PwC: όλο και περισσότερες εταιρείες με Chief Digital Officer

Παρότι το ποσοστό αυτό μπορεί να φαίνεται μικρό, έχει αυξηθεί σε σύγκριση με πέρυσι -όπου μόλις το 6% των εταιρειών που περιλήφθηκαν στην έρευνα είχαν προσλάβει στέλεχος αυτής της ειδικότητας. Εξίσου σημαντικό είναι ότι το 60% των ψηφιακών ηγετών που συμπεριλαμβάνονται στη φετινή μελέτη έχουν προσληφθεί κατά την τελευταία διετία.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά πρόσληψης ψηφιακών ηγετών παρατηρούνται στον χρηματοοικονομικό κλάδο και στον κλάδο καταναλωτικών προϊόντων. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες προσλαμβάνουν CDO με ταχύτερους ρυθμούς από τις υπόλοιπες περιοχές (38% στην Ευρώπη έναντι 23% στη Βόρεια Αμερική, 13% στη Νότια και Λατινική Αμερική και 7% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού).

ΕΛΙΔΕΚ: 2η Προκήρυξη για Υποψήφιους Διδάκτορες

Η δράση αυτή του ΕΛΙΔΕΚ, αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.

Αίτηση για χρηματοδότηση μπορεί να υποβάλουν και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι/ες εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με την προϋπόθεση στην τελευταία περίπτωση, να έχουν γίνει δεκτοί από ελληνικό ΑΕΙ για να την ολοκληρώσουν στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3 της εν λόγω προκήρυξης.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη.Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ.

Η εταιρική ευελιξία ενισχύει το work-life balance

Σχεδόν το 40% παγκοσμίως των υποψηφίων αναφέρουν ότι το ευέλικτο ωράριο εργασίας αποτελεί έναν από τους τρεις σημαντικούς παράγοντες στη λήψη αποφάσεων καριέρας. Όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα της ManpowerGroup Solutions, μέλος της ManpowerGroup.

Ειδικότερα, η ManpowerGroup Solutions ρώτησε περίπου 14.000 άτομα σε 19 χώρες, τι έχει σημασία για αυτούς στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι ευέλικτοι χρόνοι άφιξης και αποχώρησης και η πλήρης απασχόληση από το σπίτι ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία είναι γενικά οι πιο επιθυμητοί τύποι ευέλικτων πολιτικών στο χώρο εργασίας.

Διεθνώς, το 26% των υποψηφίων αναφέρουν ότι οι ευέλικτοι χρόνοι άφιξης και αποχώρησης είναι οι πιο σημαντικοί, ενώ ακολουθεί το 22% των υποψηφίων οι οποίοι επιλέγουν να εργάζονται από το σπίτι ή οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Παράλληλα, η αύξηση της σημασίας του ευέλικτου εργασιακού ωραρίου πηγάζει από ένα ευρύ φάσμα τοπικών παραγόντων οι οποίοι περιλαμβάνουν: την παρουσία πολυεθνικών εταιρειών ή εργατικών σωματείων, την επιρροή των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στην αγορά, τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού, όπως το ποσοστό των Millennials και τη συμφόρηση είτε των υποδομών ή των δημόσιων συγκοινωνιών που μπορεί να επηρεάσουν τους χρόνους μετακίνησης.

Σε τροχιά προσλήψεων το 40% των εταιρειών

Και ενώ οι προσλήψεις έχουν ξεκινήσει δυναμικά στον ιδιωτικό τομέα από την προηγούμενη χρονιά, η αύξηση αυτή δεν απογειώθηκε όπως θα ήταν αναμενόμενο και αντίθετα παρατηρείται μια μικρή πτώση στην αισιοδοξία των εταιρειών για το μέλλον τους.

Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 2017 παρέμεινε για τέταρτη συνεχή χρονιά από το 2014 πάνω από την τιμή του 100, γεγονός που μεταφράζεται σε μικρή αύξηση των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών και βρίσκεται σχετικά κοντά στα επίπεδα του 2007. Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω Δείκτης για το 2017 είναι 115,80 αναφορικά με το Διοικητικό Προσωπικό των εταιρειών και 111,83 για τα Διευθυντικά Στελέχη/Εξειδικευμένο προσωπικό.

Επιπρόσθετα, όπως αποκάλυψε η έρευνα, τα Νεαρά Στελέχη/απόφοιτοι εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, σε ποσοστό 35,4%, ενώ άνοδος 71,4% στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αναμένεται στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών/πληροφορικής, 56,4% στις Υπηρεσίες, 57.1% στις Μεταφορές/Logistics ενώ ποσοστά κοντά στο 35-45% αναμένουν οι κλάδοι της Βιομηχανίας, του Εμπορίου, οι Φαρμακευτικές, οι Τουριστικές και οι Τράπεζες. Τέλος, το 18,5% των εταιρειών έχει προβεί σε απολύσεις ήδη μέσα στο 2017, (17.7% το 2016), ενώ το 11,8% έχει μειώσει μισθούς (αυξημένο ποσοστό από το 2016).

ΕΛΣΤΑΤ: +8,1% ο κύκλoς εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Η άνοδος του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούνιο προήλθε από:
1) αύξηση 11,9% του δείκτη κύκλου εργασιών Ορυχείων-Λατομείων, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων,
2) αύξηση 8,1% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών, όπου κυρίως συνέβαλαν οι αυξήσεις των δεικτών διψήφιων κλάδων κλωστοϋφαντουργικών υλών, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, βασικών μετάλλων και τέλος,
3) από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών (αύξηση 2,3% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς και αύξηση 17,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς).

ΟΑΕΔ: Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, ανήλθε σε 830.465 άτομα από 822.124 τον Ιούνιο. Από αυτά, το 58,39% είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και το 41,61% είναι εγγεγραμμέν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται στο 35,57% και αντίστοιχα, οι γυναίκες στο 64,43%. Το σύνολο των εγγεγραμμένων μη αναζητούντων εργασία, για τον μήνα Ιούλιο, ανήλθε σε 97.839 άτομα από 89.244 τον Ιούνιο.

Ταυτόχρονα, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 97.818 άτομα από 90.496, από τα οποία το 94,38% είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και το 5,62% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται στο 42,08% και οι γυναίκες στο 57,92%.

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων το 77,57% είναι κοινοί, το 3,21% είναι οικοδόμοι, το 5,62% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 1,35% είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), το 12,14% είναι εκπαιδευτικοί και το 0,12% είναι λοιποί.

Team Building Activities για την Data Communication

Την 1η εβδομάδα του Ιουλίου, 12 στελέχη της εταιρείας, με πορεία άνω των 20 ετών στην εταιρεία συμμετείχαν σε ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο Team Βuilding & Orientation Activities, ενέργειες που εντάσσονται στις πολιτικές Επιβράβευσης και Διακράτησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η δωδεκαμελής ομάδα αναχώρησε το Σάββατο 1η Ιουλίου 2017 για το Μπαλί όπου, στο πλαίσιο ενός οργανωμένου προγράμματος καθημερινών δραστηριοτήτων, πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, επισκέψεις στους ορυζώνες, σε παραδοσιακά σπίτια, αλλά και στο «ιερό δάσος των μαϊμούδων», rafting στον ποταμό Ayung και βόλτα με ελέφαντες, υπό την καθοδήγηση έμπειρου ξεναγού.

Η Ζωή Δουζένη, Αντιπρόεδρος και HR Director, δήλωσε ενδεικτικά: «Για εμάς, στην Data Communication, η προσωπική ανάπτυξη, η ανταμοιβή και η επιβράβευση των στελεχών μας αποτελεί πρωταρχικό σκοπό. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να διοργανώνουμε παρόμοιες ενέργειες που μας δένουν ως ομάδα, ανοίγουν τους ορίζοντές μας και μας παρακινούν να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό καθημερινά».

Η Mondelēz στηρίζει τους νέους

Μέσω του προγράμματος «Top2Top» δόθηκε η ευκαιρία σε νέους να έρθουν σε άμεση επαφή με την εταιρεία, τα στελέχη και τον τρόπο λειτουργίας της. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για διάφορες πτυχές της επιχειρησιακής δραστηριότητας και λειτουργίας της εταιρείας, όπως το Marketing, τις Πωλήσεις, τα Logistics και την Οικονομική Διαχείριση.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, 16 στελέχη από διάφορα τμήματα της Mondelez αξιολόγησαν τους συμμετέχοντες μέσα από μια σειρά πρωτότυπων δοκιμασιών που αναδείκνυαν τις δυνατότητες και δεξιότητες των συμμετεχόντων. Οι δοκιμασίες περιελάμβαναν την έμπρακτη επαφή με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας και την απόδραση από ένα ειδικά διαμορφωμένο escape room που ανέδειξε τις δεξιότητές τους.

Παράλληλα, οι κορυφαίοι εκ των συμμετεχόντων ήρθαν αντιμέτωποι με την πρόκληση ενός «elevator pitch» στο οποίο είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στη διοίκηση της εταιρείας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, ένας εκ των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα θα ξεκινήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην εταιρεία.

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να λάβουν πρακτικές συμβουλές προετοιμασίας και καθοδήγησης όπως για παράδειγμα η ορθή σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος, η παρουσία σε συνέντευξη με μελλοντικό εργοδότη και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Pablo Picasso… HR Manager

Ο Pablo Picasso γεννήθηκε το 1881 στη Μάλαγα της Ισπανίας. Ο πατέρας του, Χοσέ Ρουίθ ι Μπλάσκο, ήταν επίσης ζωγράφος και αποτέλεσε τον δάσκαλό του στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Από μικρή ηλικία άλλωστε το ταλέντο του και η κλίση του στην τέχνη υπήρξαν αρκετά εμφανή, ενώ η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη και το Παρίσι αποτέλεσαν κατά καιρούς το «σπίτι» που έζησε και δημιούργησε τα μεγαλύτερα του έργα. Ο ίδιος χαρακτηρίστηκε ως ένας δημιουργικός καλλιτέχνης, γεμάτος ανησυχίες και διάθεση για πειραματισμούς.

Χάρη στην ποικιλομορφία και τη χρονική έκταση που καλύπτει το συνολικό του έργο, αυτό χωρίζεται σε 4 βασικές περιόδους: α. τη μπλε ή γαλάζια περίοδο, με τους πίνακές του να χαρακτηρίζονται από το συγκεκριμένο χρώμα και τις αποχρώσεις αυτού, β. τη ροζ ή ρόδινη περίοδο όπου κυριαρχούν τα κεραμικά χρώματα και οι γήινοι τόνοι, γ. του αναλυτικού κυβισμού, μία τεχνοτροπία που ανέπτυξε ο ίδιος ο Πικάσο μαζί με τον Ζωρζ Μπρακ και δ. του συνθετικού κυβισμού, που αποτελεί εξέλιξη της κυβιστικής οπτικής με τη χρήση της τεχνικής του κολάζ. Ο ίδιος κατηγορήθηκε, ωστόσο, από αρκετούς μεταγενέστερους, για έλλειψη συνέπειας στα έργα του λόγω των συνεχών αλλαγών στις οποίες αποφάσιζε να προχωρήσει. Αξίζει δε, να σημειωθεί ότι τα πρώτα του έργα τα υπέγραφε ως Ρουίθ Μπλάσκο, ενώ από το 1901 κι έπειτα άρχισε να χρησιμοποιεί το όνομα της μητέρας του (Μαρία Πικάσο). Κορυφαία στιγμή της καλλιτεχνικής του πορείας υπήρξε η «Γκουέρνικα», ένας πίνακας καταγγελία για τα εγκλήματα κατά του λαού του στον ισπανικό εμφύλιο.

Πώς, όμως, η εν λόγω πολύπλευρη και ταλαντούχα προσωπικότητα θα μπορούσε να ενταχθεί και να λειτουργήσει σε ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και που ακριβώς θα εστίαζε το έργο του; «Πάντα κάνω αυτό που δεν μπορώ να κάνω, με σκοπό να διαπιστώσω αν μπορώ να το κάνω» υποστήριζε συχνά ο ίδιος, ενώ ως κύριο εχθρό της δημιουργικότητας αντιλαμβανόταν την ορθή λογική. Για τον ίδιο λοιπόν, ο πειραματισμός και η σκέψη out of the box θα αποτελούσαν βασικά χαρακτηριστικά του. Παράλληλα, η ανάπτυξη των στελεχών και η αναζήτηση των ταλέντων που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού θα αποτελούσαν προτεραιότητές του, ειδικά εάν αναλογιστεί κανείς ότι «Το νόημα της ζωής είναι να ανακαλύψεις το ταλέντο σου. Ο σκοπός της ζωής είναι να το χαρίσεις στους άλλους». Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος θα προχωρούσε σε εναλλαγές των πρακτικών και πολιτικών του τμήματός του, μέχρι να εντοπίσει εκείνες που θα λειτουργούσαν άριστα για τους ανθρώπους.