οποία χρειάζονται εκτεταμένες προσομοιώσεις, όπως βιομηχανικά συστήματα ελέγχου, προσομοιωτές πτήσης σας κ.λπ. είναι καλοί «υποψήφιοι» για τεχνικές της ασύγχρονης εκπαίδευσης όπου δεν απαιτείται διδασκαλία σε μια εικονική τάξη. Επίσης, η εκπαίδευση, η οποία έχει μακρά διάρκεια ζωής – όπως η δημιουργία του εταιρικού προφίλ ενός οργανισμού μάλλον αποτελεί την κατάλληλη περίσταση για τη χρήση ασύγχρονου e-learning. Λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής του παραδοσιακού e-learning, δηλαδή το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τα CD, τις παρουσιάσεις κ.λπ., είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται σε εκπαιδεύσεις που δεν έχουν ιδιαίτερες μεταβολές και συχνές αλλαγές. Επίσης, η εκπαίδευση που αφορά διαδικασίες επιτυγχάνεται καλύτερα με τη μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει το προ ηχογραφημένο υλικό μελέτης το διαβάζει στο δικό του χρόνο και μπορεί να δημοσιεύσει τις ερωτήσεις του στους πίνακες μηνυμάτων, στους πίνακες ανακοινώσεων, στα φόρουμ συζήτησης κ.λπ. Το σαφές πλεονέκτημα εκπαίδευσης που γίνεται στο ρυθμό που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος είναι η ευκολία. Οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν την κατάρτιση που χρειάζονται ανά πάσα στιγμή, γεγονός που τους επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία.

Πλεονεκτήματα vs Μειονεκτήματα
Το e-learning χρησιμοποιείται σε πολλά εταιρικά περιβάλλοντα, και αν λάβουμε υπόψη και όλα τα οφέλη που έχει να προσφέρει (ευελιξία, ευκολία, εξοικονόμηση κόστους κ.λπ.) είναι εύκολο να καταλάβει κανείς το γιατί. Ωστόσο, όπως και με όλες τις εκπαιδευτικές λύσεις, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα, η επίγνωση των οποίων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης. Έχοντας μια πλήρη εικόνα όλων των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων, τα στελέχη του HR μπορούν να αποφασίσουν αν το e-learning είναι η καλύτερη προσέγγιση για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες ενός οργανισμού.

Πλεονεκτηματα:

1. Ευελιξία
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του e-learning είναι ότι μπορεί να ολοκληρωθεί στο ρυθμό που καθορίζεται από τον εκπαιδευόμενο και κατά τη χρονική στιγμή και τον τόπο της επιλογής του. Αυτό καθιστά το e-learning εύκολο να προσαρμοστεί στο εργασιακό και προσωπικό πρόγραμμά του εκπαιδευόμενου και δεν τον υποχρεώνει να δαπανά χρόνο από και προς τον τόπο που μπορεί να γίνεται κάποιο μάθημα. Η ευελιξία του e-learning σημαίνει ότι μπορεί να ενταχθεί εύκολα γύρω στις επαγγελματικές δραστηριότητες έτσι ώστε η εκπαίδευση να είναι λιγότερο πιθανό να παρέμβει ή να καθυστερήσει τη δουλειά. Αυτή η ευελιξία σας εξοικονομεί χρήματα, είτε έμμεσα, με την εξασφάλιση ότι ο εκπαιδευόμενος παραμένει παραγωγικός εργαζόμενος σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή πιο άμεσα, βοηθώντας σας να αποφύγετε το κόστος των υπερωριών ή την οργάνωση της κάλυψης μιας θέσης όταν ο εργαζόμενος βρίσκεται σε εκπαίδευση. Επίσης, με την αυξημένη χρήση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης του εκπαιδευτικού υλικού μέσω αυτών. Και γνωρίζετε σήμερα κάποιον που αποχωρίζεται το κινητό του;

2. Κόστος
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ηλεκτρονική μάθηση δεν απαιτεί από τον εκπαιδευόμενο να απομακρυνθεί από τον τόπο διαμονής του εξοικονομώντας έτσι έξοδα μετακίνησης αλλά και ενδεχόμενης διανυκτέρευσης. Επιπλέον, δεν απαιτούνται δίδακτρα εκπαιδευτή, αγορά εξοπλισμού, ενδεχόμενη ενοικίαση χώρου κ.λπ. Αν δημιουργήσετε το δικό σας υλικό ηλεκτρονικής μάθησης, μπορείτε να το διανείμετε σε όσους εκπαιδευόμενους θέλετε και αυτοί μπορούν να επαναλάβουν μέρη του μαθήματος ή ακόμα και ολόκληρο το μάθημα, όσες φορές χρειάζεται. Αυτό δεν είναι δυνατόν όταν υπάρχει η φυσική παρουσία ενός εκπαιδευτή, όπου κάθε εκπαιδευόμενος πληρώνει για να παρακολουθήσουν το μάθημα μια φορά, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενώ η επανάληψή του θα σήμαινε πρόσθετο κόστος.


3. Απεριόριστος αριθμό των εκπαιδευομένων, ταυτόχρονα
Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να παρακολουθήσουν μια σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης ταυτόχρονα, ενώ πάντα υπάρχει όριο στον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να παρακολουθήσουν μια εκπαίδευση με φυσική παρουσία ενός εκπαιδευτή (ακόμη και αν αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που μπορούν να χωρέσουν σε μια αίθουσα διαλέξεων ή ένα αμφιθέατρο). Με το e-learning, μπορείτε να παρέχετε άμεση κατάρτιση σε όλους τους ανθρώπους σας, ανεξάρτητα από τον αριθμό, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν πρέπει να εκπαιδεύσετε ολόκληρο τον οργανισμό σας για παράδειγμα για μια νέα πρακτική ή αν υπάρξει μια ξαφνική εισροή νέων εργαζομένων.

4. Αυτόματη σήμανση και την υποβολή εκθέσεων
Τα μαθήματα e-learning σας παρέχουν λεπτομερή και ενημερωμένη εικόνα την πρόοδο του κάθε εκπαιδευόμενου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της κάθε άσκησης και αξιολόγησης, τις ολοκληρωμένες ενότητες ή ακόμα και την πρόοδο τους όσον αφορά την εκπλήρωση των διαφορετικών στόχων εκμάθησης. Οι στόχοι είναι συγκεκριμένα κριτήρια που ένας χρήστης μπορεί να πετύχει ή να αποτύχει, στην εξέλιξη του μαθήματος, τα οποία σας βοηθούν να κατανοήσετε καλύτερα τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε εκπαιδευόμενου.

5. Ο εκπαιδευόμενος έχει τον έλεγχο
Οι άνθρωποι μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικές ταχύτητες, αλλά η εκπαίδευση με φυσική παρουσία εκπαιδευτή μάλλον εμπίπτει στον κανόνα «ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους». Το e-learning προσφέρει τον πλήρη έλεγχό του ρυθμού μάθησης και επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να περάσουν τόσο πολύ ή τόσο λίγο χρόνο όσο οι ίδιοι θεωρούν απαραίτητο για την κατανόηση του κάθε υλικού. Αυτό δίνει την ελευθερία να περνούν περισσότερο χρόνο στα σημεία που αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία και λιγότερο σε ότι κατανοούν εύκολα. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο είναι πιο αποδοτική και αποτελεσματική, αλλά εμποδίζει τους ταχύτερα εκπαιδευόμενους από το να βαρεθούν και να χάσουν το ενδιαφέρον τους, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει όσους αγωνίζονται να κατανοήσουν κάποια πράγματα.

6. Συνοχή
Κάθε φορά που ένας εκπαιδευτής πραγματοποιεί πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση, είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτή η εκπαίδευση θα είναι ελαφρώς διαφορετική. Είτε ο εκπαιδευτής παραλείπει κάποιες πληροφορίες, είτε ξοδεύει περισσότερο χρόνο σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή είναι απλά πιο ενθουσιώδης και με μεγαλύτερο κίνητρο και κέφι σε μια συγκεκριμένη ημέρα. Το σίγουρο και το ανθρώπινο είναι ότι κανένας εκπαιδευτής δεν μπορεί να εγγυηθεί μια εντελώς συνεπής εμπειρία. Αντίθετα, η ηλεκτρονική μάθηση είναι πάντα συνεπής, και δεδομένου ότι μπορείτε να αναθεωρήσετε το περιεχόμενό μέχρι αυτό να σας ικανοποιεί και στην τελευταία λεπτομέρεια, να είστε ευχαριστημένοι με κάθε λεπτομέρεια, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι παρέχετε την καλύτερη δυνατή εκδοχή της εκπαίδευσης, κάθε φορά.

7. Εύκολη ενημέρωση
Τα εργαλεία συγγραφής του e-learning καθιστούν εύκολο για σας να αλλάζετε και να ενημερώνετε τα εκπαιδευτικά, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες δεξιότητες προγραμματισμού. Αυτό σας γλιτώνει από την ταλαιπωρία και τα έξοδα της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών σε εταιρεία-συνεργάτη ή την εξάρτηση από το τμήμα ΙΤ του οργανισμού. Με τα εργαλεία συγγραφής ηλεκτρονικής μάθησης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μόνοι σας τις όποιες αλλαγές – όποτε χρειάζεται.

8. Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τη δική τους εκπαίδευση
Το e-learning απαιτεί από τον εκπαιδευόμενο την αυτό-παρακίνηση κάτι που δεν συμβαίνει όταν υπάρχει εκπαιδευτής. Αυτό ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να αισθάνονται υπεύθυνοι για τη δική τους εκπαίδευση, γεγονός που αποτελεί ένα χαρακτηριστικό και μια επιθυμητή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Αυτή η αίσθηση της ευθύνης, σε συνδυασμό με τα συναισθήματα της ανεξαρτησίας και της επίτευξης όταν ολοκληρώνεται μιας ηλεκτρονικής εκπαίδευση μπορεί επίσης να αυξήσει την εμπιστοσύνη στο χώρο εργασίας.

9. Βελτίωση των δεξιοτήτων πληροφορικής
Αυτό σίγουρα δεν είναι ο κύριος στόχος της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (εκτός αν πρόκειται για εκπαίδευση που στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε επίπεδο Πληροφορικής), αλλά το e-learning μπορεί να έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της ανάπτυξης τέτοιων δεξιοτήτων, ειδικά για τους εργαζόμενους που δεν χρησιμοποιούν τακτικά υπολογιστές στο χώρο εργασίας.

Μειονεκτήματα:
Παρά τα όσα αδιαμφισβήτητα έχει να προσφέρει το e-learning υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα η επίγνωση των οποίων είναι σημαντική. Διότι αφενός θα μπορέσετε να αποφασίσετε αν αυτού του είδους εκπαίδευσης ταιριάζει στον οργανισμό αλλά και επίσης αν τελικά αποφασίσετε ότι αυτή η μορφή είναι κατάλληλη για τους ανθρώπους σας, θα σας βοηθήσει να αποφύγετε παγίδες κατά τον σχεδιασμό του e-learning.

1. Το κίνητρο μπορεί να είναι ένα πρόβλημα
Καθιστώντας τον κάθε εκπαιδευόμενο υπεύθυνο για τη δική τους μάθηση έχει τα πλεονεκτήματά του, αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Πρώτον, το e-learning εξαρτάται περισσότερο από τα κίνητρα και τη διαχείριση του χρόνου του κάθε εκπαιδευόμενου σε σχέση με την πρόσωπο με πρόσωπο κατάρτιση. Έτσι, αν κάποιοι από το ανθρώπινου δυναμικού έχουν αδυναμία σε αυτά τα δύο είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρουν να ανταποκριθούν σε μια ηλεκτρονική εκπαίδευση. Υπάρχουν επίσης περισσότεροι αντιπερισπασμοί και ευκαιρίες για αναβολή, σε σχέση με το περιβάλλον της τάξης. Είναι απαραίτητο να γίνει το e-learning σας όσο πιο πρωτότυπο και διαδραστικό είναι δυνατόν ώστε να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα που αφορούν τα κίνητρα και την αναβλητικότητα.

2. Έλλειψη αλληλεπίδρασης πρόσωπο με πρόσωπο
Ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο, είναι η ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να μάθουν ο ένας από τον άλλον, μέσα από τη συζήτηση και τον διάλογο. Όταν υπάρχει έλλειψη αλληλεπίδρασης στο e-learning, η μεταφορά αυτή των πληροφοριών χάνεται, και οι εκπαιδευόμενοι μπορεί επίσης να αισθάνονται απομονωμένοι από τους άλλους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή, γεγονός που μπορεί να έχει αντίκτυπο στο κίνητρο. Μπορείτε να εντάξετε αυτό το σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με την ηλεκτρονική μάθηση, με την ενσωμάτωση των κοινωνικών τεχνολογιών, όπως πίνακες συζητήσεων, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, καθώς και τις κοινωνικές πλατφόρμες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μια άλλη δυνατότητα, είναι η μικτή εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την επί τόπου εκπαίδευση με στοιχεία ηλεκτρονικής μάθησης. Η επί τόπου εκπαίδευση θα μπορούσε να είναι τυπική, όπως προγραμματισμένες συνεδρίες στην τάξη, ή άτυπη, για παράδειγμα στην επόμενη συνάντηση της ομάδας να έχει προβλεφθεί χρόνος για να συζητήσουν για την ηλεκτρονική εκπαίδευση.

3. Η πρόσβαση στην τεχνολογία
Το e-learning βασίζεται στο αν ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση σε ορισμένες τεχνολογίες, είτε πρόκειται για μια αξιόπιστη σύνδεση στο internet, είτε μια συγκεκριμένη κινητή συσκευή κ.ά. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την τεχνολογία που απαιτείται για να έχουν πρόσβαση και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση. Είναι επίσης σημαντικό να λάβετε υπόψη το επίπεδο των ανθρώπων σας όσον αφορά σε δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το περιεχόμενο που ο εκπαιδευόμενος αγωνίζεται και δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση και χρήση, είναι απλώς άλλο ένα εμπόδιο μεταξύ αυτών και των πληροφοριών που προσπαθείτε να δώσετε, και το οποίο όπως είναι φυσικό μειώνει την αποτελεσματικότητα του συνόλου των μαθημάτων. Θα πρέπει να προσδιορίσει την τεχνολογία στην οποία οι άνθρωποί σας έχουν πρόσβαση και κατά τη δημιουργία του περιεχομένου να έχετε αυτή την τεχνολογία στο μυαλό σας.

Ομαδικές Ασφαλίσεις: Παροχή υψηλής ανταποδοτικής αξίας

Η κοινωνική ασφάλιση τόσο στον τομέα της Υγείας όσο και στις παροχές συνταξιοδότησης έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια με βασικό στόχο τον εξορθολογισμό τους, δηλαδή τη μείωση των εξόδων και την αντίστοιχη βέλτιστη διαχείριση των εσόδων και των κονδυλίων που διοχετεύονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Συγχωνεύσεις, καταργήσεις οργανισμών, μείωση δαπανών, μετακίνηση προσωπικού, μείωση συντάξεων κ.ά. είναι μόνο μερικές από τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν, με άμεσο αντίκτυπο την ενίσχυση της ανασφάλειας των ανθρώπων ως προς την πρόσβασή τους σε παροχές και υπηρεσίες υγείας.

Από την άλλη πλευρά, ολοένα και αυξανόμενη εμπιστοσύνη επιδεικνύεται στους εναλλακτικούς ή συμπληρωματικούς τρόπους ενίσχυσης των κοινωνικών παροχών, με τα επιχειρήματα και τις φωνές που τάσσονται υπέρ της αναγκαίας ιδιωτικής ασφάλισης, ολοένα να πληθαίνουν. Ενδεικτικό παράδειγμα αυτού είναι η συνεχής αυξητική πορεία των ασφαλίσεων Ζωής όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων στη χώρα μας για τους μήνες Ιανουάριος-Νοέμβριος 2014, ενώ αξίζει να παρακολουθήσει κανείς την πορεία των αποτελεσμάτων του ασφαλιστικού κλάδου συνολικά, σε σύγκριση με το προηγμένο έτος 2013 (Γράφημα 1).

Στην ίδια γραμμή, και με κοινό στόχο τη μείωση της ανασφάλειας και την πρόσβαση σε υψηλότερης ποιότητας παροχών και υπηρεσιών υγείας τάσσονται και οι ομαδικές ασφαλίσεις, μία ουσιαστική παροχή των εταιρειών προς το σημαντικότερο κεφάλαιό τους, τους ανθρώπους τους. Οι παροχές των προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης αποδεικνύονται εξαιρετικά ωφέλιμες στις μέρες μας, ενώ πλήθος ερευνών τείνουν να τα αποτυπώνουν και να τα ενισχύουν συνεχώς. Ποιες είναι όμως οι βασικές προϋποθέσεις και κάτω από ποιες συνθήκες μπορούν να αναδειχτούν σε μία ευέλικτη παροχή ανταποδοτικής αξίας;

Μη χρηματικές παροχές
Οποιαδήποτε παροχή προσφέρει ένας οργανισμός στο ανθρώπινο δυναμικό του και δεν λαμβάνει τη μορφή χρήματος ανήκει στις επονομαζόμενες μη οικονομικές αμοιβές. Σε αυτήν την κατηγορία μπορεί κανείς να εντοπίσει παροχές που αφορούν την ασφάλιση (προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης, συνταξιοδοτικά προγράμματα), την εκπαίδευση (επιδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων), το work-life balance, την ευελιξία (όπως ώρα προσέλευσης ή αποχώρησης, εργασία από το σπίτι) αλλά και παροχές σε είδος (τεχνολογικός εξοπλισμός, εκπτώσεις, κουπόνια κ.ά.).

Οι μη χρηματικές παροχές αποτελούσαν ανέκαθεν ένα από τα βασικά εργαλεία ενίσχυσης του συνολικού πακέτου απολαβών των εργαζομένων με πολλαπλά αμφίπλευρα οφέλη, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να συνδέονται με αντίστοιχη αύξηση της εργασιακής δέσμευσης και παραγωγικότητας, ενίσχυση της ικανοποίησης αυτών, και συμβάλει ενεργά στην προσέλκυση ταλέντων, απαραίτητο συστατικό για τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας των οργανισμών. Σε ποιες όμως μη χρηματικές παροχές οι εργαζόμενοι δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση; Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποκάλυψε τις παροχές που δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι Έλληνες εργαζόμενοι, με τα ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα (υγείας και σύνταξης) να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν οι παροχές που στηρίζουν την ισορροπία Εργασιακής και Οικογενειακής ζωής και οι παροχές σε είδη και υπηρεσίες (πίνακας 1). Που μπορεί όμως να οφείλεται αυτό;

«Η σχέση μεταξύ εργαζόμενων και επιχειρήσεων είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης, όπου και τα δύο μέλη αξιολογούν συνεχώς το ένα το άλλο. Η ύπαρξη ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης ως εργοδοτική παροχή αποτελεί βασική ένδειξη για τον εργαζόμενο, ότι ανήκει σε μια δυναμική και οικονομικά υγιή επιχείρηση που αγκαλιάζει τις σύγχρονες επιχειρησιακές πρακτικές, διαθέτει ανθρωποκεντρική αντίληψη και έχει όραμα» εξηγεί ο Γιάννης Κατσάνης, Διευθυντής Πωλήσεων Ομαδικών Ζωής της Generali Hellas και συνεχίζει: «Ακόμη, τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης εξασφαλίζουν ιδιαίτερα προνομιακές καλύψεις στον εργαζόμενο παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, βοηθώντας τον να οργανώσει αποτελεσματικότερα το μέλλον του, το δικό του και της οικογένειάς του. Ειδικά, σε επισφαλείς εποχές, η ύπαρξη ομαδικής ασφάλισης αποτελεί ακόμη πιο σημαντικό αξιολογικό κριτήριο για τους εργαζόμενους».

Στοιχειοθέτηση
Η σημαντικότερη αλλαγή για την κοινωνική ασφάλιση και τις αντίστοιχες παροχές υπηρεσιών υγείας ήταν η ενσωμάτωση όλων των ταμείων στο γνωστό σε όλους Ε.Ο.Π.Υ.Υ (Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), που ξεκίνησε να λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου 2012, αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί η λειτουργία του για τον Ιούλιο του 2011. Σε αυτόν εντάχθηκε η πλειονότητα των ασφαλιστικών ταμείων: ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΝΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και βασική επιδίωξη της δημιουργίας του ήταν η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ένα ενιαίο σύστημα.

Αναφορικά με τις παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ, αυτές καθορίζονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, ο οποίος ορίζει τις προδιαγραφές των παροχών υγείας και τις προϋποθέσεις για να έχουν πρόσβαση οι ασφαλισμένοι σε αυτές. Ενδεικτικά όμως, συγκρίνοντας τις παροχές που προσέφεραν τα μεμονωμένα ταμεία πριν τη δημιουργία του με τις παροχές υγείας του ίδιου διαπιστώνει κανείς ότι: απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή των ασφαλισμένων στην κάλυψη δαπανών για παρακλινικές εξετάσεις, μικροβιολογικές, ακτινογραφίες κ.ά. όταν αυτές δεν πραγματοποιούνται στις δομές του οργανισμού, δομές οι οποίες είναι περιορισμένες και χαρακτηρίζονται από μεγάλες λίστες αναμονής. Επιπρόσθετα, παρατηρείται αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με γιατρούς, ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, μακροσκελή λίστα αναμονής για επεμβάσεις κ.ά. Από την άλλη πλευρά, μεγάλα προβλήματα διαπιστώνονται και στο κοινωνικό σύστημα συνταξιοδότησης, το οποίο φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά από από δύο βασικές παραμέτρους:

Δημογραφικό πρόβλημα: Το δημογραφικό πρόβλημα αναφέρεται στις δυσχέρειες και τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην οικονομία, τα εθνικά θέματα (παιδεία, υγεία, εθνική άμυνα ) κ.λπ., από τη μείωση ή τη γήρανση του πληθυσμού μιας χώρας. Για την Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2013 οι γεννήσεις παρουσίασαν μείωση κατά 6,21% σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, καταγράφηκαν 94.134 γεννήσεις, ενώ οι θάνατοι ανήλθαν σε 111.794. Το 2012 αντίστοιχα οι γεννήσεις ήταν 100.371 και οι θάνατοι 116.668, το 2011 είχαμε 106.428 γεννήσεις και 111.099 θανάτους, ενώ το 2010 οι γεννήσεις ήταν κατά 5.682 περισσότερες σε σχέση με τους θανάτους. Συνολικά όμως κατά την περίοδο οικονομικής κρίσης οι γεννήσεις όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά μειώθηκαν κατά 30%.

Ανεργία: Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το σύστημα συνταξιοδότησης. Οι εισφορές που εισρέουν στα ταμεία από την ασφάλιση των εργαζομένων σε αυτά αποτελούν και το βασικό κορμό για την πληρωμή των συντάξεων, με αποτέλεσμα όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό της ανεργίας και το ανθρώπινο δυναμικό που δεν εργάζεται, και επομένως δεν πραγματοποιεί αντίστοιχες εισφορές στα ταμεία, τόσο δυσκολότερη είναι η καταβολή των συντάξεων που οφείλουν να πραγματοποιήσουν.

Με βάση, λοιπόν, τα δεδομένα αυτά, η στροφή προς την ιδιωτική ασφάλιση αναδείχθηκε σε αναγκαία επιλογή για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, με στόχο την εξασφάλιση άμεσης πρόσβασης σε παροχές/υπηρεσίες υγείας, κάτι που δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί πλήρως η αντίστοιχη κοινωνική. Ταυτόχρονα, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα ξεκίνησαν να αναπτύσσονται και αυτά με τη σειρά τους συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη του κλάδου ζωής και υγείας στις ασφαλιστικές εταιρείες, με άμεσο στόχο την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων από την πλευρά των ασφαλιζόμενων.


Περιεχόμενο
Αρχικά τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης απευθύνονταν στα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων, όμως σταδιακά πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή τους και στην υπόλοιπη ιεραρχική βαθμίδα αυτών. Το περιεχόμενο τους συνήθως μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των εταιρειών που επιλέγουν να τα προσφέρουν και ανάλογα με τις ανάγκες των ίδιων τους των ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση, τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης μπορούν να προσφέρουν κάλυψη στους εργαζόμενους σε τομείς όπως η ασφάλιση ζωής, ασφάλιση ατυχημάτων, αναπηρίας, απώλειας εισοδήματος, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ανικανότητα εργασίας κ.ά., αποτελώντας δίχτυ προστασίας όχι μόνο των άμεσα ασφαλισμένων αλλά και των οικογενειών τους, αφού ενεργοποιούνται αυτόματα σε απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα κάποιο ατύχημα.

Όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά προγράμματα μπορεί να είναι είτε καθορισμένων παροχών (στοχεύοντας στη δημιουργία εγγυημένου κεφαλαίου που ορίζει το συμβόλαιο), είτε καθορισμένων εισφορών (στοχεύοντας στην παροχή Εφάπαξ ποσού στον ασφαλισμένο), επιτρέποντας όμως στον εργοδότη να συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του εργαζόμενου κατά τη συνταξιοδότησή του και ενισχύοντας ταυτόχρονα την εσωτερική συνοχή στο εργασιακό περιβάλλον. Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας διαμόρφωσης τους περιεχομένου τους είναι κατά πόσο επιθυμείτε μία μηδενική ή κάποια προσιτή συμμετοχή από τον εργαζόμενο ώστε να αποκομίσει ένα πακέτο παροχών.

Ανθρωποκεντρικό εργαλείο
Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης προσφέρουν πολλαπλά οφέλη τόσο στα στελέχη όσο και στην ίδια την εταιρεία που επιλέγει να τα προσφέρει. Από την πλευρά των οργανισμών μέσα από τη συγκεκριμένη παροχή ενισχύεται το employee engagement καθώς αποτελεί έναν έμπρακτο τρόπο αναγνώρισης της συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού στα εταιρικά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, δημιουργείται μία ισχυρή εταιρική κουλτούρα και συνείδηση, και διαμορφώνεται ένα καλό εργασιακό περιβάλλον παρέχοντας τη δυνατότητα προστασίας από την ανεπάρκεια του δημόσιου συστήματος υγείας.

Από την πλευρά των εργαζομένων πέρα από την εξασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες και παροχές υγείας, το προγράμματα ομαδικής ασφάλισης μπορούν να θεωρηθούν και ως μία έμμεση αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων μέσα από τις παροχές που του προσφέρονται, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ένα προστατευτικό πλαίσιο έναντι απρόβλεπτων καταστάσεων. «Μέσω των παροχών τους τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης μπορούν να αποτελέσουν παράλληλα τη βάση επί της οποίας θα δομηθούν ή θα ενισχυθούν ανταποδοτικές σχέσεις, ισχυροί και σταθεροί δεσμοί των εργαζομένων με την εταιρεία αλλά και τον εταιρικό της σκοπό. Αυτή η φιλοσοφία συνάδει εξάλλου και με τη σύγχρονη οργανωσιακή αντίληψη η οποία θεωρεί τις επιχειρήσεις ένα ζωντανό «κύτταρο» με δυναμικές σχέσεις και ανάγκες.

Η ομαδική ασφάλιση, λοιπόν, αποτελεί επένδυση στην ασφάλεια και την ευημερία αποδεικνύοντας στην πράξη το ενδιαφέρον της επιχείρησης για τον ”πυρήνα“ της, δηλαδή, το ανθρώπινο δυναμικό της» εξηγεί ο Γ. Κατσάνης. «Εξασφαλίζοντας την ομαλότητα σε μια εποχή επισφάλειας, τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης μπορεί να γίνουν και ένα εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας. Η σύγχρονη επιχείρηση που αποζητά το μέγιστο από τον εργαζόμενο και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, οφείλει να εξασφαλίσει και το ιδανικό περιβάλλον εργασίας και δημιουργίας. Η υιοθέτηση ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης υπηρετεί ακριβώς τους παραπάνω στόχους» καταλήγει ο ίδιος.

«Δομικά» κριτήρια
Πριν από την τελική επιλογή του προγράμματος ομαδικής ασφάλισης και του αντίστοιχου παρόχου, οι οργανισμοί οφείλουν να καθορίσουν κάποιες βασικές παραμέτρους. Οι ανάγκες των εργαζομένων που επιδιώκονται να καλυφθούν μέσω της συγκεκριμένης παροχής, το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα επωφεληθεί, η διάρκεια του προγράμματος και το αντίστοιχο κόστος που είναι σε θέση να αναλάβει η ίδια η εταιρεία ή/και τα στελέχη της αποτελούν βασικά κριτήρια και στοιχεία για την τελική επιλογή. Αναφορικά με τα κριτήρια που διαμορφώνουν το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης για κάθε εταιρεία ο Γ. Κατσάνης εξηγεί: «Για τη διαμόρφωση ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα πρέπει να προηγηθεί μία ολοκληρωμένη μελέτη της επιχείρησης, των δυνατοτήτων της και των αναγκών που θέλει να καλύψει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για την κατάρτιση του προγράμματος λαμβάνονται συνήθως υπόψη ο αριθμός των εργαζόμενων που συμμετέχει σε αυτό, το ύψος των ασφαλίστρων που θα καταβάλλουν οι εργαζόμενοι και ο εργοδότης, ή μόνο ο εργοδότης, σε συνάρτηση συνήθως με το ύψος των μισθών και βέβαια η διάρκεια του προγράμματος».

«Σε κάθε περίπτωση ο στόχος που καλούμαστε να πετύχουμε είναι ο βέλτιστος συνδυασμός της πολιτικής του εργοδότη σχετικά με τις παροχές στους εργαζόμενους και των διαθέσιμων πόρων. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαδραστικότητα και η δυναμικότητα τέτοιων προγραμμάτων» αναφέρει ο ίδιος.Σε κάθε περίπτωση, η παροχή προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης καλείται να προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη στο ανθρώπινο δυναμικό και τις εταιρείες, με την επιλογή του κατάλληλου παρόχου και τη διαμόρφωση ενός «εξατομικευμένου» προγράμματος να αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ως προς τη δημιουργία μίας ευέλικτης παροχής υψηλής ανταποδοτικής αξίας.

Outplacement: Σχεδιάζοντας το μέλλον με «πρόγραμμα»

Τα μηνύματα από την αγορά εργασίας εξακολουθούν να είναι ανησυχητικά αν και φαίνεται να εμφανίζουν σχετική σταθερότητα σε μία καθόλου όμως ευνοϊκή θέση. Η ανεργία συνεχίζει να αποτελεί μάστιγα καθώς εξακολουθεί να πλήττει μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού της χώρας μας. Ενδεικτικά, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα για τον Οκτώβριο του 2014 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαμορφώθηκε στο 25,8% από το 27,8% που καταγράφηκε μόλις ένα χρόνο πριν, τον Οκτώβριο του 2013. Από την άλλη πλευρά και οι προβλέψεις που προέρχονται από το εξωτερικό κάνουν λόγο για περαιτέρω αύξηση της ανεργίας σε διεθνές επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), αναμένεται αύξηση του αριθμού των ανέργων κατά 11 εκατομμύρια άτομα τα επόμενα 4 χρόνια, κάτι που μεταφράζεται σε περισσότερο από 219 εκατομμύρια ανθρώπων να αναζητούν εργασία χωρίς ανταπόκριση έως το 2019. Στον επιχειρηματικό κόσμο, οι αλλαγές συνεχίζουν να πραγματοποιούνται στο εσωτερικό τους, κάτι που αρκετές φορές μπορεί να μεταφράζεται σε αναδιαρθρώσεις και αντίστοιχη μείωση θέσεων εργασίας. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτήν την απόφαση ποικίλουν όμως ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρείες καλούνται να αποδείξουν τον ανθρωποκεντρικό τους χαρακτήρα, με την παροχή προγραμμάτων Outplacement να εσωκλείουν αμφίπλευρα οφέλη όχι μόνο για τα στελέχη που αποχωρούν αλλά και για τα στελέχη που παραμένουν.

Αλλαγή στο… επίκεντρο
Τα τελευταία χρόνια ο επιχειρηματικός κόσμος έχει εισέλθει σε μία περίοδο αλλαγών με σκοπό να αντιμετωπίσει τις εξωτερικές πιέσεις που προέρχονται από τις αγορές, και ειδικότερα τη μείωση στη ζήτηση των προϊόντων/υπηρεσιών που παρέχει. Καινοτομία, προσαρμογή στα νέα δεδομένα, ενσωμάτωση ταλέντων, νέες δραστηριότητες και απομάκρυνση από αντίστοιχες ζημιογόνες είναι μόνο μερικές από τις πρακτικές που επιλέγονται σε μεγάλο βαθμό. Η ανάγκη ωστόσο αλλαγής και προσαρμογής στα νέα χαρακτηριστικά των αγορών οδήγησε πολλές φορές και σε εσωτερικές αναδιαρθρώσεις με αντίστοιχη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού. Συγχωνεύσεις, εξαγορές, κατάργηση τμημάτων ή τερματισμός μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι μόνο μερικά παραδείγματα που συνδέονται με περικοπές.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές εταιρείες επιλέγουν να παραμείνουν ανθρωποκεντρικές επιδεικνύοντας ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους τους, όχι μόνο σε όσους αποχωρούν αλλά και σε όσους παραμένουν. Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται αυτό; Με το να προετοιμάσουν και να καθοδηγήσουν τα στελέχη τους για την επόμενη μέρα, προσφέροντάς τους υπηρεσίες και προγράμματα που θα τα ενισχύσουν απέναντι στις προκλήσεις της αγοράς και τις δικές τους εξατομικευμένες ανάγκες. Τα προγράμματα outplacement αποτελούν κορυφαία επιλογή και ουσιαστικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες που εσωκλείονται σε αυτά να εμφανίζονται ιδιαίτερα επωφελείς για τους συμμετέχοντες.

Αποδοχή από την ηγεσία
Για την ενσωμάτωση ή τη διατήρηση προγραμμάτων από έναν οργανισμό χρειάζεται και η αντίστοιχη «έγκριση» της ηγεσίας. Από το 2008 και μετά, αρκετές εταιρείες κλήθηκαν να μειώσουν τα budgets ή να αποκλείσουν τελείως πρακτικές και προγράμματα που μέχρι τότε προσέφεραν στο εσωτερικό τους και πιο συγκεκριμένα στους ανθρώπους τους. Όσες πρακτικές και προγράμματα επιλέχθηκαν να συνεχίσουν εσωτερικά έπρεπε πρώτα να αποδείξουν με επιχειρήματα την ανάγκη ενσωμάτωσής τους και τα οφέλη που προσφέρουν. Πιο συγκεκριμένα, για τα προγράμματα επανατοποθέτησης τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού διαθέτουν αρκετά επιχειρήματα ώστε να εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη των CEOS. Μερικά από αυτά είναι:

Επίλυση διαφορών: Μέσα από τα προγράμματα outplacement ο εργαζόμενος που θα ενταχθεί σε αυτά καλείται να εστιάσει στο μέλλον και στην καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων του. Παραμένει αισιόδοξος για την επόμενη μέρα, ενώ η λύση της συνεργασίας του με την εταιρεία επέρχεται ομαλά και χωρίς μεγάλη δυσαρέσκεια. Η παροχή των προγραμμάτων αυτών ενισχύουν το ηθικό των αποχωρούντων και προστατεύουν την εταιρεία από

Διαδικτυακή φήμη: Όταν η αποχώρηση των ανθρώπων πραγματοποιείται με αίσθημα ευθύνης μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη φήμη ενός οργανισμού και το αντίστροφο. Για παράδειγμα, η διαδικτυακή πλατφόρμα Glassdoor, επιτρέπει στους εργαζομένους χιλιάδων επιχειρήσεων να αξιολογούν ανώνυμα τον εργοδότη τους, το εργασιακό περιβάλλον και να παρέχουν πληροφορίες για τις αποδοχές τους και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στις εταιρείες. Θετικά σχόλια και υψηλές βαθμολογίες σε αυτήν είναι σε θέση να προσελκύσουν ταλέντα και να αυξήσουν περαιτέρω το employee engagement. Τα προγράμματα επανατοποθέτησης μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα αρνητικά σχόλια που θα συνοδεύονταν από μία απλή ανακοίνωση λύσης μίας συνεργασίας με τα στελέχη, κάτι που θα είχε άκρως αντίθετα αποτελέσματα.

Το σύνδρομο του επιζήσαντα: Στην περίπτωση αναδιάρθρωσης και περικοπής θέσεων εργασίας μέσα σε έναν οργανισμό, οι επιπτώσεις αγγίζουν όχι μόνο όσους αποχωρούν αλλά και όσους παραμένουν. Το «survivor syndrome» ένα αρκετά συχνό φαινόμενο με τα στελέχη που παραμένουν να παρουσιάζουν ένα αίσθημα «ενοχής» απέναντι σε όσους αποχωρούν, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση της παραγωγικότητάς τους και μείωση του employee engagement. Μέσα από την προσφορά προγραμμάτων outplacement ο οργανισμός επιδεικνύει σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύει τη δέσμευση των εργαζομένων μέσα από τη δίκαιη και αξιοπρεπή μεταχείριση όσων αποχωρούν, επιδεικνύοντας ισχυρή εταιρική

Stress Management: Κατά τη διαδικασία αποχώρησης αρνητικά φαίνεται να επηρεάζονται και τα στελέχη που συμμετέχουν στην επιλογή ή την ανακοίνωση της επικείμενης λήξης συνεργασίας. Η συμμετοχή του παρόχου/συμβούλου των προγραμμάτων επανατοποθέτησης από την αρχή μέχρι το τέλος, συμβάλει ενεργά και στη διαχείριση άγχους που βιώνουν τα εμπλεκόμενα μέρη, με

Περίοδος προσαρμογής: Ένα καλά δομημένο πρόγραμμα outplacement, εξατομικευμένο στις πραγματικές ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα χωριστά, μπορεί να μειώσει στο ελάχιστο το χρόνο ανεργίας που ενδεχομένως να εισέλθει το στέλεχος μετά από την απώλεια της θέσης του. Με έμμεσο τρόπο δηλαδή ο οργανισμός επηρεάζει την ανεργία. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα προγράμματα επανατοποθέτησης εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μία μικρή αναφορά λοιπόν, σε όλα τα προαναφερόμενα, θα αναδείξουν τα πολυεπίπεδα οφέλη που ενσωματώνονται στην προσφορά προγραμμάτων επανατοποθέτησης, με την ηγεσία να δίνει τελικά το «πράσινο φως» ως προς την εφαρμογή τους και την αντίστοιχη επιλογή τους σε περιπτώσεις απομάκρυνσης στελεχών.

Σύμπραξη δυνάμεων
Η επιλογή του συμβούλου/παρόχου των προγραμμάτων outplacement είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διασφάλιση της επιτυχίας. Εκτός από το σαφή προσδιορισμό των αναγκών που καλούνται να ικανοποιήσουν μέσω της προσφοράς τους, οι εταιρείες οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του συνεργάτη τους. Ποια είναι όμως τα βασικά κριτήρια που θέτουν οι οργανισμοί ως προς την επιλογή του συνεργάτη τους;

«Τα κριτήρια μπορεί να αφορούν σε: τεκμηριωμένη εμπειρία στην υπηρεσία για το επίπεδο των εργαζομένων, καταγεγραμμένη μεθοδολογία προσέγγισης στην υπηρεσία, αριθμός συνεδριών και μορφή τους (ατομικές ή ομαδικές) που προσφέρονται στο συμμετέχοντα, εμπειρία και ύπαρξη συναφών υπηρεσιών, όπως επιλογή προσωπικού ή coaching, αποτελεσματικότητα στην τοποθέτηση και, βέβαια, το βιογραφικό σημείωμα των συμβούλων που θα εργαστούν στο πρόγραμμα επανατοποθέτησης» αναφέρει ο Κώστας Ζούλιας, Director, Human Capital Consulting της ICAP People Solutions. «Η εταιρεία χορηγός πρέπει να έχει σαφή εικόνα τι αγοράζει και σε ποια τιμή, χρειάζεται λοιπόν να μιλήσει με συμβούλους και να τους αφήσει να παρουσιάσουν αναλυτικά τις υπηρεσίες τους και τα στοιχεία που τους διαφοροποιούν» καταλήγει.

Σύμφωνα με τον Χάρη Κωνσταντινίδη, Permanent Placement & Career Transition Manager της Adecco Greece «Η τεχνογνωσία, η πολυετής εμπειρία, το ιστορικό επιτυχημένων υλοποιημένων προγραμμάτων, η αποδεδειγμένα αποτελεσματική μεθοδολογία και φυσικά η εξειδίκευση των συμβούλων που προσφέρουν τα προγράμματα είναι μερικά από τα κριτήρια που εφόσον πληρούνται μπορούν να εξασφαλίσουν στην εταιρεία-πελάτη την πλήρη κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών της και της κουλτούρας της, ώστε να υποστηριχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ίδια αλλά και οι συμμετέχοντες στα προγράμματα».

Στο ίδιο κλίμα και η Ιωάννα Κουνούπη, HR Solutions Manager, Outplacement & Career Design της Randstad Hellas σημειώνει ότι: «Τα κύρια κριτήρια επιλογής του πάροχου προγραμμάτων Outplacement αφορούν στο περιεχόμενο και τη διάρκεια υποστήριξης που θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες, την εμπειρία και τη δικτύωση που διαθέτει ο πάροχος στην αγορά εργασίας, την εμπειρία που επίσης διαθέτει ο πάροχος στη διαχείριση προγραμμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως αυτά που απαιτούνται από την εκάστοτε εταιρεία».

Τέλος, η Γεωργία Καλεμίδου, Διευθύντρια, Τμήμα Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG αναφέρει σχετικά «Με δεδομένο ότι ένα πρόγραμμα outplacement μπορεί να αποτελέσει καταλύτη στην προσπάθεια επανατοποθέτησης ενός εργαζόμενου σε νέα θέση εργασίας, μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του κατάλληλου εξωτερικού συνεργάτη θα πρέπει να είναι:

 • εκτενής εμπειρία στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε πολλά διαφορετικά επίπεδα & προφίλ εργαζομένων,
 • δικτύωση στην αγορά με σκοπό την αναζήτηση και έγκαιρη αξιοποίηση ευκαιριών εργασίας,
 • βαθιά τεχνική κατάρτιση προκειμένου να υποστηρίξει το άτομο,
 • στελέχη με ευρεία εμπειρία, ικανά να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε ατόμου που υποστηρίζουν».

Σχεδιάζοντας το μέλλον
Πολλοί άνθρωποι τα τελευταία χρόνια έχουν πληγεί από απολύσεις είτε προσωπικά είτε μέσω κάποιου κοντινού τους προσώπου, με αρκετούς από αυτούς να χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή αρκετά στρεσογόνα και αβέβαιη ως προς το μέλλον. Μέσα από την παροχή προγραμμάτων επανατοποθέτησης τα στελέχη είναι σε θέση να διαμορφώσουν ενεργά την επόμενη ημέρα και μάλιστα περισσότερο στοχευμένα. Η φύση, ωστόσο, των προγραμμάτων αυτών επισύρει προσεκτικό χειρισμό ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία τους ενώ σύμφωνα με άρθρο του CIPD τα πιο βασικά από αυτά είναι:

Επιλογή: Η επιλογή του εξωτερικού μας συνεργάτη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους στόχους μας. Μία αναζήτηση βάσει των αναγκών μας και των στοιχείων που επιθυμούμε να εντοπίσουμε στην επικείμενη συνεργασία μας, θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία ενός πρόσφορου εδάφους πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί ένα επιτυχημένο πρόγραμμα επανατοποθέτησης.

Συμμετοχή: Η εμπλοκή του παρόχου/συμβούλου από τα πρώτα βήματα της διαδικασίας είναι εξαιρετικά σημαντική. Η κατανόηση των αναγκών, των απαιτήσεων και των στόχων καθώς επίσης και η δημιουργία του χρονοδιαγράμματος που θα χαρακτηρίσει τη συνεργασία αυτή περιλαμβάνεται εδώ. Με αυτόν τον τρόπο, οικοδομείται η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, ενώ ταυτόχρονα η αναφορά των λόγων που οδηγούν στη συγκεκριμένη αναδιάρθρωση βοηθά τον σύμβουλο επανατοποθέτησης να εστιάσει

Επικοινωνία και Συνεργασία: Η επικοινωνία του περιεχομένου των προγραμμάτων αυτών καθώς και τα πολλαπλά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα στελέχη από τη συμμετοχή τους οφείλει να πραγματοποιηθεί στα πρώτα στάδια της συνεργασίας. Δεν είναι λίγες οι φορές που στελέχη εμφανίζονταν προκατειλημμένα απέναντι σε αυτά τα προγράμματα ή δεν επέλεξαν τη συμμετοχή τους σε αυτά λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, υποχρέωση που επιφορτίζει τα τμήματα HR. Επιπρόσθετα, η συνεχής επικοινωνία του συμβούλου με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού σε όλη τη διαδικασία για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή την ενημέρωση αναφορικά με την πορεία τους, θεωρείται απαραίτητο συστατικό

Έλεγχος: Πριν από την έναρξη των προγραμμάτων είναι βασικό να έχουν ορισθεί οι επιμέρους στόχοι, τόσο από την εταιρεία που τα προσφέρει όσο και από εκείνους που θα επωφεληθούν από αυτά. Με αυτόν τον τρόπο, ο καθένας μπορεί να εξετάζει και να συγκρίνει το σημείο από το οποίο ξεκίνησε και τη σημαντική διαδρομή που έχει διανύσει, αξιολογώντας εφ’ όλης της ύλης τη σχετική πορεία. Η ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο του προγράμματος, των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται καθώς επίσης και το feedback που προέρχεται από τα ίδια τα στελέχη είναι απαραίτητο να

Αποτέλεσμα: Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων η επιδίωξη της αξιολόγησης από τα ίδια τα στελέχη που επωφελήθηκαν από αυτά είναι εξαιρετικής σημασίας τόσο για την ηγεσία της εταιρείας όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό που παραμένει στο εργασιακό περιβάλλον. Αποτελεί την πλέον αξιόπιστη πηγή σχετικά με τη χρησιμότητα των προγραμμάτων και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας.

Άνθρωποι
Συνήθως η παροχή προγραμμάτων outplacement αφορούσε στελέχη τα οποία εντοπίζονταν στις υψηλότερες θέσεις ενός οργανισμού, κάτι το οποίο έχει αλλάξει αισθητά τα τελευταία χρόνια. Σχετικά με αυτό η Ι. Κουνούπη αναφέρει: «Συνήθως τα προγράμματα προσφέρονται σε όλους τους εργαζόμενους που αποχωρούν λόγω μιας συγκεκριμένης συνθήκης όπως κατάργηση τμήματος ή προϊόντος/ υπηρεσίας, αναδιοργάνωση. Τα τελευταία χρόνια αρκετές εταιρείες έχουν συμπεριλάβει τα προγράμματα Outplacement ως μόνιμη παροχή που περιλαμβάνεται στο πακέτο αποχώρησης για όλους τους εργαζόμενους που αποχωρούν».

Στο ίδιο θέμα τοποθετείται και ο Χ. Κωνσταντινίδης εξηγώντας ότι αναφορικά με το επίπεδο ιεραρχίας, υπάρχουν προγράμματα σχεδιασμένα για να απευθυνθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες επαγγελματικής μετάβασης υψηλόβαθμων αλλά και μεσαίων στελεχών, όπως επίσης και προγράμματα αναζήτησης εργασίας που απευθύνονται σε εργατικό προσωπικό. «Οι εταιρείες, λοιπόν, μπορούν να επιλέξουν το καταλληλότερο πρόγραμμα για να υποστηρίξουν όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων τους, αναλόγως με το ποια τμήματα επηρεάζονται από την αναδιοργάνωση» καταλήγει ο ίδιος. Οι εταιρείες «επιλέγουν στελέχη όλων των επιπέδων και των ειδικοτήτων καθώς η υπηρεσία αφορά σε όλους και βοηθά όλους.

Ξεκινά από εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα, εξυπηρέτηση πελατών, εργοστάσια, υποστηρικτικούς ρόλους, και καταλήγει σε στελέχη ανώτατου επιπέδου» εξηγεί ο Κ. Ζούλιας και συνεχίζει: «Πιστεύουμε ότι μεγαλύτερη αξία προσφέρεται σε στελέχη που έχουν μακρά θητεία σε μια επιχείρηση και δεν έχουν εμπειρία αλλαγών απασχόλησης και σε στελέχη που αισθάνονται ότι πρέπει να αλλάξουν αντικείμενο λόγω μετάβασης σε άλλη φάση ζωής ή λόγω προβλημάτων του κλάδου που εργάζονταν».

Αριθμοί και δείκτες
Η ολοένα και αυξανόμενη αποδοχή των προγραμμάτων outplacement στην ελληνική αγορά αναδεικνύει τα ουσιαστικά οφέλη που είναι σε θέση να λάβουν όσοι συμμετέχουν σε αυτά και όχι μόνο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Outplacement της Randstad Hellas, το 38% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση προσωπικού το 2013 με κύριο λόγο την εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας (65%), ενώ από αυτές, το 40% ανέφερε ότι προσέφερε Outplacement στο συνολικό πακέτο αποζημίωσης. Επιπρόσθετα, το 89% των εταιρειών που προσέφεραν Outplacement το 2013 ήταν πολυεθνικές και το 8% ελληνικές- αυξημένο ελαφρώς από το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία ο βαθμός ικανοποίησης από τη χρήση της υπηρεσίας έδωσε ένα μέσο όρο ικανοποίησης 7,8/10, ενώ οι παράγοντες που επηρέασαν θετικά συνδέονται με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος ως προς την εύρεση επόμενης εργασίας και με τον επαγγελματισμό των συμβούλων. Τα σημαντικότερα στοιχεία σε ένα πρόγραμμα Outplacement θεωρούνται η βοήθεια που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες σε πρακτικά θέματα αναζήτησης εργασίας (60%) και η πρόσβαση σε ευκαιρίες στην αγορά εργασίας (59%).

Από την άλλη πλευρά, η ενίσχυση του κοινωνικού προφίλ της εταιρείας (65%) είναι το σημαντικότερο όφελος που προκύπτει για την εταιρεία που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, ενώ ακολουθεί (59%) η διευκόλυνση της διαδικασίας αποχώρησης για τα άτομα που αποχωρούν. Αν και οι ελληνικές επιχειρήσεις ενσωμάτωσαν την παροχή προγραμμάτων outplacement με αρκετή καθυστέρηση από την υπόλοιπη Ευρώπη, εντοπίζει κανείς τη συνεχή ενισχυμένη παρουσία τους στην κουλτούρα πλέον των οργανισμών.

Διαχείριση με… δομή
Οι εταιρείες που αποφασίζουν να προβούν σε εσωτερική αναδιάρθρωση καλούνται ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν τους αποχωρούντες με σεβασμό και ευαισθησία. Η παροχή προγραμμάτων επανατοποθέτησης αποτελούν ένα ισχυρό ανθρωποκεντρικό εργαλείο στα χέρια τους με τα οφέλη που αποκομίζουν τα στελέχη να είναι ουσιαστικά για την ενεργή διαμόρφωση των μελλοντικών τους κινήσεων. Οι υπηρεσίες που εσωκλείουν τα προγράμματα αυτά ποικίλουν ανάλογα με ένα εύρος παραγόντων που διαμορφώνονται κυρίως από τις ανάγκες των στελεχών και τους στόχους τους.

Δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη ψυχολογική τους στήριξη αλλά ταυτόχρονα και την «πρακτική» στήριξη μέσα από υπηρεσίες όπως σύνταξη βιογραφικού, προετοιμασία για συνεντεύξεις, αναζήτηση νέων επαγγελματικών προοπτικών κ.ά. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Χ. Κωνσταντινίδη «Τα προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες και στο ιεραρχικό επίπεδο των επηρεαζόμενων εργαζομένων, καθώς και στην κουλτούρα και τις οικονομικές δυνατότητες της κάθε εταιρείας-πελάτη. Είναι δομημένα με βάση συγκεκριμένα ορόσημα και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης, αλλά είναι προσαρμόσιμα ανάλογα με την επαγγελματική πορεία του κάθε συμμετέχοντα, την ηλικία, τις μαθησιακές προτιμήσεις και τους επαγγελματικούς στόχους». «Οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους μετάβασης αναγνωρίζουν τους νέους επαγγελματικούς στόχους τους και καθορίζουν το πλάνο για την επίτευξή τους. Καθοδηγούνται και εκπαιδεύονται σε αποτελεσματικές τεχνικές αναζήτησης εργασίας, διαμορφώνουν σωστά το βιογραφικό τους σημείωμα και εξοικειώνονται με τεχνικές επιτυχημένης συνέντευξης» καταλήγει ο ίδιος.

«Τα προγράμματα Outplacement παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης στους συμμετέχοντες καθώς και ανάπτυξης των δεξιοτήτων που απαιτούνται κατά την αναζήτηση εργασίας και την επανένταξη στην αγορά εργασίας» εξηγεί η Ι. Κουνούπη και συνεχίζει: «Ο κλάδος και το αντικείμενο εργασίας, η διάρκεια εμπειρίας, η ζήτηση στην αγορά εργασίας και οι διαφοροποιημένες απαιτήσεις της αγοράς ανά τακτά διαστήματα είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή των προγραμμάτων».

«Η δομή των προγραμμάτων επηρεάζεται από το επίπεδο των συμμετεχόντων, τη διάρκεια του προγράμματος, τη συνάφεια των ρόλων των συμμετεχόντων, όπως και την έφεση κάποιων στην επιχειρηματικότητα. Έτσι, αν, για παράδειγμα, κάποιος θέλει να διερευνήσει μια επιχειρηματική του ιδέα τον βοηθούμε με business plan, ιδέες marketing και ενημέρωση για πιθανές επιδοτήσεις» εξηγεί ο Κ. Ζούλιας. «Αν υπάρχουν ομάδες εργαζομένων κοινής απασχόλησης κάποιες από τις εκπαιδευτικές ενέργειες μπορούν να γίνουν ομαδικά. Επίσης, το επίπεδο του συμβούλου που παρέχει την υπηρεσία σχετίζεται με το επίπεδο του συμμετέχοντα, για παράδειγμα, ένας συμμετέχων επιπέδου Director ή υψηλότερου θα λάβει υποστήριξη από έναν Director, κ.ο.κ.» αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Κοντά… στη συνταξιοδότηση
Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει άμεσα τη δομή των προγραμμάτων και τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν μέσω αυτών είναι και η ηλικία των στελεχών που αποχωρούν. Πιο συγκεκριμένα, αν τα στελέχη βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση, τότε οι ανάγκες τους διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενό τους. Σύμφωνα με την Γ. Καλεμίδου οι υπηρεσίες που μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτήν την περίπτωση αφορούν σε:

 • Εκπαιδευτικές συναντήσεις πάνω σε εναλλακτικές απασχόλησης, διαχείριση εισοδήματος, φορολογικά, ασφαλιστικά, προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για τον καθορισμό προτεραιοτήτων κατά τη συνταξιοδότηση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων.

«Ο εργοδότης του ατόμου, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια, αναθέτει σε εξειδικευμένο σύμβουλο να παρέχει ένα πρόγραμμα που θα τον υποστηρίξει στη διαχείριση των αλλαγών της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του. Ενδεικτικά, βασικά οφέλη για τον εργαζόμενο είναι:

 • Υποστήριξη και προετοιμασία για την ομαλή μετάβαση στη νέα φάση ζωής του.
 • Διαχείριση άγχους που συνεπάγεται η συγκεκριμένη αλλαγή.
 • Καλύτερη αξιοποίηση ευκαιριών που αναδεικνύονται κατά τη συνταξιοδότηση.
 • Εναλλακτικές στη διαχείριση εισοδήματος & αποταμιεύσεων.
 • Βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμου χρόνου – ανάδειξη ευκαιριών απασχόλησης» σημειώνει η ίδια.

Work/Life Balance: Πρόβλημα για τη Διοίκηση;

Μολαταύτα, πόσο εφικτό είναι, μέσα από ένα δυσλειτουργικό πλαίσιο φθοράς και έντασης, να συμφιλιωθεί η αμειβόμενη εργασία με την προσωπική ζωή; Η εντατικοποίηση της εργασίας, η οικονομική αβεβαιότητα, η οργανωτική αναδιάρθρωση και η αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων συνέβαλλαν στην απαίτηση για υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερες δεσμεύσεις από τους εργαζόμενους. Ως αποτέλεσμα, η εργασία τοποθετείται πάνω από την προσωπική ζωή (Hughes and Bozionelos, 2007). Σωστό; Όχι. Υπαρκτό; Ναι. Εν τέλει, αυτό προσδοκά η επιχείρηση; Ίσως. Φαίνεται, πάντως, εύλογο ότι όσο περισσότερο εργάζεται κάποιος για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού, τόσο λιγότερος χρόνος θα (από)μένει για να τον καταναλώσει όπως αυτός επιθυμεί. Είναι, δηλαδή, αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη (White et al., 2003).

Οφέλη και «κίνδυνοι»
Και μπορεί ένας εργαζόμενος που εργάζεται πολλές ώρες να επωφελείται από την αύξηση των μισθών, τα μπόνους και την εργασιακή ικανοποίηση (Huselid, 1995), αλλά, συγχρόνως, θα μεταφέρει το άγχος και την κατήφεια της δουλειάς στο σπίτι, και θα νοιώθει ενοχές για το γεγονός ότι η απουσία του τον υποχρεώνει να χάνει την επαφή με τα παιδιά του (Eikhof et al., 2007). Κι όχι μόνο αυτό: η εισβολή των απαιτήσεων της εργασίας στην προσωπική ζωή σχετίζεται με υψηλό εργασιακό στρες και συναισθηματική εξάντληση των εργαζομένων. Επηρεάζεται, δηλαδή, αρνητικά η υγεία των υπαλλήλων (Hyman et al., 2003). Αυτό, για τις επιχειρήσεις μεταφράζεται σε δαπάνη χρήματος και χρόνου: ένας άρρωστος/ασθενής θα πάρει αναρρωτική άδεια, ενώ, παράλληλα, έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί εργαζόμενοι δηλώνουν ψευδώς άρρωστοι, ώστε να απουσιάσουν από την εργασία τους. Συν το γεγονός ότι η ανισορροπία οδηγεί σε αποχωρήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (Hughes and Bozionelos, 2007). Οι εργοδότες, λοιπόν, τείνουν να φροντίζουν το προσωπικό, ώστε το τελευταίο να μένει ευχαριστημένο και πιστό στην επιχείρηση (Baughman et al., 2003; De Cieri et al., 2005). Και οι ευχαριστημένοι και πιστοί εργαζόμενοι, με τη σειρά τους, γίνονται πιο παραγωγικοί (Baughman et al., 2003).

Προσοχή, όμως: οι πρωτοβουλίες μιας επιχείρησης που αφορούν το προσωπικό δεν πρέπει να εξαντλούνται στα των γυναικών και τις φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές. Η ισορροπία εργασίας/προσωπικής ζωής αναφέρεται και στα δυο φύλα, ενώ, πλην της οικογένειας, περιλαμβάνει τα χόμπι, τον αθλητισμό κ.ά. (Fleedwood, 2007; Hughes and Bozionelos, 2007). Έστω κι αν τα δυο φύλα αντιλαμβάνονται μάλλον διαφορετικά τον όρο «ισορροπία εργασίας/προσωπικής ζωής» (Emslie and Hunt, 2009) ή επικρατούν στερεότυπα που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για την πολυπόθητη ισορροπία (Smithson and Stokoe, 2005; Rudman and Mescher, 2013). Η ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής, λοιπόν, αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου, ανεξάρτητα από ηλικία ή φύλο, να βρει έναν ρυθμό που θα ανταποκρίνεται και θα συνδυάζει επιτυχώς, και πάντοτε με αρμονία, την εργασία του με τις προσωπικές του ευθύνες, δραστηριότητες και φιλοδοξίες (Hughes and Bozionelos, 2007).

Οι εργοδότες, επομένως, οφείλουν να εξετάσουν κάθε εργασιακή πρακτική που εφαρμόζουν και να αναζητήσουν έναν εξελιγμένο σχεδιασμό που να βασίζεται σε εγγυήσεις για την ισορροπία εργασίας/προσωπικής ζωής (Wright et al., 2003). Και, αναμφίβολα, πρόκειται για εγγενώς δύσκολη αποστολή. Όπως αναφέρουν οι Todd and Binns (2013: 230): «Για πολλά στελέχη γραμμής, ιδιαίτερα τα μεσαία και πρώτης γραμμής, η υλοποίηση των πολιτικών υπέρ της ισορροπίας εργασίας/προσωπικής ζωής προκαλεί συγκρούσεις με τους επιχειρησιακούς στόχους, με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη να κάνουν ελάχιστα για την εξομάλυνση αυτών των συγκρούσεων».

Ισορροπία στην πράξη
Η ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής, λοιπόν, συνοψίζεται στο να συνδυάσει κανείς αυτό που θέλει να κάνει (προσωπική ζωή) με αυτό που πρέπει να κάνει (εργασία). Μήπως, όμως, ορισμένοι εργαζόμενοι εξιδανικεύουν την εργασία, διότι τους προσφέρει διέξοδο από τα προβλήματα του σπιτιού ή αυτο-ολοκλήρωση (Eikhof et al., 2007); Το πρόβλημα δεν μετριάζεται με τις ευέλικτες μορφές εργασίας, καθώς θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση με τις ανάγκες και τη φύση της εργασίας (Eikhof et al., 2007). Παράλληλα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επαγγελματικές επιδιώξεις του εργαζομένου (Guillaume and Pochic, 2009) και το αν τυχόν μείωση του χρόνου εργασίας θα συμπαρασύρει σε πτώση το εισόδημα (MacInnes, 2005).

Επομένως, μια επιχείρηση που προωθεί την ισορροπία εργασίας/προσωπικής ζωής, φαίνεται ότι θα προσελκύσει πιο εύκολα προσωπικό, περιορίζοντας τις αποχωρήσεις, ενώ, παράλληλα, θα βελτιωθούν οι στάσεις και οι συμπεριφορές των εργαζομένων εντός της επιχείρησης. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι οι πρακτικές της επιχείρησης θα έχουν αντίκρυσμα: ο εργαζόμενος ενδέχεται να πιστέψει ότι μέσω τέτοιων πρακτικών μειώνονται οι πιθανότητες ανέλιξης ή ότι θα θεωρηθούν λιγότερο πιστοί προς την επιχείρηση (Beauregard and Henry, 2009).

Αρμονία εργασίας και προσωπικής ζωής
Λίγοι, επομένως, είναι οι εργαζόμενοι που κατορθώνουν να αντιμετωπίσουν την εργασία και την προσωπική ζωή ως ξεχωριστά στοιχεία, τα οποία μπορούν να έρθουν σε αρμονία. Για την πλειοψηφία των εργαζομένων, οι έννοιες «εργασία» και «προσωπική ζωή» είναι αλληλένδετες, ακόμα και ταυτόσημες: δεν μπορούν ή δεν θέλουν να διαχωρίσουν την εργασία από την προσωπική ζωή (Eikhof et al., 2007). Για να προταθούν εναλλακτικές λύσεις, ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί ο όρος «ισορροπία εργασίας και προσωπική ζωή» υπό διαφορετικό πρίσμα. Για να συμβεί αυτό, όμως, θα πρέπει να εξαϋλωθούν ορισμένες παρερμηνείες, να ξεριζωθούν απολιθωμένα στερεότυπα και να ξετυλιχθούν νοητικά κουβάρια.

Για παράδειγμα, η συμβατική σοφία υποδηλώνει ότι η εργασία απολαμβάνει αποκλειστικά αρνητικής σημασίας. Είναι, πράγματι, έτσι; Κάτι ανάλογο ισχύει και για την προσωπική ζωή: λογίζεται ως μια «σιωπηρή παραδοχή», η οποία αφορά πάντα κάτι θετικό και ευχάριστο. Αυτές οι ακατέργαστες γενικεύσεις πρέπει να αναθεωρηθούν (Eikhof et al., 2007; Fleedwood, 2007). Ειδάλλως, το έργο στον καμβά της άμβλυνσης της ισορροπίας εργασίας/προσωπικής ζωής προμηνύεται άχρωμο και μονότονο. Η επιχείρηση, πάντως, οφείλει να γεφυρώσει το νοητικό χάσμα που προκύπτει στην ψυχολογία του εργαζομένου και να εξευμενίσει τις συνιστώσες που προωθούν την ισορροπία εργασίας/προσωπικής ζωής. Κι αυτό πρέπει να ισχύει ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης (Gregory, 2013).

Συγκεφαλαιώνοντας επιλογικά, δεν υπάρχει μαγική συνταγή που να έχει απήχηση σε όλους τους εργαζομένους. Η ισορροπία είναι διαφορετική για κάθε άνθρωπο, διότι στον καθένα επικρατούν διαφορετικές προτεραιότητες, αξίες και στάσεις. Η επιχείρηση, λοιπόν, οφείλει να εξετάσει το σύστημα της εργασίας/προσωπικής ζωής για τυχόν διαρροές και, όσον αυτό είναι δυνατόν, να τις επιδιορθώσει.

Επιβολή προστίμου στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μέσω μάλιστα της υπηρεσίας με την εμπορική ονομασία «ΤΣΕΚ» (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων), η οποία λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2013 εκπρόσωποι επιχειρήσεων ή επιτηδευματίες μπορούσαν μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού να συλλέξουν πληροφορίες για μια σειρά «αρνητικών στοιχείων» που ενδεχομένως βάρυναν τους πελάτες ή τους προμηθευτές τους: διαταγές πληρωμής, πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων, κατασχέσεις, ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, προσημειώσεις ακόμη και υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο, με την υπ’αριθμόν 185/2014 απόφασή της, έκρινε ότι με τη λειτουργία του συστήματος ΤΣΕΚ η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. διηύρυνε παρανόμως το σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων του αρχείου της, υπέβαλε τη σχετική γνωστοποίηση στην Αρχή με σημαντική χρονική καθυστέρηση και δεν ενημέρωσε προσηκόντως τα υποκείμενα των δεδομένων για την εν λόγω μεταβολή.

Αναλυτικότερα, η τήρηση αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε είχε επιτραπεί από την Αρχή με τις υπ’αριθμόν 24/2004 και 25/2004 αποφάσεις αυτής για έναν όμως σκοπό αυστηρά περιορισμένο, προσδιορισμένο και σαφή, την «ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη σύναψη πιστωτικών συμβάσεων με αφερέγγυους πελάτες και εν γένει από τη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων και τελικά την προστασία της εμπορικής πίστης και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών». Η επεξεργασία κρίθηκε ως απολύτως αναγκαία και για την ικανοποίηση του υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας και των νομίμων αποδεκτών των δεδομένων, ενώ η προστασία της εμπορικής πίστης θεωρήθηκε ότι προφανώς υπερέχει έναντι των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων.

Ο σκοπός, ωστόσο, του ΤΣΕΚ έγκειται στην παροχή ορθών και επίκαιρων πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς των υποκειμένων για την εξασφάλιση γενικά της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών και τελικώς της ασκήσεως του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας των επιχειρηματιών. Πρόκειται για ένα σκοπό διαφορετικό από τον αναφερόμενο στην απόφαση 24/2004 της Αρχής, που προσομοιάζει όμως απόλυτα προς το σκοπό των εταιρειών διαπίστωσης της πιστοληπτικής ικανότητας, για τον οποίο ούτε από την Αρχή ούτε από τη συναφή νομοθεσία αναγνωρίζεται ότι λειτουργεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Επιπροσθέτως, η επεξεργασία των δεδομένων φυσικών προσώπων γνωστοποιήθηκε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έξι μήνες μετά την έναρξή της, κατά παράβαση του άρθρου 6 του ν. 2472/1997.

Τέλος, η εταιρεία παρέλειπε να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για τα βασικά στοιχεία της επεξεργασίας μετακυλύοντας ουσιαστικά τη δική της υποχρέωση στον εκάστοτε αποδέκτη δεδομένων. Έτσι, το υποκείμενο ενημερωνόταν τελικά για την υπό κρίση επεξεργασία κατόπιν της συλλογής, αλλά και της διαβιβάσεως των δεδομένων του στον αποδέκτη. Για τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις επιβλήθηκε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ως υπεύθυνη επεξεργασίας των αρχείων χρηματικό πρόστιμο ύψους εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (75.000 €). Προκειμένου μάλιστα να μπορεί πλέον η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. να χρησιμοποιήσει μερικώς δεδομένα του ανωτέρω αρχείου η Αρχή ζήτησε τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η λειτουργία συστήματος ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο οφείλει να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα καθώς και μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας των αρχείων καταγραφής. Εν κατακλείδει, πρέπει να επισημανθεί ότι οι επιβαρύνσεις από εργασιακές σχέσεις εγκυμονούν τον κίνδυνο να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στον Τειρεσία. Για το λόγο αυτό συνιστάται ο διαρκής έλεγχος των εργασιακών σχέσεων από εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
E: [email protected]
T: 210-6431387
F: 210-6460313

Στο 18,6% η ανασφάλιστη εργασία παρά την επιβολή προστίμων

Σύμφωνα με την έκθεση «Αρτεμις» του υπουργείου Εργασίας, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε 31.596 επιχειρήσεις, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως τον Νοέμβριο του 2014, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 68,24 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) ήταν κυρίως δειγματοληπτικοί σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ενώ οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από κλιμάκια αποτελούμενα από υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ είναι στοχευμένοι στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, που με βάση τις μέχρι σήμερα ενδείξεις παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας, όπως επισιτιστικά επαγγέλματα βιοτεχνικά πάρκα, βιομηχανικές ζώνες, κομμωτήρια, πρατήρια βενζίνης, συνεργεία αυτοκινήτων, μεταφορικές επιχειρήσεις, λιανικό εμπόριο, καθαριότητα, κατασκευές, φιλοξενία, υπηρεσίες ασφαλείας και επιχειρήσεις φασόν.
 
Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας, 4.102 επιχειρήσεις βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (12,98%). Σε σύνολο 165.683 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 6.552 αδήλωτοι εργαζόμενοι (3,95%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 68.242.546 ευρώ. Από τους εργαζόμενους που απασχολούνταν αδήλωτοι στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, οι άνδρες ήταν το 55,05%, ενώ γυναίκες 44,95% αντίστοιχα. Ειδικά κατά το διάστημα 1 – 30 Νοεμβρίου 2014, που εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το ΣΕΠΕ και την ΕΥΠΕΑ, ελέγχθηκαν 2.516 επιχειρήσεις, ενώ 457 (18,16%) βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους.

 

Νέος Υπουργός Εργασίας ο Π. Σκουρλέτης

 Όπως προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα, η νέα Κυβέρνηση απαρτίζεται από 4 υπερ-υπουργεία. Το πρώτο «Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας», το δεύτερο «Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων», το τρίτο «Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» και το τέταρτο «Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού». 

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Υγείας μετονομάστηκε σε υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αντίστοιχα το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετονομάστηκε σε υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νέου Κυβερνητικού σχήματος καθήκοντα Υπουργού Εργασίας ανέλαβε ο Πάνος Σκουρλέτης, ενώ αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίστηκε η Θεανώ Φωτίου. Χρέη Αναπληρωτή υπουργού για την καταπολέμηση της ανεργίας ανέλαβε η Ράνια Αντωνοπούλου.

Διευρυμένα καθήκοντα για τον Κ. Τσαλίκη στην Citi

Από 22 Δεκεμβρίου 2014, διευρύνθηκε ο τομέας ευθύνης του Κώστα Τσαλίκη, Διευθυντή Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στη Citi Δυτικής Ευρώπης και Αναπληρωτή Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Citi Ελλάδος, καθώς ανέλαβε και τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής στον τομέα Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Σημειώνεται ότι η Citi περιλαμβάνει 42 χώρες στη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.