Coaching for results

Επιπλέον, με την εξάπλωση της τεχνολογίας και τη δυνατότητα εργασίας χωρίς καθημερινή φυσική παρουσία στο «γραφείο», διαπιστώνεται ότι είναι απαραίτητη η αύξηση της αυτοδέσμευσης των εργαζομένων στο έργο τους, με σταθερά αναβαθμισμένη απόδοση. Ακόμα, η κατάλυση των πολλαπλών βαθμίδων στη διοικητική ιεραρχία και η εισαγωγή επίπεδων δομών διοίκησης, αυξάνουν τις ευθύνες του manager-προϊσταμένου, για να διοικεί αλλά και να καθοδηγεί, και να διδάσκει τα άτομα μιας ευρύτατης ομάδας που ηγείται, χωρίς ο ίδιος να έχει την «τεχνική» γνώση του αντικειμένου εργασίας καθενός εξ’αυτών. Αντίστοιχα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι σύγχρονοι επιχειρηματίες, αισθάνονται την ανάγκη να «μοιραστούν» τους προβληματισμούς τους, να αντιμετωπίσουν με διαφορετική προσέγγιση τα συνήθη προβλήματα, να θέσουν για τον εαυτό τους και τους συνεργάτες τους ένα υψηλότερο επίπεδο απόδοσης.

Μία νέα μορφή ανάπτυξης στελεχών
Με αυτά τα δεδομένα, οι τελευταίες 2 δεκαετίες έφεραν στο προσκήνιο, μια νέα μορφή ανάπτυξης στελεχών και επαγγελματιών γενικότερα: το Coaching. Το Coaching είναι μια διμερής σχέση, που κτίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη και την εχεμύθεια. Ο/H coach δηλαδή ο καθοδηγητής σε κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον coachee – καθοδηγούμενο, του απευθύνει σταδιακά ερωτήσεις, με στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του ιδίου του coachee για τις ικανότητες και επιδιώξεις του και να τον/την φέρει σε συμφωνία αυτοδέσμευσης για καλύτερα αποτελέσματα.

Ο/H coach δεν πρέπει να επιβάλει την άποψη του, δεν μπορεί να προτρέψει προς δικές του προτάσεις και βελτιώσεις. Ο ίδιος ο coachee πρέπει πρώτα να αποδεχτεί ότι χρειάζεται βελτίωση, να θέσει ο ίδιος τα νέα επίπεδα απόδοσής του και να δεσμευτεί για τον χρόνο και τον τρόπο που θα τα επιτύχει. Γι’ αυτό και οι συνεχείς ερωτήσεις του coach χρειάζονται για να διευρύνουν τις επιλογές του coachee, έτσι ώστε να επιλέξει αυτή που ανταποκρίνεται στις δικές του δυνατότητες και ικανοποιεί τους δικούς του στόχους. Δεν πρέπει να πιστέψει κανείς βεβαίως, ότι το coaching είναι μια ανώδυνη διαδικασία.

Ο/H coach χρειάζεται να έχει εξαιρετικό αυτοέλεγχο, ώστε να τιθασεύει κάθε στιγμή την προσωπική του παρόρμηση ως «manager» ή «trainer-εκπαιδευτής», για να υποδείξει, να επιβάλει, να κατευθύνει. Επίσης είναι εκείνος, που θα διαμορφώσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα ηρεμίας και αφοσίωσης κατά τη διάρκεια του coaching, ώστε να μπορέσει να κερδίσει την προσοχή και τη δέσμευση του coachee. Ο/H coachee απ’ την πλευρά του/της καλείται να συμμετέχει στη διαδικασία coaching με ειλικρίνεια και διάθεση να ξεπεράσει κάθε φορά ένα συγκεκριμένο εμπόδιο απόδοσης ή συμπεριφοράς ή να πετύχει ένα νέο στόχο.

Η «αρχή της μειωμένης απόδοσης» επισημαίνει τον ψυχολογικό παράγοντα, που καθηλώνει κάθε άτομο σε συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης, το οποίο θεωρεί αυτονόητα ότι δύναται να φτάσει, έως ότου κάποιος ικανός – ο/η coach – να τον εμπνεύσει και να του μεταδώσει την δική του πίστη για υψηλότερα αποτελέσματα. Η χαρακτηριστική διαφορά του coaching σε σχέση με ψυχολογικές προσεγγίσεις, είναι η προσήλωση στο μέλλον, δηλαδή η ανάγκη ο coachee να οραματιστεί το μέλλον του, την απόδοση που θέλει ο ίδιος να αποκτήσει και με τη συμβολή του coach να χτίσει την «σκάλα» που θα τον φέρει στην επιθυμητή απόδοση ή στόχο.

Τι είναι λοιπόν τελικά το coaching και πως εφαρμόζεται; Το Coaching είναι ένας δομημένος διάλογος μεταξύ δυο ατόμων του coach και του coachee, που αισθάνονται ισοτιμία και εμπιστοσύνη, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του ενός με την καθοδήγηση του άλλου. Για να είναι αποτελεσματικό σαν μέθοδος και ευκολότερο στην εφαρμογή συνήθως ακολουθεί διάφορα μοντέλα όπως το GROW (Goal, Reality, Options, Will) και το ARROW (Aim, Reality, Reflection, Options, Way forward) ή το ALC-PC της Integrity Solutions to, που έχουν διαμορφωθεί μέσα από την πολύχρονη εμπειρία καθοδήγησης στελεχών και εκπαιδευτών coaching. Τα βήματα περιλαμβάνουν:

  • Διερευνητικές ερωτήσεις, ώστε να ανακαλύψει ο coach τι συμβαίνει στο περιβάλλον του coachee, να αναδείξει την ανάγκη βελτίωσης και να συμφωνήσουν σε αυτήν.
  • Ενεργητική ακρόαση, που θα του δώσει πληροφορίες για τις προσωπικές αναστολές και προβληματισμούς του καθοδηγούμενου και θα προσδιορίσει την επιθυμητή απόδοση.
  • Κεντρικό κομμάτι της συζήτησης είναι η σταδιακή καθοδήγηση στα συγκεκριμένα σημεία βελτίωσης και η συμφωνία σε ένα σχέδιο δράσης.
  • Ακολουθεί συγκεκριμένη αναγνώριση απόδοσης του coachee, που έως τώρα είναι ικανοποιητική και αποτελεί σημείο στήριξης της σχέσης.
  • Τέλος, είναι η αμοιβαία πρόκληση, ώστε τα συμφωνηθέντα θα ολοκληρωθούν με αποτέλεσμα ένα καλύτερο επίπεδο απόδοσης και προοπτικής στη συνεργασία.

Μια συνάντηση coaching μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά, εφόσον είναι σαφής και επικεντρωμένη, μέχρι μια ώρα σε πολύπλοκες καταστάσεις. Δεν έχει νόημα να διαρκεί περισσότερο. Συνιστάται να γίνει μια διακοπή και να επαναληφθεί με περισσότερη προετοιμασία και παραδείγματα προς βελτίωση. Οι έμπειροι coaches μπορούν να οριοθετήσουν κατάλληλα τη συζήτηση ώστε να κλείσει με συμφωνία αυτοδέσμευσης. Η συχνότητα της συνάντησης coaching εξαρτάται από την περίπτωση. Πρέπει πάντως να γίνεται συστηματικά ώστε να σταθεροποιηθεί και επιβεβαιωθεί το νέο επίπεδο απόδοσης π.χ. ανά 15 ημέρες ή ανά μήνα.

Σε περίπτωση που ο/η coach είναι και manager του coachee ή έχουν άλλη μορφή εργασιακής σχέσης, τότε χρειάζεται να του δίνει feedback δηλαδή σύντομη ανατροφοδότηση για μικρά σημεία προόδου, που παρατηρεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, αναμεταξύ των συναντήσεων coaching. Η συμβολή του coaching στα αποτελέσματα μιας εταιρείας δεν είναι ευθέως μετρήσιμη. Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία πάντως συμβάλει μέσω της βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων, της αύξησης της παραγωγικότητας, της μείωσης των λαθών, της ανάπτυξης νέων ιδεών και της αύξησης της ομαδικότητας, σε ένα πνεύμα αλληλοεκτίμησης και βελτίωσης. Έτσι, η επιχείρηση και ο επιχειρηματίας απολαμβάνουν υψηλότερα αποτελέσματα και παραγωγικότερο κλίμα συνεργασίας με την ενεργό συμμετοχή και αυτοδέσμευση των ιδίων των εργαζομένων.

Accenture Ελλάδος: Ένα Θαύμα ανάπτυξης μέσα στην κρίση

HR PROFESSIONAL: Ποια είναι τα δυνατά χαρακτηριστικά της Accenture που την καθιστούν πρωτοπόρο στον κλάδο της;

Νικόλαος Μοσχάτος: Η Accenture δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής, έχοντας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την προσφορά ενός ευρέος φάσματος ολοκληρωμένων και καινοτόμων λύσεων. Οι λύσεις αυτές στηρίζονται στην πολυετή εμπειρία και στην εκτεταμένη τεχνογνωσία των ανθρώπων της, στοιχεία που βοηθούν τους πελάτες της να επιτυγχάνουν το μέγιστο επίπεδο αποδοτικότητας (high performance). Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας του Digital αποτελεί μία πολύ δυναμική και αναπτυσσόμενη υπηρεσία, με το Athens Center of Excellence να απασχολεί 85 άτομα που ηγούνται έργων παγκόσμιας εμβέλειας.

HR PROFESSIONAL: Ποια είναι η συμβολή του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας;

Νικόλαος Μοσχάτος: Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ως στρατηγικός εταίρος, αποσκοπεί να βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Business, αντιδρώντας άμεσα στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Η Accenture Ελλάδος έχει σημειώσει μια πορεία υγιούς ανάπτυξης, παρά το πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών. Η πορεία αυτή οφείλεται κυρίως στους ανθρώπους της, οι οποίοι με τη σειρά τους ανταποδίδουν με την πολύ καλή δουλειά τους την εμπιστοσύνη των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της Accenture έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 5 χρόνια, αριθμώντας σήμερα τους 470 εργαζόμενους. Το γεγονός αυτό αποτελεί για εμάς πρόκληση, ώστε να ενισχύσουμε τις πρακτικές μας σε όλα τα επίπεδα: επιδιώκουμε όχι μόνο την Προσέλκυση και Επιλογή ταλέντων, αλλά και τη συνεχή Ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Στόχος μας είναι η δημιουργία πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας για το προσωπικό και η ενίσχυση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που μας παρακινεί για την καλύτερη δυνατή απόδοση. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι, παράλληλα, θεματοφύλακας των Εταιρικών Αξιών και του Εταιρικού Κώδικα Δεοντολογίας, στοιχεία που αποτελούν οδηγό της επαγγελματικής μας συμπεριφοράς αλλά και πηγή έμπνευσης για την επίτευξη των στόχων μας.

HR PROFESSIONAL: Τι σημαίνει για εσάς η διάκριση Best Workplaces Hellas 2015;

Νικόλαος Μοσχάτος: Η διάκρισή μας ανάμεσα στις 10 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον -για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια- μας γεμίζει με υπερηφάνεια. Ταυτόχρονα, αυξάνει το αίσθημα ευθύνης, ώστε να διατηρήσουμε τον πήχη ψηλά και να στοχεύσουμε ακόμη υψηλότερα. Οι άνθρωποί μας είναι σίγουρα το πιο σημαντικό κεφάλαιο που οφείλουμε να διαφυλάσσουμε και να αναπτύσσουμε συνεχώς. Το περιβάλλον γύρω μας αλλάζει ταχύτατα και οι προκλήσεις γίνονται όλο και περισσότερες. Το ανθρώπινο δυναμικό μας, με χαμηλό ηλικιακό μέσο ορό τα 28 έτη, απαιτεί από εμάς «πολύ-επίπεδη δράση». Η generation Y είναι εδώ και η αδράνεια δεν είναι αποδεκτή. Εμείς, θα συνεχίσουμε να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία, να ακούμε προσεκτικά και να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες των ανθρώπων μας. Σκοπός μας είναι να τους βοηθάμε να εξελίσσονται τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

British American Tobacco Hellas: Best Workplace για τέταρτη φορά!

HR PROFESSIONAL: Τι σημαίνει για την British American Tobacco Hellas η διάκριση στο θεσμό των Best Workplaces;

Φωτεινή Φέβρη: Η διάκριση της British American Tobacco Hellas ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα είναι για εμάς η μεγαλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών που γίνονται εδώ και χρόνια στην εταιρεία με άξονα τον άνθρωπο. Είναι η τέταρτη φορά που η εταιρεία μας βραβεύεται σαν Best Workplace και αυτό αποδεικνύει τη συνεχή αναγνώριση των εργαζομένων της British American Tobacco Hellas στη δέσμευση της εταιρείας μας ώστε να επιδεικνύει μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα εφαρμόζοντας πάντα τις πιο καινοτόμες και σύγχρονες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού.

HR PROFESSIONAL: Ποιες είναι οι πολιτικές που ακολουθείτε σε επίπεδο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και σας αναδεικνύουν σε Great Place to Work, και πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών σας;

Φωτεινή Φέβρη: Σίγουρα οι πολιτικές που εφαρμόζουμε σε επίπεδο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ξεκινούν από την προσέλκυση και τον τρόπο επιλογής των ανθρώπων που στελεχώνουν την ομάδα της British American Tobacco Hellas. Ακολουθούμε ολοκληρωμένα συστήματα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα της εταιρείας και τα οποία εφαρμόζονται σε 180 χώρες όπου και έχουμε παρουσία.

Τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει επιλεγεί και είναι πια μαζί μας εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα ένταξης και στήριξης του ανθρώπου που λέγεται «90 μέρες On- Boarding». Εκεί, πραγματικά φροντίζουμε ώστε ο άνθρωπος να γνωρίσει όλα τα τμήματα και τους ανθρώπους της εταιρείας, να εξοικειωθεί με την καινούρια του καθημερινότητα, να νιώσει το εγκάρδιο καλωσόρισμα και να βιώσει την απαραίτητη στήριξη που θα έχει ώστε να επιτύχει όλους τους προκλητικούς στόχους που έχει μία ομάδα υψηλής απόδοσης όπως αυτή της British American Tobacco Hellas.

Μάλιστα, σε όλη αυτή τη διαδικασία ο νεοεισερχόμενος έχει στο πλευρό του έναν «Buddy» σαν άνθρωπο κλειδί από την εταιρεία, συνήθως έναν peer σε αντίστοιχο ρόλο, και αυτή η σχέση είναι κάτι τόσο απλό που όμως έχει αποδεδειγμένα ιδιαίτερη επιτυχία μέχρι τώρα στο «90 μέρες on boarding» πρόγραμμα. Άλλη σημαντική παράμετρος στην επιτυχία της εταιρείας μας είναι το Talent Management, το οποίο είναι μία από τις πιο στρατηγικής σημασίας πρακτικές μας και πλήρως εναρμονισμένη με τη συνολική στρατηγική της ΒΑΤ. Θεωρώντας το ταλέντο τον ουσιαστικότερο πόρο της εταιρείας μας εφαρμόζουμε έναν ετήσιο κύκλο ανάπτυξης αυτού.

Το πιο σημαντικό είναι ότι ο εργαζόμενος δημιουργεί το προσωπικό πλάνο ανάπτυξής του, το οποίο η εταιρεία ξεκάθαρα γνωρίζει ενώ υποστηρίζει έμπρακτα τον εργαζόμενο στο να το επιτύχει με διάφορες μεθόδους, όπως επίσημα trainings είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, αλλά και με άλλες καινοτόμες διαδικασίες όπως το «shadowing» κάποιου ειδικού, ενός δηλαδή συναδέλφου που είναι expert στη συγκεκριμένη περιοχή ανάπτυξης, καθώς επίσης και με πρόσβαση σε ένα πλούσιο παγκόσμιο πυρήνα από British American Tobacco Hellas e-learnings. Το coaching and feedback sharing είναι στην καθημερινότητά μας στην British American Tobacco Hellas και έτσι στηρίζουμε τους αθρώπους καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς στο να επιτύχουν τους στόχους.

Στο Training και Development, η εταιρεία δίνει επίσης ιδιαίτερη σημασία και συγκεκριμένα το 2014 το training curriculum ήταν αρκετά έντονο δίνοντας έμφαση στις διαφορετικές ανάγκες των εργαζομένων. Έτσι, οι πιο junior εργαζόμενοι των γραφείων συμμετείχαν σε ένα training που τους βοήθησε να χτίσουν περισσότερο τη στρατηγική τους σκέψη, καθώς και στο να μπορούν να βλέπουν το Big picture της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, οι managers συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε management workshops όπου εκπαιδεύτηκαν σχετικά με το πως να αναπτύσσουν πιο αποτελεσματικά τις ομάδες τους, αλλά και στο να μπορούν να παρακολουθούν και να βελτιώνουν την απόδοσή τους.

HR PROFESSIONAL: Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει η British American Tobacco Hellas για τους ανθρώπους της;

Φωτεινή Φέβρη: Δεν είναι τυχαία η τριπλή διάκριση της British American Tobacco το 2015 τόσο σαν Best Workplace όσο και ως Top Employer Ελλάδος και Ευρώπης καθώς και η βράβευσή της σχετικά με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μελών της ομάδας πωλήσεων (Sales Excellence Awards). Στην ΒΑΤ Hellas υπάρχει διάχυτη μια κουλτούρα υπερηφάνειας, ανοιχτής επικοινωνίας, άριστου εργασιακού κλίματος αλλά και αναγνώρισης όλης της προσπάθειας που γίνεται! Επίσης, το άρτια εξοπλισμένο εργασιακό περιβάλλον κάνει τον εργαζόμενο να αισθάνεται «σαν στο σπίτι του».

Μεταξύ των άλλων, υπάρχει ένας lounge χώρος όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να χαλαρώσουν, είτε ακούγοντας μουσική και συζητώντας μεταξύ τους είτε παίζοντας ποδοσφαιράκι! Άλλες πρόσφατες ενέργειές μας είναι το «Breakfast with GM» όπου ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει σε ένα πολύ ευχάριστο πρωινό και συζητάει ανοιχτά με μικρές ομάδες εργαζομένων ή ακόμη και με έναν-έναν τους ανθρώπους, ενώ ζητάει ιδέες για το πως μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα σε κάθε επίπεδο.

HR PROFESSIONAL: Ποιες Κοινωνικές Πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει ενισχύοντας το αίσθημα εργασιακής υπερηφάνειας στη British American Tobacco Hellas;

Φωτεινή Φέβρη: Το αίσθημα της εργασιακής μας υπερηφάνειας έχει συνδεθεί άμεσα τα τελευταία δύο χρόνια με την Κοινωνική Πρωτοβουλία της British American Tobacco Hellas, η οποία με βασικούς πυλώνες την κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, έχει ως στόχο την ουσιαστική προσφορά στο έργο μη κερδοσκοπικών οργανισμών, δημόσιων φορέων και ομάδων πολιτών για την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα. Η Πρωτοβουλία αναλαμβάνει σημαντικές κοινωνικές παρεμβάσεις συνδέοντας τους ανθρώπους της εταιρείας με άλλους ευαισθητοποιημένους πολίτες, με στόχο όλοι μαζί να πραγματοποιήσουν δράσεις προσφοράς, συνεισφέροντας σε σημαντικά και επίκαιρα για την κοινωνία ζητήματα.

Το 2014 με την ενέργεια «Μαζί φτιάχνουμε σπίτι», η εταιρεία μας έδωσε κατοικία σε 12 πολίτες που αντιμετωπίζουν βασικό πρόβλημα στέγασης, αναλαμβάνοντας την πλήρη αποκατάσταση δύο σχεδόν εγκαταλελειμμένων σπιτιών στο κέντρο της Αθήνας, που έχουν παραχωρηθεί και λειτουργούν από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ανθρώπινοι Άνθρωποι και τον Δήμο Αθηναίων. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι της British American Tobacco Hellas αφιέρωσαν μια εργάσιμη μέρα και ολοκλήρωσαν εργασίες όπως βάψιμο, συναρμολόγηση επίπλων και διακόσμηση, παραδίδοντας δύο έτοιμες Κοινωνικές Κατοικίες για να στεγάσουν πολίτες που θα επιλεγούν από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Παράλληλα, με τη δράση της Αθήνας, οι εργαζόμενοι της British American Tobacco Hellas στη Θεσσαλονίκη ετοίμασαν και προσέφεραν πακέτα δώρων με βασικά είδη διατροφής και προσωπικής υγιεινής που χορήγησε η εταιρεία. Τα πακέτα αυτά διατέθηκαν για την κάλυψη των αναγκών 40 περίπου οικογενειών που στηρίζονται από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS στη συμπρωτεύουσα. Η British American Tobacco Hellas τιμά καθημερινά τη δέσμευσή της προς την ελληνική οικονομία και κοινωνία και είμαστε περήφανοι που σε αυτό το ταξίδι οι καλύτεροι πρεσβευτές είναι οι άνθρωποί μας!

AbbVie: We Make Possibilities Real

Η ανάδειξη της βιοφαρμακευτικής εταιρείας AbbVie, στα πλαίσια του θεσμού Best WorkPlaces 2015, ως το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην κατηγορία των επιχειρήσεων που απασχολούν 50 έως 250 εργαζόμενους, αποτελεί σημαντική επιβράβευση πρωτίστως των ίδιων των ανθρώπων της. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια λειτουργίας της AbbVie ως ανεξάρτητης βιοφαρμακευτικής εταιρείας, οι 100 και πλέον εργαζόμενοι της AbbVie Ελλάδος κατάφεραν να δημιουργήσουν όλοι μαζί ένα καινοτόμο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον που εκφράζει τις αξίες της καινοτομίας, της διαφάνειας, της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης, από τις οποίες διέπεται η εταιρική μας κουλτούρα. Κατέκτησαν την πρώτη θέση και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτό.

Το 2013, η εταιρεία μας ξεκίνησε τη λειτουργία της, ως ανεξάρτητη βιοφαρμακευτική εταιρεία, στο καινούργιο της «σπίτι», το οποίο διαμορφώθηκε ευθύς εξαρχής σε συνεργασία με τους ίδιους τους εργαζόμενους, διαθέτοντας μοντέρνους χώρους που ευνοούν τη δημιουργικότητα, τη συναδελφικότητα και την ανοικτή επικοινωνία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας εργάζεται σε open space περιβάλλον, δίνοντας πρώτος το στίγμα της διαφάνειας.

Ως Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής, και πάντα σε συνεργασία με τη Διοίκηση της εταιρείας, φροντίζουμε για την υποστήριξη και το διαρκή εμπλουτισμό των παροχών προς τους ανθρώπους μας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ιδιωτικό ιατροφαρμακευτικό και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ticket restaurants, επίδομα παιδικού σταθμού, δωρεάν ckeck up και επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών. Περάν αυτού όμως, φροντίζουμε ώστε να καλλιεργούμε ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας, στο οποίο μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για όσα μας απασχολούν και να γιορτάζουμε τις επιτυχίες μας με ξεχωριστούς τρόπους.

Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς είναι επίσης και το σύγχρονο μοντέλο εργασίας που έχουμε υιοθετήσει, υποστηρίζοντας ένα ευέλικτο ωράριο και παρέχοντας στους συναδέλφους μας τα μέσα για εργασία εκτός γραφείου (work from home policy). Επιπλέον, επενδύουμε σε προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης, όπως για παράδειγμα μεταπτυχιακές σπουδές, σχεδιάζουμε στοχευμένα πλάνα ανάπτυξης για τους ανθρώπους μας, ενώ επιβραβεύουμε έμπρακτα τις πρωτοβουλίες που, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, συμβάλλουν στη στρατηγική μας ως εταιρεία αλλά και στην ενίσχυση της εταιρικής εικόνας προς τα έξω.

Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που εργαζόμαστε στην AbbVie είναι το γεγονός ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βρίσκεται στο DNA της εταιρείας μας. Βρισκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας με μια σειρά δράσεων που έχουν ένα κοινό σκοπό: να συνεισφέρουμε θετικά στις ζωές των συνανθρώπων μας.

Το μυστικό επιτυχίας της MSD

Η MSD οδηγεί τις εξελίξεις στην υγεία, βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων, ξεκινώντας από τους δικούς της ανθρώπους. Η ανάδειξη μας στην 4η θέση δείχνει ότι οι προσπάθειες μας για τη δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος προσανατολισμένου στις επαγγελματικές και προσωπικές ανάγκες των εργαζομένων της, αναγνωρίζονται και επαινούνται από τον Οργανισμό. Το 2014 βελτιώσαμε τα σημεία που μας υπέδειξαν οι άνθρωποι μας, αναπτύσσοντας καινοτόμες υπηρεσίες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής εντός και εκτός γραφείου. Η αναγνώριση από τον Οργανισμό Great Place to Work, μας χαροποιεί γιατί σημαίνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και δεσμευόμαστε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των εργαζομένων μας.

Τα οφέλη των εργαζόμενων της MSD Hellas
Μεταξύ των παροχών της εταιρείας προς όλους τους εργαζόμενους, περιλαμβάνονται: πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και υγείας, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ετήσιο check-up, κάλυψη ετήσιας συνδρομής γυμναστηρίου, επιπλέον εταιρικές ημέρες αδείας, δώρο γάμου και γέννησης τέκνου, ελαστικό ωράριο εργασίας, 100% χρηματική αποζημίωση για τις 3 πρώτες ημέρες ασθενείας και πρόσβαση σε e Learning με ευρεία θεματολογία. Η MSD έχει υιοθετήσει επιπλέον καινοτόμες πρακτικές στο επαγγελματικό περιβάλλον, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων της για μεγαλύτερη ευεξία, ισορροπία προσωπικής – επαγγελματικής ζωής και συντροφικότητα.

Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια διατμηματική ομάδα και ένα νέο εσωτερικό πρόγραμμα, που έφερε νέα πνοή στην εταιρεία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την προσφορά πρωινού στο γραφείο, και συνεχίστηκε με πιλάτες, διαιτολόγο αλλά και υπηρεσίες υποδοχής όπως καθαριστήριο, επιδιόρθωση ρούχων και υποδημάτων, πλύσιμο αυτοκινήτου κ.τλ. Στην εταιρεία υπάρχουν ατομικά πλάνα εξέλιξης για κάθε εργαζόμενο, παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης, ενώ έχει δημιουργηθεί και ο θεσμός του «υπαλλήλου του μήνα» επιβραβεύοντας τις καλύτερες πρακτικές και συμπεριφορές του μήνα.

Η εταιρεία έχει ενώσει τους εργαζόμενους της στο κοινό όραμα προσφοράς και όλοι συμμετέχουν σε ενέργειες εθελοντισμού. Οι άνθρωποί μας προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες στο Χαμόγελο του Παιδιού και στο Ορφανοτροφείο του Βόλου και μέσα από τη συλλογική εργασία και προσφορά, χτίζουμε συλλογικές μνήμες, βιώνουμε στην πράξη το όραμα μας για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Τέλος, φροντίζουμε να διατηρούμε μια ξεκάθαρη, σταθερή, ανοικτή και ειλικρινή επικοινωνία και χτίζουμε τις ενέργειες μας ακούγοντας πρώτα από όλα τους ανθρώπους μας. Ο ίδιος ο Γενικός μας Διευθυντής, κ. Haseeb Ahmad έχει συνομιλήσει με όλο το προσωπικό στο πλαίσιο των μηνιαίων «Breakfast with MD».

Microsoft: Οι Άνθρωποι διαμορφώνουν το Εργασιακό Περιβάλλον!

Μέσα από την υιοθέτηση του νέου μοντέλου εργασίας, «New World of Work», τα τελευταία χρόνια μας δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητες των ανθρώπων μας, δίνοντάς τους πρόσβαση στις πιο καινοτόμες και σύγχρονες τεχνολογίες από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν. Με αυτό τον τρόπο γίνονται πιο παραγωγικοί, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μέσα από ένα ευέλικτο ωράριο εργασίας. Η φυσική παρουσία στο γραφείο παύει πλέον να είναι προαπαιτούμενο της αποδοτικότητας.

Η εμπιστοσύνη που δείχνει η εταιρεία στους ανθρώπους της, ότι δηλαδή μπορούν να ανταποκριθούν στις εργασιακές υποχρεώσεις τους ακόμη και όταν βρίσκονται μακριά από το γραφείο τους, αποτελεί θεμελιώδη αξία στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα καθημερινά εφόσον κάθε άνθρωπος λειτουργεί με την απαραίτητη αυτονομία και χωρίς να βρίσκεται υπό τη συνεχή επιτήρηση από τον διευθυντή του. Επιπλέον, οι λειτουργικοί χώροι μέσα στο κτίριο της Microsoft Ελλάς εμπνέουν τη δημιουργική εργασία και ενθαρρύνουν το ομαδικό πνεύμα, διασφαλίζοντας την ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία και ενισχύοντας τη συνεργασία. Μάλιστα, η εσωτερική επικοινωνία, έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια με εργαλεία εταιρικής κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Yammer, προτρέποντας τους εργαζόμενους να μοιράζονται τόσο επαγγελματικές όσο και προσωπικές σκέψεις και εμπειρίες σε μια ενιαία πλατφόρμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συνεχή εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη της καριέρας των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την επόμενή τους θέση σε οποιαδήποτε θυγατρική της Microsoft, παγκοσμίως, ή ακόμα και στα κεντρικά της εταιρείας στην Αμερική. Επιπρόσθετα, η απόδοση και τα επιτεύγματα των ανθρώπων μας αναγνωρίζονται μέσω πληθώρας πρακτικών επιβράβευσης, τόσο από την τοπική θυγατρική όσο και από τη μητρική εταιρεία. Πιστοί στην αποστολή της εταιρείας να επενδύουμε στην πραγματοποίηση του «potential» των ανθρώπων, δεσμευόμαστε καθημερινά για τη δημιουργία, ανάπτυξη και επιβράβευση μιας ομάδας υψηλής απόδοσης που θέλει και μπορεί και κάνει τη διαφορά στον οργανισμό, στην αγορά και στην κοινωνία.

Gamification in Recruitment & Selection

Με την πρόοδο της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημιουργήθηκε μια νέα διάσταση στο πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παιχνίδια, αυτή του gamification. Τα τελευταία χρόνια η gaming τεχνολογία, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις και έχει ενταχθεί δυναμικά σε λειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού όπως η προσέλκυση και η επιλογή.

Ο όρος gamification, είναι μια ανεπίσημη λέξη, η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη χρήση των στοιχείων του παιχνιδιού σε περιβάλλοντα που δεν έχουν να κάνουν με παιχνίδια, με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών (Deterding, et al., 2011). Όταν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, το gamification ορίζεται ως η διαδικασία ενσωμάτωσης της δυναμικής και μηχανικής των παιχνιδιών μέσα σε μια ιστοσελίδα, μια υπηρεσία με σκοπό να οδηγήσει σε συμμετοχή και δέσμευση από τους χρήστες (Bunchball, Inc., 2010). H σύγχρονη αρθρογραφία (Bunchball, Inc., 2010, Laurence, 2014) έχει καταλήξει σε 4 στοιχεία των παιχνιδιών που εφαρμόζονται και στο gamification:

  • Δέσμευση των ανθρώπων: Τα παιχνίδια ενισχύουν την εγγενή επιθυμία του ανθρώπου για ανταγωνισμό, επιτεύγματα και κύρος. Με τη χρήση του gamification, οι χρήστες δεσμεύονται και ενθαρρύνονται να αλληλεπιδράσουν με ένα εργοδότη ή μια εταιρεία.
  • Επιβράβευση και αναγνώριση: Κατά τη διάρκεια μιας gamified διαδικασίας δίνονται πόντοι και βραβεία ως ανταμοιβές στους χρήστες, τα οποία τους οδηγούν σε σειρά κατάταξης.
  • Ανατροφοδότηση: Μέσω των gamified διαδικασιών υπάρχει απευθείας ανατροφοδότηση στις πράξεις-κινήσεις του χρήστη. Με τον τρόπο αυτό, ο παίκτης μπορεί να προσαρμόσει τη στρατηγική του και τις δράσεις του.
  • Κοινότητα: Τα παιχνίδια αποτελούν κοινό ενδιαφέρον για μια κοινότητα ανθρώπων και το έναυσμα να συμμετέχουν σε συζητήσεις για να μοιραστούν τους προβληματισμούς αλλά και τα επιτεύγματά τους.

Στο gamification αποφεύγεται η πλήρης ανάπτυξη ενός παιχνιδιού, κάτι το οποίο οδηγεί και σε μικρότερο κόστος για την εταιρεία που θα το ενσωματώσει σε κάποια διαδικασία της. Η χρήση του gamification δεν επικεντρώνεται μόνο στην διασκέδαση αλλά και στη χρήση της φιλοσοφίας των παιχνιδιών, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Δεν αποτελεί δηλαδή μια άλλη –εικονική- πραγματικότητα για τον χρήστη.

Προσέλκυση & Gamification
Η νέα τάση στην προσέλκυση προσωπικού αλλάζει το παραδοσιακό μοτίβο που θέλει πολλούς υποψηφίους να κάνουν αίτηση για δουλειά. Αντιθέτως, προτρέπει τους εργοδότες να κάνουν προσφορές για τους υποψηφίους, σε μια διαδικτυακή δημοπρασία. Διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες προσφέρουν κάτι τέτοιο (π.χ. Ripplehire). Oι εταιρείες καλούνται να δημοσιεύσουν αγγελίες αλλά και να δημιουργήσουν διαγωνισμούς για τους υποψηφίους. Η διαδικασία γίνεται gamified όταν για κάθε σύσταση που έχει ένας υποψήφιος παίρνει διάφορους πόντους ή βραβεία. Ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία δημιουργείται και η κατάταξη των υποψηφίων, η οποία είναι εμφανής μέσω των πινάκων κατάταξης (leaderboars)(RippleHire, 2013, Herger, 2013). Οι πίνακες κατάταξης συμβάλλουν στην αίσθηση του ανταγωνισμού και στην ανάγκη για επιτεύγματα (Shergill, 2014).

Επιλογή & Gamification
Μια από τις μεθόδους επιλογής είναι οι συστάσεις. Σε αυτή τη μέθοδο αποφάσισε να εντάξει στοιχεία παιχνιδιού μεγάλη εταιρεία παραγωγής ERP συστημάτων, όπου αποτελείται από 2 εκατ. μέλη, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών, ατόμων εξειδικευμένα σε θέματα ERP και πελατών. Η εταιρεία αυτή δημιούργησε ένα εσωτερικό πρόγραμμα Ανταμοιβής Συνεισφοράς όπου δίνει βραβεία, πόντους και badges (στοιχεία παιχνιδιού) για να ξεχωρίσει τους ενεργούς συνεργάτες, τους μέντορες αλλά και τους ειδικούς σε θέματα ERP, τους οποίους χωρίζει σε κατηγορίες (Platinum, Gold, Silver,Bronze). Ο καθένας έχει δικαίωμα να δώσει πόντους στο συνάδελφο ή συνεργάτη του. Το τμήμα HR, βλέπει ποιοι είναι αυτοί που έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους για να δημιουργήσει μικρότερες λίστες με βιογραφικά και να καλέσει τους κατάλληλους υποψηφίους για τις διαθέσιμες θέσεις. Αντίστοιχα, οι πελάτες της εταιρείας έχουν πρόσβαση στο σύστημα αυτό όταν αναζητούν κάποιον ειδικό για να τους λύσει ένα τεχνικό θέμα (TalentNeuron, 2013).

Παλαιότερα, μια εταιρεία θα χρησιμοποιούσε το παραδοσιακό δείγμα έργου ως μέθοδο επιλογής ενός προγραμματιστή, βάζοντάς τον να γράψει κάποιο κομμάτι κώδικα. Με το gamification, η διαδικασία αυτή μετατρέπεται σε έναν διαγωνισμό με πόντους, βραβεία και leaderboards όπου ο νικητής προσλαμβάνεται στην εταιρεία ως έπαθλο (Shergill, 2014). Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η διαφάνεια της διαδικασίας, οξύνεται ο ανταγωνισμός αλλά δίνεται και μια αίσθηση διασκέδασης που αντικαθιστά το άγχος των υποψηφίων.

Πλεονεκτήματα
Με τη χρήση gamified διαδικασιών η εταιρεία δημιουργεί μια δυνατή εικόνα η οποία αναπαράγεται μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Με τον τρόπο αυτό ισχυροποιείται η φήμη και η ελκυστικότητά της και προσελκύει ευκολότερα τους υποψηφίους με τα καλύτερα προσόντα. Ακόμη, ενισχύεται η δέσμευση των υποψηφίων ως προς τη διαδικασία και την ίδια την εταιρεία κάνοντας την εμπειρία του παίκτη πολύ πιο έντονη. Μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική που περιέχει gamification έχει ως αποτέλεσμα να ενθαρρύνει τους χρήστες να προσκαλούν και τα οικεία τους πρόσωπα να συμμετέχουν (Asworth, 2013).

Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται η κοινότητα-στοιχείο των παιχνιδιών όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Για τις εταιρείες είναι σημαντικό να υπάρχει μια «έτοιμη» κοινότητα αφού μειώνεται αισθητά το κόστος της προσέλκυσης υποψηφίων και ταυτόχρονα τα άτομα αυτής αποτελούν υποψήφιους που γνωρίζουν καλά την εταιρεία. Την καλή εικόνα της εταιρείας ενισχύει και το γεγονός της ύπαρξης διαφάνειας. Στις gamified διαδικασίες η κατάταξη είναι ορατή από τους υποψηφίους και έτσι αποφεύγονται αμφιβολίες σχετικά με τη διαδικασία. Τέλος, υπάρχει αισθητή μείωση του κόστους.

Αρχικά, στα έξοδα προσέλκυσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος διαφήμισης της εταιρείας, αλλά και αυτό της δημοσίευσης αγγελιών (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2003). Με τη χρήση των gamified διαδικασιών οι χρήστες συνήθως καλούνται να μοιραστούν τα αποτελέσματά μέσα την κοινότητά. Έτσι, γίνεται διαφήμιση στην εταιρεία χωρίς κόστος. Εκτός από αυτό, με την έτοιμη βάση υποψηφίων, μέσω των gamified διαδικασιών, μειώνεται το διαχειριστικό κόστος. Αυτό, μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους. Πρώτον, με τη ρεαλιστική περιγραφή της θέσης εργασίας μειώνεται ο όγκος των αιτήσεων αφού μόνο όσοι πιστεύουν ότι η θέση ταιριάζει στα προσόντα τους υποβάλλουν αίτηση. Δεύτερον, λόγω της ύπαρξης του πίνακα κατάταξης, μειώνεται «αυτόματα» ο αριθμός των υποψηφίων που θα περάσουν από τη διαδικασία επιλογής (Herger, 2013). Παρόλα αυτά, το φαινόμενο του gamification μετράει μόνο λίγα χρόνια στον χώρο των επιχειρήσεων και υπάρχουν αρκετά ερωτήματα για την εγκυρότητα των gamified διαδικασιών.

*Τα συμπεράσματα, οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείμενο είναι προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος και δεν αποτελούν με κανέναν τρόπο συμπεράσματα, γνωμοδοτήσεις ή απόψεις καμίας εταιρείας από το δίκτυο των εταιρειών μελών της PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) και δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο, καμία από αυτές.

Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ… HR Manager

Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ γεννήθηκε στο Εδιμβούργο της Σκωτίας το 1847. Γιος της κωφάλαλης Ελάιζα Γκρέις Σάιμοντς και του Αλεξάντερ Μέλβιλ Μπελ, που είχε εκδώσει βιβλία για τη βελτίωση της παιδείας των κωφάλαλων, έμελλε να επηρεαστεί βαθύτατα και ο ίδιος στην πορεία της ζωής του από τη λέξη «ήχος». Αυτοδίδακτος και με μέντορα τον πατέρα του, η πρώτη του ενασχόληση, σε ηλικία μόλις 17 ετών, αφορούσε στην εκμάθηση μουσικής και σωστής έκφρασης λόγου σε μαθητές.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, αναλαμβάνει βοηθός του πατέρα του στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όμως για λόγους υγείας και έπειτα από την απώλεια των δύο αδερφών του, η οικογένεια Μπελ αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αγγλία και να εγκατασταθεί στο Μπράντφορντ της Αμερικής, απ’όπου ο Αλ. Γκράχαμ Μπελ θα βρεθεί να διδάσκει στο πανεπιστήμιο της Βοστόνης, σχετικά με τη εκμάθηση ομιλίας των κωφάλαλων. Μετά τη δημιουργία του κώδικα ομιλίας για την ομάδα αυτήν μέσα από κινήσεις των χεριών, των χειλιών και της γλώσσας, το 1872 ανοίγει τη δική του σχολή όπου και εκπαιδεύει καθηγητές για τη διδασκαλία του, εκδίδοντας ταυτόχρονα το σύγγραμμα του «Ομιλία μέσω της όρασης».

Το ανήσυχο ωστόσο πνεύμα του δεν σταμάτησε να πειραματίζεται και να αναζητά συνεχή εξέλιξη στον ευρύτερο τομέα της «επικοινωνίας», κι έτσι το 1876 το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ κατοχυρώνει στον ίδιο την «πατρότητα» του τηλεφώνου, ενώ το 1879 άλλη μία εφεύρεση, αυτή το γραμμοφώνου και εν συνεχεία του φωτοφώνου, πιστώνονται στο όνομά του. Τοποθετώντας μία τόσο δραστήρια προσωπικότητα, σε ένα εργασιακό περιβάλλον, και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα HR, ποια θα ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τον έκαναν να ξεχωρίσει;

«Μην ακολουθείς την πεπατημένη. Αν οι άλλοι πηγαίνουν από την άσφαλτο, εσύ πήγαινε από το δάσος. Θα συναντήσεις πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί» υποστήριζε ο ίδιος, κάτι που ενδεχομένως θα τον έχρηζε και ένθερμο υποστηρικτή του diversity & inclusion μέσα σε έναν οργανισμό. Ταυτόχρονα, ο ίδιος θα έδινε ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία κάθε μορφής μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, ενώ θα αναζητούσε τη βέλτιστη φόρμουλα ώστε αυτή να πραγματοποιείται με διαφάνεια και κυρίως αποτελεσματικότητα.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο θα προσέδιδε ιδιαίτερη έμφαση θα ήταν αυτός, της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης των ανθρώπων της εταιρείας ώστε να έχει στη διάθεσή του στελέχη ικανά να αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε πρόκληση εμφανιζόταν. Άλλωστε, σύμφωνα με τον ίδιο «η προετοιμασία είναι το κλειδί της επιτυχίας», γι’ αυτό και θα εξασφάλιζε με οποιοδήποτε τρόπο τον «εξοπλισμό» των ανθρώπων με τα προσόντα εκείνα που βρίσκονται σε πλήρη συμμετρία με τις ανάγκες του οργανισμού, κάτι που ενδεχομένως να προϋπέθετε και τα ακόλουθα: workforce planning και δημιουργία του αντίστοιχου career path για κάθε εργαζόμενο.

Response: Διάκριση στα Sales Excellence Awards

Για μία ακόμη χρονιά η εταιρεία Response βραβεύτηκε για τα καινοτόμα προγράμματα και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα της Οργάνωσης και Ανάπτυξης Πωλήσεων /Τμήματος, ενώ το βραβείο παρέλαβε ο Γιώργος Δρακουλάκος (Head of Commercial L&D). Σημειώνεται ότι η Response παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού και συγκεκριμένα εξειδικεύεται στην ανάπτυξη των εμπορικών στελεχών επιχειρήσεων μέσα από τον σχεδιασμό & την εφαρμογή προγραμμάτων αλλαγής της συμπεριφοράς. Με στρατηγικό συνεργάτη την Integrity Solutions, η εταιρεία Response συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της ενδυναμώνοντας στελέχη εμπορικών τμημάτων, ενισχύοντας χαρακτηριστικά και διαμορφώνοντας δεξιότητες που θα φέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα στους οργανισμούς.

Η κορυφή ανήκει στους ανθρώπους της Pfizer Hellas

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εταιρεία μας διακρίνεται στο θεσμό του Best WorkPlaces, κατακτώντας μάλιστα την πρώτη θέση στην κατηγορία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί εξαιρετική τιμή για όλους εμάς που ανήκουμε στην οικογένεια της Pfizer Hellas και συνάμα επιβράβευση των προσπαθειών μας. Ιδιαίτερα για τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και εμένα προσωπικά, τα συναισθήματα αυτά είναι ακόμα μεγαλύτερα, καθώς η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει έμπρακτα -από τους ίδιους τους συναδέλφους- την προσπάθεια που καταβάλλουμε προς τη συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς και παράλληλα ενισχύει το αίσθημα ευθύνης μας απέναντί τους, να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι στο μέλλον.

Το όραμά της Pfizer Hellas, να εργαζόμαστε μαζί για έναν υγιέστερο κόσμο, αποτελεί για όλους εμάς έμπνευση, προκειμένου να το μεταφράζουμε καθημερινά σε πράξη, βασιζόμενοι στις διαχρονικές αξίες που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις και τις συμπεριφορές μας, τόσο ως άτομα όσο και ως εταιρεία. Μια από αυτές τις αξίες είναι η ομαδική εργασία και στο πλαίσιο αυτό συνεργαστήκαμε με συναδέλφους από όλα τα τμήματα για την προετοιμασία της υποψηφιότητας της εταιρείας μας στο διαγωνισμό Best WorkPlaces 2015, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία που είχαμε αποκομίσει από τη συμμετοχή μας την προηγούμενη χρονιά. Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στην ομάδα, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό με στόχο να αναδείξουν το σημαντικό έργο της Pfizer Hellas και την εταιρική μας κουλτούρα, όπως αυτή ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε με νέα δυναμικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της διατμηματικής αυτής ομάδας, νιώσαμε όλοι πραγματικά χαρούμενοι και γεμάτοι υπερηφάνεια για τα ποικίλα και καινοτόμα προγράμματα, αλλά και τις αποτελεσματικές διαδικασίες και δομές της εταιρείας μας, που μπορούσαμε να παρουσιάσουμε. Παράλληλα, μας δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσουμε ακόμα περισσότερο το εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει και προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε. Οι συνάδελφοί μας επιβεβαίωσαν αυτά τα συναισθήματα, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο με συνολική συμμετοχή 96% και ήταν εκείνοι που έφεραν τη Pfizer Hellas στην πρώτη θέση της κατηγορίας της, ως το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Η εταιρεία μας επενδύει συνεχώς στη διαμόρφωση ενός γόνιμου εργασιακού περιβάλλοντος με τη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης, συνεργασίας και σεβασμού της προσωπικότητας κάθε εργαζόμενου. Σύμφωνα με την κουλτούρα «OWN IT!» που αναπτύξαμε, οι συνάδελφοι ενθαρρύνονται να έχουν ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων που διαμορφώνουν την καθημερινότητα και το μέλλον της εταιρείας, ενώ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ουσιαστική επικοινωνία, στον ειλικρινή διάλογο και στη διαφάνεια. Η διοίκηση της εταιρείας, δίνοντας πρώτη το παράδειγμα, ενημερώνει τακτικά όλους τους εργαζομένους για τις εξελίξεις, τις αλλαγές και την πορεία της εταιρείας και απαντά ανοικτά, με αξιοπιστία και συνέπεια, σε τυχόν ερωτήματα. Επιπλέον, διοργανώνει συναντήσεις με όλους τους συναδέλφους προκειμένου να τους εμπλέκει ενεργά σε όλα τα ζητήματα που τους αφορούν. Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στη διαχείριση ταλέντων και παρέχουμε συστηματικά ευκαιρίες ανάπτυξης, επενδύοντας στην εκπαίδευση και την εξέλιξη των εργαζομένων. Επίσης, πραγματοποιούμε προγράμματα επιμόρφωσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, αξιολόγησης, ενώ επιδοτούμε και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Στο εξωτερικό περιβάλλον, στεκόμαστε ενεργά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας και των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη στήριξης. Έχοντας θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδέες του εθελοντισμού, της προσφοράς και της αλληλεγγύης, έχουμε αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για τη στήριξη φορέων, κοινωφελών οργανισμών και ιδρυμάτων, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα. Τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και υπερηφάνεια, μάλιστα, μας την προσφέρουν οι εθελοντικές δράσεις, καθώς σχεδιάζονται και υλοποιούνται από εμάς τους ίδιους και μας δίνουν τη δυνατότητα, μέσα από την προσωπική μας εργασία, να κάνουμε λίγο πιο όμορφη την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας. Το 2014 οι δράσεις αυτές «αγκάλιασαν» -ενδεικτικά- τα παιδιά της Εστίας Κοριτσιού «Φιλοθέη η Αθηναία», του Σπιτιού της Κοινωνικής Οργάνωσης υποστήριξης Νέων «Άρσις» και άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, που, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, εργάζονται καθημερινά με πάθος, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης και έφεραν την εταιρεία μας στην κορυφή, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι, το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον είμαστε όλοι εμείς, οι άνθρωποι της Pfizer Hellas.